Używanie Setup i instalowanie dodatków Cabasse Baltic 4 On Wall

Instalacja i konfiguracja głośników Cabasse Baltic 4 On Wall jest bardzo prosta. Wszystko, co musisz zrobić, to dokładnie wykonać instrukcje na etykietach produktu. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że głośniki są odpowiednio zabezpieczone i zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Aby uzyskać optymalne dźwięki, zaleca się użycie dodatkowych akcesoriów, takich jak kable i wzmacniacze, aby poprawić jakość dźwięku. Po zakończeniu instalacji głośników i ustawieniu odpowiednich ustawień można rozkoszować się pełnym i czystym dźwiękiem.

Ostatnia aktualizacja: Używanie Setup i instalowanie dodatków Cabasse Baltic 4 On Wall

Jak zresetować opcje użytkownika i ustawienia rejestru w programie Word - Office | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 6 min
 • Dotyczy:
  Microsoft Word

Ważna

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że znasz sposób przywrócenia rejestru w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu konfigurowania, przywracania i modyfikowania rejestru, zobacz artykuł Opis rejestru systemu Microsoft Windows.

Podsumowanie

W tym artykule opisano różne metody resetowania opcji użytkownika i ustawień rejestru w programie Microsoft Office Word.

W programie Word można zdefiniować dwa podstawowe typy ustawień.

 • Opcje dotyczące sposobu działania programu. Informacje dla tego rodzaju ustawień są zwykle przechowywane w rejestrze systemu Microsoft Windows.
 • Opcje dotyczące formatowania lub wyglądu jednego lub kilku dokumentów. Informacje dla tego rodzaju ustawień są przechowywane w szablonach lub dokumentach.
 • Podczas rozwiązywania problemu związanego z nietypowym zachowaniem programu lub dokumentu należy najpierw określić, czy problem może być spowodowany formatowaniem, opcjami lub ustawieniami. Jeśli zachowanie występuje w wielu dokumentach, zalecamy przywrócenie domyślnych ustawień programu Microsoft Word.

  Jak zresetować opcje użytkownika i ustawienia rejestru w programie Word

  Ostrzeżenie

  Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować konieczność ponownej instalacji systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Rejestr można modyfikować na własną odpowiedzialność.

  Aby ręcznie zresetować klucz rejestru, musisz najpierw go usunąć.

  Należy zawsze wyeksportować rejestr przed usunięciem z niego klucza. Ten krok jest ważny, ponieważ w przyszłości może zajść potrzeba przywrócenia funkcjonalności, której ustawienia są zdefiniowane w tym kluczu.

  1. Zamknij wszystkie programy pakietu Microsoft Office.
  2. Uruchom Edytor rejestru.
  3. Znajdź i zaznacz klucz rejestru, który chcesz usunąć. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Główne lokalizacje ustawień programu Word w rejestrze systemu Windows”.
  4. Wybierz Plik>Wyeksportuj, wpisz nazwę pliku kopii zapasowej klucza, a następnie kliknij Zapisz.
  5. Upewnij się, czy wyeksportowany przed chwilą klucz jest zaznaczony, a następnie kliknij polecenie Usuń w menu Edycja.
  6. Gdy pojawi się monit, aby odpowiedzieć na jeden z poniższych komunikatów, kliknij przycisk Tak:
   • Czy na pewno chcesz usunąć ten klucz?
   • Czy na pewno chcesz usunąć ten klucz i wszystkie jego podklucze?
   • Zamknij Edytor rejestru.

  Po usunięciu klucza rejestru i ponownym uruchomieniu programu Word zostanie uruchomiony program instalacyjny w celu poprawnego odtworzenia klucza rejestru. Aby ponownie utworzyć klucz rejestru przed uruchomieniem programu, należy naprawić jego instalację, wykonując następujące kroki z sekcji „Naprawianie aplikacji pakietu Office”.

  Więcej informacji

  Główne lokalizacje ustawień programu Word w rejestrze systemu Windows

  Niektóre ustawienia programu Word, jak dane programu Word i jego opcje można zresetować w rejestrze systemu Windows.

  Klucz Word

  Word dla Microsoft 365, Word 2019 i Word 2016

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16. 0\Word

  Word 2013

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15. 0\Word

  Word 2010

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14. 0\Word

  Klucze Danych i Opcji należą do najczęściej zmienianych jego obszarów.

  Klucz Data

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16. 0\Word\Data

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15. 0\Word\Data

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14. 0\Word\Data

  W tym kluczu zawarte są binarne informacje dla niedawno używanych list, w tym listy niedawno używanych plików i listy niedawno używanych adresów z książki adresowej. Ten klucz zawiera również ustawienia „Śledź zmiany” i „Edytuj”.

  Klucz Options

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16. 0\Word\Options

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15. 0\Word\Options

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14. 0\Word\Options

  W tym kluczu są przechowywane ustawienia, które można zmienić w programie Microsoft Word.

  Opcje dzielą się na dwie grupy: opcje domyślne i ustawienia opcjonalne. Opcje domyślne są konfigurowane w procesie instalacji. Można je zmieniać, modyfikując opcje w programie Word. Opcje te nie zawsze występują w rejestrze.

  Klucz Wizards

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16. 0\Word\Wizards

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15. 0\Word\Wizards

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14. 0\Word\Wizards

  W tym kluczu są przechowywane wszystkie ustawienia domyślne kreatora. Ustawienia te są konfigurowane przy pierwszym uruchomieniu danego kreatora.

  Klucz Common

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16. 0\Common

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15. 0\Common

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14. 0\Common

  Ten klucz jest używany przez inne programy firmy Microsoft, np. programy pakietu Office. Ustawienia te są wspólne dla wielu programów. Zmiany wprowadzone w ustawieniach jednego programu zostaną uwzględnione w ustawieniach pozostałych programów.

  Klucz Shared Tools

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools

  Ten klucz zawiera ścieżki wszystkich narzędzi systemu Windows. (Ścieżka może zawierać takie narzędzia jak Equation, WordArt i MS Graph). W tej lokalizacji rejestrowane są również ścieżki do filtrów graficznych i konwerterów tekstu.

  Szablony i dodatki

  Szablon globalny (Normal. dotm)

  Aby zmiany formatowania, pozycje Autotekstu i makra przechowywane w szablonie globalnym nie wpływały na zachowanie programu Word i otwieranych w nim dokumentów, należy zmienić nazwę szablonu globalnego. Zmieniając nazwę szablonu, można szybko określić, czy przyczyną danego problemu jest szablon globalny.

  Zmiana nazwy szablonu Normal. dotm w programie Word 2007 lub nowszym powoduje przywrócenie ustawień domyślnych niektórych opcji. Należą do nich niestandardowe style, niestandardowe paski narzędzi, makra i pozycje Autotekstu. Zdecydowanie zalecamy zmianę nazwy szablonu, a nie usuwanie pliku szablonu Normal. dotm. Jeśli okaże się, że przyczyną problemu jest szablon, będzie można skopiować niestandardowe style, niestandardowe paski narzędzi, makra i pozycje Autotekstu z szablonu Normal. dot ze zmienioną nazwą.

  W pewnych typach konfiguracji może być utworzonych kilka szablonów Normal. Są to przypadki, w których na jednym komputerze zainstalowano wiele wersji programu Word lub kilka stacji roboczych. W takich sytuacjach należy się upewnić, że zmieniana jest nazwa właściwej kopii szablonu.

  Aby zmienić nazwę pliku szablonu globalnego, wykonaj następujące czynności:

 • Zakończ pracę wszystkich programów pakietu Office.

 • Otwórz okno wiersza polecenia.

 • Uruchom następujące polecenie:

  ren%appdata%\Microsoft\Templates\Normal. dotm OldNormal. dotm

  Po ponownym uruchomieniu programu Word zostanie utworzony nowy szablon globalny zawierający domyślne jego ustawienia.

  Dodatki (pliki WLL) i szablony w folderach startowych programu Word i pakietu Office

  Podczas uruchamiania programu Word automatycznie ładowane są szablony i dodatki znajdujące się w folderach startowych. Błędy występujące w programie Word mogą być spowodowane przez konflikty lub problemy z dodatkiem.

  Aby określić, czy dany element z folderu startowego jest przyczyną problemu, można tymczasowo opróżnić ten folder. Program Word ładuje elementy z folderów Startup pakietu Office oraz Word.

  Aby usunąć elementy z folderów Startup, wykonaj następujące kroki:

 • Zamknij wszystkie wystąpienia programu Word, w tym programu Microsoft Outlook, jeśli edytorem wiadomości e-mail jest program Word.

 • Otwórz Folder startowy pakietu Office.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z plików zawartych w tym folderze, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 • Po nazwie pliku wpisz rozszerzenie. old, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zanotuj oryginalną nazwę pliku. Może być konieczna zmiana nazwy pliku na oryginalną.

 • Uruchom program Word.

 • Jeśli nie daje się odtworzyć problemu, oznacza to, że został znaleziony dodatek powodujący problem. Jeśli musisz korzystać z funkcji oferowanych przez ten dodatek, skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać aktualizację dodatku.

  Jeśli problem nie został rozwiązany, zmień nazwę dodatku na oryginalną, a następnie powtórz kroki od 3. do 5. dla każdego pliku w folderze startowym.

 • Jeśli nadal możesz odtworzyć problem, otwórz folder %AppData%\Microsoft\Word\STARTUP.

 • Powtórz kroki od 3 do 5 dla każdego pliku w folderze Autostart.

  Dodatki COM

  Dodatki COM mogą być instalowane w dowolnych miejscach przez programy współpracujące z programem Word.

  Aby wyświetlić listę dodatków COM w programie Word, zobacz: Wyświetlaj, zarządzaj i instaluj dodatki w programach pakietu Office.

  Jeśli dodatki znajdują się na liście w oknie dialogowym Dodatki COM, kliknij, aby tymczasowo wyłączyć każdy z dodatków. Aby to zrobić, wyczyść pole wyboru dla każdego wymienionego dodatku COM, a następnie kliknij przycisk OK. Po ponownym uruchomieniu programu Word dodatki COM nie zostaną załadowane.

  Lista opcji programu Word i lokalizacje przechowywania ich ustawień

  W poniższej tabeli określenie „Szablon” dotyczy szablonu Normal. dotm lub szablonu niestandardowego.

  Nazwa ustawieniaLokalizacja przechowywania
  Autokorekta — Tekst sformatowanyNormal. dotmAutokorekta — Wpisy współużytkowanepliki ACL użytkownik. aclŚcieżka AutozapisuRejestrAutotekstSzablonNazwa firmyProgram Winword. exeNiestandardowe funkcje klawiszyPodstawianie czcionekMakraSzablon/dokumentEdycja obrazówFormularze wydruku danychDokumentPrzyciągaj do siatkiStylePaski narzędziInformacje o użytkownikuPaski narzędzi widokuWidok/pasek narzędziCzęści dokumentu

  Listy Autokorekty są współużytkowane przez programy pakietu Office. Zmiany wprowadzone w pozycjach i ustawieniach Autokorekty w jednym programie zostaną natychmiast uwzględnione w innych programach. Ponadto w programie Word można zapisywać elementy Autokorekty składające się z tekstu sformatowanego i grafiki.

  Informacje Autokorekty są przechowywane w wielu lokalizacjach. Listę lokalizacji podano w następującej tabeli.

  Informacje AutokorektyElementy Autokorekty współużytkowane przez wszystkie programyPlik. ACL w folderze %appdata%\Microsoft\OfficeElementy Autokorekty używane tylko przez program Word (tekst sformatowany i grafika)Ustawienia Autokorekty (poprawiaj dwa początkowe wersaliki, nazwy dni tygodnia wielką literą, zamieniaj tekst podczas pisania)Ustawienia Autokorekty używane tylko przez program Word (poprawiaj błędy przypadkowego użycia klawisza CAPS LOCK, początek zdania wielką literą)

Opinia

Dodatkowe zasoby

Używanie Setup i instalowanie dodatków Cabasse Baltic 4 On Wall

Bezpośredni link do pobrania Używanie Setup i instalowanie dodatków Cabasse Baltic 4 On Wall

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Używanie Setup i instalowanie dodatków Cabasse Baltic 4 On Wall