Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Cabletron Systems Ctp100t

Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Cabletron Systems Ctp100t jest kompleksowym przewodnikiem po instalacji i rozwiązywaniu problemów związanych z tym produktem. Zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfiguracji, instalacji, przetestowania i rozwiązywania problemów związanych z tym produktem. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji i funkcjonalności Cabletron Systems Ctp100t, w tym instrukcji dotyczących instalacji, konfiguracji, zabezpieczeń, zarządzania, monitorowania i konserwacji systemu. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów, w tym szczegółowe instrukcje dotyczące diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem, sprzętem i siecią.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Cabletron Systems Ctp100t

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Aby pobrać i zainstalować system Debian GNU/Linux, sprawdź stronę z informacjami dotyczącymi instalacji oraz podręcznik instalacji.

Debian GNU/Linux 3. 0 ist über das Internet und von CD-Verkäufern erhältlich. Bevor Sie Debian installieren, lesen Sie bitte die Installationsanleitung. Aby pobrać i zainstalować system Debian, sprawdź stronę z informacjami dotyczącymi instalacji oraz podręcznik instalacji. Um Debian zu beschaffen und zu installieren, lesen Sie die Webseite zum Debian-Installer und die Podręcznik instalacji dla architektury EABI ARM (armel)Przeczytaj online Oświetlenie LED Sharp DLDR6BD14WWE Podręcznik InstalacjiPodręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Installationsanleitung für den WLAN- Booster für Mobilgeräte WN1000RP Support Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NETGEAR entschieden haben. DE-PL_8203073">Aby zmienić adres IP na stronie konfiguracyjnej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania adresu IP, patrz Podręcznik instalacji. Einzelheiten zum Ändern der IP-Adresse auf der Konfigurationsseite und zum Konfigurieren der IP-Adresse finden Sie in der Acronis Backup 11. 7 Update 1 DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: For Windows Server For PC PODRĘCZNIK INSTALACJI Spis treści 1 Przed instalacją... 3 1. 1 Informacje na temat używania programu w trybie próbnym... 4 2. 1 Linux Schnellstartanleitung Dieses Dokument beschreibt, wie GILT FÜR FOLGENDE PRODUKTE Für Windows Server Für PC INSTALLATIONSANLEITUNG Inhaltsverzeichnis 1 Vor der Installation... 1 Über die Verwendung des Produktes im Testmodus... DE-PL_2997429">Debian squeeze -- Podręcznik instalacjiPodręcznik instalacji strona 9 z 10Urządzenia GE H50DEEDSR GE H50DEEDSR Podręcznik InstalacjiHP rp5800 Base Model Retail System Podręcznik InstalacjiAkcesoria Rowerowe CC-2000 Cateye CC-2000 Podręcznik InstalacjiPodręcznik instalacji dla architektury 64-bit PC (amd64)Podręcznik instalacji dla architektury 32-bit PC (i386)Angielski podręcznik instalacji, użytkowania i konserwacji dźwigów samochodowych. Rozpoczynamy Jeśli chcesz zacząć używać Debiana, zdobądź jego kopię i przeczytaj podręcznik instalacji. Der Anfang Wenn Sie damit beginnen wollen, Debian zu verwenden, können Sie sich einfach eine Kopie besorgen und es dann gemäß den Installationsanweisungen installieren. DE-PL_654997">Firma zdecydowała się wdrożyć Dropbox Business, dodając do folderu każdego zespołu podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów, co pomaga zmniejszyć obciążenie działu informatycznego. Das Unternehmen entschied sich also dazu, Dropbox Business einzuführen, und legte in jedem Team-Ordner eine Anleitung zur Installation und Problembehebung ab, um die Arbeitslast für die IT-Abteilung möglichst gering zu halten. DE-PL_129161">Podręcznik Instalacji Debiana został przetłumaczony na 11 języków. DE-PL_1438647">Darmowe pobieranie pdf Podręcznik Instalacji dla HP Firewall SeriesKostenloser Download pdf Erste Schritte für HP Firewall Series NetworkingPrzeczytaj online Boilery Keston Heat 45kw Podręcznik InstalacjiLesen Sie online Die Kessel Keston Heat 45kw Handbuch

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 45. Pasujących: 45. Czas odpowiedzi: 60 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Jeśli próbujesz użyć drukarki i wystąpiły problemy, poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów z drukarkami.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij od uruchomienia zautomatyzowanego narzędzia do rozwiązywania problemów w aplikacji Uzyskaj pomoc. Aplikacja Uzyskaj pomoc automatycznie uruchamia diagnostykę i podejmuje odpowiednie działania, aby rozwiązać większość problemów z drukarką.

Otwórz aplikację Uzyskaj pomoc

Jeśli aplikacja Uzyskaj pomoc nie może rozwiązać problemu z drukarką, wypróbuj wymienione możliwe rozwiązania: 

Czasami włączenie i wyłączenie zasilania drukarki rozwiązuje problem. Wyłącz drukarkę i odłącz ją od zasilania. Poczekaj 30 sekund, podłącz i włącz drukarkę.

Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 2.

Sprawdź kable (drukarki przewodowej). Upewnij się, że kabel USB drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera. Jeśli USB nie jest rozpoznane, zobacz Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z portami USB w systemie Windows.

Sprawdź połączenie bezprzewodowe (drukarki bezprzewodowej). Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Upewnij się, że opcja komunikacji bezprzewodowej drukarki jest włączona i dostępna. Wiele drukarek ma przycisk, na którym jest widoczna niebieska ikona połączenia bezprzewodowego, jeśli takie połączenie jest dostępne. Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się ten przycisk drukarki i jak go włączyć, zobacz instrukcje dostarczone z drukarką lub odwiedź witrynę internetową producenta.

 • Uruchom test połączenia bezprzewodowego drukarki. Wiele drukarek ma opcję menu do testowania łączności bezprzewodowej. Przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką lub odwiedź witrynę internetową producenta, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

  Jeśli nadal masz problem, być może komputer nie łączy się z siecią bezprzewodową. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem? Aby uzyskać bardziej specjalistyczną pomoc, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym w systemie Windows.

  Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia z drukarką Bluetooth, zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z łącznością Bluetooth w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Jeśli korzystasz z bezprzewodowych punktów dostępowych, wzmacniaczy sygnału lub kilku routerów bezprzewodowych z osobnymi SSID, upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer.

  Jeśli jest wyświetlany stan drukarki „Błąd drukarki”, może to oznaczać problem z samą drukarką. Jeśli te dwa pierwsze kroki nie rozwiązały problemu, sprawdź, czy w drukarce jest mało papieru lub atramentu, i upewnij się, że pokrywa nie jest otwarta, a papier nie jest zacięty.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 3.

  Spróbuj usunąć i ponownie zainstalować drukarkę.

  Usuwanie drukarki

   Kliknij przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Bluetooth i urządzenia  > Drukarki i skanery .
   Otwórz ustawienia drukarek i skanerów

   Wybierz drukarkę, którą chcesz odinstalować.

   Wybierz przycisk Usuń. Następnie upewnij się, że chcesz usunąć to urządzenie, wybierając pozycję Tak.

  Ponownie zainstaluj drukarkę.

  Jeśli drukarka jest włączona i połączona z siecią, system Windows powinien ją łatwo znaleźć. Dostępne drukarki mogą obejmować wszystkie drukarki w sieci, takie jak drukarki Bluetooth i drukarki bezprzewodowe lub drukarki podłączone do innego komputera i udostępnione w sieci. Do zainstalowania niektórych drukarek może być konieczne zezwolenie. Aby ponownie zainstalować drukarkę, wykonaj następujące czynności:

  Upewnij się, że drukarka została włączona i podłączona do komputera. Następnie wybierz przycisk Dodaj urządzenie (lub Odśwież).

  Poczekaj chwilę, aż system Windows wyszuka drukarki podłączone do urządzenia (lokalnie lub bezprzewodowo). Następnie w systemie Windows zostanie wyświetlona lista drukarek podłączonych do urządzenia. Jeśli na liście znajduje się drukarka, wybierz przycisk Dodaj urządzenie dla drukarki. Jeśli nie widzisz urządzenia na liście, wybierz pozycję Dodaj ręcznie.

  Jeśli korzystasz z bezprzewodowych punktów dostępowych, wzmacniaczy sygnału lub kilku routerów bezprzewodowych z osobnymi SSID, upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer, aby można było ją znaleźć i zainstalować.

  Jeśli masz nową drukarkę bezprzewodową, która nie została dodana do sieci domowej, przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką i w witrynie producenta drukarki, aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze oprogramowanie drukarki.

  Porada: Można wydrukować stronę testową, aby upewnić się, że drukarka działa poprawnie. Jeśli po zainstalowaniu drukarka nie działa, sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta nie ma informacji na temat rozwiązywania problemów lub aktualizacji sterowników.

  Jeśli system nie może zainstalować drukarki automatycznie, możesz zainstalować ją ponownie ręcznie. Po wybraniu pozycji Dodaj ręcznie zostanie wyświetlonych pięć opcji Znajdowania drukarki według innych opcji. Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji, a następnie wykonaj podane kroki. Wszystkie te opcje można zastosować do drukarki podłączonej bezprzewodowo lub za pośrednictwem sieci. Jeśli jednak drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera lokalnie, wybierz pozycję Dodaj drukarkę lokalną lub drukarkę sieciową z ustawieniami ręcznymi , a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Ponowne instalowanie drukarki lokalnej

  Po wybraniu pozycji Dodaj drukarkę lokalną lub drukarkę sieciową z ustawieniami ręcznymi wykonaj następujące czynności:

  Wybierz pozycję Użyj istniejącego portu, a następnie wybierz port, do którego drukarka jest podłączona. Następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli drukarka jest podłączona przez port USB, wybierz ją z listy. Dostępne są również opcje portów równoległych (LPT) i szeregowych (COM).

  Teraz zostaną wyświetlone opcje instalacji sterownika drukarki. Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem zawierającym sterownik, wybierz pozycję Z dysku. W przeciwnym razie wybierz pozycję Windows Update.

  Poczekaj, aż system Windows zaktualizuje listę drukarek. Następnie wybierz producenta drukarki z lewej kolumny i model drukarki z prawej kolumny. Następnie wybierz pozycję Dalej.

  Uwaga: Jeśli dla danego urządzenia istnieje wiele wersji sterownika, może pojawić się monit o wskazanie wersji, której należy użyć. W większości przypadków należy wybrać pozycję Zamień bieżący sterownik. Jeśli jednak masz pewność, że zainstalowany sterownik jest poprawny, wybierz pozycję Użyj obecnie zainstalowanego sterownika.

  Wpisz nazwę drukarki, a następnie wybierz pozycję Dalej. Ta nazwa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, więc możesz wybrać dowolną nazwę. 

  Wybierz pozycję Nie udostępniaj tej drukarki.  (Jeśli chcesz udostępnić drukarkę innym urządzeniom w sieci, wybierz pozycję Udostępnij tę drukarkę, a następnie wprowadź nazwę i lokalizację). Wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz pozycję Drukuj stronę testową, aby potwierdzić, że drukarka działa, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 4.

  Do prawidłowego działania większości drukarek jest wymagany najnowszy sterownik. com/pl-pl/windows/jak-pobra%C4%87-i-zainstalowa%C4%87-najnowsze-sterowniki-drukarki-4ff66446-a2ab-b77f-46f4-a6d3fe4bf661">Jak pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki drukarek.

  Jeśli po zainstalowaniu odpowiedniego najnowszego sterownika drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 5.

  Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, może być konieczne wyczyszczenie plików buforu i ponowne uruchomienie usługi buforu. Bufor wydruku to plik zarządzający procesem drukowania. Aby wyczyścić i zresetować bufor wydruku:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie wybierz pozycję Usługi z listy wyników.

  Wybierz kartę Standardy, a następnie kliknij dwukrotnie plik Bufor wydruku na liście usług.

  Wybierz pozycję Zatrzymaj, a następnie wybierz pozycję OK.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz %WINDIR%\system32\spool\printers, wybierz pozycję %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS na liście wyników, a następnie usuń wszystkie pliki w folderze.

  Wybierz pozycjeStart, następnie Automatycznie w polu Typ rozruchu i kliknij OK.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 6.

  Jeśli potrzebujesz pomocy przy instalowaniu drukarki w systemie Windows 10, zobacz Instalowanie drukarki w systemie Windows 10.

  Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows 10 S, niektóre drukarki mogą z nim nie współpracować albo mieć ograniczoną funkcjonalność. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa urządzeń w systemie Windows 10 S.

  Jeśli brakuje portu USB drukarki, zobacz Brak portu USB drukarki po rozłączeniu drukarki gdy system Windows 10 (w wersji 1903 lub nowszej) był zamknięty.

  Jeśli chcesz uzyskać pomoc dotyczącą skanera, zobacz Instalacja i używanie skanera w systemie Windows 10.

  Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia z drukarką Bluetooth, zobacz Rozwiązywanie problemów z funkcją Bluetooth w systemie Windows 10: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Urządzenia > Drukarki i skanery .
  Otwórz ustawienia drukarek i skanerów

  W obszarze Drukarki i skanery znajdź drukarkę, wybierz ją, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie.

  Konieczne będzie wykonanie różnych czynności w przypadku ponownego instalowania lub dodawania drukarki bezprzewodowej albo lokalnej. Oto odpowiednie procedury.

  Ponowne instalowanie drukarki bezprzewodowej

  Wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania pobliskich drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

  Jeśli drukarka jest włączona i połączona z siecią, system Windows powinien ją łatwo znaleźć. Do zainstalowania niektórych drukarek może być konieczne zezwolenie.

  Jeśli chcesz ponownie zainstalować lub dodać drukarkę lokalną, podłącz kabel USB drukarki do dostępnego portu USB na komputerze, a następnie włącz drukarkę.

  Znajdź swoją drukarkę w obszarze Drukarki i skanery.

  Jeśli widzisz drukarkę na liście, oznacza to, że jest zainstalowana.

  Jeśli nie widzisz drukarki na liście, wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania dostępnych drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

  Porada: Aby sprawdzić, czy drukarka działa, można wydrukować stronę testową.

  Podłączanie drukarki

  Po podłączeniu drukarki do komputera lub dodaniu nowej drukarki do sieci domowej możesz zazwyczaj od razu rozpocząć drukowanie. System Windows obsługuje większość drukarek i zwykle nie trzeba instalować specjalnego oprogramowania drukarki. W systemach Windows 8. 1 i Windows RT 8. 1 dodatkowe funkcje obsługi i sterowniki drukarek są dostępne w witrynie Windows Update.

  Aby zainstalować drukarkę

  W większości przypadków zainstalowanie drukarki wymaga jedynie podłączenia jej do komputera. Po prostu podłącz kabel USB drukarki do dostępnego portu USB w komputerze i włącz drukarkę.

  W przypadku drukarek bezprzewodowych z systemem Windows 8. 1:

  Uwaga: Jeśli masz nową drukarkę bezprzewodową, która nie została jeszcze dodana do sieci domowej, przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką, aby uzyskać informacje na temat jej dodawania. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze oprogramowanie drukarki, odwiedź witrynę internetową jej producenta.

  Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera).

  Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Urządzenia. Jeśli drukarka jest zainstalowana, powinna zostać wyświetlona w obszarze Drukarki.

  Jeśli nie widzisz swojej drukarki, naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj urządzenie, a następnie wybierz drukarkę do zainstalowania.

  Aby zainstalować (dodać) drukarkę lokalną

  Kliknij przycisk Start , a następnie w menu Start kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.

  Kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

  W kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę lokalną.

  Na stronie Wybierz port drukarki upewnij się, że są wybrane przycisk Użyj istniejącego portu i zalecany port drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Na stronie Zainstaluj sterownik drukarki wybierz producenta i model drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli danej drukarki nie ma na liście, kliknij pozycję Windows Update, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka dodatkowe sterowniki.

  Jeśli żadne sterowniki nie są dostępne i masz instalacyjny dysk CD, kliknij pozycję Z dysku, a następnie przejdź do folderu, w którym znajduje się sterownik drukarki. (Aby uzyskać dodatkową pomoc, zajrzyj do podręcznika obsługi drukarki).

  Wykonaj pozostałe kroki w kreatorze, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zainstalować drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth

  Aby dodać drukarkę sieciową w biurze, zwykle trzeba znać nazwę tej drukarki. Jeśli nie możesz jej znaleźć, skontaktuj się z administratorem sieci.

  Kliknij przycisk Start, a następnie w menu Start kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.

  W kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

  Na liście dostępnych drukarek zaznacz tę, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej. (Jeśli komputer jest połączony z siecią, na liście są wyświetlone tylko te drukarki, które znajdują się w usłudze Active Directory Twojej domeny).

  Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, zainstaluj sterownik drukarki na komputerze, klikając pozycję Zainstaluj sterownik. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Porada: Dostępne drukarki mogą obejmować wszystkie drukarki w sieci, takie jak drukarki Bluetooth i drukarki bezprzewodowe lub drukarki podłączone do innego komputera i udostępnione w sieci. Aby sprawdzić, czy drukarka działa, można wydrukować stronę testową.

  Uwaga: Po zainstalowaniu drukarki można włączyć automatyczne aktualizacje sterowników systemu Windows 7, aby jej oprogramowanie było zawsze aktualne.

  Rozwiązywanie problemów z drukarką

  Po pierwsze — sprawdzanie sprzętu

  Upewnij się, że kabel zasilania drukarki został podłączony do gniazdka elektrycznego oraz że przełącznik zasilania drukarki jest włączony. Jeśli korzystasz z drukarki udostępnionej lub drukarki w sieci, upewnij się, że wszystkie niezbędne komputery i routery są włączone. Jeśli drukarka lub inne urządzenie jest podłączone do listwy przeciwprzepięciowej lub zapasowego zasilacza, upewnij się, że ten sprzęt także jest podłączony i włączony.

  W przypadku drukarki przewodowej upewnij się, że kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera.

  W przypadku drukarki bezprzewodowej sprawdź połączenie bezprzewodowe. Upewnij się, że opcja komunikacji bezprzewodowej drukarki jest włączona i dostępna. Wiele drukarek jest wyposażonych w przycisk, na którym jest wyświetlana niebieska ikona sieci bezprzewodowej, gdy opcja komunikacji bezprzewodowej jest dostępna.

  Następnie uruchom test połączenia bezprzewodowego drukarki. Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, sprawdź drukarkę pod kątem niskiej ilości papieru lub pisma odręcznego i upewnij się, że klawiatura nie jest otwarta, a papier nie jest zacięty.

  Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów

  Automatyczne narzędzie do rozwiązywania problemów umożliwia znajdowanie i automatyczne rozwiązywanie niektórych problemów związanych z komputerem. Narzędzie do rozwiązywania problemów z drukowaniem umożliwia rozwiązywanie problemów dotyczących instalowania i podłączania drukarki.

  Aktualizowanie sterowników

  Do prawidłowego działania większości drukarek jest wymagane oprogramowanie sterowników. Jeśli niedawno uaktualniono system Windows do nowej wersji, możliwe, że obecny sterownik drukarki jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Jeśli w ostatnim czasie wystąpiły awarie zasilania, infekcje wirusowe lub inne problemy z komputerem, sterowniki mogły zostać uszkodzone. Pobranie i zainstalowanie najnowszego sterownika dla danej drukarki może rozwiązać problemy tego typu.

  Oto trzy sposoby znalezienia i zainstalowania sterownika:

  Użycie usługi Windows Update. W usłudze Windows Update może być dostępna zaktualizowana wersja sterownika drukarki.

  Zainstalowanie oprogramowania od producenta drukarki. Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem, może on zawierać oprogramowanie instalujące sterownik drukarki.

  Samodzielne pobranie i zainstalowanie sterownika. Sterownik można wyszukać w witrynie internetowej producenta. To rozwiązanie warto wypróbować, jeśli usługa Windows Update nie może znaleźć odpowiedniego sterownika, a drukarka nie została dostarczona z oprogramowaniem instalującym sterownik.

  Wsparcie techniczne systemu Windows 7 skończyło się 14 stycznia 2020 r. Pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania z witryny Windows Update, które pomagają chronić komputer, nie są już dostępne dla systemu Windows 7. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca przejście do systemu Windows 11.

  Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, co to oznacza dla Ciebie.

  Powiązane tematy

  Dowiedz się, jak zainstalować drukarkę w systemie Windows.

  Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki drukarek.

  Dowiedz się, jak ustawić drukarkę domyślną w systemie Windows. com/windows/view-the-print-queue-71505b3a-ba6b-14b2-b7f9-fd6204675ab5" target="_blank">wyświetlić kolejkę drukarki w systemie Windows.

  Jeśli występuje problem ze zmianą stanu drukarki w trybie offline, przejdź do tematu Rozwiązywanie problemów z drukarkami w trybie offline. • Zazwyczaj błędy NEWTAR. EXE są spowodowane uszkodzonym, zainfekowanym lub brakującym plikiem wykonywalnym i najczęściej występują one podczas uruchamiania Spectrum for Open Systems Enterprise Manager. Zastąpienie pliku nową kopią jest zazwyczaj najlepszym i najłatwiejszym sposobem na rozwiązanie błędów odnoszących się do plików EXE. Po wymianie problematycznego pliku, skanowanie rejestru może pomóc usunąć wszystkie nieprawidłowe pliki NEWTAR. EXE, rozszerzenia plików lub inne odniesienia do plików, które mogły ulec zmianie w następstwie zainfekowania złośliwym oprogramowaniem.

  Pliki w formacie Windows Executable File zawierające rozszerzenie EXE klasyfikowane są jako Pliki wykonywalne. Jeśli chcesz zastąpić plik NEWTAR. EXE na swoim komputerze, możesz wyszukać wersję dla systemu%%os%% w naszej bazie danych, zgodnie z tabelą poniżej. Niektóre pliki (np. NEWTAR. EXE) mogą nie być dostępne w chwili obecnej w naszym katalogu, ale można je zamówić za pomocą przycisku „Zapytanie” poniżej. W rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność skontaktowania się z CableTron Systems Inc. w celu uzyskania odpowiedniej wersji pliku.

  Kiedy plik zostanie umieszczony w prawidłowej lokalizacji na dysku twardym, problemy z NEWTAR. EXE powinny ustąpić. Zaleca się jednak przeprowadzenie krótkiego testu, aby to sprawdzić. Wczytaj ponownie Spectrum for Open Systems Enterprise Manager, aby zaobserwować, czy problem został pomyślnie rozwiązany.

  Podsumowanie dla pliku NEWTAR. EXE
  Typ:EXEGrupa:4. 0 Rev. 1Oprogramowanie:Spectrum for Open Systems Enterprise ManagerWersja:1. 0. 0Programista:CableTron Systems Inc.
   Nazwa:NEWTAR. EXEKB:65352SHA-1:16B8C35E0BD0EA2A1872A2C8C300CE3D530D8885MD5:B667EED92D0150BAC88D3D9F0C303208CRC32:

  Produkt Solvusoft

  Pobierz teraz
  WinThruster 2022 - Przeskanuj komputer w poszukiwaniu błędów rejestru związanych z plikiem NEWTAR. EXE

  Windows
  11/10/8/7/Vista/XP

  Zainstaluj produkty opcjonalne - WinThruster (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj

  EXE
  NEWTAR. EXE

  ID artykułu: 1158773

  NEWTAR. EXE

  64 bity (x64)C:\Windows\System32\

  Najczęstsze problemy NEWTAR. EXE

  Typowe problemy NEWTAR. EXE napotkane podczas Spectrum for Open Systems Enterprise Manager:

  • „Błąd aplikacji pliku NEWTAR. EXE. ”
  • „NEWTAR. EXE nie jest programem Win32. „
  • „NEWTAR. EXE napotkał problem i zostanie zamknięty. „
  • „Niestety, nie możemy znaleźć NEWTAR. „
  • „Nie znaleziono pliku NEWTAR. ”
  • „Błąd uruchamiania w aplikacji: NEWTAR. EXE nie działa. EXE wstrzymany. „
  • „Ścieżka do aplikacji powodującej błąd: NEWTAR. ”

  Problemy z Spectrum for Open Systems Enterprise Manager NEWTAR. EXE występują podczas instalacji, podczas gdy oprogramowanie związane z instalacją. EXE działa, podczas zamykania lub uruchamiania lub mniej prawdopodobne podczas aktualizacji systemu operacyjnego. Nagrywanie błędów NEWTAR. EXE wewnątrz Spectrum for Open Systems Enterprise Manager ma kluczowe znaczenie dla zlokalizowania błędów arkusza 4. 1 i przeniesienia z powrotem CableTron Systems Inc. do opcji naprawy.

  Źródła problemów NEWTAR. EXE

  DEBUG NO TRANSLATION

  Mówiąc dokładniej, błędy związane z plikiem NEWTAR. EXE mogą być spowodowane przez:

 • Nieprawidłowy plik NEWTAR. EXE lub uszkodzony klucz rejestru.
 • Zanieczyszczony wirusem i uszkodzony plik NEWTAR.
 • Inny program złośliwie lub omyłkowo usunął pliki związane z NEWTAR.
 • Inne oprogramowanie w konflikcie z Spectrum for Open Systems Enterprise Manager, NEWTAR. EXE lub współdzielonymi referencjami.
 • Spectrum for Open Systems Enterprise Manager/NEWTAR. EXE uszkodzony z niepełnego pobrania lub instalacji.
 • Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Cabletron Systems Ctp100t

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Cabletron Systems Ctp100t

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Cabletron Systems Ctp100t

  FileMD5RozmiarPobierz
  + NEWTAR. EXE63. 82 KBApplicationSpectrum for Open Systems Enterprise Manager 1. 0Utworzony przezWersjaWindows 10TypKBMD5SHA1CRC32:Lokalizacja katalogu plików