Przeglądy i instrukcje instalacji Fujitsu Eternus4000 400

Fujitsu Eternus4000 400 to profesjonalny system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych. Umożliwia tworzenie wielu kopii zapasowych danych w różnych lokalizacjach i zapewnia szybki dostęp do archiwizowanych danych. System zapewnia wsparcie dla wielu typów urządzeń, w tym serwerów, magazynów danych, sieci i innych. Przeglądy i instrukcje instalacji Fujitsu Eternus4000 400 są szczegółowe i skuteczne. Proces instalacji jest skoncentrowany na wszystkich aspektach systemu, w tym tworzeniu kopii zapasowych, odzyskiwaniu danych i tworzeniu nowych kopii zapasowych. System zapewnia również szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i zarządzania systemem, aby zapewnić najlepsze wyniki.

Ostatnia aktualizacja: Przeglądy i instrukcje instalacji Fujitsu Eternus4000 400

Klima-Therm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A

tel. +48 22 517 36 00, fax +48 22 879 99 07

NIP: 9562163781

KRS: 0000707159

REGON: 340118385

Przedział elektrycznego silnika napędowego

Przeglądy okresowe

Aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia samochodu, podczas wykonywania wszelkich kontroli i czynności obsługowych należy zachowywać najwyższą uwagę.

Wszystkie przeglądy okresowe, czynności obsługowe i ewentualne naprawy powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai spełnia najwyższe normy firmy Hyundai Motors w zakresie jakości prac i dysponuje wsparciem technicznym ze strony Hyundai Motors, dzięki któremu zapewnia wymagany poziom usług.

Odpowiedzialność Właściciela

Obowiązek terminowego zlecania przeglądów okresowych i przechowywania dokumentacji pojazdu spoczywa na jego Właścicielu.

Właściciel musi dysponować dokumentacją, potwierdzającą prawidłowe wykonywanie przeglądów okresowych pojazdu, zgodne z harmonogramem czynności obsługowych podanym na kolejnych stronach niniejszej Instrukcji. Dysponowanie kompletną dokumentacją przeprowadzonych przeglądów i czynności obsługowych jest niezbędnym wymogiem uznania gwarancji na pojazd.

Szczegółowe warunki gwarancji podano w Książce gwarancyjnej.

Gwarancja producenta na pojazd nie obejmuje napraw ani regulacji, które muszą być przeprowadzone z powodu niewłaściwego wykonywania lub zaniechania wykonywania przeglądów okresowych.

Środki ostrożności podczas czynności wykonywanych przez Właściciela pojazdu

Nieprawidłowo prowadzone, niepełne lub niewystarczające prace obsługowe mogą spowodować niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu. W konsekwencji mogą one doprowadzić do uszkodzenia pojazdu, wypadku albo zagrożenia dla zdrowia lub życia. Niniejszy rozdział zawiera wytyczne jedynie w zakresie najprostszych czynności obsługowych. Większość prac może prawidłowo wykonać jedynie Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai, ponieważ dysponuje ona niezbędnymi narzędziami specjalnymi.

Nie modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą wpływać negatywnie na jego trwałość i/lub bezpieczeństwo. Wprowadzenie modyfikacji może również stanowić naruszenie warunków gwarancji obejmującej pojazd.

Nieprawidłowe prowadzenie czynności obsługowych w czasie trwania gwarancji może spowodować ograniczenie gwarancji. Szczegółowe informacje znajdują się w Książce gwarancyjnej dostarczanej razem z pojazdem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu prawidłowego przeprowadzenia kontroli lub czynności obsługowej, należy powierzyć ją Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

Czynności obsługowe wykonywane przez Właściciela pojazdu

OSTRZEŻENIE

Wykonywanie czynności obsługowych może być niebezpieczne. W przypadku braku wiedzy lub doświadczenia w prowadzeniu czynności obsługowych albo braku odpowiednich narzędzi lub wyposażenia, czynności te należy powierzyć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Przed rozpoczęciem czynności obsługowych ZAWSZE przestrzegać poniższych zaleceń:

Zaparkować pojazd na poziomym podłożu, włączyć tryb P przekładni redukcyjnej, włączyć hamulec postojowy i przełączyć przycisk zasilania (POWER) w stan OFF (wyłączona lampka przycisku).

Aby zapobiec przemieszczeniu się pojazdu podłożyć kliny pod koła (z przodu i z tyłu).

Zdjąć luźną odzież i/lub biżuterię, które mogą zostać wciągnięte przez poruszające się elementy. org/1999/xhtml">• Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, iskrzącymi urządzeniami ani materiałami wydzielającymi dym.

Na kolejnych stronach niniejszej Instrukcji znajdują się tabele z płynami eksploatacyjnymi, elementami, podzespołami i układami, które dla zapewnienia niezawodnego funkcjonowania pojazdu należy sprawdzać z podaną częstotliwością.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania dowolnego elementu, podzespołu lub układu pojazdu, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowaną Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Pozycje ujęte w wykazie czynności obsługowych nie są wykonywane w ramach gwarancji. Koszty robocizny i części zamiennych związanych z ich przeprowadzeniem pokrywa Właściciel pojazdu.

Harmonogram czynności obsługowych wykonywanych przez Właściciela pojazdu

Przy okazji ładowania akumulatora wysokiego napięcia:

• Sprawdzać poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym.

• Sprawdzać poziom płynu do spryskiwaczy.

• Sprawdzać, czy w oponach nie ma zbyt niskiego ciśnienia.

OSTRZEŻENIE

Zachowywać ostrożność podczas sprawdzania poziomu płynu chłodzącego, kiedy elementy w przedziale elektrycznego silnika napędowego są gorące. Może to spowodować wytryśnięcie płynu chłodzącego na zewnątrz i poważne oparzenia.

Podczas użytkowania pojazdu:

• Zwracać uwagę na ewentualne drgania kierownicy. Zwracać uwagę na ewentualne zmiany siły niezbędnej do obracania kierownicą, luzy i zmiany jej położenia do jazdy na wprost.

• Zwracać uwagę, czy podczas jazdy po równej drodze pojazd nie „ściąga” w jedną stronę.

• Zwracać uwagę, czy podczas hamowania nie słychać nietypowych dźwięków, pojazd nie „ściąga” w jedną stronę, a pedał hamulca nie wymaga głębszego ani silniejszego wciskania.

• Jeżeli wyczuwalny jest poślizg lub zmiana sposobu działania przekładni redukcyjnej, należy sprawdzić poziom oleju przekładni.

• Sprawdzać prawidłowość działania przekładni redukcyjnej przy włączonym trybie P.

• Sprawdzać hamulec postojowy.

• Sprawdzać, czy pod pojazdem nie ma śladów wycieków (kapanie wody z włączonego układu klimatyzacji lub po jego wyłączeniu to zjawisko normalne).

Co najmniej raz w miesiącu:

• Sprawdzać działanie wszystkich świateł zewnętrznych, w tym świateł stopu, kierunkowskazów i świateł awaryjnych.

• Sprawdzać ciśnienie we wszystkich oponach, włącznie z oponą koła zapasowego. Sprawdzać również, czy opony nie są nierównomiernie zużyte lub uszkodzone.

• Sprawdzać prawidłowość dokręcenia nakrętek kół.

Co najmniej dwa razy w roku (np. każdej wiosny i jesieni):

• Sprawdzać szczelność i stan przewodów elastycznych chłodnicy, nagrzewnicy oraz układu klimatyzacji.

• Sprawdzać działanie spryskiwaczy szyby czołowej i wycieraczek. Czyścić pióra wycieraczek czystą szmatką, zwilżoną płynem do spryskiwaczy.

• Sprawdzać ustawienie świateł przednich.

• Sprawdzać stan i prawidłowość działania pasów bezpieczeństwa.

Co najmniej raz w roku:

• Czyścić otwory odprowadzające wodę w nadwoziu i drzwiach.

• Czyścić, smarować i sprawdzać prawidłowość działania zawiasów drzwi oraz maski silnika.

• Czyścić i smarować zamki i zaczepy drzwi oraz maski silnika.

• Czyścić i smarować uszczelki drzwi.

• Sprawdzać układ klimatyzacji.

• Sprawdzać prawidłowość działania i smarować cięgna sterowania przekładnią redukcyjną.

• Czyścić bieguny akumulatora 12 V i zaciski.

• Sprawdzać poziom płynu hamulcowego.

Harmonogram przeglądów okresowych

Jeżeli nie jest spełniony żaden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z harmonogramem przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych. Jeżeli natomiast spełniony jest choćby jeden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z harmonogramem przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych.

• Powtarzająca się jazda na dystansach krótszych niż 8 km w normalnych temperaturach otoczenia lub jazda na dystansach krótszych niż 16 km w niskich temperaturach otoczenia.

• Długotrwałe postoje na biegu jałowym lub pokonywanie długich dystansów z niską prędkością.

• Jazda po drogach nierównych, zapylonych, błotnistych, gruntowych, pokrytych żwirem lub solą.

• Jazda na obszarach, gdzie używana jest sól drogowa lub inne substancje sprzyjające korozji albo jazda w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

• Jazda w warunkach wysokiego zapylenia.

• Jazda w ruchu o wysokim natężeniu.

• Częste pokonywanie podjazdów lub zjazdów albo jazda w terenach górskich.

• Ciągnięcie przyczepy lub używanie zamkniętego bagażnika dachowego.

• Wykorzystywanie w charakterze pojazdu policyjnego, taksówki, pojazdu holującego lub w innych celach komercyjnych.

• Jazda z prędkościami zbliżonymi do maksymalnej.

• Częste zatrzymywanie i ruszanie.

Jeżeli podczas eksploatacji pojazdu spełniony jest choćby jeden z powyższych warunków, pojazd należy sprawdzać, a także uzupełniać i wymieniać płyny/części eksploatacyjne częściej, niż podano w harmonogramie przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych. Po upływie czasu lub przejechaniu dystansu podanego w tabeli należy nadal przestrzegać podanych harmonogramów przeglądów okresowych.

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych

Aby zapewnić właściwe osiągi pojazdu, należy wykonywać opisane dalej przeglądy okresowe.

Aby zachować gwarancję na pojazd, należy przechowywać wszystkie potwierdzenia przeglądów pojazdu. Jeżeli dla danego przeglądu okresowego podany jest przebieg lub termin jego wykonania, przegląd należy wykonać w zależności od tego, co wystąpi wcześniej.

S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.

W: Wymienić. org/1999/xhtml">*1 Dolewać tylko wody destylowanej, miękkiej lub odpowiedniego płynu chłodzącego. Nigdy nie dolewać wody twardej. Niewłaściwy skład płynu chłodzącego może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie pojazdu. org/1999/xhtml">*2 Dla wygody można wymieniać przed osiągnięciem podanego przebiegu, podczas sprawdzania/wymiany innych elementów.

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PRZEGLĄDÓW

ELEMENT PRZEGLĄDU

Czas lub przebieg, w zależności od tego co wystąpi wcześniej

Miesiące

12

24

36

48

60

72

84

96

km × 1000

15

30

45

75

90

105

120

Układ chłodzenia

Codziennie sprawdzać poziom płynu chłodzącego i szczelność układu chłodzenia

Sprawdzić po pierwszych 60 000 km lub po 48 miesiącach,
następnie sprawdzać co 30 000 km lub co 24 miesiące

Płyn chłodzący*¹

Wymienić po pierwszych 210 000 km lub po 120 miesiącach,
następnie wymieniać co 30 000 km lub co 24 miesiące*²

Olej przekładni redukcyjnej

S

Stan akumulatora 12 V

Sztywne i elastyczne przewody hamulcowe oraz połączenia

Pedał hamulca

Hamulec postojowy

Płyn hamulcowy

W

Tarcze i klocki hamulcowe

Listwa zębata układu kierowniczego, połączenia i osłony

Półosie napędowe i osłony przegubów

Opony (ciśnienie i zużycie bieżnika)

Przeguby kulowe zawieszenia przedniego

Śruby i nakrętki podwozia oraz nadwozia

Czynnik chłodniczy układu klimatyzacji

Sprężarka układu klimatyzacji

Filtr powietrza układu klimatyzacji

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych

W pojazdach eksploatowanych głównie w warunkach trudnych, oleje i niektóre elementy należy sprawdzać częściej, niż w pojazdach użytkowanych w warunkach normalnych — patrz poniższa tabela.

Element przeglądu

Czynność

Częstotliwość przeglądów

Warunki użytkowania

Co 120 000 km

C, D, E, F, G, H, I, J

Listwa zębata układu kierowniczego,
połączenia i osłony

Sprawdzać częściej w zależności od warunków

C, D, E, F, G

Hamulce tarczowe: klocki, zaciski i tarcze

C, D, E, G, H

C, D, G, H

W: Wymienić

S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.

C, D, E, F, G, H, I

Wymieniać częściej w zależności od warunków

C, E

Jazda w trudnych warunkach

A: Powtarzająca się jazda na dystansach krótszych niż 8 km w normalnych temperaturach otoczenia lub jazda na dystansach krótszych niż 16 km w niskich temperaturach otoczenia.

B: Długotrwałe postoje na biegu jałowym lub pokonywanie długich dystansów z niską prędkością.

C: Jazda po drogach nierównych, zapylonych, błotnistych, gruntowych, pokrytych żwirem lub solą.

D: Jazda na obszarach, gdzie używana jest sól drogowa lub inne substancje sprzyjające korozji albo jazda w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

E: Jazda w warunkach wysokiego zapylenia.

F: Jazda w ruchu o wysokim natężeniu.

G: Częste pokonywanie podjazdów lub zjazdów albo jazda w terenach górskich.

H: Ciągnięcie przyczepy lub używanie zamkniętego bagażnika dachowego.

S: Wykorzystywanie w charakterze pojazdu policyjnego, taksówki, pojazdu holującego lub w innych celach komercyjnych.

J: Jazda z prędkościami zbliżonymi do maksymalnej.

K: Częste zatrzymywanie i ruszanie.

Instrukcje wykonywania poszczególnych czynności przeglądu

Układ chłodzenia

Sprawdzać szczelność i stan wszystkich elementów układu chłodzenia, takich jak chłodnica, zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, przewody elastyczne i połączenia. Wymieniać wszystkie uszkodzone elementy.

Płyn chłodzący

Płyn chłodzący należy wymieniać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów.

Olej przekładni redukcyjnej

Olej przekładni redukcyjnej należy sprawdzać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów.

Sztywne i elastyczne przewody hamulcowe

Sprawdzać, czy hydrauliczne przewody hamulcowe są prawidłowo podłączone, nie są poprzecierane, popękane, uszkodzone ani nieszczelne. Natychmiast wymieniać wszystkie elementy uszkodzone lub w nieprawidłowym stanie.

Płyn hamulcowy

Sprawdzać poziom płynu hamulcowego w zbiorniku. Poziom płynu powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami „MIN” i „MAX” na zbiorniku. Stosować tylko płyn hamulcowy DOT-4.

Tarcze, klocki hamulcowe i zaciski

Sprawdzać, czy tarcze i klocki hamulcowe nie są nadmiernie zużyte. Sprawdzać, czy z zacisków nie wycieka płyn hamulcowy.

Więcej informacji na temat sprawdzania zużycia klocków i okładzin hamulcowych można znaleźć na stronie internetowej Hyundai:

http://service. com

Śruby mocujące układu zawieszenia

Sprawdzać, czy połączenia elementów układu zawieszenia nie są poluzowane ani uszkodzone. Dokręcać stosując wymagany moment dokręcania.

Przekładnia kierownicza, połączenia oraz osłony i przeguby kulowe wahaczy dolnych

Przy wyłączonym pojeździe sprawdzać, czy nie ma zbyt dużego luzu kierownicy. Sprawdzać, czy połączenia nie są wygięte ani uszkodzone. Sprawdzać, czy osłony przeciwpyłowe i przeguby kulowe nie są zniszczone, popękane ani uszkodzone.

Wymieniać wszystkie uszkodzone elementy.

Półosie napędowe i osłony przegubów

Sprawdzać czy półosie napędowe, osłony przegubów i opaski osłon nie są popękane, zużyte ani uszkodzone. W razie potrzeby wymienić wszystkie uszkodzone elementy i/lub uzupełnić smar.

Czynnik chłodniczy układu klimatyzacji

Sprawdzać szczelność i stan przewodów sztywnych układu klimatyzacji oraz ich połączeń.

Płyn chłodzący

Układ chłodzenia napełniony jest całorocznym, niezamarzającym płynem chłodzącym. Zbiornik wyrównawczy napełniony jest fabrycznie.

Co najmniej raz w roku należy sprawdzać stężenie płynu chłodzącego i jego poziom — przed sezonem zimowym i przed jazdą w niskiej temperaturze.

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego

Sprawdzać stan i połączenia wszystkich przewodów elastycznych układu chłodzenia oraz nagrzewnicy. Wymieniać wszystkie napęczniałe lub uszkodzone przewody.

Kiedy elementy w przedziale elektrycznego silnika napędowego są zimne, poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami „MAX” i „MIN” na zbiorniku wyrównawczym płynu.

Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski, można dolać wody destylowanej, tak aby poziom osiągnął oznaczenie „MAX”. Nie napełniać zbiornika wyrównawczego nadmiernie. Jeżeli konieczne jest regularne dolewanie płynu, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie odkręcać zakrętki zbiornika wyrównawczego ani korka spustowego płynu chłodzącego, dopóki chłodnica nie ostygnie. Z układu może wydostać się gorąca para lub płyn chłodzący pod ciśnieniem, powodując poważne obrażenia.

Wyłączyć pojazd i odczekać, aż elementy w przedziale elektrycznego silnika napędowego ostygną. Podczas odkręcania zakrętki zbiornika wyrównawczego zachowywać najwyższą ostrożność. Owinąć zakrętkę grubą tkaniną i powoli odkręcać zakrętkę w lewo, aż do pierwszego oporu. Odsunąć się nieco od pojazdu, ponieważ w układzie chłodzenia może panować wysokie ciśnienie. Po upewnieniu się, że ciśnienie zostało obniżone, należy przycisnąć zakrętkę przez tkaninę i kontynuować odkręcanie. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/OLMB073108. jpg"/>

Wentylator chłodnicy może pracować lub uruchamiać się nawet po wyłączeniu pojazdu. Pracujący wentylator chłodnicy może spowodować obrażenia.

Nie zbliżać dłoni, odzieży ani narzędzi do pracującego wentylatora chłodnicy.

Sterowanie wentylatorem chłodnicy odbywa się na podstawie temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji i prędkości pojazdu. Po obniżeniu temperatury płynu chłodzącego wentylator wyłącza się automatycznie. Jest to objaw prawidłowy. png"/>OSTRZEŻENIE

Po wlaniu płynu chłodzącego upewnić się, że zakrętka zbiornika wyrównawczego jest prawidłowo zakręcona.

1. Sprawdzić, czy naklejka na zakrętce zbiornika wyrównawczego jest ustawiona prosto do przodu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/11. jpg"/>

2. Upewnić się, że niewielkie wypusty zakrętki są prawidłowo zablokowane.

Wymagany płyn chłodzący

• Dolewać tylko wody destylowanej, miękkiej lub odpowiedniego płynu chłodzącego.

• Niewłaściwy skład płynu chłodzącego może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie układów pojazdu elektrycznego.

• Nie stosować płynu chłodzącego na bazie alkoholu, metanolu ani nie mieszać ich z wymaganym płynem.

• Nie stosować roztworów, które zawierają powyżej 60% lub poniżej 35% płynu niezamarzającego, ponieważ roztwór taki zmniejsza efektywność chłodzenia.

Patrz poniższa tabela składu płynu chłodzącego.

Temperatura otoczenia

Procentowy skład
objętościowy

Płyn
niezamarzający

Woda

–15°C

35

65

–25°C

40

–35°C

50

–45°C

Informacja

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego składu mieszaniny, najłatwiej zmieszać ze sobą równe ilości wody i płynu niezamarzającego. Mieszanina taka jest skuteczna dla temperatur powyżej –35°C.

Wymiana płynu chłodzącego

Płyn chłodzący powinna wymieniać Auto-ryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai zgodnie z harmonogramem przeglądów. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie wlewać płynu chłodzącego ani niezamarzającego do zbiornika płynu do spryskiwaczy.

Płyn chłodzący na szybie czołowej pojazdu może znacznie pogorszyć widoczność, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku.

Może on również spowodować uszkodzenie lakieru albo elementów plastikowych nadwozia.

Aby nie dopuścić do wylania się płynu chłodzącego na elementy w przedziale elektrycznego silnika napędowego, przed odkręceniem zakrętki zbiornika wyrównawczego należy owinąć ją grubą tkaniną.

Płyn hamulcowy

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego

Okresowo sprawdzać poziom płynu hamulcowego w zbiorniku. Poziom płynu powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami „MIN” i „MAX” na zbiorniku.

Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia płynu hamulcowego, przed odkręceniem zakrętki zbiornika i dolaniem płynu należy dokładnie oczyścić miejsce wokół zakrętki.

Jeżeli poziom płynu jest zbyt niski, należy dolać wymaganego płynu do poziomu „MAX”. Poziom płynu hamulcowego obniża się wraz z przebiegiem pojazdu. Jest to zjawisko normalne, związane ze zużywaniem się klocków hamulcowych. Jeżeli poziom płynu hamulcowego spada nadmiernie, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>OSTRZEŻENIE

Konieczność częstego uzupełniania płynu hamulcowego może oznaczać nieszczelność układu hamulcowego. W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>OSTRZEŻENIE

Uważać, aby płyn hamulcowy nie dostał się do oczu. Jeżeli płyn hamulcowy dostał się do oczu, należy przez co najmniej 15 minut przemywać je czystą wodą, a następnie natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

• Nie dopuszczać do rozlania płynu hamulcowego na nadwozie, ponieważ może on uszkodzić lakier.

• NIGDY nie stosować płynu hamulcowego, który był przez dłuższy czas wystawiony na działanie powietrza, ponieważ może to skutkować obniżeniem jego jakości. Należy go poddać odpowiedniej utylizacji.

• Nie stosować niewłaściwego płynu hamulcowego. Nawet kilka kropel oleju mineralnego (np. silnikowego) może uszkodzić elementy układu hamulcowego. png"/>Informacja

Stosować wyłącznie wymagany płyn hamulcowy — patrz podrozdział „Klasyfikacje olejów i płynów eksploatacyjnych” w rozdziale 8.

Płyn do spryskiwaczy

Sprawdzanie poziomu płynu do spryskiwaczy

Sprawdzać poziom płynu do spryskiwaczy i w razie potrzeby dolewać płynu. Jeżeli płyn do spryskiwaczy nie jest dostępny, można używać czystej wody. W niskich temperaturach otoczenia używać wyłącznie niezamarzającego płynu do spryskiwaczy. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć poważnego zagrożenia dla zdrowia lub życia, podczas wykonywania czynności z płynem do spryskiwaczy przestrzegać następujących wskazówek:

Nie wlewać płynu chłodzącego ani niezamarzającego do zbiornika płynu do spryskiwaczy. Płyn chłodzący na szybie czołowej pojazdu może znacznie pogorszyć widoczność, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku i/lub spowodować uszkodzenie lakieru albo elementów plastikowych nadwozia. org/1999/xhtml">• Nie dopuszczać do kontaktu iskry ani płomienia z płynem do spryskiwaczy ani zbiornikiem płynu. Płyn do spryskiwaczy może zawierać alkohol i być łatwopalny. org/1999/xhtml">• Nie pić płynu do spryskiwaczy i unikać jego kontaktu ze skórą. Płyn do spryskiwaczy jest toksyczny. org/1999/xhtml">• Chronić płyn do spryskiwaczy przed dziećmi i zwierzętami.

Filtr powietrza układu klimatyzacji

Sprawdzanie filtra

Filtr powietrza układu klimatyzacji (przeciwpyłkowy) należy wymieniać zgodnie z harmonogramem przeglądów. Jeżeli pojazd jest użytkowany na obszarze o wysokim zanieczyszczeniu powietrza lub na drogach gruntowych, filtr należy sprawdzać i — w razie potrzeby — wymieniać częściej. Wymianę filtra powietrza układu klimatyzacji należy przeprowadzać zgodnie z poniższą procedurą, uważając, by nie uszkodzić innych elementów. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/20. Zdjąć zaczep (1). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/21. Wyjąć ograniczniki z obu stron schowka przedniego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/22. jpg"/>

3. Nacisnąć i przytrzymać zatrzaski (1) po obu stronach pokrywy.

4. Zdjąć pokrywę (2). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/23. jpg"/>

5. Wymienić wkłady filtra powietrza układu klimatyzacji.

6. Zmontowanie przeprowadzić odwrotnie do rozmontowania.

Filtr powietrza układu klimatyzacji należy wkładać w prawidłowym kierunku, wskazanym strzałką () skierowaną w dół. Włożenie filtra w nieprawidłowym kierunku może spowodować spadek wydajności układu klimatyzacji i wzrost hałasu.

Pióra wycieraczek

Sprawdzanie piór wycieraczek

Zanieczyszczenie szyby czołowej lub piór wycieraczek może ograniczać skuteczność pracy wycieraczek.

Najczęstszym źródłem zanieczyszczeń są owady, soki drzew i woski nakładane na gorąco, stosowane w myjniach automatycznych. Jeżeli pióra wycieraczek nie oczyszczają szyby prawidłowo, należy wyczyścić szybę i pióra wycieraczek czystą ściereczką zwilżoną płynem do spryskiwaczy.

Aby uniknąć uszkodzenia piór wycieraczek należy przestrzegać poniższych zaleceń:

• Nie używać do czyszczenia ani w ich pobliżu benzyny, nafty, rozcieńczalników do farb ani innych rozpuszczalników.

• Nie próbować poruszać wycieraczkami ręcznie.

• Nie używać nieodpowiednich piór wycieraczek. png"/>Informacja

Woskowanie nadwozia, stosowane w myjniach automatycznych, utrudnia oczyszczanie szyby czołowej.

Wymiana piór wycieraczek

Jeżeli wycieraczka nie oczyszcza szyby prawidłowo, może to oznaczać zużycie lub pęknięcie pióra i konieczność jego wymiany.

Aby uniknąć uszkodzenia ramion lub innych elementów wycieraczek, nie próbować poruszać wycieraczkami ręcznie.

Stosowanie niewłaściwych piór wycieraczek może spowodować nieprawidłowe działanie i usterkę wycieraczek. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/29. Podnieść ramię wycieraczki. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/30. Podnieść zaczep (1) pióra, a następnie podnieść pióro (2). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/31. Naciskając blokadę (3) pociągnąć pióro w dół (4). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/32. jpg"/>

4. Odłączyć pióro od ramienia (5).

5. Założyć nowe pióro, wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Opuścić ramię wycieraczki na szybę.

Akumulator 12 V

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć POWAŻNEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA własnego lub osób znajdujących się w pobliżu, podczas wszelkich prac przy akumulatorze zawsze przestrzegać poniższych zaleceń:

Przed rozpoczęciem prac przy akumulatorze przeczytać Instrukcję i stosować się do niej. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/HXDFL01E. jpg"/>

Zakładać okulary chroniące oczy przed rozpryskami elektrolitu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/HXDFL01B. jpg"/>

Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, urządzeniami iskrzącymi ani wydzielającymi dym. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/HXDFL01A. jpg"/>

W ogniwach akumulatora zawsze występuje wodór, który jest wysoce łatwopalny i wybuchowy. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/HXDFL01F. jpg"/>

Chronić akumulatory przed dziećmi. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/HXDFL01C. jpg"/>

Elektrolit akumulatorów zawiera silnie żrący kwas siarkowy. Chronić oczy, skórę i odzież przed kontaktem z elektrolitem. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/HXDFL01D. jpg"/>

Jeżeli elektrolit dostał się do oczu, należy przez co najmniej 15 minut przemywać je czystą wodą, a następnie natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Jeżeli elektrolit zetknął się ze skórą, należy dokładnie przemyć dane miejsce wodą. Jeżeli doszło do poparzenia lub odczuwalny jest ból, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. org/1999/xhtml">• Siły działające na plastikową obudowę akumulatora podczas jego przenoszenia mogą spowodować wyciek elektrolitu. Podnosić akumulator za przeciwległe naroża lub za pomocą specjalnych uchwytów. org/1999/xhtml">• Jeżeli akumulator pojazdu zamarzł, nie podejmować prób uruchomienia pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania. org/1999/xhtml">• NIGDY nie próbować ładować akumulatora przy podłączonych zaciskach. org/1999/xhtml">• W układzie elektrycznym pojazdu panuje wysokie napięcie. NIGDY nie dotykać elementów układu wysokiego napięcia, szczególnie przy świecącej się lampce sygnalizacyjnej lub przycisku zasilania (POWER) w stanie ON (zielona lampka przycisku).

• W przypadku dłuższego niekorzystania z pojazdu przy niskich temperaturach zewnętrznych należy wymontować akumulator i umieścić go w pomieszczeniu.

• Aby uniknąć uszkodzenia obudowy akumulatora przy niskich temperaturach zewnętrznych, utrzymywać akumulator całkowicie naładowany.

Obsługa akumulatora

• Dbać o prawidłowość mocowania akumulatora.

• Utrzymywać górną część akumulatora w stanie czystym i suchym.

• Zaciski akumulatora powinny być czyste, prawidłowo założone i zabezpieczone wazeliną techniczną lub odpowiednim smarem.

• Rozlany elektrolit natychmiast zmywać z akumulatora wodnym roztworem sody oczyszczonej.

Etykieta znamionowa akumulatora

Rzeczywisty wygląd etykiety akumulatora w pojeździe może być nieco inny, niż pokazany na ilustracji.

1. AGM60L-DIN: model akumulatora Hyundai.

2. 12 V: napięcie znamionowe.

3. 60 Ah (20 HR): pojemność nominalna (w amperogodzinach). 100 RC: nominalna pojemność rezerwowa (w minutach). 640 CCA: prąd zimnego rozruchu w amperach wg normy SAE. 512 A: prąd zimnego rozruchu w amperach wg normy EN.

Ładowanie akumulatora

Za pomocą prostownika

Pojazd wyposażony jest w bezobsługowy akumulator kwasowy.

• Jeżeli akumulator szybko się rozładował (np. z powodu pozostawienia włączonych świateł), należy ładować go powoli (prądem o niewielkim natężeniu), przez 10 godzin.

• Jeżeli akumulator rozładowywał się stopniowo z powodu dużego obciążenia elektrycznego przy pracującym silniku, dopuszczalne jest ładowanie akumulatora prądem o natężeniu 20 ÷ 30 A przez 2 godziny. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć POWAŻNEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA z powodu wybuchu lub poparzenia elektrolitem podczas ładowania akumulatora 12 V należy stosować następujące środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem ładowania lub jakichkolwiek prac przy akumulatorze, należy wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne i przełączyć przycisk zasilania w stan OFF (wyłączona lampka przycisku). org/1999/xhtml">• Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, urządzeniami iskrzącymi ani wydzielającymi dym. org/1999/xhtml">• Zawsze ładować akumulator na zewnątrz lub w pomieszczeniu z wydajną wentylacją. org/1999/xhtml">• Przed sprawdzeniem akumulatora podczas ładowania zakładać okulary ochronne. org/1999/xhtml">• Akumulator należy wymontować z pojazdu i ustawić w przewiewnym miejscu. org/1999/xhtml">• Obserwować akumulator podczas ładowania. W przypadku gwałtownego wrzenia elektrolitu w ogniwach akumulatora przerwać ładowanie lub obniżyć prąd ładowania. org/1999/xhtml">• Zacisk ujemny (–) należy odłączać od akumulatora jako pierwszy, a podłączać jako ostatni. Prostownik należy odłączać w następującej kolejności:

(1) Wyłączyć prostownik.

(2) Odłączyć zacisk ujemny (–) od bieguna ujemnego akumulatora.

(3) Odłączyć zacisk dodatni (+) od bieguna dodatniego akumulatora. org/1999/xhtml">• W przypadku wymiany akumulatora używać wyłącznie akumulatorów dopuszczonych przez Hyundai.

Po rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania

Po rozruchu pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania, przed wyłączeniem pojazdu należy jechać nim przez 20 ÷ 30 minut. Skrócenie tego czasu może uniemożliwić odpowiednie naładowanie akumulatora, a w konsekwencji ponowne uruchomienie pojazdu. Więcej informacji dotyczących uruchamiania pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania znajduje się w podrozdziale „Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania” w rozdziale 6. png"/>Informacja

Zużyty akumulator niepoddany utylizacji może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia.

Akumulatory należy poddawać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Resetowanie układów

Po ponownym podłączeniu akumulatora należy zresetować i zaprogramować niektóre układy. W rozdziale 3 podano procedury resetowania i programowania następujących układów:

• Szyby sterowane elektrycznie,

• Komputer pokładowy,

• Układ klimatyzacji,

• Zegar,

• System audio,

• Okno dachowe,

• Pamięć ustawień.

Opony i obręcze kół

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenie opony może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w kon-sekwencji doprowadzić do wypadku. Aby ograniczyć POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA należy stosować następujące środki ostrożności:

Raz w miesiącu sprawdzać ciśnienie i stan opon. org/1999/xhtml">• Prawidłowe ciśnienie w oponach zimnych podane jest w niniejszej Instrukcji oraz na tabliczce, zlokalizowanej u dołu środkowego słupka po stronie kierowcy. Ciśnienie w oponach zawsze mierzyć za pomocą mierników. Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie w oponie powoduje jej nierównomierne zużycie i może utrudnić kierowanie. org/1999/xhtml">• Przy okazji każdego sprawdzania ciśnienia w oponach kół pojazdu należy również sprawdzać ciśnienie w oponie koła zapasowego. org/1999/xhtml">• Opony zużyte, nierównomiernie zużyte i uszkodzone należy wymieniać. Zużyte opony mogą spowodować zmniejszenie skuteczności hamowania, precyzji kierowania i pogorszenie własności jezdnych. org/1999/xhtml">• Podczas wymiany opon ZAWSZE zakładać nowe opony o takim samym rozmiarze, jak opony zamontowane fabrycznie w pojeździe. Założenie opon i/lub obręczy kół o innych rozmiarach może spowodować zmianę zachowania pojazdu, utrudnić kierowanie lub zakłócić prawidłowe działanie układu ABS, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku.

Dbałość o opony

Aby zapewnić odpowiednią trwałość opon, bezpieczeństwo jazdy i niskie zużycie energii, należy zawsze utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach, nie przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu i równomiernie rozkładać obciążenie. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/40. jpg"/>

Wszystkie dane dotyczące opon (rozmiar i ciśnienie) znajdują się na tabliczce zlokalizowanej na środkowym słupku po stronie kierowcy.

Wymagane ciśnienie w oponach zimnych

Ciśnienie w oponach wszystkich kół (włącznie z zapasowym) należy sprawdzać, kiedy opony są zimne. Określenie „opony zimne” oznacza opony pojazdu, który stał przez ostatnie trzy godziny lub przejechał w tym czasie mniej niż 1, 6 km.

Po rozgrzaniu opon panujące w nich ciśnienie zwykle zwiększa się o 0, 28 ÷ 0, 41 bar (28 ÷ 41 kPa). Nie spuszczać powietrza z rozgrzanych opon celem wyregulowania ciśnienia, ponieważ może to doprowadzić do zbyt niskiego ciśnienia po ostygnięciu opon. Wymagane ciśnienie opon — patrz „Opony i obręcze kół” w rozdziale 8. png"/>OSTRZEŻENIE

Utrzymywanie wymaganego ciśnienia jest niezbędne dla zachowania najlepszych własności jezdnych, pewności prowadzenia pojazdu i minimalnego zużycia opon.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponach może obniżyć trwałość opon, negatywnie wpłynąć na precyzję prowadzenia pojazdu i doprowadzić do uszkodzenia opony, a w konsekwencji do wypadku.

Poważny spadek ciśnienia w oponie może prowadzić do intensywnego rozgrzewania się opony, a w konsekwencji do jej pęknięcia, oddzielenia się bieżnika i innych uszkodzeń. Mogą one skutkować utratą panowania nad pojazdem i zagrożeniem dla zdrowia lub życia. Ryzyko uszkodzenia opony jest znacznie większe w upalne dni i podczas długotrwałej jazdy z wysoką prędkością. png"/>OSTROŻNIE

Zbyt niskie ciśnienie w oponach skutkuje nadmiernym zużywaniem się bieżnika, pogorszeniem własności jezdnych i zwiększeniem zużycia energii. Możliwe jest również trwałe odkształcenie opony. Dbać o prawidłowe ciśnienie w oponach. W przypadku częstych spadków ciśnienia w oponach pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponach powoduje niekomfortową jazdę, nadmierne zużywanie się środkowej części bieżnika opon i zwiększenie prawdopodobieństwa ich uszkodzenia na drodze.

Sprawdzanie ciśnienia w oponach

Ciśnienie w oponach, w tym w oponie koła zapasowego, sprawdzać co najmniej raz w miesiącu.

Sposób sprawdzania

Korzystać z miernika ciśnienia wysokiej jakości. Nie można oceniać prawidłowości napompowania opony wyłącznie na podstawie jej wyglądu. Opony radialne mogą wydawać się napompowane prawidłowo nawet wtedy, gdy są napompowane niedostatecznie.

Odkręcić kapturek zaworu opony. Aby zmierzyć ciśnienie w oponie, przyłożyć mocno końcówkę miernika ciśnienia do zaworu opony. Jeżeli ciśnienie w zimnej oponie odpowiada ciśnieniu i obciążeniu pojazdu, podanemu na tabliczce informacyjnej, oznacza to, że jest prawidłowe i nie wymaga korekty. Jeżeli ciśnienie jest zbyt niskie, należy dopompować oponę, tak by osiągnąć prawidłowe ciśnienie. Pamiętać o przykręceniu kapturka zaworu. Brak kapturka może spowodować wniknięcie zanieczyszczeń lub wilgoci do zaworu, co może prowadzić do uchodzenia powietrza z opony. Jeżeli kapturek został zgubiony, należy jak najszybciej przykręcić nowy.

Jeżeli opona jest napompowana zbyt mocno, należy spuścić z niej nieco powietrza, przyciskając metalowy trzpień znajdujący się wewnątrz zaworu. Ponownie zmierzyć ciśnienie za pomocą miernika. Pamiętać o przykręceniu kapturka zaworu.

Przekładanie kół

Aby uzyskać równomierne zużycie bieżnika, Hyundai zaleca przekładanie kół co 12 000 km lub — jeżeli opony zużywają się nierównomiernie — częściej.

Podczas przekładania kół należy sprawdzać ich wyważenie.

Podczas przekładania kół należy sprawdzać, czy opony nie są nierównomiernie zużyte ani uszkodzone. Nierównomierne wytarcie bieżnika zwykle spowodowane jest nieprawidłowym ciśnieniem w oponie, nieprawidłowo wyregulowaną geometrią kół, niewłaściwym wyważeniem koła, zbyt intensywnym hamowaniem lub pokonywaniem zakrętów z nadmierną prędkością. Należy sprawdzać, czy na bieżniku ani z boku opon nie widać nierówności ani wybrzuszeń. Jeżeli widoczne są odkształcenia opony, należy ją wymienić. Jeżeli widoczny jest oplot lub kord opony, należy ją wymienić. Po przełożeniu kół należy pamiętać o dostosowaniu ciśnienia w oponach kół przednich i tylnych, a także sprawdzić prawidłowość dokręcenia nakrętek kół (prawidłowy moment dokręcania: 11 ÷ 13 kGm). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/43. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/44. jpg"/>

Podczas przekładania kół należy sprawdzać stopień zużycia klocków hamulcowych. png"/>Informacja

Część zewnętrzna i wewnętrzna opony niesymetrycznej różnią się od siebie. Podczas zakładania opony niesymetrycznej pamiętać, by strona oznaczona napisem „outside” (zewnętrzna) znajdowała się po stronie zewnętrznej. Założenie opony stroną oznaczoną napisem „inside” (wewnętrzna) skierowaną na zewnątrz powoduje pogorszenie własności jezdnych. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas przekładania kół nie zakładać dojazdowego koła zapasowego. org/1999/xhtml">• Nigdy nie stosować jednocześnie opon diagonalnych i radialnych. Może to spowodować zmianę zachowania pojazdu, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem i wypadek.

Geometria i wyważanie kół

Aby zapewnić jak najdłuższą trwałość opon, najwyższe bezpieczeństwo jazdy i najlepsze cechy użytkowe, koła pojazdu mają fabrycznie wyregulowaną geometrię i są fabrycznie wyważone.

W większości przypadków ponowna regulacja ich geometrii nie jest konieczna. Jeżeli jednak opony zużywają się nieprawidłowo lub pojazd „ściąga” w jedną stronę, należy ponownie wyregulować geometrię kół.

Jeżeli na równej drodze wyczuwalne są drgania pojazdu, oznacza to, że może być konieczne ponowne wyważenie kół.

Niewłaściwe ciężarki wyważające mogą doprowadzić do uszkodzenia obręczy kół. Używać wyłącznie zaaprobowanych ciężarków.

Wymiana opon

W rowkach, biegnących wzdłuż bieżnika opon, znajdują się występy o wysokości 1, 6 mm ponad dno rowka (patrz ilustracja). Występy te pełnią funkcję wskaźników zużycia opon. Ich położenie jest oznaczone na bokach opon. W oponach nowych powierzchnia bieżnika znajduje się wyżej, niż powierzchnia występów. Wraz ze zużywaniem się bieżnika jego powierzchnia zrównuje się z występami. Zrównanie się powierzchni bieżnika z powierzchnią występów oznacza, że grubość bieżnika opony wynosi mniej niż 1, 6 mm. W takim przypadku należy niezwłocznie wymienić oponę.

Z wymianą opony nie należy czekać do momentu, aż powierzchnia bieżnika zrówna się z powierzchnią występów na całej szerokości opony. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA należy stosować następujące środki ostrożności:

Podczas wymiany opon zakładane nowe opony muszą mieć zawsze taki sam rozmiar, jak opony zamontowane fabrycznie w pojeździe. org/1999/xhtml">• Podczas wymiany opon/kompletnych kół zalecana jest równoczesna wymiana obu opon/kompletnych kół przednich albo tylnych. Wymiana tylko jednej opony może mieć bardzo negatywny wpływ na prowadzenie samochodu. org/1999/xhtml">• Stan opon, również tych nieużywanych, pogarsza się z upływem czasu. Hyundai zaleca wymianę opon po 6 latach normalnego użytkowania bez względu na stan bieżnika. org/1999/xhtml">• Wysoka temperatura i jazda pod dużym obciążeniem mogą przyspieszać proces zużywania się opon. Brak należytej ostrożności w takich warunkach może doprowadzić do nagłego pęknięcia opony i utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji do wypadku.

Wymiana obręczy kół

Podczas wymiany obręczy kół należy upewnić się, że zakładane obręcze są identyczne z tymi, które były zamontowane fabrycznie (pod względem średnicy, szerokości i „odsadzenia”).

Własności jezdne opon

Opony ze zużytym bieżnikiem, nieprawidłowo napompowane lub toczące się po śliskiej nawierzchni mogą nie zapewniać odpowiednich własności jezdnych. Jeżeli powierzchnia bieżnika zrównała się z powierzchnią wskaźników zużycia opony, należy ją wymienić. Aby nie stracić panowania nad pojazdem, podczas jazdy w deszczu, po wodzie, śniegu lub oblodzonej jezdni należy zwolnić i zachować szczególną ostrożność.

Wyważanie kół

Zużywanie się bieżnika można ograniczyć nie tylko prawidłowym ciśnieniem w oponach, ale również prawidłowo wyregulowaną geometrią kół. Jeżeli zauważalne jest nierównomierne zużywanie się bieżnika, geometrię kół pojazdu powinna wyregulować Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO).

Po założeniu nowych opon należy pamiętać o właściwym wyważeniu kół. Wyważenie podnosi bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz podnosi trwałość opon. Ponadto koła należy wyważać po każdym zdjęciu lub wymianie opony.

Oznaczenia na bokach opon

Na bokach opon znajdują się oznaczenia, które określają ich podstawowe cechy, a także zawierają numer identyfikacyjny opony (TIN) oznaczający normę bezpieczeństwa opony. Numer TIN umożliwia identyfikację opony w przypadku tzw. akcji przywoławczej do serwisu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/49. jpg"/>

1. Producent lub marka opony

Na każdej oponie znajduje się nazwa jej producenta lub marki.

2. Oznaczenie rozmiaru opony

Z boku opony znajduje się również oznaczenie jej rozmiaru. Znajomość rozmiaru opony jest niezbędna podczas wyboru nowej opony. Poniżej podano znaczenie liter i liczb w oznaczeniach rozmiarów opon.

Przykładowe oznaczenie rozmiaru opony

(faktyczny rozmiar opon w pojeździe może być inny w zależności od wersji):

205/55 R16 91H

205 — Szerokość opony w milimetrach.

55 — Oznaczenie profilu opony: stosunek wysokości do szerokości opony wyrażony w procentach.

R — Kod rodzaju opony (radialne).

16 — Średnica obręczy koła w calach.

91 — Indeks obciążenia — kod numeryczny oznaczający maksymalne dopuszczalne obciążenie opony.

H — Indeks prędkości — patrz tabela indeksów prędkości w tym rozdziale.

Oznaczenia rozmiaru obręczy kół

Obręcze kół również noszą oznaczenia, których znajomość jest ważna podczas ich wymiany. Poniżej podano znaczenie liter i liczb w oznaczeniach rozmiarów obręczy.

Przykładowe oznaczenie rozmiaru obręczy:

6. 5JX16

6. 5 — Szerokość obręczy koła w calach.

J — Oznaczenie kształtu obręczy.

Indeksy prędkości

Poniższa tabela przedstawia indeksy prędkości opon stosowanych obecnie w samochodach osobowych. Literowy indeks prędkości stanowi część oznaczenia opony znajdującego się na jej boku. Litera indeksu oznacza maksymalną prędkość, z jaką może poruszać się pojazd wyposażony w dany typ opon.

Indeks prędkości

Prędkość maksymalna

180 km/h

T

190 km/h

H

210 km/h

V

240 km/h

Z

Powyżej 240 km/h

3. Data produkcji opony (TIN: Tire Identification Number — numer identyfikacyjny opony)

Wszystkie opony pojazdu, włącznie z oponą koła zapasowego, mające więcej niż 6 lat należy wymieniać na nowe. Data produkcji opon widnieje na bokach opon (zazwyczaj od wewnątrz), stanowiąc końcówkę tzw. kodu DOT opony. Kod DOT składa się z cyfr i liter. Datę produkcji opony przedstawiają ostatnie cztery znaki kodu DOT. org/1999/xhtml">Kod DOT: XXXX XXXX OOOO

Pierwsza część kodu DOT to kod numeryczny zakładów produkcyjnych, środkowa część kodu to oznaczenie rozmiaru opony i rodzaju bieżnika, a ostatnie cztery znaki kodu określają tydzień i rok produkcji.

Na przykład:

Kod DOT XXXX XXXX 1516 oznacza, że opona wyprodukowana została w 15. tygodniu 2016 roku.

4. Rodzaj i skład opony

Liczba warstw osnowy — kordu opony pokrytego gumą. Podane są również materiały, z których wykonano oponę: stal, nylon, poliester itd. Litera „R” oznacza oponę radialną (osnowa opony składa się z kilku warstw ułożonych na przemian w dwóch kierunkach, pod różnym kątem, mniejszym niż 90°), litera „D” oznacza oponę diagonalną (osnowa ułożona krzyżowo — pod kątem 90°), litera „B” oznacza oponę opasaną.

5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w oponie

Liczba ta oznacza maksymalne ciśnienie, jakie może panować wewnątrz opony. Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w oponie. Wymagane ciśnienie — patrz tabliczka nominalnego ciśnienia i obciążenia pojazdu.

6. Indeks maksymalnego obciążenia

Liczba ta oznacza maksymalne obciążenie w kilogramach i funtach, jakie może być przenoszone przez oponę. Podczas wymiany opon należy zawsze zakładać opony o takim samym indeksie obciążenia, jak indeks opon zamontowanych fabrycznie.

7. Znormalizowane oznaczenia jakości opon

Oznaczenia jakości opon mogą znajdować się na boku opony, pomiędzy podstawą bieżnika a miejscem maksymalnej szerokości opony.

Na przykład:

TREAD wear 200

TRACTION AA

TEMPERATURE A

Tread wear (odporność bieżnika)

Oznaczenie odporności na ścieranie to uniwersalny współczynnik, określający stopień zużywania się bieżnika w warunkach testowych, na określonym torze. Na przykład bieżnik opony z indeksem 150 zużywa się w warunkach testowych 1, 5 raza bardziej, niż bieżnik opony z indeksem 100.

Należy jednak pamiętać, że własności opon mogą różnić się zasadniczo od własności podanych w oznaczeniach jakości i zależą od warunków ich użytkowania, a szczególnie od techniki jazdy, sposobu serwisowania pojazdu, charakterystyk pokonywanych dróg i klimatu.

Oznaczenia tego typu znajdują się na bokach opon samochodów osobowych. Indeks odporności wyznacza rodzaj opon standardowych i opcjonalnych, dostępnych dla danego pojazdu.

Traction (własności jezdne) – AA, A, B i C

Oznaczenia własności jezdnych — od własności najwyższej do najniższej — to: AA, A, B i C. Indeksy te oznaczają zdolność opony do zatrzymania się na mokrym podłożu, mierzoną w określonych warunkach testowych na asfalcie lub betonie. Opony z oznaczeniem C mogą mieć niskie własności jezdne. png"/>OSTRZEŻENIE

Oznaczenia własności jezdnych podawane na oponach są oparte na próbach hamowania przy jeździe na wprost do przodu i nie uwzględniają przyspieszeń, pokonywania zakrętów, poślizgu na mokrych nawierzchniach (aquaplanning) ani charakterystyk szczytowych.

Temperature (własności temperaturowe) – A, B i C

Oznaczenia własności temperaturowej — od własności najwyższej do najniższej — to: A, B i C. Indeksy te oznaczają wytrzymałość opony na wytwarzane ciepło i zdolność oddawania ciepła, mierzoną w określonych warunkach laboratoryjnych.

Przedłużające się oddziaływanie wysokiej temperatury może mieć negatywny wpływ na strukturę opony i skrócić jej trwałość, natomiast nadmierna temperatura może spowodować nagłe uszkodzenie opony. Indeksy B i A oznaczają lepsze własności, zmierzone w warunkach laboratoryjnych, niż minimalne własności wymagane przepisami. png"/>OSTRZEŻENIE

Współczynnik temperaturowy opony dotyczy opony prawidłowo napompowanej i niepoddanej nadmiernemu obciążeniu. Nadmierna prędkość, zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponie albo nadmierne obciążenie — osobno lub w połączeniu — mogą spowodować zbytnie nagrzanie się opony i niebezpieczeństwo jej nagłego uszkodzenia. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku.

Opony niskoprofilowe

Opony niskoprofilowe mają oznaczenie profilu mniejsze niż 50. Podkreślają one sportowy charakter pojazdu. Niewielka wysokość opony optymalizuje własności jezdne pojazdu i hamowanie. Może ona jednak obniżać komfort jazdy oraz zwiększać hałas w porównaniu z oponami zwykłymi. png"/>OSTROŻNIE

Ścianka boczna opony niskoprofilowej jest niższa niż opony zwykłej. Dlatego oponę taką można dużo łatwiej uszkodzić. Należy przestrzegać poniższych wskazówek:

Podczas jazdy po nierównej drodze lub poza drogą uważać, by nie uszkodzić opon ani obręczy kół. Po zakończeniu jazdy sprawdzać stan opon i obręczy. org/1999/xhtml">• Aby nie uszkodzić opon ani obręczy kół, zwalniać podczas przejazdu przez dziury, progi zwalniające i podczas wjazdów na krawężniki. org/1999/xhtml">• Jeżeli doszło do poważnego uderzenia w oponę, należy natychmiast sprawdzić jej stan lub skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Aby uniknąć uszkodzenia opon, co 3 000 km sprawdzać ciśnienie w oponach oraz ich stan. org/1999/xhtml">• Wykrycie uszkodzenia opony jedynie poprzez jej oględziny może nie być możliwe. Aby uniknąć uszkodzenia opony spowodowanego uchodzeniem z niej powietrza, należy wymienić oponę w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do jej uszkodzenia. org/1999/xhtml">• Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń opon spowodowanych jazdą po nierównej nawierzchni, poza drogą ani przejazdem przez przeszkody, takie jak dziury, studzienki lub krawężniki. org/1999/xhtml">• Informacje dotyczące opony są podane na jej ściance bocznej.

Bezpieczniki

Układy elektryczne pojazdu są zabezpieczone przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniami za pomocą bezpieczników.

W pojeździe znajdują się 2 lub 3 skrzynki bezpieczników i przekaźników: jedna zlokalizowana jest pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, a pozostałe w przedziale elektrycznego silnika napędowego.

Jeżeli nie działa jedno ze świateł pojazdu, urządzeń elektrycznych lub jedna z lampek sygnalizacyjnych/ostrzegawczych, należy sprawdzić bezpiecznik zabezpieczający obwód danego elementu. Przepalenie bezpiecznika polega na stopieniu się przewodnika znajdującego się wewnątrz niego.

Jeżeli nie działają wszystkie układy elektryczne pojazdu, najpierw należy sprawdzić skrzynkę bezpieczników pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy. Przed wymianą przepalonego bezpiecznika należy wyłączyć pojazd i wszystkie przełączniki, a następnie odłączyć zacisk ujemny (–) od akumulatora 12 V. Zawsze wymieniać bezpiecznik na nowy o takich samych parametrach.

Przepalenie się bezpiecznika sygnalizuje usterkę natury elektrycznej. W takim przypadku należy unikać włączania danego układu i natychmiast skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>Informacja

W samochodzie stosowane są 3 rodzaje bezpieczników: płytkowe — do niskich natężeń prądu oraz kostkowe i wysokoprądowe — do wyższych natężeń prądu. png"/>OSTRZEŻENIE

W miejscu wyjętego bezpiecznika można zakładać wyłącznie bezpiecznik o tych samych parametrach. org/1999/xhtml">• Wyższy amperaż bezpiecznika może spowodować uszkodzenie i/lub pożar. org/1999/xhtml">• Nie zamykać obwodu przewodem zamiast właściwego bezpiecznika — nawet na czas naprawy. Może to doprowadzić do rozległego uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdu, a nawet pożaru. png"/>OSTROŻNIE

Do wyjmowania bezpieczników nie używać wkrętaka ani żadnego innego przedmiotu metalowego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia w obwodzie i jego uszkodzenia. Do tego celu służą plastikowe szczypce, znajdujące się w skrzynce bezpieczników, zlokalizowanej w przedziale elektrycznego silnika napędowego.

Wymiana bezpieczników pod deską rozdzielczą

1. Wyłączyć pojazd. Wyłączyć wszystkie przełączniki. Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników. Korzystając z etykiety znajdującej się po wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki bezpieczników zlokalizować sprawdzany bezpiecznik. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/57. Wyjąć sprawdzany bezpiecznik. Do wyjęcia bezpiecznika użyć narzędzia, znajdującego się w skrzynce bezpieczników w przedziale elektrycznego silnika napędowego. Sprawdzić wyjęty bezpiecznik — jeżeli jest przepalony, należy go wymienić. Zapasowe bezpieczniki znajdują się w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą (lub w skrzynce w przedziale elektrycznego silnika napędowego).

7. Włożyć nowy bezpiecznik tego samego typu i o tym samym amperażu, a następnie upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany w zaciskach. Jeżeli bezpiecznik jest luźny w zaciskach należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

W przypadku braku właściwego bezpiecznika zapasowego w sytuacji awaryjnej należy użyć bezpiecznika tego samego typu i o tym samym amperażu, który zabezpiecza nieużywany obwód, np. obwód zapalniczki.

Jeżeli światła przednie lub inne wyposażenie elektryczne pojazdu nie działa, a bezpiecznik danego obwodu jest sprawny, należy sprawdzić bezpieczniki w skrzynce znajdującej się w przedziale elektrycznego silnika napędowego. Jeżeli bezpiecznik w tej skrzynce przepalił się, należy go wymienić na bezpiecznik o takim samym amperażu.

Wyłącznik bezpieczników (transportowy)

Wyłącznik bezpieczników (tzw. transportowy) umożliwia ograniczenie do minimum poboru prądu pojazdu pozostawionego na dłuższy czas, co zabezpiecza przed rozładowaniem akumulatora. Wyłącznik bezpieczników powinien być zawsze ustawiony w położeniu ON.

Ustawienie wyłącznika bezpieczników w położeniu OFF powoduje później konieczność ustawienia niektórych układów, takich jak system audio i zegar. Może również spowodować nieprawidłowe działanie inteligentnego kluczyka. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/59. jpg"/>

Jeżeli wyłącznik bezpieczników znajduje się w położeniu OFF, na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat „Turn on FUSE SWITCH” (włączyć wyłącznik bezpieczników).

• Podczas jazdy wyłącznik bezpieczników musi znajdować się w położeniu ON.

• Nie operować wyłącznikiem bezpieczników zbyt często. Może to spowodować jego uszkodzenie.

Wymiana bezpieczników w przedziale elektrycznego silnika napędowego

Po sprawdzeniu skrzynki bezpieczników w przedziale elektrycznego silnika napędowego należy dokładnie założyć pokrywę skrzynki. Prawidłowe założenie pokrywy potwierdza charakterystyczne kliknięcie. W przeciwnym razie do skrzynki może dostać się woda i spowodować usterkę elektryczną.

Bezpieczniki wysokoprądowe

Jeżeli przepalił się bezpiecznik zabezpieczający obwód o wysokim natężeniu prądu należy:

2. Odłączyć zacisk ujemny (–) od akumulatora 12 V. Odkręcić nakrętkę wskazaną na powyższej ilustracji. Wymienić bezpiecznik na nowy tego samego typu i o takich samych parametrach. Przykręcić nakrętkę, założyć pokrywę i podłączyć zacisk ujemny (–) do akumulatora 12 V. png"/>Informacja

W przypadku przepalenia się bezpiecznika wysokoprądowego należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Opis bezpieczników i przekaźników

Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą

Na wewnętrznej stronie pokryw skrzynek bezpieczników i przekaźników znajdują się ich nazwy i amperaż. png"/>Informacja

Rzeczywisty układ skrzynek bezpieczników zakupionego pojazdu może różnić się od przedstawionego w niniejszej Instrukcji. Podane informacje odzwierciedlają stan w momencie oddawania publikacji do druku. Podczas sprawdzania bezpieczników należy korzystać z opisów na pokrywach ich skrzynek. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/66. jpg"/>

Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą

Nazwa bezpiecznika

Symbol

Amperaż

Zabezpieczany obwód

Module 5

10 A

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, jednostka główna systemu audio-wideo i nawigacji (AVN), system audio, układ pamięci ustawień (IMS), moduł podgrzewania siedzeń tylnych, moduł automatycznego poziomowania świateł przednich, siłownik układu poziomowania świateł przednich lewy/prawy, układ wirtualnego brzmienia pracy silnika spalinowego, moduł sterowania wentylacją foteli przednich, moduł sterowania podgrzewaniem foteli przednich

Module 4

Moduł sterowania układem LKAS, moduł przełączników w desce rozdzielczej, moduł sterowania układem AEB, radar układu BSD lewy/prawy, przełącznik hamulca EPB

Interior Lamp

Lampka w osłonie przeciwsłonecznej lewej/prawej, lampka w konsoli podsufitowej, lampka oświetlenia bagażnika, ładowarka bezprzewodowa, czujnik deszczu

Air bag

15 A

Moduł sterowania układem SRS-Airbag

E- Shifter 1

Czujnik niezapięcia pasów bezpieczeństwa, przełączniki w konsoli przedniej

Ignition 1

25 A

Skrzynka bezpieczników i przekaźników PCB

Cluster

Zestaw wskaźników

Ignition 3 2

Moduł sterowania układem IPS, czujnik ładowania akumulatora wysokiego napięcia, lampka ostrzegawcza braku ładowania akumulatora 12 V, nagrzewnica PTC, jednostka główna systemu audio-wideo i nawigacji (AVN), zestaw wskaźników, moduł sterowania układem klimatyzacji

Memory 2

7, 5 A

Aktywna klapa powietrza lewa/prawa

Module 8

Aktywna klapa powietrza lewa/prawa, pompa elektryczna płynu chłodzącego elektryczny silnik napędowy, czujnik VPD, moduł sterowania układem BMS, skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale elektrycznego silnika napędowego

Air bag Indicator

Start

Moduł sterowania zasilaniem elektrycznym (EPCU), moduł sterowania inteligentnym kluczykiem

Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą

Module 2

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale elektrycznego silnika napędowego, ładowarka bezprzewodowa, czujnik niezapięcia pasów bezpieczeństwa, moduł BCM, gniazdo ładowania USB, moduł sterowania inteligentnym kluczykiem, system audio, jednostka główna systemu audio-wideo i nawigacji (AVN), przełącznik elektrycznie sterowanych lusterek zewnętrznych, wzmacniacz

Button Start 3

Moduł sterowania inteligentnym kluczykiem

Memory 1

Zestaw wskaźników, układ pamięci ustawień (IMS), moduł BCM, moduł sterowania układem klimatyzacji, czujnik układu automatycznego włączania świateł i czujnik światła, moduł drzwi kierowcy, moduł drzwi pasażera, skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik składania/rozkładania lusterek zewnętrznych)

Multi Media

Jednostka główna systemu audio-wideo i nawigacji (AVN)

Ignition 3 3

Moduł sterowania układem klimatyzacji (CCM)

Ignition 3 1

Skrzynka przekaźników ICM

Electric Power Steering 1

Moduł sterowania elektrycznym wspomaganiem układu kierowniczego (EPS)

Tailgate

10A

Przekaźnik klapy bagażnika, czujnik ładowania akumulatora wysokiego napięcia, siłownik blokowania/odblokowania pokrywy gniazd ładowania

Button Start 1

Module 7

Moduł sterowania podgrzewaniem foteli przednich, moduł sterowania wentylacją foteli przednich, moduł sterowania podgrzewaniem siedzeń tylnych

Heated Steering

Moduł BCM

Sunroof

20 A

Silnik elektryczny okna dachowego

Power Window

Right-hand

Przekaźnik elektrycznego sterowania szybami (prawymi), przełącznik elektrycznego sterowania szybą drzwi pasażera, moduł bezpiecznego podnoszenia szyby drzwi kierowcy

Power Window
Left-hand

Przekaźnik elektrycznego sterowania szybami (lewymi), przełącznik elektrycznego sterowania szybą drzwi kierowcy, moduł bezpiecznego podnoszenia szyby drzwi pasażera

Button Start 2

Moduł immobilizera, moduł sterowania inteligentnym kluczykiem, przycisk zasilania (POWER)

Brake Switch

Włącznik świateł stopu, moduł sterowania inteligentnym kluczykiem

OBC

Ładowarka pokładowa (OBC)

Air conditioner

Jonizator powietrza, moduł sterowania układem klimatyzacji, sprężarka elektryczna układu klimatyzacji, skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale elektrycznego silnika napędowego

Washer

Przełącznik wielofunkcyjny

Seat Heater Rear

Moduł podgrzewania siedzeń tylnych

Charger

Moduł sterowania układem klimatyzacji (CCM), skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik blokowania/odblokowania złącza ładowania)

Power Seat Driver

30 A

Przełącznik elektryczny regulacji ustawienia fotela kierowcy, układ pamięci ustawień (IMS)

AMP

Wzmacniacz

Module 1

Elektrycznie sterowane lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy, elektrycznie sterowane lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, złącze diagnostyczne (DLC), moduł sterowania układem AEB

Door Lock

Przekaźnik blokowania/odblokowywania drzwi, skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik dodatkowej blokady zamków drzwi), antena inteligentnego kluczyka w klamce zewnętrznej drzwi kierowcy/pasażera, moduł w drzwiach kierowcy/pasażera

Wiper Front 2

Silnik elektryczny wycieraczek, skrzynka B/P PCB (przekaźnik niskiego biegu wycieraczek przednich)

Module 6

Moduł BCM, moduł sterowania inteligentnym kluczykiem

Seat Heater Front

Moduł sterowania podgrzewaniem foteli przednich, moduł sterowania wentylacją foteli przednich

Heated Mirror

Elektrycznie sterowane lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy, elektrycznie sterowane lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, moduł sterowania układem klimatyzacji

Rear Heated

Ogrzewanie szyby tylnej (+) (część górna)

Wiper Front 1

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale elektrycznego silnika napędowego

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale elektrycznego silnika napędowego

Rodzaj

Bezpiecznik
wysokoprądowy

150 A

Przetwornica DC-DC niskiego napięcia, skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale elektrycznego silnika napędowego

60 A

Moduł IGPM

50 A

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale elektrycznego silnika napędowego

40 A

80 A

Bezpiecznik

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale elektrycznego silnika napędowego, wielofunkcyjne złącze diagnostyczne (MPCC)

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale elektrycznego silnika napędowego

Bezpiecznik

Czujnik włączenia elektrycznego hamulca postojowego (EPB)

Wielofunkcyjne złącze diagnostyczne, moduł sterowania układem IBAU

Zapalniczka

Gniazdo zasilania

Moduł IGPM, podgrzewanie szyby tylnej (+) (część dolna)

Moduł sterowania panoramicznym oknem dachowym (SCU), czujnik niezapięcia pasów bezpieczeństwa, przełączniki w konsoli przedniej

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale elektrycznego silnika napędowego, sprężarka elektryczna układu klimatyzacji

Pompa elektryczna płynu chłodzącego napęd elektryczny

Aktywne klapy powietrza, skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale elektrycznego silnika napędowego

Moduł sterowania układem zarządzania akumulatorem (BMS)

Przekaźnik syreny autoalarmu

Moduł sterowania zasilaniem elektrycznym (EPCU)

Moduł sterowania zasilaniem elektrycznym (EPCU), ładowarka pokładowa (OBC), przekaźnik VPD, moduł sterowania układem zarządzania akumulatorem (BMS)

Przekaźnik sygnalizatora dźwiękowego

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale elektrycznego silnika napędowego (osłona zacisków akumulatora 12 V)

Po sprawdzeniu skrzynki bezpieczników w przedziale elektrycznego silnika napędowego należy dokładnie założyć pokrywę skrzynki.

Żarówki

Większość żarówek pojazdu powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. W wielu przypadkach wymiana żarówki jest utrudniona, ponieważ by uzyskać do niej swobodny dostęp należy zdemontować sąsiednie elementy. Dotyczy to szczególnie wymiany żarówek świateł przednich.

Nieostrożny demontaż/montaż lamp przednich może spowodować uszkodzenie pojazdu. png"/>Informacja

Po jeździe w intensywnym deszczu lub po wyjeździe z myjni lampy mogą być zaparowane. Zjawisko to powstaje w wyniku różnicy pomiędzy temperaturą wnętrza lampy a temperaturą otoczenia. Parowanie lamp przypomina parowanie szyb podczas jazdy w deszczu i nie oznacza ich nieszczelności. Jeżeli jednak woda przecieka do obwodów żarówek, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Przed przystąpieniem do wymiany żarówek należy włączyć hamulec postojowy, włączyć tryb P przekładni redukcyjnej, przełączyć przycisk zasilania w stan OFF (wyłączona lampka przycisku) i — wychodząc z pojazdu — zabrać kluczyk ze sobą. Zapobiega to nieoczekiwanemu przemieszczeniu się pojazdu i porażeniu elektrycznemu. org/1999/xhtml">• Zachowywać ostrożność, ponieważ żarówki mogą być gorące i spowodować poparzenie palców. png"/>Informacja

• Prawidłowo działająca lampa może czasami chwilowo migotać. Ma to miejsce podczas stabilizowania się elektronicznych układów sterowania pojazdem. Jeżeli jednak po chwilowym migotaniu lampa gaśnie lub migotanie nie ustaje, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• W pewnych sytuacjach światła pozycyjne mogą nie włączać się po ustawieniu przełącznika w położeniu świateł pozycyjnych, ale dopiero po ustawieniu przełącznika w położeniu świateł mijania. Może to być spowodowane usterką układu elektrycznego pojazdu lub usterką elektronicznego układu sterowania pojazdem. W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai

Wymiana żarówek świateł przednich, świateł pozycyjnych i kierunkowskazów

Typ A

(1) Światło mijania

(2) Światło drogowe

(3) Kierunkowskaz przedni

(4) Światło pozycyjne

• Zachowywać ostrożność podczas przenoszenia żarówek halogenowych. W żarówkach halogenowych znajduje się sprężony gaz, który w przypadku zbicia żarówki może rozrzucić na boki jej zbite szkło. org/1999/xhtml">• Podczas wymiany żarówek zakładać okulary ochronne. Przed wymianą żarówek należy zaczekać, aż ostygną.

• Uważać, aby nie zbić ani nie zarysować żarówek. Uważać również, aby żarówki nie miały kontaktu z płynami.

• Nigdy nie dotykać szkła żarówki gołymi dłońmi. Naturalny tłuszcz rąk lub olej silnikowy może spowodować przegrzanie się żarówki i jej przepalenie.

• Żarówkę można włączać tylko wtedy, kiedy jest zamontowana.

• Jeżeli żarówka jest uszkodzona lub pęknięta, należy ją natychmiast wymienić i wyrzucić do pojemnika na zużyte żarówki przeznaczone do utylizacji. png"/>Informacja

Zmiana świateł z ruchu lewostronnego na prawostronny i odwrotnie

Wiązka świateł mijania jest asymetryczna. W przypadku wyjazdu do kraju, w którym ruch odbywa się po przeciwnej stronie, niesymetryczna wiązka świetlna może oślepiać kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby unikać oślepiania, przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej wymagają zastosowania różnych rozwiązań technicznych (np. układ automatycznej zmiany, naklejki na lampy, kierowanie w dół).

Lampy przednie tego modelu samochodu są zaprojektowane tak, by nie oślepiać kierowców nadjeżdżających z przeciwka. Dlatego nie trzeba dokonywać żadnych zmian w przypadku wyjazdu do kraju o innej organizacji ruchu drogowego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/76. jpg"/>

Światła przednie i światła pozycyjne

1. Podnieść maskę silnika. Odłączyć zacisk ujemny (–) od akumulatora 12 V. Odkręcić pokrywę (1) żarówki, obracając ją w lewo. Odłączyć złącze żarówki (świateł mijania i świateł drogowych). Wyjąć żarówkę z lampy. Włożyć nową żarówkę. Podłączyć złącze żarówki (świateł mijania i świateł drogowych).

8. Przykręcić pokrywę (1) żarówki, obracając ją w prawo. png"/>Informacja

Po wypadku lub demontażu i montażu lamp przednich regulację ustawienia świateł przednich powinna przeprowadzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/77. jpg"/>

Kierunkowskazy

3. Wykręcić oprawkę z lampy, obracając oprawkę w lewo do momentu, aż znajdujące się na niej wypusty zrównają się z wycięciami w lampie. Wyjąć żarówkę z oprawki, przyciskając żarówkę i obracając w lewo, aż znajdujące się na niej wypusty zrównają się z wycięciami w oprawce. Wyjąć żarówkę z oprawki. Włożyć nową żarówkę w oprawkę i obracać ją w prawo, aż zaskoczy we właściwym miejscu. Zrównać wypusty w oprawce z wycięciami w lampie. Wcisnąć oprawkę w lampę i obrócić oprawkę w prawo.

Typ B

(3) Światło pozycyjne/kierunkowskaz przedni

Światła przednie (mijania) i światła pozycyjne/kierunkowskazy

Jeżeli żarówka nie świeci się, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/80. jpg"/>

Wiązka świateł mijania jest asymetryczna. Lampy przednie tego modelu samochodu są zaprojektowane tak, by nie oślepiać kierowców nadjeżdżających z przeciwka. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/81. jpg"/>

Światła przednie (mijania)

4. Odłączyć złącze żarówki. Podłączyć złącze żarówki

Poziomowanie świateł przednich

Poziomowanie świateł przednich

Aby ustawić światła drogowe w pionie obracać wkrętakiem.

Ustawianie świateł

Typ A

Jednostka: mm

Stan pojazdu

H1

H2

W1

W2

Bez kierowcy

715

688

1462

1238

Z kierowcą

708

681

Typ B

706

680

1347

1164

699

673

Światła mijania

Światła do jazdy dziennej

Jeżeli światła diodowe nie świecą się, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Wymiana żarówek kierunkowskazów bocznych

Wymiana żarówek tylnych lamp zespolonych

(1) Światło stopu i pozycyjne

(2) Kierunkowskaz tylny

(3) Światło tylne

(4) Światło stopu

(5) Światło cofania

Światła stopu i pozycyjne

Jeżeli światła diodowe nie świecą się, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/91. jpg"/>

Kierunkowskazy

2. Otworzyć klapę bagażnika. Otworzyć pokrywy wkrętów mocujących lampę. Wykręcić wkręty mocujące lampę. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/92. Wymontować tylną lampę zespoloną z nadwozia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/93. jpg"/>

6. Wyjąć żarówkę z oprawki. Włożyć nową żarówkę w oprawkę i obracać ją w prawo, aż zaskoczy we właściwym miejscu.

9. Zrównać wypusty w oprawce z wycięciami w lampie, wcisnąć oprawkę w lampę i obrócić oprawkę w prawo.

10. Zamontować lampę w nadwoziu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/94. jpg"/>

Światła cofania

3. Za pomocą wkrętaka z płaską końcówką zdemontować pokrywę serwisową. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/95. Wyjąć żarówkę, wyciągając ją na wprost. Włożyć nową żarówkę w oprawkę. Zamontować pokrywę serwisową.

Światła przeciwmgielne tylne

Dodatkowe światło stopu

Jeżeli dodatkowe światło stopu nie działa, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Wymiana żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Wymiana żarówek lampek oświetlenia wnętrza

Lampki oświetlenia punktowego i lampka ogólnego oświetlenia wnętrza

Jeżeli lampki diodowe nie świecą się, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampki oświetlenia punktowego, lampka ogólnego oświetlenia wnętrza, lampki w osłonach przeciwsłonecznych i lampka oświetlenia bagażnika

3. Włożyć nową żarówkę w oprawkę. Zrównać wypusty w kloszu z wycięciami w obudowie lampki i założyć klosz.

Uważać, by nie zabrudzić ani nie uszkodzić kloszy, wypustów ani opraw lampek.

Dbałość o wygląd pojazdu

Dbałość o nadwozie

Uwagi ogólne

W przypadku stosowania chemicznego środka czyszczącego lub polerującego należy przestrzegać instrukcji jego stosowania. Przeczytać dokładnie i stosować się do wszystkich wytycznych oraz ostrzeżeń na opakowaniu.

Mycie ciśnieniowe

• Podczas mycia ciśnieniowego pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od pojazdu.

Niewystarczająca odległość i/lub nadmierne ciśnienie mogą spowodować uszkodzenie elementów pojazdu i/lub wniknięcie wody do wnętrza.

• Nie myć kamery, czujników ani obszaru w ich pobliżu wodą pod wysokim ciśnieniem. Może to spowodować ich uszkodzenie.

• Nie zbliżać końcówki lancy do osłon (gumowych lub plastikowych), ponieważ woda pod wysokim ciśnieniem może je uszkodzić.

Dbałość o lakier

Mycie

Aby chronić pojazd przed korozją i pogorszeniem wyglądu, należy go dokładnie i regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) myć ciepłą lub zimną wodą.

Jeżeli samochód jest używany do jazdy po bezdrożach, należy go myć po każdej takiej jeździe. Należy zachowywać szczególną staranność podczas usuwania nagromadzonej soli, błota i wszelkich innych zanieczyszczeń. Upewniać się, że otwory odpływowe wody w dolnych krawędziach drzwi i progach są czyste i suche.

Jeżeli insekty, kawałki smoły/asfaltu, żywica, sok z kwiatów drzew, ptasie odchody, zanieczyszczenia przemysłowe i inne pozostałości tego typu nie są natychmiast usuwane, mogą uszkodzić lakier pojazdu.

Nawet natychmiastowe umycie samochodu bieżącą wodą może nie zapewnić całkowitego usunięcia pozostałości tego typu. Do mycia pojazdu należy używać łagodnego środka myjącego, bezpiecznego dla powłok lakierowych.

Po umyciu dokładnie spłukać nadwozie ciepłą lub zimną wodą. Nie pozwalać, by pozostałości środka myjącego zaschły na lakierze. png"/>OSTRZEŻENIE

Po myciu samochodu i przed wyjazdem na drogę należy zahamować przy niskiej prędkości, aby sprawdzić czy hamulce nie są zamoczone. Jeżeli siła hamowania jest zmniejszona, należy osuszyć hamulce, hamując lekko podczas powolnej jazdy do przodu. png"/>OSTROŻNIE

Nie stosować silnych środków myjących, detergentów ani gorącej wody. Nie myć samochodu w pełnym słońcu ani kiedy nadwozie jest nagrzane. org/1999/xhtml">• Zachowywać ostrożność podczas mycia szyb bocznych.

Woda (szczególnie pod ciśnieniem) może przeniknąć do wnętrza pojazdu. org/1999/xhtml">• Aby uniknąć uszkodzenia elementów plastikowych, nie stosować rozpuszczalników chemicznych ani silnych detergentów. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/7_Przeglady_czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/107. jpg"/>

• Mycie przedziału napędowego silnika elektrycznego (szczególnie ciśnieniowe) może doprowadzić do zwarcia lub uszkodzenia znajdującej się w nim instalacji elektrycznej. org/1999/xhtml">• Uważać, aby woda ani żadna inna ciecz nie zetknęła się z elementami elektrycznymi ani elektronicznymi pojazdu, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.

Woskowanie

Powłoka woskowa chroni powłokę lakierową przed zanieczyszczeniami. Woskowanie nadwozia pomaga w jego ochronie.

Nadwozie można woskować, kiedy nie ma na nim już kropel wody.

Przed nawoskowaniem nadwozia należy je zawsze dokładnie umyć i wysuszyć. Należy stosować wysokiej jakości wosk płynny lub w paście i przestrzegać wytycznych producenta. Aby zabezpieczyć i zapewnić połysk, należy woskować wszystkie lakierowane elementy metalowe.

Dokładne usuwanie oleju, smoły, asfaltu i podobnych pozostałości zwykle prowadzi do jednoczesnego wytarcia wosku z nadwozia. W takim przypadku należy pamiętać o ponownym nałożeniu wosku na umyte miejsca. org/1999/xhtml">• Wycieranie kurzu, pyłu lub zanieczyszczeń suchą szmatką może doprowadzić do zmatowienia lub widocznego zarysowania lakieru. org/1999/xhtml">• Do czyszczenia elementów chromowanych lub z anodowanego aluminium nie używać drucianych myjek do naczyń, środków ściernych, detergentów kwasowych, silnych detergentów wysokoalkalicznych ani środków żrących. Może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki ochronnej tych elementów i ich odbarwienia.

Naprawa uszkodzonego lakieru

Głębokie rysy i odpryski lakieru należy niezwłocznie usuwać lub zabezpieczać. Odsłonięty metal szybko koroduje i może w przyszłości wymagać kosztownej naprawy.

Jeżeli pojazd jest uszkodzony i wymaga naprawy blacharskiej, należy upewnić się, że warsztat blacharsko-lakierniczy zabezpieczy przed korozją naprawione lub wymienione elementy.

Dbałość o elementy chromowane

• Do usuwania smoły, asfaltu lub insektów należy stosować specjalne środki — nie stosować skrobaczki ani innych ostrych przedmiotów.

• Aby chronić powierzchnie chromowane przed korozją, należy je woskować lub stosować specjalne środki zabezpieczające do powierzchni chromowanych i polerować je na wysoki połysk.

• W okresie zimowym lub na terenach nadmorskich nakładać grubszą warstwę wosku albo specjalnych środków do ochrony powierzchni chromowanych. Jeżeli to konieczne, pokrywać powierzchnie wazeliną antykorozyjną lub innym preparatem zabezpieczającym.

Dbałość o podwozie

Na podwoziu gromadzą się substancje sprzyjające korozji, stosowane do rozpuszczania śniegu i lodu na drogach (np. sól). Jeżeli substancje te nie są usuwane, może dojść do przyspieszonej korozji takich elementów, jak np. blachy podwozia — nawet jeżeli zostały one zabezpieczone przed korozją.

Dlatego raz w miesiącu, po każdej jeździe terenowej i na koniec zimy należy dokładnie myć podwozie i nadkola ciepłą lub zimną wodą. Podwozie należy myć ze szczególną starannością, ponieważ nie widać na nim błota ani zanieczyszczeń. Należy jednak pamiętać, że zwilżony, ale nie usunięty dokładnie brud również jest źródłem korozji. Dolne krawędzie drzwi, progi i elementy podwozia pojazdu mają otwory odpływowe. Otwory te muszą być drożne, ponieważ woda uwięziona w profilach może powodować korozję. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby sprawdzić, czy hamulce nie zamokły podczas mycia pojazdu, należy po umyciu zahamować przy niskiej prędkości.

Dbałość o obręcze ze stopu lekkiego

Obręcze ze stopu lekkiego (tzw. aluminiowe) pokryte są przezroczystą powłoką zabezpieczającą. org/1999/xhtml">• Do czyszczenia obręczy tego typu nie stosować środków ściernych, past polerskich, rozpuszczalników ani drucianych szczotek. org/1999/xhtml">• Obręcze należy czyścić, gdy są one zimne. org/1999/xhtml">• Myć obręcze wodą z delikatnym środkiem myjącym lub neutralnym detergentem i dokładnie spłukiwać wodą. Zimą pamiętać o myciu obręczy ze stopu lekkiego po jeździe po zasolonych drogach. org/1999/xhtml">• Unikać mycia obręczy tego typu szczotkami wirującymi z dużą prędkością, stosowanymi w myjniach automatycznych. org/1999/xhtml">• Do czyszczenia nie stosować detergentów kwasowych ani alkalicznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Ochrona pojazdu przed korozją

Pojazdy marki Hyundai, projektowane zgodnie z najlepszymi zasadami i produkowane z zastosowaniem najnowszych technologii, prezentują najwyższy światowy poziom zabezpieczenia przed korozją. W zakładach produkcyjnych nie można jednak zapewnić absolutnego zabezpieczenia antykorozyjnego, skutecznego przez cały okres eksploatacji pojazdu. Aby osiągnąć długotrwałą odporność na korozję, niezbędny jest również udział i dbałość Właściciela pojazdu.

Główne przyczyny korozji

Najczęstsze przyczyny korozji pojazdów to:

• Sól drogowa, brud i wilgoć, gromadzące się pod pojazdem.

• Niszczenie zabezpieczenia antykorozyjnego przez uderzające kamienie, żwir, zarysowania lub wgniecenia, które pozostawiają metal bez ochrony.

Obszary podwyższonego ryzyka korozji

Szczególnie ważne jest zabezpieczenie antykorozyjne pojazdu użytkowanego na obszarze sprzyjającym powstawaniu korozji. Najczęstsze przyczyny przyspieszonej korozji to sól drogowa, środki chemiczne stosowane do czyszczenia ulic, bliskość morza i zanieczyszczenia przemysłowe.

Wilgoć sprzyja korozji

Najczęstszą przyczyną korozji jest wilgoć. Z tego powodu wysoka wilgotność powietrza sprzyja korozji, szczególnie w temperaturach nieznacznie przekraczających 0°C. W takich warunkach powoli parująca wilgoć utrzymuje na powierzchni pojazdu zanieczyszczenia sprzyjające korozji (np. błoto).

Szczególnie niebezpieczne jest błoto, ponieważ schnie powoli i długo utrzymuje wilgoć w styczności z pojazdem. Nawet jeżeli błoto wydaje się wyschnięte, od strony pojazdu może utrzymywać wilgoć i sprzyjać korozji.

Proces korozji elementów, które nie są prawidłowo wentylowane, mogą również przyspieszać wysokie temperatury. Dlatego szczególnie ważne jest utrzymywanie samochodu w czystości, wolnego od błota i innych zanieczyszczeń. Dotyczy to nie tylko powierzchni widocznych, ale również podwozia.

Przeciwdziałanie korozji

Utrzymywanie czystości pojazdu

Najlepszym sposobem ochrony pojazdu przed korozją jest utrzymywanie pojazdu w czystości, wolnego od sprzyjających jej substancji. Szczególnie ważna jest dbałość o czystość podwozia.

• O ochronę antykorozyjną należy szczególnie dbać na obszarze podwyższonego ryzyka korozji: tam gdzie stosowana jest sól drogowa, w pobliżu morza, na obszarach z zanieczyszczeniami przemysłowymi, kwaśnymi deszczami itp. Zimą myć podwozie przynajmniej raz w miesiącu, a następnie dokładnie umyć podwozie na koniec zimy.

• Podczas mycia podwozia należy zwracać szczególną uwagę na zanieczyszczenia znajdujące się pod błotnikami i w innych niewidocznych miejscach. Mycie należy przeprowadzić dokładnie, ponieważ zwilżone, ale nie usunięte w całości błoto przyspiesza korozję, zamiast jej zapobiegać. W usuwaniu nagromadzonego błota i soli drogowej szczególnie skuteczna jest woda pod wysokim ciśnieniem i para wodna.

• Podczas mycia dolnych części drzwi, progów itp. należy pamiętać, że elementy te mają otwory odpływowe, które nie powinny być zatkane, ponieważ woda uwięziona w profilach może powodować korozję.

Unikanie wilgoci w garażu

Nie pozostawiać pojazdu w wilgotnym, słabo wentylowanym garażu. Warunki te sprzyjają powstawaniu korozji. Ważne jest, by nie myć samochodu w garażu ani nie wjeżdżać do garażu samochodem mokrym, pokrytym śniegiem, lodem czy błotem. Nawet ogrzewany garaż sprzyja korozji, jeżeli nie jest dobrze przewietrzany.

Dbałość o dobry stan lakieru i elementów nadwozia

Aby zapobiegać korozji, wszelkie rysy lub odpryski lakieru należy niezwłocznie pokrywać lakierem zaprawkowym. Jeżeli widoczny jest goły metal, niezbędna jest pomoc specjalistycznego warsztatu blacharsko-lakierniczego.

Odchody ptaków szczególnie sprzyjają korozji i już po kilku godzinach mogą uszkodzić lakier. Pamiętać o niezwłocznym usuwaniu ptasich odchodów z pojazdu.

Dbałość o wnętrze

Wytyczne ogólne

Chronić elementy wnętrza przed kontaktem z substancjami chemicznymi, takimi jak perfumy, kremy czy olejki kosmetyczne. Substancje te mogą spowodować odbarwienie lub uszkodzenie wspomnianych elementów. Jeżeli doszło do kontaktu tych substancji z elementem wnętrza, należy go natychmiast wytrzeć. Podczas czyszczenia elementów winylowych należy stosować się do wytycznych podanych poniżej. org/1999/xhtml">• Do czyszczenia skóry (kierownicy, foteli ze skórzaną tapicerką itp. ) używać neutralnych detergentów lub roztworów z niską zawartością alkoholu. Zastosowanie roztworu z wysoką zawartością alkoholu albo detergentu na bazie kwasu lub zasady może spowodować odbarwienie skóry albo zniszczenie jej powierzchni.

Czyszczenie tapicerki i elementów plastikowych wnętrza

Winyl

Kurz lub zabrudzenia elementów wykonanych z winylu usuwać za pomocą szczotki do ubrań lub odkurzacza. Elementy winylowe czyścić specjalnym środkiem do winylu.

Tkaniny

Kurz lub zabrudzenia tkanin usuwać za pomocą szczotki do ubrań lub odkurzacza. Czyścić wodą z łagodnym płynem zalecanym do tapicerek lub dywanów. Plamy usuwać natychmiast za pomocą specjalnego środka do wywabiania plam z tkanin. Jeżeli plama nie zostanie natychmiast usunięta, może dojść do trwałego odbarwienia tkaniny. Ponadto niewłaściwie pielęgnowane tkaniny mogą utracić swoje niepalne właściwości. png"/>OSTROŻNIE

Użycie środków i procedur innych niż zalecane może negatywnie wpłynąć na wygląd tapicerki i jej własności niepalne.

Czyszczenie pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa czyścić wodą z łagodnym płynem zalecanym do tapicerek lub dywanów. Przestrzegać instrukcji użycia płynu. Nie wybielać ani nie barwić pasów bezpieczeństwa, ponieważ może to osłabić ich strukturę.

Czyszczenie szyb od wewnątrz

Jeżeli wewnętrzna powierzchnia szyb zaparowała (lub jest pokryta cienką warstwą oleju, smaru albo wosku), należy oczyścić ją za pomocą środka do mycia szyb. Przestrzegać instrukcji użycia tego środka. png"/>OSTROŻNIE

Nie drapać wewnętrznej powierzchni szyby tylnej, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia ścieżki jej ogrzewania.

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Przeglądy i instrukcje instalacji Fujitsu Eternus4000 400

Bezpośredni link do pobrania Przeglądy i instrukcje instalacji Fujitsu Eternus4000 400

 1. Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Dell 73kwd

 2. Szybka i łatwa konfiguracja Ge Gdt605 Series

 3. Konserwacja i usuwanie usterek Frigidaire Q4se X60

 4. Podręcznik krok po kroku Craftsman 536 252570

 5. Instrukcja obsługi i katalog części zamiennych Frigidaire Ffht1817l S

 6. Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Asus G53sw

 7. Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Honeywell Hd14c4hr6

 8. Instrukcja instalacji, obsługi i rozwiązywania problemów Cisco C9300l 48pf 4g

 9. Podręcznik riggowania Dell Alienware 17 R1

 10. Fabryczny katalog części zamiennych Craftsman 320 16491

 11. Informacje techniczne i dane serwisowe Black And Decker Dv4800n

 12. Instrukcja montażu i naprawy Craftsman Weedwacker 316 731931

 13. Instrukcja obsługi sprzętu komputerowego Ge 200d8074p039

 14. Ilustrowana mapa części i serwisu Canon Ir3570 Series

 15. Podręcznik instalacji i obsługi Craftsman 21194 7 1 4 In Sliding Compound Miter Saw

 16. Instrukcje obsługi i części zamienne Epson El 3s 33

 17. Specyfikacja Ge S3700g4ww

 18. Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Canon Imagerunner Advance C2230g

 19. Instrukcja sprzętu i instalacji Emerson Ewv401b

 20. Praktyka techniczna Calico Designs Woodford 51261

 21. Instrukcja przyporządkowania pinów Honeywell 1032501

 22. Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Brother Fa V91a

 23. Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Epson Digitial Camera

 24. Zaawansowany podręcznik użytkownika Cisco Meraki Mr55 Hw

 25. Instrukcja przyporządkowania pinów Brother Dcp 8025dn Laser All In One

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przeglądy i instrukcje instalacji Fujitsu Eternus4000 400