Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition

Podręcznik użytkownika Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition jest wyjątkowym narzędziem dla osób zajmujących się drukowaniem na różnych urządzeniach marki Epson. Przewodnik pozwala użytkownikom na szybkie i łatwe wykonywanie wszystkich operacji drukowania, skanowania, kopiowania i przesyłania plików do innych urządzeń. Podręcznik użytkownika zawiera informacje na temat podstawowych funkcji drukowania, przeglądania i kopiowania oraz wyjaśnia wszystkie korzyści i funkcje zapewniane przez urządzenie Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition. Dostarcza również szczegółowych instrukcji dotyczących ustawień drukarki, konfiguracji połączenia i korzystania z innych dodatkowych funkcji. Przewodnik jest przydatnym narzędziem dla tych, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał swojej drukarki Epson Stylus Pro 3800.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy EPSON STYLUS DX8400. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy EPSON STYLUS DX8400 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla EPSON STYLUS DX8400

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

EPSON STYLUS DX8400 SETUP GUIDE (1350 ko)
EPSON STYLUS DX8400 annexe 1 (4727 ko)EPSON STYLUS DX8400 START HERE (1339 ko)EPSON STYLUS DX8400 START HERE (1339 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika EPSON STYLUS DX8400

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne uszkodzenia lub problemy, które wynikaj ze stosowania skladników opcjonalnych lub materialów eksploatacyjnych, niebdcych oryginalnymi produktami firmy Epson (oznaczenie Original Epson Products) ani przez ni niezatwierdzonych (oznaczenie Epson Approved Products). Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialnoci za adne uszkodzenia bdce wynikiem zaklóce elektromagnetycznych powstalych w wyniku uycia kabli interfejsu, niezatwierdzonych przez firm Seiko Epson Corporation (oznaczenie Epson Approved Products). EPSON® jest zastrzeonym znakiem towarowym, a EPSON STYLUSTM i Exceed Your Vision s znakami towarowymi firmy Seiko Epson Corporation. Microsoft® i Windows® s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. [... ] drukarka rozpocznie9.Przyklady wzoru wyrównania glowicy:Panel sterowania186EPSON Stylus Pro 4880/4880C:Lc VLm123456789EPSON Stylus Pro 4450:CM10. Po zakoczeniu drukowania zostan wywietlone numer wzoru oraz numer biecego zestawu. Wybierz zestaw z najmniejszymi odstpami, a nastpnie nacinij przycisk Podawanie papieru lub przycisk Podawanie papieru, aby wywietli numer zestawu. Jeeli wynik tego wyrównania jest niezadowalajcy, nacinij przycisk Ródlo papieru, aby powróci do poprzedniego poziomu, a nastpnie wybierz pozycj BI-D ALL (DWUKIERUNKOWY, WSZYSTKIE)187Jeeli wynik wyrównania z wykorzystaniem opcji BI-D ALL (DWUKIERUNKOWY, WSZYSTKIE) jest niezadowalajcy, spróbuj uy opcji UNI-D (JEDNOKIERUNKOWY). Po ustawieniu wzorów nacinij przycisk Wstrzymaj powróci do stanu READY (GOTOWO)., aby188Okrelanie ustawie papieruIstnieje moliwo zapisania i wywolywania wlasnych ustawie papieru okrelonych dla dowolnego nonika. Oto ustawienia, które mona okreli: Odstp od plyty dociskowej Wzór gruboci Numer gruboci Metoda odcinania Regulacja podawania papieru Typ rolki wysuwajcej Czas wysychania Zasysanie Regulacja MicroWeaveZapisywanie ustawieAby zapisa ustawienia papieru, naley wykona ponisze kroki. Nacinij przycisk Menu, aby wlczy tryb Menu.Nacinij przycisk Podawanie papieru lub przycisk Podawanie papieru, aby wywietli pozycj CUSTOM PAPER (PAPIER NIESTANDARDOWY)., aby wywietli pozycj PAPER NUMBER4.5.Nacinij przycisk Menu, a nastpnie nacinij przycisk Podawanie papieru lub Podawanie papieru, aby wybra opcj STANDARD (STANDARDOWY) lub numer (od No. 10 [Nr 10]), który chcesz zapisa jako ustawienie.189Jeeli korzystasz z nonika specjalnego firmy Epson, wybierz opcj STANDARD (STANDARDOWY), a nastpnie przejd do kroku 9. Nie trzeba okrela ustawienia gruboci papieru, poniewa po wybraniu opcji STANDARD (STANDARDOWY) grubo papieru jest okrelana automatycznie. Uwaga: To ustawienie jest dostpne tylko w przypadku wybrania opcji Roll Paper (Papier rolkowy) lub Cut Sheet (Arkusz) w ustawieniu PAPER COUNTER (LICZNIK PAPIERU) w trybie Maintenance (Konserwacja). Nacinij przycisk Menu, aby wlczy tryb Menu.Nacinij przycisk Podawanie papieru lub przycisk Podawanie papieru, aby wywietli opcj PRINTER SETUP (USTAWIENIA DRUKARKI), a nastpnie nacinij przycisk Menu. Nacinij przycisk Podawanie papieru lub przycisk Podawanie papieru, aby wywietli opcj ROLL COUNTER (LICZNIK ROLEK) lub SHEET COUNTER (LICZNIK ARKUSZY), a nastpnie nacinij przycisk Menu. Nacinij przycisk Podawanie papieru lub przycisk Podawanie papieru, aby wybra dlugo papieru rolkowego (pomidzy 5 a 99, 5 m lub 15 a 300 stóp) lub liczb arkuszy papieru (pomidzy 10 a 250) ustawionego w drukarce, a nastpnie nacinij przycisk Menu. Nacinij przycisk Podawanie papieru lub przycisk Podawanie papieru, aby wybra warto alertu. W przypadku papieru rolkowego wybierz warto pomidzy 1 a 15 m lub 3 a 50 stóp. 7.Po ustawieniu wartoci alertu nacinij przycisk Wstrzymaj powróci do stanu READY (GOTOWO).194Tryb konserwacjiProcedura ustawiania trybu konserwacjiW tej sekcji opisano sposób wlczania trybu Maintenance (Konserwacja) i okrelania ustawie za pomoc przycisków na panelu sterowania. Aby dokona ustawie trybu Maintenance (Konserwacja), naley wykona ponisze kroki. Uwaga: Przycisk Ródlo papieru 1.umoliwia powrót do poprzedniego kroku.Przejd do trybu Maintenance (Konserwacja). Przytrzymujc nacinity klawisz Wstrzymaj, nacinij przycisk Power (Zasilanie), aby wlczy drukark. Nacinij przycisk Podawanie papieru lub przycisk Podawanie papieru, aby wybra dan pozycj. ] Interfejs szeregowy przesyla dane po jednym bicie na raz.inicjowaniePrzywraca w drukarce ustawienia domylne (ustalony zestaw warunków). Ma to miejsce przy kadym wlczeniu lub zresetowaniu drukarki.interfejs szeregowyZobacz interfejs.jasnoPoziom jasnoci lub zaciemnienia obrazu.kabel interfejsuKabel, który lczy komputer z drukark.kolory subtraktywneKolory utworzone z pigmentów, które pochlaniaj niektóre kolory wiatla i odbijaj inne. Zobacz te CMYK.kolejka wydrukuJeli drukarka jest podlczona do sieci, zadania drukowania wyslane do drukarki w trakcie jej pracy s przechowywane w kolejce oczekiwania lub kolejce wydruku, a do momentu, gdy bdzie mona je wydrukowa.LCDWywietlacz cieklokrystaliczny (Liquid Crystal Display). Wywietla róne komunikaty zgodnie ze stanem drukarki.Slowniczek344monochromatyczny wydrukOznacza to drukowanie przy uyciu tylko jednego koloru tuszu; zazwyczaj jest to tusz czarny.MicroWeaveMetoda polegajca na drukowaniu obrazów w mniejszych porcjach w celu zmniejszenia prawdopodobiestwa wystpienia pasów i uzyskania obrazów podobnych do uzyskiwanych na drukarkach laserowych. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY EPSON STYLUS DX8400

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy EPSON STYLUS DX8400.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Strona główna

Przewodnik użytkownika

Niniejszy Przewodnik użytkownika oprogramowania stanowi ekranową instrukcję korzystania z drukarki Epson Stylus Photo R360/390 Series. Klikając łącza na tym ekranie, można uzyskać informacje na następujące tematy.

Korzystanie z oprogramowania

Wprowadzenie do sterownika i oprogramowania dostarczanego z drukarką.

Obsługa papieru i CD/DVD

Instrukcje dotyczące ładowania papieru i wyboru rodzaju papieru.

Jak drukować

Instrukcje dotyczące wszystkich typów drukowania.

Podstawy drukowania
Drukowanie z zastosowaniem opcji układu specjalnegoWymiana pojemników z tuszem

Sposób sprawdzania stanu pojemnika z tuszem i wymiany pojemników.

Konserwacja drukarki

Instrukcje dotyczące konserwacji, czyszczenia i transportowania drukarki. com/onlineguides/pt/spr360/html/files/ico_p006. jpg"/>

Pełne wykorzystywanie możliwości drukarki

Sposób korzystania z funkcji specjalnych drukarki. com/onlineguides/pt/spr360/html/p07. gif"/>Korzystanie z karty pamięci w drukarceKonfigurowanie drukarki w sieciKorzystanie z adaptera Bluetooth Photo Print Adapter

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązania problemów, które mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia. com/onlineguides/pt/spr360/html/p10. gif"/>Rozwiązywanie problemówGdzie uzyskać pomocInformacje o urządzeniu

Informacje szczegółowe dotyczące funkcji i parametrów drukarki. com/onlineguides/pt/spr360/html/files/ico_c000. jpg"/>

Korzystanie z drukarki bez użycia komputera

Informacje dotyczące korzystania z drukarki bez podłączania jej do komputera można znaleźć w Przewodniku użytkownika dotyczącym użytkowania urządzenia bez komputera. gif"/>

BezpieczeństwoPrawa autorskie i znaki towaroweWersje systemu operacyjnego

Zobacz poniższy poradnik dla Epson Stylus Pro 9700. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Epson Stylus Pro 9700, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Epson Stylus Pro 9700. Upewnij się, że opisujesz trudności z Epson Stylus Pro 9700 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Epson Stylus Pro 9700

Marka:
Epson
Produkt:
Drukarki
Model/nazwa:
Stylus Pro 9700
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski

Powiązane produkty Epson Stylus Pro 9700

Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition