Schematy Bosch Kgf39pi30 06

Bosch Kgf39pi30 06 to profesjonalny schemat do lodówek. Ten schemat dostarcza wszystkie niezbędne informacje do instalacji, konserwacji i naprawy lodówki. Dzięki zawartym w schemacie diagramom, możesz zidentyfikować i zlokalizować wszystkie elementy i części składowe. Schemat zawiera również informacje o elektrycznych połączeniach i instrukcje dotyczące napięć w lodówce, które są niezbędne do jej prawidłowego działania. Dzięki zastosowaniu schematu, możesz bezpiecznie i dokładnie naprawić swoją lodówkę, unikając przypadkowych uszkodzeń.

Ostatnia aktualizacja: Schematy Bosch Kgf39pi30 06

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Strona: 1

pl37plSpis treściplInstrukcjamontażuUrządzeniewolnostojąceUżywanie instrukcjimontażuProszę otworzyć ostatnią składanąkartkę z rysunkami. Instrukcja montażuodnosi się do wielu modeli urządzenia.Odchylenia od wyposażeniai szczegółów przedstawionychna rysunkach są możliwe.Miejsce ustawieniaNa miejsce ustawienia urządzenia nadajesię każde suche pomieszczeniez możliwością przewietrzania.Nie ustawiać bezpośrednio na słońcu aniw pobliżu źródeł ciepła, takichjak kuchenka, kaloryfery itp. Jeżelinie da się uniknąć ustawienia w pobliżuźródła ciepła, wtedy należy zastosowaćodpowiednie płyty izolacyjnelub zachować następujące odległościminimalne:■ Do kuchenek elektrycznychi gazowych: 3 cm.■ Do pieca olejowego lub węglowego:30 cm.Podłoga na miejscu ustawienia nie możesię uginać; w razie potrzeby wzmocnićpodłogę. Ewentualne nierównościpodłogi wyrównać podkładkami.Odległość od ścianyUrządzenie ustawić tak, abyzagwarantować kąt otwarcia drzwina 90°.Zmiana zawiasów(jeżeli to konieczne)Zalecamy zlecenie zmiany zawiasównaszemu autoryzowanemu serwisowi.Informacje o kosztach zmiany zawiasówmożna uzyskać w najbliższym punkcieserwisowym naszej firmy.m OstrzeżenieUrządzenie nie może być podłączonedo sieci elektrycznej przy zmianiezawiasów. Przedtem wyjąć wtyczkęz gniazdka sieciowego. Proszę podłożyćwystarczającą warstwę materiałuochronnego aby nie uszkodzić tylnejścianki urządzenia. Urządzenie położyćostrożnie na tylną ściankę.Proszę wymienić zawiasy w kolejnościwskazanej liczbami. Rysunek!

Strona: 2

pl38WskazówkaNie montować elementów dystansowych,jeżeli urządzenie ma zostać położone natylną strone.Zmiana uchwytu drzwiRysunek "Proszę wymienić uchwyt drzwiw kolejności wskazanej liczbami.Montaż elementówdystansowychRysunek #A/BJeżeli dołączone:Proszę zamontować elementydystansowe, aby osiągnąć podany pobórenergii. Zredukowana odległośćod ściany nie ogranicza funkcjiurządzenia. Pobór energii może sięwtedy nieznacznie podwyższyć.Odległość do tylnej ścianyNie przekraczać odległości 75 mm.WypoziomowanieurządzeniaUstawić urządzenie na odpowiednimmiejscu i wypoziomować. Urządzenienależy ustawić stabilnie, aby zapobiecjakimkolwiek wahaniom urządzenia.Nierówności podłogi zrównoważyćpoprzez odpowiednie nastawienieprzednich (wkręcanych) nóżekurządzenia. Nastawić odkręcane nóżkiza pomocą klucza do śrub.Urządzenie należy ustawić pionowo.Urządzenie wypoziomować za pomocąpoziomnicy.

Instrukcje poszczególnych urządzeń można łatwo pobrać korzystając z wyszukiwarki dokumentacji technicznej

Przejdź do wyszukiwarki

Linki do instrukcji są również dostępne w danych technicznych urządzenia w zakładce "Produkty".

Schematy Bosch Kgf39pi30 06

Bezpośredni link do pobrania Schematy Bosch Kgf39pi30 06

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Schematy Bosch Kgf39pi30 06