Specyfikacja i instrukcja obsługi 3com Switch 4500 Pwr 50 Port

3com Switch 4500 Pwr 50 Port to inteligentny przełącznik sieciowy, który jest wyposażony w 50 portów sieciowych. Służy do zarządzania siecią komputerową poprzez konfigurację i monitorowanie jej działania. Przełącznik oferuje wiele funkcji, w tym kontrolę dostępu, ciągłe monitorowanie przepływu danych, zarządzanie zasilaniem, przełączanie portów, ochronę sieci i wiele innych. Instrukcja obsługi 3com Switch 4500 Pwr 50 Port jest dostępna w postaci podręcznika użytkownika, który zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, monitorowania i konserwacji przełącznika. Podręcznik użytkownika zawiera również wyczerpującą specyfikację techniczną przełącznika, w tym informacje dotyczące jego interfejsu, portów, zasilania i wydajności.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja i instrukcja obsługi 3com Switch 4500 Pwr 50 Port

Strona: 1

Wa¿ne informacje o zabezpieczeniach 119Niezbędna jest zgodność z przepisami kraju, w którym jest stosowany:OSTRZEŻENIE: Złączka urządzenia (podłączona do przełącznika, a niedo wtyczki ściennej) musi być odpowiednio dopasowana do normyEN60320/IEC320 otworu wlotowego.OSTRZEŻENIE: Gniazdo zasilające musi być umieszczone w pobliżuurządzenia i musi być łatwo dostępne.OSTRZEŻENIE: Urządzenie to pracuje w warunkach SELV (Safety ExtraLow Voltage – Bezpieczne niskie napięcie) zgodnie z normą IEC 60950.Takie warunki są zachowane tylko, jeśli osprzęt, do którego jestpodłączone, również pracuje w warunkach SELV.OSTRZEŻENIE: Sólo para Francia y Perú:Esta unidad no puede recibir corriente de fuentes IT†. Si las fuentes desuministro de corriente son de tipo IT, esta unidad debe recibir 230V(2P+T) a través de un transformador aislador con relación 1:1, con el pun-to de conexión secundario etiquetado como neutro conectado directa-StanyZjednoczone iKanada■ Zestaw przewodów musi posiadać zezwolenie UL orazcertyfikat CSA.■ Minimalna specyfikacja przewodu giętkiego: Przewód typuSV lub SJ 3 o średnicy 18 wg specyfikacji AWG.■ Zestaw przewodów musi posiadać pojemność prąduznamionowego przynajmniej 10A.■ Wtyczka musi być uziemiająca z układem typu NEMA5-15P (15A, 125V) lub NEMA 6-15P (15A, 250V).Wielka Brytania ■ Wtyczka musi być zgodna z normą BS1363 (3-pinowa 13amperów) i musi być wyposażona w bezpiecznik 5A zgodnyz normą BS1362.■ Przewód sieci zasilającej musi być oznaczony <HAR> lub<BASEC> i musi być typu H03VVF3g0. 75 (minimum).Europa ■ Wtyczka zasilająca musi być zgodna z normą CEE 7/7(„SCHUKO”).Dania ■ Wtyczka zasilająca musi być zgodna z sekcją 107-2-D1normy DK2-1a lub DK2-5a.Szwajcaria ■ Wtyczka zasilająca musi być zgodna z normą SEV/ASE1011.

Strona: 2

120 APPENDIX A: SAFETY INFORMATIONmente a tierra. †Impédance ŕ la terre.OSTRZEŻENIE: Tylko Wielka Brytania:Podczas podłączania modemu do portu konsoli Switch 5500 należystosować tylko modem odpowiedni do podłączenia do sieci telekomuni-kacyjnej.OSTRZEŻENIE: Porty RJ-45. Są to ekranowane gniazda danych RJ-45.Nie mogą być używane jako tradycyjne gniazda telekomunikacyjne lubstosowane do podłączenia urządzenia do publicznej sieci telefonicznejlub centrali PBX. Do tych gniazd należy podłączać jedynie łącza danychRJ-45, sieciowe systemy telefoniczne lub telefony sieciowe. Zarównoosłonięte, jak i nieosłonięte przewody z danymi wraz z osłoniętymi lubnieosłoniętymi wtykami mogą być podłączone do tych gniazd.OSTRZEŻENIE: Porty światłowodowe – bezpieczeństwoNie wolno nigdy patrzeć na włączoną diodę laser transmisyjny przezurządzenie wzmacniające. Nie wolno nigdy patrzeć bezpośrednio na portwłókna TX i końcówki światłowodów, jeśli są zasilane.OSTRZEŻENIE: To urządzenie ma kilka punktów podłączenia zasilania.Aby wyłączyć urządzenie, należy odłączyć wszystkie punkty zasilania.OSTRZEŻENIE: Instalacja zasilacza nadmiarowego (RPS) powinna byćwykonywana przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany person-el.OSTRZEŻENIE: Te instrukcje należy przeczytać razem z instrukcjamidotyczącymi bezpieczeństwa i instalacji dostarczonymi z systemem zasi-lania nadmiarowego.OSTRZEŻENIE: Jeśli dowolny przełącznik Switch 5500 jest zasilany zzasilacza RPS, urządzenie musi być uziemione. Można to uzyskać przezpodłączenie przewodu zasilającego do urządzenia lub przez podłączeniekońcówki uziemienia z tyłu urządzenia do dobrego elementu uziemi-ającego. Należy upewnić się, że urządzenie zostało uziemione przedpodłączeniem zasilacza prądu stałego do zasilacza RPS.LASER PRODUKTKLASA 1

Strona: 3

Wa¿ne informacje o zabezpieczeniach 121OSTRZEŻENIE: Wszystkie zasilacze RPS muszą mieć certyfikat nieuzi-emionego źródła zasilania SELV zgodny z normami IEC 60950-1/UL60950-1/EN 60950-1.OSTRZEŻENIE: Te instrukcje należy przeczytać razem z charaktery-styką zasilającego prądu stałego przełącznika Switch 5500 opisaną wDodatku C, Specyfikacja techniczna.OSTRZEŻENIE: Podczas podłączania kabla do zasilacza RPS należyprzestrzegać zaleceń producenta.upewnić się, że wyłącznik w zasilaczu jest w pozycji otwartej (wyłączony).OSTRZEŻENIE: Należy upewnić się, że końcówka dodatnia przełącznikajest podłączona do dodatniej (wspólnej) końcówki zasilacza RPS, a ujem-na końcówka przełącznika jest podłączona do ujemnej końcówki(wyłącznika) zasilacza RPS.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

®
3Com Switch 4500 Family
Getting Started Guide
Switch 4500 26-Port
Switch 4500 50-Port
Switch 4500 PWR 26-Port
Switch 4500 PWR 50-Port
www. 3Com. com
Part No. 10012034, Rev. AB
Published: April, 2007

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
3Com Corporation Copyright © 2006-2007, 3Com Corporation. All rights reserved. No part of this documentation may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative work (such as translation, transformation, or adaptation) without 350 Campus Drive written permission from 3Com Corporation. Marlborough, MA 3Com Corporation reserves the right to revise this documentation and to make changes in content from time to time USA 01752-3064 without obligation on the part of 3Com
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
CONTENTS ABOUT THIS GUIDE Before You Start 7 Conventions 8 Related Documentation 8 Documentation Comments 8 1 INTRODUCING THE SWITCH 4500 FAMILY About the Switch 4500 12 Summary of Hardware Features 13 Switch 4500 — Front View Detail 13 10BASE-T/ 100BASE-TX Ports 15 Gigabit Ports 15 Console Port 16 Unit LED 17 LEDs 17 Switch 4500 — Rear View Detail 19 Power Socket 19 Open Book Warning Labels 19 Redundant Power System Socket 20 Def
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Using Power over Ethernet 30 The Power-up Sequence 32 Powering-up the Switch 4500 32 Checking for Correct Operation of LEDs 32 Choosing the Correct Cables for the 1000BASE-X SFP Ports 33 SFP Operation 34 Approved SFP Transceivers 34 Inserting an SFP Transceiver 35 Removing an SFP Transceiver 35 Packing and Shipping the Switch 4500 36 3 SETTING UP FOR MANAGEMENT Methods of Managing a Switch 38 Command Line Interface Management 38 Command Line Interf
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
4 CREATING A STACK How To Interconnect Units 59 Guidelines For Interconnecting Units 60 Unit Numbering within the Stack 61 5 PROBLEM SOLVING Solving Problems Indicated by LEDs 64 Solving Hardware Problems 65 Solving Communication Problems 67 Solving Stack Formation Problems 69 6 UPGRADING SOFTWARE The Contents of the Executable File 72 Upgrading from the Command Line Interface 72 Introduction 72 Backup 74 TFTP 74 FTP (via a network port) 76 X
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Ethernet Port RJ-45 Pin Assignments 88 B TECHNICAL SPECIFICATIONS Switch 4500 (26 Port) 91 Switch 4500 (50 Port) 92 Switch 4500 PWR (26 Port) 93 Switch 4500 PWR (50 Port) 94 RPS 95 Earthing Lead 95 C OBTAINING SUPPORT FOR YOUR PRODUCT Register Your Product 97 Purchase Value-Added Services 97 Troubleshoot Online 98 Access Software Downloads 98 Telephone Technical Support and Repair 98 Contact Us 99 INDEX
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
ABOUT THIS GUIDE This guide provides all the information you need to install and use the following switches in their default state: ■ Switch 4500 26-Port (3CR17561-91) ■ Switch 4500 50-Port (3CR17562-91) ■ Switch 4500 PWR 26-Port (3CR17571-91) ■ Switch 4500 PWR 50-Port (3CR17572-91) All procedures described in this guide apply to all models except where stated. The guide is intended for use by network administrators who are responsible for installing and setting up network equipment; consequ
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
8 ABOUT THIS GUIDE Conventions Table 1 lists conventions that are used throughout this guide. Table 1 Notice Icons Icon Notice Type Description Information note Information that describes important features or instructions Caution Information that alerts you to potential loss of data or potential damage to an application, system, or device Warning Information that alerts you to potential personal injury Related In addition to this guide, each Switch documentation set includes the Documentat
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Documentation Comments 9 Please include the following information when commenting: ■ Document title ■ Document part number (on the title page) ■ Page number (if appropriate) Example: Part Number 10015034 Rev. AB Switch 4500 Family Getting Started Guide Page 21 We can only respond to comments and questions about 3Com product documentation at this e-mail address. Please direct all questions related to technical support or sales in the first instance to your network supplier.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
10 ABOUT THIS GUIDE
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
INTRODUCING THE 1 SWITCH 4500 FAMILY This chapter contains introductory information about the Switch 4500 and how it can be used in your network. It covers summaries of hardware and software features and also the following topics: ■ About the Switch 4500 ■ Switch 4500 — Front View Detail ■ Switch 4500 — Rear View Detail ■ Default Settings
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
12 CHAPTER 1: INTRODUCING THE SWITCH 4500 FAMILY About the Switch The Switch 4500 Family are mixed media devices. Table 2 summarizes 4500 what each Switch consists of: Table 2 Switch 4500 Family Hardware Switch 4500 Family Switch 4500 26 Port 24 2* 2* 1 Switch 4500 50 Port 48 2* 2* 2† 1 Switch 4500 PWR 26 Port 24 2* 2* 2† 1 1 Switch 4500 PWR 50 Port 48 2* 2* 2† 1 1 * Combo SFP and 10/100/1000 Ports † 1000BASE-T SFP transceiver installed in last two 1000BASE-X SFP ports The Switch 4500 Family
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Switch 4500 — Front View Detail 13 Summary of Table 3 summarizes the hardware features that are supported by the Hardware Features Switch 4500. Table 3 Hardware Features Feature Switch 4500 Addresses Up to 8, 000 supported Auto-negotiation Supported on all non-SFP ports Forwarding Modes Store and Forward Duplex Modes Half and full duplex on all ports Auto MDI/MDIX Supported on all ports. If fiber SFP transceivers are used, Auto MDIX is not supported. Flow Control In full duplex operation all
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
14 CHAPTER 1: INTRODUCING THE SWITCH 4500 FAMILY Figure 2 Switch 4500 50-Port — front view Port Status LEDs Console Port Unit LED PWR LED Speed:Green = 100Mbps, Yellow = 10Mbps Duplex:Green = Full Duplex, Yellow = Half Duplex 3CR17562-91 SuperStack 3 Switch 4500 50-Port 49 50 51/49 52/50 PWR RPS RPS LED 1000BASE-X SFP Ports (Two pairs of Combo Ports 10/100BASE-TX Ports fitted with two1000BASE-T SFP transceivers in last two ports) Figure 3 Switch 4500 26-Port PWR - front view Port Status LE
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Switch 4500 — Front View Detail 15 10BASE-T/ The Switch 4500 has 24 or 48 auto-negotiating 10BASE-T/100BASE-TX 100BASE-TX Ports ports configured as Auto MDIX (cross-over). These ports automatically provide the appropriate connection. Alternatively, you can manually set these ports to 10BASE-T half-duplex, 10BASE-T full0-duplex, 100BASE-TX half-duplex or 100BASE-TX full-duplex. The maximum segment length is 100 m (328 ft) over Category 5 twisted pair cable. Gigabit Ports Switch 4500 10/100 E
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
16 CHAPTER 1: INTRODUCING THE SWITCH 4500 FAMILY Two 1000Base-T SFP transceivers are included with these units. These SFP transceivers can be inserted in any of the four SFP slots to provide copper Gigabit connectivity. If you install these in the inactive ports, then you will need to issue the undo shutdown command on those ports to make them active. SFP (Small Form Factor Pluggable, or mini-GBIC) ports support fiber Gigabit Ethernet short-wave (SX), long-wave (LX), long-haul (LH70) and c
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Switch 4500 — Front View Detail 17 Unit LED The Unit LED is a seven segment display visible on the front of the Switch. The Unit LED can be used to indicate the unit number in a fabric, POST test ID and software upgrade information. In the unlikely event of a hardware fault occurring, the Unit LED may be used to help diagnose the problem. For information on using the Unit LED for problem solving, see “Solving Problems Indicated by LEDs” on page 64 LEDs Table 4 lists LEDs visible on the fron
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
18 CHAPTER 1: INTRODUCING THE SWITCH 4500 FAMILY LED Color Indicates RPS LED (3CR17571-91 and 3CR17572-91 only) Green AC and RPS supply connected. Yellow AC failed or not connected. RPS supply is OK. Off There is no RPS supply connected. 10BASE-T/100-TX Port LEDs Speed Green A high speed (100 Mbps) link is present, blinking off for every packet received or transmitted. Yellow A low speed (10 Mbps) link is present, blinking off for every packet received or transmitted. Yellow Flashing The port
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Switch 4500 — Rear View Detail 19 Switch 4500 — Rear Figure 5 Switch 4500 — rear view View Detail Open Book Warning Labels Power Socket 100-240V; 50/60Hz; 1A ~ Earthing Screw Figure 6 Switch 4500 PWR - rear view Open Book Warning Labels Power Socket NULL 100-240V; 50/60Hz; 7. 0A ~ Redundant Power System Socket Earthing Screw Power Socket The Switch automatically adjusts its power setting to any supply voltage in the range 100-240 VAC. Open Book Warning Before installing or removing any compo
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
20 CHAPTER 1: INTRODUCING THE SWITCH 4500 FAMILY AVVERTENZA: Prima di installare o rimuovere qualsiasi componente dello Switch 4500 Family o di eseguire qualsiasi procedura di manutenzione, leggere le informazioni di sicurezza riportate nell'Appendice A di questa guida. OSTRZE ŻENIE: Przed instalacj ą lub usuni ęciem jakichkolwiek elementów z prze łącznika z rodziny 4500 lub przeprowadzeniem prac konserwacyjnych nale ży zapozna ć si ę z informacjami o bezpiecze ństwie zawartymi w Za łączni

Witam.

Do sprzedania posiadam

1 sztukę

100% Sprawne

Stan każdego - Idealny

Używane w biurze (DR).

+48 505 772 770

SPRZEDAJĘ z powodu wymiany na nowsze modele.

Możliwość sprzedaży na sztuki lub w pakiecie.

Switch do obejrzenia w Warszawie,
lub w innym miejscu po telefonicznym uzgodnieniu.

WIĘCEJ INFORMACJI POD telefonem,
proszę dzwonić, pisać SMSy, maile, odpowiem.
Napewno się porozumiemy.

W zestawie:

- switch 3com

- kabel zasilający

- pudełka wyrzuciliśmy

- 2szt. - uchwyty do szafy RACK

Skrócone dane techniczne:


liczba portów 10/100 Mbit 48szt.
liczba portów 1000 Mbit 4 szt.
obsługiwane protokołyIGMP
IEEE 802. 3ad
IEEE 802. 1w
IEEE 802. 1D
rozmiar tablicy adresów MAC8000
algorytm przełączaniastore-and-forward
prędkość magistrali wew. 8. 8 Gb/s
szybkość przekierowań pakietów6. 5 mpps
obsługa VLANówtak
zarządzalnośćmożliwość instalacji w szafach 19'szerokość440 mm
wysokość43 mm
głębokość270 mm
waga3. 3 kg

Stakowalny przełącznik brzegowy 2/3 warstwy zapewniający efektywne kosztowo wdrożenie bezpiecznej sieci konwergentnej, wyposażony w 24 porty 10/100 i 2 porty dwufunkcyjne umożliwiające połączenia gigabitowe na okablowaniu miedzianym lub instalację modułów światłowodowych SFP. Dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, zarządzania ruchem i QoS, 3Com® Switch 4500 jest w stanie obsłużyć najbardziej wymagające aplikacje biznesowe. Przełączniki serii 4500 można łączyć w wieże do 8 urządzeń przez porty gigabitowe i zarządzać całym stosem jak jedną jednostką z jednym adresem IP.

 • Porty 100BaseT 24
 • Porty SFP/GBIC 2
 • Porty SFP/GBIC typu Combo Tak
 • Przełącznik warstwy 2
 • Magistrala 8. 8 Gbps
 • Szybkość przekazywania pakietów 6. 6 Mpps
 • Wielkość tablicy adresów MAC 8000
 • Możliwość łączenia w stos tak
 • Maksymalna liczba przełączników w stosie 8
 • Wielkość pamięci bufora pakietów 32MB
 • Obsługa sieci VLAN 802. 1Q VLAN tagging
 • Maksymalna liczba sieci VLAN (802. 1Q) statycznych/dynamicznych 256
 • Funkcjonalności warstwy 2 802. 1d (STP)
 • 802. 1w (Rapid STP)
 • Port Mirroring
 • IGMP Snooping
 • 802. 3ad (Link Aggregation)
 • Funkcjonalności warstwy 3 RIP v1
 • RIP v2
 • Routing statyczny IP (Liczba wpisów)128
 • Wielkość tablicy Multicast 2000
 • Obsługiwane kolejki QoS (802. 1p) 8
 • Kontrola dostępu 802. 1x bazujące na porcie
 • 802. 1x bazujące na adesie MAC
 • Specyfikacja i instrukcja obsługi 3com Switch 4500 Pwr 50 Port

  Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja i instrukcja obsługi 3com Switch 4500 Pwr 50 Port

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Specyfikacja i instrukcja obsługi 3com Switch 4500 Pwr 50 Port