Podręcznik użytkownika funkcji Frigidaire Fes355asc Control

Podręcznik użytkownika funkcji Frigidaire Fes355asc Control to kompleksowe narzędzie do kontroli i zarządzania urządzeniami Frigidaire. Dzięki tej funkcji możesz monitorować i zdalnie zarządzać swoją lodówką, pralką, zamrażarką, piekarnikiem, okapem i innymi urządzeniami Frigidaire. Podręcznik użytkownika funkcji Frigidaire Fes355asc Control zawiera wszystkie informacje niezbędne do sterowania tymi urządzeniami. Pozwala to na wyświetlanie informacji o stanie i funkcjach urządzenia, dostosowywanie ustawień i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji lub przeglądarki internetowej. Ogólne i szczegółowe informacje o funkcjach Podręcznika użytkownika funkcji Frigidaire Fes355asc Control są dostępne w instrukcji obsługi i instrukcjach użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika funkcji Frigidaire Fes355asc Control

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Odinstaluj wszystkie wystąpienia programu Microsoft Visual C++ na komputerze i zainstaluj najnowszą wersję.

Wypróbuj te techniki, aby zoptymalizować wydajność programu Illustrator w systemie Windows lub Mac OS X.

Opcje osadzania czcionek, obrazów i innych informacji można skonfigurować po wybraniu poleceń Plik > Zapisz jako lub Plik > Zapisz kopię. Dostępne różnią się w zależności od wybranego formatu. Dowiedz się więcej o zapisywaniu kompozycji.

Możesz zaznaczyć obiekty (lub teksty), które chcesz na siebie nałożyć i opcje Object > Intertwine > Make na pasku menu. Więcej informacji o tworzeniu i edycji nakładających się na siebie projektów można znaleźć w sekcji Nakładanie obiektów.

Program Illustrator umożliwia utworzenie łącza, które można udostępnić. Osoby, które je otrzymają, mogą dodawać komentarze bez konieczności posiadania konta Adobe. Wybierz opcję Udostępnij > Udostępnianie do recenzji (Beta) i dowiedz się, jak udostępniać dokumenty do recenzji.

Możesz zainstalować program Illustrator i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej na temat instalacji programu Creative Cloud na innym komputerze.

Zaloguj się na konto Adobe. W sekcji Hasło wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła?  Dowiedz się, jak je zresetować.

W większości przypadków okres próbny jest automatycznie przekształcany w płatny plan. Jeśli monit o wprowadzenie danych rozliczeniowych nie pojawił się podczas rejestracji na wersję próbną, możesz wykonać te instrukcje, aby przekształcić wersję próbną w członkostwo płatne.

Zmodyfikowanie tej opcji spowoduje automatyczne uaktualnienie tej strony

Opcje w panelu Sterowanie głosowe w ustawieniach dostępności pozwalają skonfigurować sterowanie głosowe, w tym edytowanie tekstu oraz sterowanie Makiem przy użyciu poleceń głosowych, zaznaczanie poleceń, które mają być używane, oraz dodawanie własnych słów lub fraz do słownika. Dowiedz się, jak używać sterowania głosowego.

Aby zmienić te ustawienia, wybierz polecenie menu Apple  > Ustawienia systemowe, kliknij w Dostępność  na pasku bocznym, a następnie kliknij w Sterowanie głosowe po prawej. Konieczne może okazać się przewinięcie w dół.

Otwórz ustawienia w panelu Sterowanie głosowe

Opcja

Opis

Sterowanie głosowe

Pozwala włączyć lub wyłączyć Sterowanie głosowe.

Gdy pierwszy raz włączasz Sterowanie głosowe, na Maca pobierane są pliki do zaznaczonego języka (niezbędne jest połączenie z Internetem) na biurku pojawia się okno reakcji. Gdy Sterowanie głosowe można już używać, w oknie pojawia się ikona mikrofonu  i zaczyna oscylować, wskazując poziom głośności.

Język

Wybór języka używanego do mówienia poleceń do Maca. Aby zmienić wyświetlane języki, kliknij w to menu podręczne, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Dodawanie języka: Wybierz Dodaj język lub Dostosuj, zaznacz jeden lub więcej języków, a następnie kliknij w OK, aby zacząć je pobierać.

  • Usuwanie języków: Wybierz Dostosuj, usuń zaznaczenie języków, które chcesz wyłączyć, a następnie kliknij w OK. Możesz zatrzymać te języki na Macu (przydatne, jeśli chcesz ich używać ponownie później) lub je usunąć.

Mikrofon

Wybór mikrofonu używanego do mówienia poleceń do Maca.

Jeśli z menu podręcznego wybierzesz Automatycznie, Mac będzie słuchać wypowiadanych poleceń przy użyciu najbardziej prawdopodobnego urządzenia.

Nakładka

Ciągłe wyświetlanie numerów lub numerowanej siatki w celu ułatwienia zaznaczania rzeczy lub nawigacji na ekranie. Domyślnie nakładka nie jest wyświetlana.

Możesz także wybrać tę opcję podczas używania sterowania głosowego, mówiąc polecenie „Pokazuj numery stale” lub „Pokazuj siatkę stale”. Jeśli powiesz polecenie „Ukryj numery” lub „Ukryj siatkę”, opcja ta zostanie zmieniona na Brak.

Pokazuj podpowiedzi

Wyświetlanie na ekranie (obok ikony mikrofonu) sugerowanych poleceń oraz podpowiedzi.

Odtwórz dźwięk po rozpoznaniu polecenia

Odtwarzanie przez Maca dźwięku sygnalizującego rozpoznanie wypowiedzianego polecenia.

Menu zaawansowanych czynności 

Wyświetlanie menu pozwalającego na importowanie, eksportowanie lub usuwanie własnych poleceń i własnego słownictwa.

Zobacz: Tworzenie, importowanie i eksportowanie własnych poleceń oraz Tworzenie, importowanie i eksportowanie własnego słownictwa.

Polecenia

Pozwala wyświetlić listę poleceń, których można używać do sterowania Makiem oraz używania aplikacji. com/pl-pl/guide/accessibility-mac/mchl9899c8a5/13. 0">Włączenie lub wyłączenie standardowych poleceń.

Słownictwo

Można określić własne słowa lub frazy używane podczas mówienia do Maca. Na przykład, jeśli pracujesz z medycznymi lub technicznymi dokumentami lub aplikacjami, możesz dodać terminy medyczne lub techniczne do słownika.

Ta opcja nie jest dostępne we wszystkich językach.

Polecenia

Opcja

Opis

Lista poleceń

Widoczne są standardowe polecenia oraz własne, utworzone przez użytkownika. Możesz użyć pola wyszukiwania, aby znaleźć dane polecenie.

Standardowe polecenia są grupowane według kategorii: Nawigacja podstawowa, Nakładki i mysz, Dyktowanie, Zaznaczanie tekstu, Nawigacja po tekście, Edycja tekstu, Usuwanie tekstu oraz Dostępność.

Ikona zaznaczenia obok polecenia wskazuje, że można używać danego polecenia. Jeśli nie chcesz używać danego polecenia, wyłącz zaznaczenie jego pola wyboru.

Pole podglądu

Kliknij w polecenie na liście, aby wyświetlić sposób jego wymawiania.

Podgląd może wyświetlać różne sposoby wymawiania danego polecenia, jego opis lub przykład zastosowania.

Dodaj , Usuń 

Kliknij w przycisk dodawania , aby utworzyć własne polecenie dyktowania.

Aby usunąć utworzone polecenie, zaznacz je na liście w sekcji Własne, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

Słownictwo

Opcja

Opis

Słownictwo

Dodane słowa lub frazy. png"/>

Aby dodać słowo lub frazę, kliknij w przycisk dodawania 

Aby usunąć dodaną rzecz, zaznacz tę rzecz na liście, a następnie kliknij w przycisk usuwania 

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

1 Podręcznik użytkownika Opis funkcji programu Datacomp Sp. z o. o. ul. gen. H. Dąbrowskiego 24, Kraków kontakt@bimestimate. eu - bimestimate. eu

2 Spis treści Widok programu 2 Okno widoku kosztorysu 8 Pasek narzędzi Szybki dostęp 8 Zakładka Dane ogólne 9 Zakładka Cenniki 10 Zakładka Narzuty 14 Zakładka Definiuj kosztorys 16 Zakładka IFC (zakładka widoczna tylko dla plików *. ifc) 29 Zakładka Robocizna 30 Zakładka Materiały 33 Zakładka Sprzęt 36 Zakładka Wyniki 39 Zakładka Harmonogram 40 Okno widoku modelu 3D 43 Zakładka Widok 43 Zakładka Obiekty 48 Zakładka Wymiarowanie 51 Praca z plikami *. ifc 55 Nawigacja 55 Notatki 56 1

3 Widok programu Program do kosztorysowania BIMestiMate Przycisk programu BIMestiMate znajdujący się w lewym górnym rogu aplikacji otwiera Menu główne programu BIMestiMate. Dodatkowe opcje rozwijalnych przycisków: 2

4 Opcje eksportu Excel: 3

5 Wyeksportowany plik z opcji eksportu Excel, otwarty w programie MS Excel: Opcje eksportu Excel FIDIC: 4

6 Wyeksportowany plik z opcji eksportu Excel FIDIC, otwarty w programie MS Excel: Wyeksportowany plik z opcji eksportu Excel TP, otwarty w programie MS Excel: 5

7 Opcje eksportu Excel Oferta 6

8 Wyeksportowany plik z opcji eksportu Excel Oferta, otwarty w programie MS Excel: 7

9 Okno widoku kosztorysu Pasek narzędzi Szybki dostęp Otwiera istniejące kosztorysy Konfiguracja wydruku Rozwija do określonego poziomu widoku kosztorysu Tworzy nowy kosztorys Zapisuje aktywny kosztorys Cofnij - Ponów Poziomy rozwinięcia kosztorysu: Opcje dostosowania paska narzędzi Szybki Dostęp: 8

10 Zakładka Dane ogólne Wyświetla informacje o modyfikacjach kosztorysu Usuwa zawartość zaznaczonych wierszy Blokuje zawartość zaznaczonych wskaźników Otwiera dodatkowe okno edycji zaznaczonego wiersza Ustawia we wszystkich rozdziałach kosztorysu wartości wpisane w poszczególnych wierszach (opcja dostępna tylko dla kosztorysu złożonego) Wczytuje domyślne założenia wyjściowe dla kosztorysowania Pokazuje bazę danych ogólnych Dopisuje treść danych ze skojarzonego wiersza do bazy danych Ustawia kosztorys bazowy do importu danych wejściowych do bieżącego kosztorysu 9

11 Zakładka Cenniki Wczytuje domyślne poziomy cenowe ustawione w programie przez użytkownika Zapisuje domyślne poziomy cenowe Usuwa cenniki z kosztorysu Przesuwa zaznaczony cennik w górę lub w dół Otwiera okno z wyborem cennika Ustawia aktywne cenniki we wszystkich rozdziałach kosztorysu (opcja dostępna tylko dla kosztorysu złożonego) Pozwala wybrać stawkę r-g z wczytanych biuletynów cenowych 10

12 Dodatkowe opcje rozwijalnych przycisków: 11

13 Importuje cenniki z płyty CD, wskazanego folderu lub pliku Importuje cenniki z bazy e-bistyp Aktualizuje bazę Megacennika 12

14 Dodatkowe opcje opcji importu cennikow: Przemnaża wszystkie ceny we wskazanym cenniku przez wybrany mnożnik Przenosi/kopiuje ceny pomiędzy wybranymi cennikami 13

15 Zakładka Narzuty Wczytuje domyślne narzuty Zapisuje domyślne narzuty Usuwa wskaźniki wybranego narzutu Ustawia wskaźnik wybranego narzutu z wyższego poziomu Ustawia wskaźnik wybranego narzutu na wyższym poziomie Przechodzi na zakładkę Definiuj kosztorys, do aktualnie zaznaczonego rozdziału Ustawia narzuty we wszystkich pozycjach kosztorysu Umożliwia definiowanie narzutów własnych Umożliwia definiowanie narzutu od zysku Umożliwia wybranie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu z biuletynów cenowych 14

16 Umożliwia wybranie metody kalkulacji kosztorysu, sposobu naliczania kosztów zakupu (Kz) oraz miejsca doliczania narzutów w kosztorysie w zależności od przyjętej formuły liczenia. Umożliwia wybranie sposobu liczenia rabatu Pozwala określić sposób liczenia narzutu Czynny zakład oraz Warunki szkodliwe 15

17 Zakładka Definiuj kosztorys Dodaje na końcu kosztorysu odpowiedni typ (rozdział, grupę, element, komentarz, pozycję szczegółową lub uproszczoną pozycję uproszczoną można pokazać z nakładami lub bez) Wstawia powyżej zaznaczonego wiersza odpowiedni typ (rozdział, grupę, element, komentarz, pozycję szczegółową lub uproszczoną pozycję uproszczoną można pokazać z nakładami lub bez) 16

18 Usuwa aktualnie zaznaczony wiersz Kopiuje/Przenosi /Wstawia za i przed wiersze do i ze schowka, które są zaznaczone Dokonuje renumeracji pozycji w kosztorysie zgodnie ze sposobem wybranym w konfiguracji (Renumeracja) Usuw a przed miary Włącza /Wyłącza blokowanie pozycji Zmienia typ pozycji, rozdziału, kosztorysu Ustawia kolor dla wybranego poziomu Włącza /Wyłącza zaznaczanie pozycji i innych składników Opcje kopiowania i wklejania: 17

19 Opcje zamiany: Opcje ustawienia koloru elementów kosztorysu: 18

20 Opcje usuwania i blokowania przedmiarów: Opcje zaznaczania kosztorysu: Tworzy pozycję złożoną z zaznaczonych pozycji szczegółowych Scala pozycję w elemencie, grupie, rozdziale - element scalony Rozłącza pozycje w elemencie scalonym i pozycji złożonej na osobne pozycji Łączy pozycje tego samego typu powiązane z modelem (opcja dostępna dla plików *. ifc) 19

21 Opcje wybory działu kosztorysu do scalenia: 0, 75 + 0, 75 = 1, = 2 W złożonej pozycji sumowane są ilości poszczególnych nakładów. 20

22 W elemencie scalonym sumowane są wartości pozycji wchodzących w jego skład. Opcje łączenia pozycji: 21

23 Opcje sortowania kosztorysu: Opcje widoku listy kosztorysu: 22

24 Poszczególne opcje widoku opcji Pokaż: Widok bez zaznaczenia jakiejkolwiek opcji. Widok z zaznaczoną opcją pokazywania nakładów. 23

25 Widok z zaznaczoną opcją pokazywania nakładów alternatywnych. Widok z zaznaczoną opcją pokazywania pozycji składowych z pozycji złożonych. 24

26 Widok z zaznaczona opcją pokazywania pozycji z elementów scalonych. Widok z zaznaczona opcją pokazywania zablokowanych pozycji i nakładów. 25

27 Widok ustawień i odwołań do ustawionych kotwic: Umożliwia przegląd danych z bazy katalogowej Edycja zmiennych globalnych dla wyrażeń obmiarowych Edycja wariantów wyceny w pozycjach Podczytuje nakłady katalogowe do zaznaczonych pozycji Umożliwia import danych z programu PDFKosztorys, metricad, MS Excel, BIMestiMate Ustawia dokładność obliczeń kosztorysu 26

28 Opcje importu: Umożliwia generowanie pozycji z modelu na podstawie danych zawartych we właściwościach Podzakładki widoczne na dole okna Definiuj Kosztorys: Wyświetla widok edycji nakładów danej pozycji kosztorysowej Wyświetla widok edycji kodów CPV, indywidualnych oraz numerów STWiOR Wyświetla widok właściwości danego elementu modelu * zakładka widoczna po wczytaniu pliku *ifc Wyświetla widok listy pozycji w kosztorysie Wyświetla widok edycji przedmiaru danej pozycji Wyświetla widok edycji narzutów danej pozycji 27

29 28

30 Zakładka IFC (zakładka widoczna tylko dla plików *. ifc) Usuwa aktualnie zaznaczony wiersz Kopiuje/Przenosi/Wstawia za i przed wiersze do i ze schowka, które są zaznaczone Włącza/Wyłącza blokowanie pozycji Zmienia typ pozycji Do nazwy zaznaczonych elementów dodaje opisy pozycji Możliwości zmiany typów pozycji: 29

31 Umożliwia przegląd danych z bazy katalogowej Włącza filtrowanie pozycji wg zdefiniowanych kryteriów Wyświetla pozycje danego typu powiązane z modelem 3D Przesuwa aktywną grupę/element/pozycję w górę lub w dół Ustawia sposób wyświetlania listy Włącza okno z widokiem modelu 3D Zakładka Robocizna 30

32 Wyświetla zestawienie zawodów w wybranym kryterium cenowym Ukrywa nazwę rozdziału jeżeli dany nakłady występuje tylko w jednym rozdziale Umożliwia edycję nazwy aktywnego nakładu bez wchodzenia do bazy RMS Umożliwia wyszukiwanie zadanego tekstu w górę/ w dół od aktywnego wiersza z/bez uwzględniania wielkości liter Przemnaża ceny wszystkich zawodów przez podany współczynnik Ustawia wszystkim zawodom w zestawieniu jednakową cenę Dla wskazanego zawodu ustawia wskaźnik naliczania nakładów pomocniczych Ustawia dla każdego zawodu średnią cenę z rozdziałów we wszystkich rozdziałach Ustawia wartość rabatu dla robocizny Dla wskazanego zawodu ustawia wskaźnik nie naliczania nakładów pomocniczych 31

33 Opcje kalkulacji ceny: Opcje ustawień wartości rabatu: 32

34 Zakładka Materiały Wyświetla zestawienie materiałów w wybranym kryterium cenowym Ukrywa nazwę rozdziału jeżeli dany nakłady występuje tylko w jednym rozdziale Umożliwia edycję nazwy aktywnego nakładu bez wchodzenia do bazy RMS Umożliwia wyszukiwanie zadanego tekstu w górę/ w dół od aktywnego wiersza z/bez uwzględniania wielkości liter 33

35 Przemnaża ceny wszystkich materiałów przez podany współczynnik Ustawia wartość kosztów zakupu, rabatu i amortyzacji dla materiałów Dla wskazanego materiału ustawia wskaźnik naliczania nakładów pomocniczych Ustawia dla każdego materiału średnią cenę z rozdziałów we wszystkich rozdziałach Dopisuje zaznaczone materiały do bazy RMS Dla wskazanego materiału ustawia wskaźnik nie naliczania nakładów pomocniczych Opcje kalkulacji ceny: 34

36 Opcje ustawień wartości kosztów zakupu: Opcje ustawień wartości rabatu: Opcje ustawień wartości amortyzacji: 35

37 Zakładka Sprzęt Wyświetla zestawienie sprzętu w wybranym kryterium cenowym Ukrywa nazwę rozdziału jeżeli dany nakłady występuje tylko w jednym rozdziale Umożliwia edycję nazwy aktywnego nakładu bez wchodzenia do bazy RMS Umożliwia wyszukiwanie zadanego tekstu w górę/ w dół od aktywnego wiersza z/bez uwzględniania wielkości liter 36

38 Przemnaża ceny wszystkich sprzętów przez podany współczynnik Ustawia wartość rabatu i amortyzacji dla sprzętu Dla wskazanego sprzętu ustawia wskaźnik naliczania nakładów pomocniczych Ustawia dla każdego sprzętu średnią cenę z rozdziałów we wszystkich rozdziałach Ustawia jedną cenę dla całego sprzętu w kosztorysie Dopisuje zaznaczone sprzęty do bazy RMS Dla wskazanego sprzętu ustawia wskaźnik nie naliczania nakładów pomocniczych Opcje kalkulacji ceny: 37

39 Opcje ustawień wartości rabatu: Opcje ustawień wartości amortyzacji: 38

40 Zakładka Wyniki Wyświetla graficzną interpretację kosztorysu w formie wykresu kołowego Wyświetla graficzną interpretację kosztorysu w formie wykresu słupkowego pionowego Wyświetla graficzną interpretację kosztorysu w formie wykresu słupkowego poziomego Wyświetla wyniki jako wartości Wyświetla wyniki jako procenty 39

41 Zakładka Harmonogram Zakładka Harmonogram w widoku Zadań: Przełącza widok zakładki Harmonogram do widoku zadań Przełącza widok zakładki Harmonogram do widoku planu Usuwa dane dotyczące harmonogramu z pliku kosztorysu Generuje harmonogram na podstawie otwartego kosztorysu Ustawia globalne opcje dotyczące harmonogramu Ustawia kolor wybranego elementu Przesuwa zaznaczony wiersz na liście zadań Ukrywa odznaczone elementy 40

42 Dodaje grupę do tworzonego harmonogramu Dodaje element do tworzonego harmonogramu Blokuje zaznaczony fragment harmonogramu Dodaje pozycję uproszczoną do harmonogramu Usuwa zaznaczony fragment harmonogramu Przywraca wartości z kosztorysu Zakładka Harmonogram w widoku Planu: Przełącza widok zakładki Harmonogram do widoku zadań Przełącza widok zakładki Harmonogram do widoku planu Ustawia kolor wybranego elementu Ukrywa odznaczone elementy Przesuwa zaznaczony wiersz na liście planu Pozwala na przesuniecie pasków na wykresie harmonogramu niezależnie od powiązań między robotami 41

43 Określa zagęszczenie czasowe wykresu harmonogramu Dopasowuje wielkość wykresu harmonogramu do szerokości strony Pozwala na zmianę powiększenia widoku wykresu harmonogramu Pokazuje ścieżkę krytyczną tworzonego harmonogramu Określa datę rozpoczęcia inwestycji Ustawia znacznik rozpoczęcia robót Ustawia znacznik zakończenia robót Ustawia datę początkową lub końcową robót w dacie rozpoczęcia Podzakładki widoczne na dole okna Harmonogram w widoku Planu: Przełącza do widoku listy wykresu harmonogramu Włącza okno widoku zadań wybranego elementu Włącza okno widoku wartości danego elementu w czasie 42

44 Okno widoku modelu 3D Zakładka Widok Pokazuje model w standardowym widoku 3D Pokazuje model w widoku 3D wraz z rzutami Pokazuje widok 2D w wybranej rzutni Przywraca domyślne ustawienia kamery Centruje widok na aktualnie zaznaczonych obiektach Ustawia tryb widoku/edycji modelu z lotu ptaka Resetuj powiększenie powoduje ustawienie widoku obiektu w perspektywie standardowej z zachowaniem efektów czynności wcześniejszych takich jak np. usunięcie elementów, kondygnacji etc. Przejdź do po wybraniu elementu bądź przez bezpośrednie jego wskazanie bądź poprzez tabelę po prawej stronie może się okazać, że jest on przesłonięty innymi elementami. Użycie tej opcji powoduje, że wybrany element jest pokazany na pierwszym planie. 43

45 Ustawia widok modelu w wybranej rzutni Umożliwia ustawienie dodatkowych opcji wyświetlania Pokazuje kolorystykę zdefiniowaną w pliku *. ifc Pokazuje mapę ułatwiającą lokalizacje kamery w modelu Opcje Krawędzie opcja pozwalająca na prezentację modelu bez lub z krawędziami. Wygładzanie - opcja włącza wygładzanie krawędzi, wymaga ponownego podczytania modelu. 44

46 Przeźroczystość opcja umożliwiającą wybór przezroczystości brak, częściowa i pełna. Typ oświetlenia - opcja umożliwiającą wybór rodzaju oświetlenia modelu brak, normalne i metaliczne. 45

47 Kolor tła - opcja umożliwiającą wybór koloru tła brak, niebiesko-biały i niebiesko-zielony, szary i czarny. 46

48 Maksymalne przybliżenie opcja umożliwia określenie maksymalnego przybliżenia modelu 1cm, 10cm, 1m. 47

49 Przytnij przecina model płaszczyzną prostopadłą do osi układu w zależności od wyboru jednej z możliwości (+X, +Y, +Z, -X, -Y, -Z). Opcja działa wraz z ruchem myszy. I tak Przytnij płaszczyzną prostopadłą do osi X lub Y ( wybór następuje przez kliknięcie) wraz z wciśniętym prawym przyciskiem myszy powoduje przesunięcie płaszczyzny cięcia. Przecięcie płaszczyzną prostopadłą do osi z wraz z przesuwaniem myszy z wciśniętym (bez obrotu) kółkiem myszki odpowiada zmianie wysokości przecięcia płaszczyzną. Przekrój powoduje wycięcie plasterka budowli ograniczonego płaszczyznami analogicznie jak w przypadku opcji Przytnij. Plasterek jest widoczny na tle przeźroczystego modelu. Użycie myszy wraz z klawiszami umożliwia zmianę położenia wyciętego plasterka. Zakładka Obiekty Pokazuje wszystkie obiekty modelu Przywraca domyślne ustawienia kamery widoku 3D Pokaż wszystko pokazuje wszystkie elementy budowli bez zmiany aktualnego widoku 48

50 Resetuj powiększenie działa identycznie jak w opcji Kamera menu Widok Przejdź do po wybraniu elementu bądź przez bezpośrednie jego wskazanie bądź poprzez tabelę po prawej stronie może się okazać, że jest on przesłonięty innymi elementami. Pokaż, Ukryj opcje umożliwiające pokazanie lub ukrycie wybranych (zaznaczonych) elementów. Funkcje te działają w kombinacji z Wyróżnij kolorem (elementy zaznaczone zmieniają kolor lub nie) oraz z Niezaznaczone z wyborem jednej z trzech możliwości: Pokaż niezaznaczone elementy są pokazane, Ukryj elementy niezaznaczone są ukryte, Przeźroczyste niezaznaczone elementy są prezentowane na tle półprzezroczystego modelu. 49

51 Pokazuje niezaznaczone obiekty Pokazuje niezaznaczone obiekty jako przeźroczyste Ukrywa niezaznaczone obiekty Utrzymuje stan elementów niezaznaczonych Pokazuje strefy danego rysunku Umożliwia odpowiednie skonfigurowanie widoku okna Lista Pokazuje listę typów elementów Wyświetla warstwy modelu Pozwala ukryć elementy niekonstrukcyjne danego modelu Typy, Strefy, Warstwy wybór jednego z rodzajów zestawień elementów wprowadzonych przez projektantów w modelu BIM. Na ogół projektanci definiują wyłącznie strukturę ale przeglądarka obsługuje wszystkie możliwości przewidziane w BIM/IFC. Tabele mają strukturę drzewiastą znak + i - powodują rozwijanie i zwijanie drzewka. Zaznaczenie elementu/ów w tabeli jest wizualizowane na modelu. Jeśli element jest przesłonięty i trudno go odnaleźć, można skorzystać z opcji Przejdź do. Tabele mogą być wyświetlane standardowo z prawej strony lub w osobnym oknie które można ustawić w dowolnym miejscu. 50

52 Zakładka Wymiarowanie Umożliwia pomiar objętości zaznaczonego elementu modelu Umożliwia pomiar długości odpowiedniego rodzaju odcinka zaznaczonego na modelu Umożliwia pomiar powierzchni zaznaczonej płaszczyzny Umożliwia pomiar ciężaru zaznaczonych elementów modelu z możliwością wyboru materiału Umożliwia zliczanie ilości poszczególnych elementów modelu Pomiar Objętości - dokonujemy poprzez wskazanie obiektu, program automatycznie wyliczy jego objętość. Pomiar powierzchni - dokonujemy poprzez wskazanie jednej lub kilku płaszczyzn łącznie pozwala obliczyć ich powierzchnię. Dodatkowo gdy dwie płaszczyzny są równoległe, można obliczyć odległość pomiędzy nimi. Pomiar Długości - dokonujemy po wskazaniu opcji: Krawędź - długość wskazanego odcinka Wierzchołek - długość odcinka wyznaczonego przez wskazane wierzchołki Środek ciężkości - długość odcinka wyznaczonego przez środki ciężkości wskazanych elementów modelu Odległość pomiędzy płaszczyznami - długość odcinka wyznaczona na podstawie wskazania dwóch równoległych płaszczyzn 51

53 Opcje obliczania ciężaru wybranych materiałów konstrukcyjnych w zależności od zdefiniowanej gęstości materiału: Pozwala na automatyczne dokonanie pomiaru objętości, pola powierzchni lub ciężaru dla zaznaczonej grupy elementów modelu. Umożliwia również ustawienie opcji automatycznego wymiarowania 52

54 53

55 Usuwa wszystkie istniejące zaznaczenia Usuwa ostatnie wprowadzone zaznaczenie Przy dokonywaniu pomiaru pomija elementy przeźroczyste Ukrywa zwymiarowane elementy Umożliwia jednoczesne zaznaczenie kilku elementów modelu Określa sposób prezentacji elementów modelu Przenosi pomiar do skojarzonego obiektu przedmiaru Przenosi zmierzoną wartość do wiersza przedmiarowego Ustawia dokładność prezentacji wyników pomiaru 54

56 Praca z plikami *. ifc Nawigacja Program do kosztorysowania BIMestiMate Po wyświetleniu modelu można nim manewrować przy użyciu myszy i klawiatury: Ruch myszki z wciśniętym lewym klawiszem powoduje obrót modelu Przy użyciu prawego klawisza przesuwamy model wzdłuż osi poziomych Wciśnięcie rolki wraz przesuwaniem myszki powoduje przesunięcie modelu wzdłuż osi pionowej Przewijanie rolki pozwala przybliżać i oddalić model od obserwatora Kliknięcie lewym przyciskiem na wybrany element budowli powoduje jego zaznaczenie, kliknięcie wraz z Ctrl odznacza element lub pozwala zaznaczyć kolejny element. Kolejne kliknięcie na element danej kondygnacji wraz z BackSpace powoduje zaznaczenie elementu, kolejne wciśnięcie BackSpace całej kondygnacji, a dalej całej budowli. 55

57 Notatki NOTATKI 56

58 NOTATKI 57

59 NOTATKI 58

60 NOTATKI 59

Podręcznik użytkownika funkcji Frigidaire Fes355asc Control

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika funkcji Frigidaire Fes355asc Control

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika funkcji Frigidaire Fes355asc Control