Podręcznik instalacji oprogramowania Canon Smart Dedicated Design Blm300c

Canon Smart Dedicated Design Blm300c to oprogramowanie, które umożliwia tworzenie wyrafinowanych projektów drukowania w wysokiej jakości. Oprogramowanie jest dostarczane z podręcznikiem instalacji, który zawiera instrukcje krok po kroku, aby pomóc Ci zainstalować oprogramowanie i skonfigurować wymagane ustawienia. Podręcznik instalacji zawiera również informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych i wymagań dotyczących oprogramowania, a także ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy zapoznać się przed instalacją. Dzięki podręcznikowi instalacji oprogramowanie Canon Smart Dedicated Design Blm300c można zainstalować bardzo szybko i łatwo, dzięki czemu można przystąpić do tworzenia profesjonalnych projektów drukowania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji oprogramowania Canon Smart Dedicated Design Blm300c

ROZWIJAJ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ DZIĘKI OPROGRAMOWANIU FIRMY CANON

  • OPROGRAMOWANIE DO OBRÓBKI ZDJĘĆ I FILMÓW
  • OPROGRAMOWANIE DO DRUKOWANIA I SKANOWANIA
  • APLIKACJE
  • OPROGRAMOWANIE DLA FIRM
  • POMOC I WSPARCIE TECHNICZNE

Funkcje/
oprogramowanie

Digital Photo Professional

image. canonEOS UtilityEOS Webcam UtilityPicture Style EditorEOS VR Utility*Image Transfer Utility 2*EOS MOVIE Utility*

Zdalne przechwytywanie

Przesyłanie plików

Przetwarzanie obrazów

Przetwarzanie filmów

Przechowywanie plików

Funkcje/Easy-Layout Editor*Easy-PhotoPrint EditorCreative ParkPosterArtistMoja drukarkaQuick MenuCanon Inkjet Smart Connect*Asystent połączeń Wi-FiCanon IJ Scan UtilityProfessional Print & Layout (PPL)

Konfiguracja/ustawienia

Drukowanie

Skanowanie

Kopia

Utwórz/dostosuj

Diagnostyka/naprawa

OPROGRAMOWANIE

Szukasz oprogramowania dla firm

Oprogramowanie, które odmieni sposób prowadzenia działalności

APLIKACJE

Szukasz aplikacji firmy Canon?Ożyw swoje historie, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz

Pobieranie sterowników, oprogramowania sprzętowego i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

Wybierz posiadaną drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne PIXMA poniżej, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym oprogramowania, podręczników, sterowników i oprogramowania sprzętowego. Możesz również przejrzeć często zadawane pytania i ważne informacje dotyczące posiadanego produktu PIXMA.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

1

Jeśli nawiązywane jest połączenie USB, należy wyłączyć drukarkę.

Drukarka może nie zostać rozpoznana, jeżeli sterownik drukarki będzie instalowany, gdy będzie włączona. Przed rozpoczęciem instalacji należy zawsze wyłączać zasilanie.

2

Zaloguj się na komputerze, korzystając z konta administratora.

3

Umieść dysk CD-ROM/DVD-ROM User Software w stacji komputera.

4

Kliknij przycisk [Łatwa Instalacja].

Jeśli komputer nie obsługuje funkcji [Łatwa Instalacja] lub jeśli chcesz zainstalować plik ręcznie w celu wyświetlenia strony głównej Podręcznik użytkownika i innego oprogramowania, kliknij [Instalacja niestandardowa]/[Instalacja].

Jeśli zostanie wyświetlony ekran [Autoodtwarzanie], kliknij polecenie [Uruchom MInst. exe].

5

Kliknij przycisk [Zainstaluj]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S005_c. gif" alt=""/>

W przypadku kliknięcia [Instalacja niestandardowa]/[Instalacja] w kroku 4

Wybierz programy, które mają być zainstalowane na komputerze, i kliknij [Zainstaluj]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S027_c. gif" alt=""/>

6

Przeczytaj Umowa licencyjna i kliknij przycisk [Tak], aby zaakceptować. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S006_c. gif" alt=""/>

7

Jeśli wyświetli się ekran Okno Stanu Drukarki, zainstaluj Okno Stanu Drukarki.

Kliknij przycisk [Rozpocznij].

2

Kliknij przycisk [Tak].

1

8

Zainstaluj sterownik drukarki.

Połączenie z siecią przewodową LAN lub bezprzewodową LAN

Wybierz opcję [Standardowa], zaznacz pole wyboru [Uaktywnij drukarki znajdujące się w trybie uśpienia i wyszukaj], a następnie kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli drukarka jest używana w środowisku IPv6, kliknij opcję [Ustawienia szczegółowe]  wybierz opcję [Standardowy port TCP/IP] a następnie kliknij przycisk [OK]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S010_c. gif" alt=""/>

Informacje na temat opcji [Ustawienia szczegółowe]
Można wybrać typ portu. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S011_c. gif" alt=""/>

[Port MFNP] (tylko dla środowiska IPv4)
Ten port umożliwia automatyczne wykrywanie adresu IP drukarki. Nawet w przypadku zmiany adresu IP połączenie między drukarką a komputerem zostanie utrzymane, pod warunkiem, że należą one do tej samej podsieci. Nie jest zatem konieczne dodawanie nowego portu przy każdej zmianie adresu IP. Używając drukarki w środowisku IPv4 należy wybrać to ustawienie.

[Standardowy port TCP/IP]
Jest to standardowy port systemu Windows. W przypadku zmiany adresu IP drukarki należy dodać nowy port.

W obszarze [Lista drukarek] zaznacz pole wyboru dla drukarki, którą chcesz zainstalować.

Aby używać drukarki w środowisku IPv6, kliknij kartę [Urządzenia IPv6]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S012_c. gif" alt=""/>

W przypadku wyświetlenia ekranu [Wybierz proces]
Jeśli sterownik drukarki został już zainstalowany, ekran [Wybierz proces] jest wyświetlany wcześniej niż ekran [Wybierz drukarki do zainstalowania]. Dla drukarki z rozpatrywanego przypadku dokonany tu wybór nie zmienia procesu konfiguracji. Należy kliknąć przycisk [Dalej]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S013_c. gif" alt=""/>

Jeśli karta [Urządzenia IPv6] nie zostaje wyświetlona
Wróć do poprzedniego ekranu i kliknij opcję [Ustawienia szczegółowe]  wybierz opcję [Standardowy port TCP/IP].

Jeśli właściwa drukarka nie jest wyświetlana w obszarze [Lista drukarek]
Problemy z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN/przewodową siecią LAN

3

Zaznacz pole wyboru [Ustaw informacje o drukarce], a następnie kliknij przycisk [Dalej].

4

Ustaw odpowiednie informacje o drukarce i kliknij przycisk [Dalej]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S015_c. gif" alt=""/>

[Nazwa drukarki]
Zmień odpowiednio nazwę drukarki.

[Ustaw jako domyślne]
Zaznacz to pole wyboru, jeśli drukarka ma być używana jako domyślna.

[Użyj jako drukarki udostępnionej]
Zaznacz pole wyboru, jeśli drukarka ma być udostępniona (tj. instalowana drukarka ma być używana jako serwer druku). Konfigurowanie serwera wydruku podczas instalacji sterownika drukarki

5

Sprawdź informacje o drukarce na liście [Lista drukarek dla instalacji sterowników], a następnie kliknij przycisk [Rozpocznij]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S016_c. gif" alt=""/>

Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki. gif" alt=""/>Połączenie USB

Wybierz [Połączenie USB], a następnie kliknij przycisk [Dalej]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S017_c. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S018_c. gif" alt=""/>

Po wyświetleniu następującego ekranu połącz komputer i drukarkę za pomocą kabla USB (Podłączanie za pomocą złącza USB) i włącz drukarkę. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S019_c. gif" alt=""/>


Jeśli instalacja nie rozpoczyna się Problemy z połączeniem USB

9

Zainstaluj plik w celu wyświetlenia strony głównej Podręcznik użytkownika.

Jeśli wykonujesz opcję [Instalacja niestandardowa]/[Instalacja], a zaznaczenie pola [Podręczniki] jest usunięte, przejdź do kroku 10.

Kliknij przycisk [Zainstaluj].

Aby zmienić miejsce docelowe instalacji, kliknij przycisk [Przeglądaj] i wybierz żądaną lokalizację. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S020_c. gif" alt=""/> Rozpoczyna się instalacja pliku w celu wyświetlenia strony głównej Podręcznik użytkownika.

Kliknij przycisk [Zakończ]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S021_c. gif" alt=""/>

10

Przeczytaj uważnie informacje na kolejnym ekranie i kliknij przycisk [Akceptuj] lub [Nie akceptuj]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S022_c. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_mark_result. gif" alt=""/>

W przypadku kliknięcia przycisku [Akceptuj] zostanie zainstalowany program przedłużonego badania produktu.

Zadaniem programu przedłużonego badania produktu jest wysyłanie podstawowych informacji dotyczących instalacji i użytkowania drukarki do firmy Canon co miesiąc, przez 10 lat. Nie wysyła on żadnych innych informacji, w tym danych osobowych. Program przedłużonego badania produktu można odinstalować w dowolnym momencie. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/dwi-updt_uninst-uninst. html#04020000-020">Odinstalowanie programu przedłużonego badania produktu

11

Kliknij przycisk [Dalej]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S023_c. gif" alt=""/>

12

Zaznacz pole wyboru [Uruchom teraz ponownie komputer (Zalecane)], a następnie kliknij przycisk [Uruchom ponownie]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S024_UK_c. gif" alt=""/>

Sprawdzanie wyników instalacji

Jeśli sterownik drukarki został prawidłowo zainstalowany, ikona zainstalowanej drukarki zostanie wyświetlona w folderze drukarki (Wyświetlanie folderu Drukarki). canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S025_c. gif" alt=""/>

Jeśli plik w celu wyświetlenia strony głównej Podręcznik użytkownika został prawidłowo zainstalowany, ikona jego skrótu zostanie wyświetlona na pulpicie.

Jeśli ikona nie jest wyświetlona

Odinstaluj sterownik drukarki (Odinstalowanie sterowników drukarki) i powtórz instalację od początku.

Jeśli nie jest wyświetlona ikona skrótu Podręcznik użytkownika (tj. wyświetlona jest tylko ikona dla zainstalowanej drukarki), wykonaj procedurę instalacji samego pliku w celu wyświetlenia Podręcznik użytkownika.

Umieść dysk CD-ROM/DVD-ROM User Software w stacji komputera.

Jeśli ekran [Instalacja programów/instrukcji] nie jest wyświetlany: Wyświetlanie ekranu [Instalacja programów/instrukcji]

Kliknij pozycje [Instalacja niestandardowa]/[Instalacja].

Zaznacz pole wyboru [Podręczniki] i kliknij przycisk [Zainstaluj]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S099_c. gif" alt=""/>

Przeczytaj Umowa licencyjna i kliknij przycisk [Tak], aby zaakceptować. gif" alt=""/> Rozpocznie się instalacja.

6

7

Kliknij kolejno przyciski [Dalej]  [Zakończ].

Podręcznik instalacji oprogramowania Canon Smart Dedicated Design Blm300c

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji oprogramowania Canon Smart Dedicated Design Blm300c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji oprogramowania Canon Smart Dedicated Design Blm300c