Podstawowe operacje Frigidaire Cra127ct114

Frigidaire Cra127ct114 to jedna z najnowszych modeli lodówek firmy Frigidaire. Posiada ona szereg funkcji ułatwiających codzienne przechowywanie produktów żywnościowych w odpowiednich warunkach. Wyposażona jest w podstawowe operacje, takie jak regulacja temperatury, regulacja wilgotności i nastawy przechowywania. Dodatkowo zawiera ona funkcje takie jak oświetlenie LED, system ochrony przed zamrożeniem, system ochrony przed przepełnieniem i funkcję samooczyszczania. Lodówka posiada również funkcję alarmu, która informuje użytkownika, gdy temperatura wewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Dzięki tym wszystkim funkcjom Frigidaire Cra127ct114 jest doskonałym wyborem dla osób, które szukają lodówki, która zapewni im bezpieczne i niezawodne przechowywanie żywności.

Ostatnia aktualizacja: Podstawowe operacje Frigidaire Cra127ct114

Wyświetlanie folderu Drukarki

Windows Vista
[Start]  wybierz element [Panel sterowania] [Drukarka].

Windows 7/Server 2008 R2
[Start]  wybierz element [Urządzenia i drukarki].

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu wybierz element [Panel sterowania] [Wyświetl urządzenia i drukarki].

Windows 8. 1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]

Windows Server 2003
[Start]  wybierz element [Drukarki i faksy].

Windows Server 2008
[Start] kliknij dwukrotnie element [Drukarki].

Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci]

Jeśli używasz systemu Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012, uruchom opcję [Odnajdowanie sieci], aby zobaczyć komputery w swojej sieci.

Windows Vista
[Start]  wybierz opcję [Panel sterowania]  [Wyświetl stan sieci i zadania]  wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci]. gif" alt=""/> [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania]

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg ekranu
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]

Windows Server 2008
[Start]  kliknij dwukrotnie opcję [Centrum sieci i udostępniania]

Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania

1

Otwórz program Windows Explorer.

Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Start]  wybierz element [Wszystkie programy] lub [Programy] [Akcesoria]  [Eksplorator Windows]. gif" alt=""/> wybierz element [Eksplorator plików]. 1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]  wybierz element [Eksplorator plików].

2

Na serwerze wydruku wybierz element [Sieć] lub [Moje miejsca sieciowe].

Aby wyświetlić komputery w sieci, może zaistnieć konieczność włączenia opcji odnajdowania sieci lub wyszukiwania komputerów w sieci.

Zostaną wyświetlone udostępnione drukarki.

1

Wyświetlanie ekranu [Instalacja programów/podręczników]

Jeżeli ekran [Instalacja programów/podręczników] nie zostanie wyświetlony po umieszczeniu dysku DVD-ROM w stacji, należy wykonać poniższą procedurę. Stacja dysków DVD-ROM jest oznaczona literą „D:” w tym podręczniku. Oznaczenie stacji dysków DVD-ROM może się różnić w zależności od używanego komputera.

Windows Vista/7/Server 2008

[Start]  wpisz „D:\MInst. exe” w polu [Wyszukaj programy i pliki] lub [Rozpocznij wyszukiwanie] naciśnij klawisz [ENTER].

Windows 8/Server 2012

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu [Uruchom] Wpisz „D:\MInst. exe” kliknij przycisk [OK]

Windows 8. 1/Server 2012 R2

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]  kliknij przycisk [OK]

Windows Server 2003

[Start]  [Uruchom]  kliknij przycisk [OK]

Drukowanie strony testowej w systemie Windows

Drukowanie strony testowej w systemie Windows pozwala sprawdzić poprawne działanie sterownika drukarki.

Załaduj papier w rozmiarze A4 na tacę wielofunkcyjną. Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki urządzenia i kliknij polecenie [Właściwości drukarki] lub [Właściwości]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S035. gif" alt=""/>

4

Kliknij przycisk [Drukuj stronę testową] na karcie [Ogólne]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S335. gif" alt=""/>

Zostanie wydrukowana strona testowa.

Sprawdzanie architektury bitowej

Aby upewnić się, czy komputer jest wyposażony w 32- czy 64-bitową wersję systemu Windows, należy wykonać poniższą procedurę.

Wyświetl aplet [Panel sterowania].

Windows Vista/7/Server 2008
[Start]  wybierz opcję [Panel sterowania]. gif" alt=""/> wybierz element [Panel sterowania].

Otwórz aplet [System].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kliknij aplet [System i konserwacja] lub [System i zabezpieczenia] [System].

Windows Server 2008
Kliknij dwukrotnie aplet [System].

Sprawdź architekturę bitową.

Wersja 32-bitowa
Wyświetlany jest komunikat [32-bitowy system operacyjny].

Wersja 64-bitowa
Wyświetlany jest komunikat [64-bitowy system operacyjny]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S336. gif" alt=""/>

Sprawdzanie nazwy komputera

Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012

Windows 8. 1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] 

2

3

Sprawdź nazwę komputera. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S273. gif" alt=""/>

1

[Start]  wybierz polecenie [Panel sterowania]  [System].

Kliknij opcję [Zmień] na karcie [Nazwa komputera]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S337. gif" alt=""/>

Sprawdzanie portu drukarki

W zakładce [Porty], sprawdź, czy port jest odpowiednio wybrany. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S173. gif" alt=""/>

Gdy używasz połączenia sieciowego i zmienił się adres IP urządzenia

Jeżeli [Opis] dla wybranego portu to [Port Canon MFNP], a urządzenie i komputer znajdują się w tej samej podsieci, wówczas połączenie będzie utrzymane. Nie trzeba dodawać nowego portu. Jeżeli wykorzystywany port to [Standardowy port TCP/IP], należy dodać nowy port. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/SS419_network_188configuringprinterports. html#08030020">Konfiguracja portów drukarki

Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej

W zakładce [Porty] upewnij się, że pole wyboru [Włącz obsługę dwukierunkową] zostało zaznaczone. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S260. gif" alt=""/>

Sprawdzanie identyfikatora SSID, z którym połączony jest komputer

Jeśli komputer jest podłączony do bezprzewodowej sieci LAN, kliknij przycisk lub  na pasku zadań, aby wyświetlić identyfikator SSID podłączonego routera bezprzewodowej sieci LAN. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S183_c. gif" alt=""/>

PODSTAWY ELEKTORTECHNIKI

I TECHNIKI

MIKROPROCESOWEJ

Sprawozdanie nr.

1. Podstawowe operacje arytmetyczne i

logiczne w mikrokontrolerach

2. Przerwania sprzętowe w

mikrokontrolerach

Prowadzący: dr inż. Andrzej Drwal
Data oddania: 30/11/2020r.
1. Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne w mikrokontrolerach
1 Wstęp teoretyczny
Mikrokontroler- zminiaturyzowana jednostka

kontrolująca. Właściwie to scalony systemmikroprocesorowy, który ma postać pojedynczego układuscalonego. Można spotkać się też z inną nazwąmikrokontrolerów – mikrokomputer jednoukładowy, wskrócie MCU.

Budowa mikrokontrolera - Wśród wbudowanych w typowy mikrokontroler bloków

funkcjonalnych można wyróżnić:

 jednostkę obliczeniową (ALU) – przeważnie 8-bitową, ale także 16-, 32- lub 64-bitową; pamięć danych (RAM); pamięć programu (FRAM, MRAM, ROM lub Flash); uniwersalne porty wejścia-wyjścia (na ogół przypisane do konkretnych wyprowadzeńukładu scalonego); część tych portów może pełnić alternatywne funkcje wybieraneprogramowo – np. mogą to być elementy opcjonalnej magistrali adresowej i danych; układy czasowo-licznikowe; kontrolery przerwań.

Mikrokontroler stanowi użyteczny icałkowicie zautomatyzowany,niezależny systemmikroprocesorowy, który niewymaga do poprawnego działaniaużycia jakichkolwiek dodatkowychelementów. Odróżnia tomikrokontrolery od tradycyjnychmikroprocesorów.

Zdjęcie 1 Mikrokontroler PIC18F8720 irmyMicrochip Technology; wikipedia

Zdjęcie 2 schemat blokowy typowego systemu komputerowego;elportal

Elementy układu 8051
 • układ arytmetyczno- logiczny (ALU, RF, A, RP)

-blok rejestrów specjalnych (SFR)

-pamięć danych (RAM) 128B

-pamięć programu (EROM) 4kB

-porty wejścia/wyjścia (P0, P1, P2 i P3)

-programowany układ czasowy (T0 i T1)

 • układ transmisji szeregowej
 • -blok przerwań

  -generator sygnału taktującego

  -układ sterowania

  CPU- (inaczej zwane procesorem) to centralna jednostka obliczeniowa, a więc serce każdego

  systemu komputerowego, sekwencyjne urządzenie cyfrowe, które pobiera dane z pamięci operacyjnej,interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Procesory wykonują ciągi prostych operacji matematyczno-logicznych ze zbioru operacji podstawowych. Zajmują się wykonywaniem uruchamianychprogramów i przetwarzaniem danych.

  Do typowych rozkazów wykonywanych przez procesor należą:

   kopiowanie danych (np. z pamięci do rejestru i odwrotnie) działania arytmetyczne (np. dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb) działania na bitach (np. iloczyn logiczny AND, negacja NOT, przesunięcie lub rotacja bitów) skoki ( warunkowe, bezwarunkowe)

  Głównymi producentami procesorów są: Fujitsu, AMD, Intel, Toshiba, Sony, IBM, Freescale (dawniejjako Motorola), Texas Instruments, VIA Technologies, Qualcomm.

  Pamięć programu- pamięć nieulotna. Przechowuje program w języku maszynowym.

  Najczęściej wykonywana jest jako pamięć typu:

   ROM- programowana przez producenta PROM- programowana jednorazowo przez użytkownika EPROM, EEPROM- do wielokrotnego programowania przez użytkownika

  Pamięć danych- pamięć typu odczyt/zapis, która służy do przechowywania danych podczas

  realizacji programu

  Układ wejścia/wyjścia- układ elektroniczny pośredniczący w wymianie informacji pomiędzy

  mikroprocesorem i pamięcią systemu z jednej strony a urządzeniami peryferyjnymi z drugiej.Prościej: umożliwiają komunikację między mikroprocesorem a otoczeniem.

   Jak dzielimy układ wejścia-wyjścia?- współadresowane z pamięcią operacyjną (Wybieramy na którym dokonujemy operacji(komórka pamięci lub rejestr układu wejścia-wyjścia) za pomocą adresu)- izolowane (Wybieramy na którym dokonujemy operacji (komórka lub rejestr układuwejścia/wyjścia) za pomocą sygnałów sterujących) Co to są operacje wejścia-wyjścia?

  Operacje wejścia-wyjścia to wszystkie działania potrzebne do realizacji wymiany informacjiw układach wejścia -wyjścia.

  Rejestr stanu, rejestr flag- rejestr procesora opisujący i kontrolujący jego stan. Zawartość

  tego rejestru może zależeć od ostatnio wykonanej operacji (zmiana pośrednia), bądź trybu pracyprocesora, który można ustawiać (zmiana bezpośrednia). Pojedynczy bit rejestru stanu nazywa sięflagą bądź znacznikiem.

  FLAGA NAZWA OPIS
  Z Flaga zera Wynikiem operacji arytmetycznej/ logicznej było
  zero
  S/N Flaga znaku
  (ujemności)
  Wynik operacji był ujemny
  P Flaga parzystości Liczba bitów ostatniego wyniku jest parzysta/
  nieparzysta

  Tabela 1 Popularne lagi; opracowanie własne

  Rejestry robocze - Mogą pełnić różną rolę, w zależności od realizowanego rozkazu. Mogą

  służyć do przechowywania danych lub adresów. Na rejestrach można wykonywać niektóre operacjewynikające z listy rozkazów.

  Akumulator - rejestr związany z jednostką arytmetyczną- z akumulatora jest domyślnie

  pobierany jeden z argumentów operacji dwuargumentowej, w akumulatorze jest umieszczany wynikoperacji. Akumulator jest również wykorzystywany podczas komunikacji z urządzeniamizewnętrznymi.

  SYMULACJA W PROGRAMIE μVISION 4

  Na potrzeby sprawozdania zainstalowany został program μVISION 4, gdzie utworzono dokument pod

  ####### nazwą mikrokontroler z rozszerzeniem. a51. Symulowane przez nas urządzenie to

  ####### mikrokontroler Intel 8051AH.

  Do dokumentu wklejonyzostał program dostępny w materiałach do zajęć

  ####### Do licznika rozkazów dodajemy kroki, które wykonaliśmy

   ENDZamykamy program

  Po wklejeniu programu, należało go skompilować. Program nie wykrył błędów, więc możliwe byłoprzejście do symulacji.

  Po rozpoczęciu symulacjipojawiło się okno, w którym możemy zobaczyć poszczególne wartości każdego elementu. Po

  zapoznaniu się z programem, możemy zobaczyć też, że dostępna jest zakładka „Symbols”, w którejwidzimy lokalizację portów P0, P1, P2, P

  Podsumowanie.

  Dzięki operacjom arytmetycznym i logicznym możemy tworzyć bardziej lub mniej

  ####### skomplikowane programy, a charakter kreatora sprawia, że podstawowa obsługa mikrokontrolera

  ####### 8051 jest prosta, logiczna i zrozumiała. Program ( z obserwacji podczas robienia symulacji)

  ####### posiada dużo funkcji, które mogą okazać się bardzo przydatne.

  W zależności od używanego komputera procedura może być inna.

  Wyświetlanie folderu Drukarki

  Windows Vista
  [Start]  wybierz pozycję [Panel sterowania]  [Drukarka].

  Windows 7/Server 2008 R2
  [Start]  wybierz pozycję [Urządzenia i drukarki].

  Windows 8/Server 2012
  Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  wybierz pozycję [Panel sterowania]  [Wyświetl urządzenia i drukarki].

  Windows 8. 1/Server 2012 R2
  Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] 

  Windows 10
  [] wybierz [System Windows]  [Panel sterowania]  [Sprzęt i dźwięk]  [Urządzenia i drukarki].

  Windows Server 2008
  [Start]  wybierz pozycję [Panel sterowania]  kliknij dwukrotnie pozycję [Drukarki].

  Windows Server 2016
  Kliknij prawym przyciskiem myszy [ wybierz pozycję [Panel sterowania] [Sprzęt]

  Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci]

  Włączenie opcji [Odnajdowanie sieci] pozwoli wyświetlić komputery w sieci.

  Windows Vista
  [Start]  [Wyświetl stan sieci i zadania]  wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci]. gif" alt=""/> [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania]

  Windows 8/Server 2012
  Kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg ekranu
  Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]

  Windows 10
  [ [Wyświetl stan sieci i zadania]  [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania]  wybierz [Włącz odnajdowanie sieci] w [Odnajdowanie sieci].

  Windows Server 2008
  [Start]  dwukrotnie kliknij pozycję [Centrum sieci i udostępniania]

  Windows Server 2016
  Kliknij prawym przyciskiem myszy [ wybierz [Panel sterowania] [Wyświetl stan sieci i zadania] [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania]

  Wyświetlanie udostępnionych drukarek na serwerze drukowania

  1

  Otwórz program Windows Explorer.

  Windows Vista/7/Server 2008
  [Start]  wybierz pozycję [Wszystkie programy] lub [Programy]  [Akcesoria]  [Eksplorator Windows].

  Windows 8/Server 2012
  Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  wybierz element [Eksplorator plików]. 1/Server 2012 R2

  Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] wybierz pozycję [Eksplorator plików].

  Windows 10/Server 2016
  Kliknij prawym przyciskiem myszy [ wybierz [Eksplorator plików].

  2

  Wybierz serwer drukarki w pozycji [Sieć] lub [Moje miejsca sieciowe].

  Aby wyświetlić komputery w sieci, może zaistnieć konieczność włączenia opcji odnajdowania sieci lub wyszukiwania komputerów w sieci.

  Zostaną wyświetlone udostępnione drukarki.

  1

  Drukowanie strony testowej w systemie Windows

  Drukowanie strony testowej w systemie Windows pozwala sprawdzić poprawne działanie sterownika drukarki.

  Załaduj papier formatu A4 na tacę wielofunkcyjną. Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej

  3

  Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki urządzenia i kliknij pozycję [Właściwości drukarki] lub [Właściwości]. canon/USRMA-2427-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2427-00/b_S035. gif" alt=""/>

  4

  Kliknij przycisk [Drukuj stronę testową] na karcie [Ogólne]. canon/USRMA-2427-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2427-00/b_S335. gif" alt=""/>

  Zostanie wydrukowana strona testowa.

  Sprawdzanie architektury bitowej

  Aby upewnić się, czy komputer jest wyposażony w 32- czy 64-bitową wersję systemu Windows, należy wykonać poniższą procedurę.

  Wyświetl aplet [Panel sterowania]. gif" alt=""/> wybierz pozycję [Panel sterowania].

  Windows 10/Server 2016
  Przejdź do kroku 2.

  Otwórz aplet [System].

  Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
  Kliknij [System i konserwacja] lub [System i zabezpieczenia]  [System].

  Windows 10/Server 2016
  Kliknij [ [Ustawienia] [System] wybierz [Informacje o systemie].

  Windows Server 2008
  Kliknij dwukrotnie [System].

  Sprawdź architekturę bitową.

  Dla wersji 32-bitowych
  wyświetlany jest komunikat [32-bitowy system operacyjny].

  Dla wersji 64-bitowych
  wyświetlany jest komunikat [64-bitowy system operacyjny]. canon/USRMA-2427-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2427-00/b_S336. gif" alt=""/>

  Sprawdzanie nazwy komputera

  Windows 8. 1/Server 2012 R2
  Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]  [Panel sterowania].

  Server 2016
  Kliknij prawym przyciskiem myszy []  wybierz [Panel sterowania].

  Windows Vista/7/8/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016
  Kliknij [System i konserwacja] lub [System i zabezpieczenia]  [System].

  Windows Server 2008
  Kliknij dwukrotnie aplet [System].

  Sprawdź nazwę komputera. canon/USRMA-2427-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2427-00/b_S273. gif" alt=""/>

  Sprawdzanie portu drukarki

  W zakładce [Porty], sprawdź, czy port jest odpowiednio wybrany. canon/USRMA-2427-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2427-00/b_S173. gif" alt=""/>

  Gdy używasz połączenia sieciowego i zmienił się adres IP urządzenia

  Jeżeli [Opis] dla wybranego portu to [Canon MFNP Port], a urządzenie i komputer znajdują się w tej samej podsieci, wówczas połączenie będzie utrzymane. Nie trzeba dodawać nowego portu. Jeżeli wykorzystywany port to [Standardowy port TCP/IP], należy dodać nowy port. canon/USRMA-2427-zz-CS-plPL/contents/CS3025_setup_0029. html#0121_h1_01">Konfiguracja portów drukarki

  Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej

  W zakładce [Porty] upewnij się, że pole wyboru [Włącz obsługę dwukierunkową] zostało zaznaczone. canon/USRMA-2427-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2427-00/b_S260. gif" alt=""/>

  Sprawdzanie identyfikatora SSID, z którym połączony jest komputer

  Jeśli komputer jest podłączony do bezprzewodowej sieci LAN, kliknij przycisk , lub  na pasku zadań, aby wyświetlić identyfikator SSID podłączonego routera bezprzewodowej sieci LAN. canon/USRMA-2427-zz-CS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2427-00/b_S183_c. gif" alt=""/>

  Drukowanie lub wysyłanie z aplikacji do Sklepu Windows

  Windows 8/Server 2012
  Wyświetl panele funkcji po prawej stronie ekranu  Dotknij lub kliknij [Urządzenia]  Używany sterownik  [Drukuj]. 1/Server 2012 R2
  Wyświetl panele funkcji po prawej stronie ekranu  [Drukuj] 

  Windows 10
  Dotknij lub kliknij [Drukuj] w aplikacji 

  W przypadku drukowania dokumentu lub wysyłania faksu przy użyciu tej metody dostępna jest tylko ograniczona liczba funkcji.

  Jeżeli wyświetlany jest komunikat [Drukarka wymaga Twojego działania. Przejdź na pulpit, aby podjąć działanie. ], przejdź na pulpit i wykonaj wymagane czynności. Ten komunikat pojawia się, gdy urządzenie jest ustawione do wyświetlania nazwy użytkownika podczas drukowania dokumentów, wysyłania faksów lub wykonywania podobnych operacji.

Podstawowe operacje Frigidaire Cra127ct114

Bezpośredni link do pobrania Podstawowe operacje Frigidaire Cra127ct114

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podstawowe operacje Frigidaire Cra127ct114