Podręcznik instalacji i obsługi Asus A7m266

Podręcznik instalacji i obsługi Asus A7m266 jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoim sprzętem. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje, które umożliwią zainstalowanie i właściwą obsługę płyty głównej A7m266. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i konfiguracji płyty głównej A7m266, w tym instrukcje dotyczące włączania płyty głównej, jej ustawień BIOS-u i instalacji systemu operacyjnego. Ponadto podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji sieci, dostępu do Internetu, urządzeń peryferyjnych i innych. Dzięki temu podręcznikowi można z łatwością zainstalować i skonfigurować płytę główną A7m266, aby uzyskać maksymalną wydajność z tego sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i obsługi Asus A7m266

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Laptopy ASUS

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Laptopy ASUS.
Mamy 573 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 572 produktów ASUS w kategorii Laptopy.

  • 7
  • adefgiknpqrstuxyz

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ASUS EEE PC 1201N. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ASUS EEE PC 1201N będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ASUS EEE PC 1201N

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

ASUS EEE PC 1201N (6019 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ASUS EEE PC 1201N

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] 7 Przygotowanie notebooka........................................................................... 11Rozdzial 2:Poznanie budowyWidok z góry...................................................................................................... 16 Widok z dolu...................................................................................................... 19 Widok z prawej.................................................................................................. 21 Widok z lewej..................................................................................................... 23 Widok z tylu........................................................................................................ 25 Widok z przodu................................................................................................. 25Rozdzial 3:Rozpoczcie uywaniaSystem zasilania................................................................................................ 28Zasilacz............................................................................................................. 28 Bateria............................................................................................................. 30 Wlaciwa eksploatacja baterii.................................................................... 32 Wlczanie zasilania komputera................................................................. 33 Test POST (Autotest po wlczeniu).......................................................... 33 Sprawdzenie baterii....................................................................................... 35 Ladowanie baterii........................................................................................... 36 Ponowne uruchamianie komputera........................................................ 37 Tryby zarzdzania zasilaniem..................................................................... 39 Upienie i hibernacja..................................................................................... 39 Kontrola temperatury.................................................................................. 41Specjalne funkcje klawiatury....................................................................... 42Przyciski skrótów........................................................................................... 42 Przyciski Microsoft Windows...................................................................... 44 Klawiatura jako klawiatura numeryczna............................................... 45 Sterowanie kursorami poprzez klawiatur............................................ 45 Przyciski sterowania multimediami (w wybranych modelach)..... 46Przelczniki i wskaniki stanu...................................................................... 47Przelczniki....................................................................................................... 472 Podrcznik uytkownika komputera ASUSWskaniki stanu................................................................................................ 48Rozdzial 4:Uywanie komputeraUrzdzenie wskazujce.................................................................................. 52Uywanie touchpada.................................................................................... 53 Ilustracje dotyczce uywania touchpada............................................ 54 Dbanie o touchpad........................................................................................ 57 Automatyczne wylczanie touchpada................................................... 57Urzdzenia pamici masowej...................................................................... 59Napd optyczny (w wybranych modelach).......................................... 59 Czytnik kart pamici Flash.......................................................................... 63 Dysk twardy...................................................................................................... 64 Pami operacyjna......................................................................................... 71Polczenia........................................................................................................... 72Polczenie sieciowe....................................................................................... 72 Polczenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach)74 Polczenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows................. 76 Polczenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach).. 78DodatekAkcesoria opcjonalne................................................................................... D-2Polczenia opcjonalne............................................................................... D-2System operacyjny i oprogramowanie.................................................. D-3Ustawienia systemu BIOS......................................................................... D-4 Popularne problemy i ich rozwizania............................................... D-10Przywracanie ustawie komputera...................................................... D-16Wykorzystanie partycji przywracania............................................... D-16 Uywanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach)........ D-17Informacja dotyczca napdu DVD-ROM.......................................... [... ] Przesu od lewej do prawej, aby wywietli nastpn stron lub od prawej do lewej, aby powróci do poprzednich stron.56Podrcznik uytkownika komputera ASUSDbanie o touchpadTouchpad to urzdzenie wraliwe na nacisk. Naley stosowa si do nastpujcych zalece.· · · · Touchpad nie powinien mie kontaktu z brudem, plynami lub tluszczem. Nie naley ustawia na powierzchni touchpada lub na przyciskach cikich obiektów. Naley uwaa, aby nie zarysowa touchpada paznokciami lub innymi twardymi obiektami. Touchpad reaguje najlepiej na lekkie naciskanie.Automatyczne wylczanie touchpadaWindows moe automatycznie wylczy touchpad komputera, gdy podlczona zostanie zewntrzna mysz USB. Wybierz opcj systemu Windows Panel sterowania > Sprzt i dwik > Mysz.572.Kliknij ELAN w górnej czci i kliknij okno opcji Wylcz po podlczeniu zewntrznej myszy USB.3.Klikinij OK, aby zakoczy konfiguracj.58Urzdzenia pamici masowejDziki urzdzeniom pamici masowej notebook moe odczytywa lub zapisywa dokumenty, obrazy i inne pliki w rónych urzdzeniach przechowywania danych.Napd optyczny (w wybranych modelach)Wkladanie dysku optycznego1. Przy wlczonym zasilaniu notebooka, nacinij przycisk wysuwania napdu, po czym nastpi czciowe wysunicie tacy.Delikatnie pocignij panel przedni i wysu tac calkowicie na zewntrz. Upewnij si, e nie ma adnych obiektów, które moglyby zosta zablokowane pod tac napdu.59Przytrzymaj dysk za krawdzie i ustaw dysk stron z nadrukiem skierowan do góry. Nacinij po obu stronach centralnej czci dysku, a dysk zaskoczy na zaczep gniazda. Po prawidlowym zamontowaniu, zaczep gniazda powinien wystawa nad dysk.4.Delikatnie pchnij tac napdu do wntrza. Po zatrzymaniu napdu, dysk jest gotowy do uycia.Slyszalne i wyczuwalne obroty dysku CD s zjawiskiem normalnym przy duej prdkoci odczytu danych.60 Podrcznik uytkownika komputera ASUSWyjmowanie dysku optycznegoWysu tac i delikatnie pocignij za krawd dysku do góry, pod ktem, w celu wyjcia dysku z zaczepu gniazda.Wysuwanie awaryjnePrzycisk wysuwania awaryjnego znajduje si w otworze na napdzie optycznym i sluy do wysuwania tacy napdu optycznego, gdy nie dziala wysuwanie elektroniczne. Dysk twardy jest najbardziej delikatnym komponentem i jest bardzo prawdopodobne, e po upuszczeniu komputera bdzie on pierwszym lub jedynym komponentem, który ulegnie uszkodzeniu. W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego naley zawsze odwiedzi autoryzowany punkt serwisowy lub sprzedawc tego komputera. Przed zdjciem pokrywy dysku twardego naley odlczy wszystkie podlczone urzdzenia peryferyjne, wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i zlcze zasilania (takiego jak zewntrzny zasilacz, akumulator, itd. ).64Odlczanie podstawowego dysku twardego 3, 5"12 13265Instalacja podstawowego dysku twardego 3, 5"66Odlczanie podstawowego dysku twardego 2, 5"67Instalacja podstawowego dysku twardego 2, 5"1 268Odlczanie dodatkowego dysku twardego 2, 5"69Instalacja dodatkowego dysku twardego 2, 5"70Pami operacyjnaDodatkowa pami zwiksza wydajno poprzez zmniejszenie czstotliwoci dostpu do dysku twardego. W celu uzyskania informacji dotyczcych modernizacji pamici w komputerze naley skontaktowa si z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze sprzedawc. W celu zapewnienia maksymalnej zgodnoci i niezawodnoci moduly rozszerzenia naley kupowa u autoryzowanych sprzedawców tego komputera. BIOS automatycznie wykrywa wielko pamici w systemie i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-SelfTest [Autotest po wlczeniu zasilania]). Po zainstalowaniu pamici, nie jest wymagana instalacja sprztu i oprogramowania.OSTRZEENIE! Przed instalacj lub wyjmowaniem pamici naley odlczy wszystkie podlczone urzdzenia peryferyjne, wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i zlcze zasilania (takiego jak zewntrzny zasilacz, akumulator, itd. ).Instalacja modulu pamici:Odlczanie modulu pamici:33(To jest jedynie przyklad. )71PolczeniaWbudowana sie nie moe by instalowana w póniejszym czasie jako uaktualnienie. Po dokonaniu zakupu sie moe by zainstalowana jako karta rozszerze.Polczenie sieciowePodlcz kabel sieciowy, ze zlczami RJ-45 na kadym kocu, do portu karty sieciowej komputera, a drugi koniec do huba lub do switcha. Przy szybkociach transmisji 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, jako kabel sieciowy naley stosowa skrtk kategorii 5 lub wyszej (nie w kategorii 3). Jeli planowane jest uruchomienie interfejsu z szybkoci 100/1000Mbps naley wykona polczenie z hubem 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (a nie z hubem BASE-T4). ] Zgodno jest wymagana dla produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych.OSTRZEENIE: Uywanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych ni okrelone w tym podrczniku lub w instrukcji instalacji produktu laserowego, moe spowodowa naraenie na niebezpieczne promieniowanie.D-34Uwaga dotyczca produktów Macrovision CorporationProdukt ten zawiera technologi ochrony praw autorskich, wykorzystujc pewne rozwizania opatentowane w USA oraz podlegajce innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych, które s wlasnoci firmy Macrovision Corporation i innych prawnych wlacicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi by autoryzowane przez firm Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do uytku domowego i innych ograniczonych zastosowa chyba, e autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja s zabronione.D-35Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem)DanishDutchEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianPortugueseD-36SpanishSwedishD-37Etiqueta Ecológica da União EuropéiaEste Notebook PC recebeu a etiqueta da EU Flower, o que significa que este produto tem as seguintes características: 1. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ASUS EEE PC 1201N

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ASUS EEE PC 1201N.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ASUS USB-N13. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ASUS USB-N13 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ASUS USB-N13

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

ASUS USB-N13 (3034 ko)
ASUS USB-N13 (3177 ko)ASUS USB-N13 (12223 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ASUS USB-N13

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ASUS ODDAJE TEN INFORMATOR W TAKIEJ FORMIE JAKIEJ JEST BEZ ABSOLUTNIE ADNEJ GWARANCJI CZY TO WYRAONEJ CZY ZASUGEROWANEJ WLCZAJC ALE NIE OGRANICZAJC SI DO SUGEROWANYCH GWARANCJI CZY ICH WARUNKÓW LUB MOLIWOCI SPRZEDAWCY W DANEJ DZIEDZINIE. W ADNEJ SYTUACJI ASUS JEGO DYREKTORZY, OFICEROWIE, PRACOWNICY LUB WSPÓLPRACOWNICY NIE S ODPOWIEDZIALNI ZA ADNE POREDNIE SPECJALNE WYPADKOWE LUB NASTPUJCE JAKO KONSEKWENCJE SZKODY (WLCZAJC ODSZKODOWANIE ZA UTRAT ZYSKÓW, UTRAT BIZNESU, UTRATE DANYCH LUB DOSTPU DO NICH, PRZERWY W FUNKCJONOWANIU BIZNESU I TYM PODOBNE) NAWET JELI ASUS ZOSTAL POINFORMOWANY O MOLIWOCI POWSTANIA TAKICH STRAT SPOWODOWANYCH DEFEKTEM LUB BLDEM W INFORMATORZE LUB PRODUKCIE. DANE I INFORMACJE ZAWARTE W TYM INFORMATORZE S TYLKO DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE S ADN FORM ZOBOWIZANIA PRZEZ ASUS. ASUS NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOCI PRAWNEJ ANI CYWILNEJ ZA POMYLKI LUB BLDY JAKIE MOGLY SI POJAWI W TYM INFORMATORZE, WLCZAJ W TO PRODUKT I OPROGRAMOWANIE GO OPISUJCE. [... ] Kliknij Z a k o c z z.Po zainstalowaniu w komputerze wszystkich komponentów, program instalacyjny ASUS VGA ponownie uruchomi komputer.Koczenie procesu instalacji jest pokazywane na pasku postpu.Instrukcja instalacji oprogramowania512. Po zakoczeniu instalacji, wybierz T a k, c h c t e r a z ponownie uruchomi r, k o m p u t e r a nastpnie kliknij z. ZakoczMetoda 2: Instalacja niestandardowaMetoda instalacji niestandardowej umoliwia wybór instalowanych komponentów. W oknie dialogowym K r e a t o r instalowania nowego u, s p r z t u kliknij A n u l u j aby przej do pulpitu systemu Windows. Jeli wlczone jest automatyczne uruchamianie, zostanie wywietlony instalator Akcelerator grafiki i video 2D/ 3D. Jeli automatyczne uruchamianie jest wylczone, uruchom plik S e t u p. 3.Program instalacyjny uruchomi Kreator instalacji, który przeprowadzi uytkownika przez proces instalacji.6Karta graficzna serii ASUS NVIDIA5.Na ekranie powitalnym Kreatora instalacji kliknij D a l e j j.6.Wybierz N i e s t a n d a r d o w a a a, nastpnie kliknij D a l e j j.7.Kliknij pole wyboru wymaganego do instalacji elementu, a nastpnie kliknij D a l e j j. SterownikN V I D I A - instaluje sterownik NVIDIA® karty graficznej. Po zakoczeniu instalacji sterownika WDM, program instalacyjny powiadamia o potrzebie ponownego uruchomienia komputera. Na ekranie instalacyjnym sterownika ASUS VGARTD, wybierz T a k, z a i n s t a l u j D, sterownik VGARTD a nastpnie kliknij O K K. Wykonaj dalsze instrukcje ekranowe w celu instalacji sterownika VGARTD odpowiedniego dla okrelonego chipsetu plyty glównej.Proces instalacji sterownika ASUS AGP VGARTD pojawia si jedynie po wybraniu na ekranie instalacji niestandardowej elementu VGART.15. Poprzez e-mail lub telefonicznie moe zosta take wyslany do uytkownika opcjonalny komunikat ostrzegawczy.143. 1Instalacja programów narzdziowychAby zainstalowa programy narzdziowe:Metoda 1: Instalacja kompletnaMetoda instalacji kompletnej obejmuje instalacj wszystkich dostpnych funkcji programu. Jeli wlczone jest automatyczne uruchamianie, zostanie wywietlony instalator Akcelerator grafiki i video 2D/3D. W menu glównym Akcelerator grafiki i video 2D/3D, kliknij Programy narzdziowe e. Program instalacyjny uruchomi Kreator instalacji, który przeprowadzi uytkownika przez proces instalacji. Na ekranie powitalnym Kreatora instalacji kliknij D a l e j j.4.Zaznacz K o m p l e t n a a a, nastpnie kliknij D a l e j j.15Program instalacyjny wywietli katalog docelowy instalacji programów narzdziowych, kliknij D a l e j j.Po zakoczeniu instalacji, kliknij z. ZakoczMetoda instalacji niestandardowej umoliwia wybór instalowanych komponentów. Programy narzdziowe Program instalacyjny uruchomi Kreator instalacji, który przeprowadzi uytkownika przez proces instalacji.16 Karta graficzna serii ASUS NVIDIAZaznacz N i e s t a n d a r d o w a a a, nastpnie kliknij D a l e j j.Kliknij pole wyboru instalowanego programu narzdziowego, a nastpnie kliknij D a l e j j.Program instalacyjny wywietli katalog docelowy dla wybranych programów narzdziowych, kliknij D a l e j j.178.3. 2Usuwanie zainstalowanych programów narz dziowychW celu usunicia zainstalowanych programów narzdziowych, naley wykona opisane w tej czci procedury, umoliwiajce calkowite usunicie programów narzdziowych z systemu. ] Jeli wlczone jest automatyczne uruchamianie, zostanie wywietlony instalator Akcelerator grafiki i video 2D/ 3D. Read Me Program instalacyjny wywietli nastpujce okno.28Dodatek: Rozwizywanie podstawowych problemówJeli po zainstalowaniu karty graficznej pojawi si wymienione dalej objawy, przed skontaktowaniem si z pomoc techniczn naley spróbowa rozwiza problem samodzielnie, korzystajc z przedstawionych tu moliwych sposobów rozwizania problemu. Problem Przyczyna Rozwizanie Przyczyna Rozwizanie Przyczyna Rozwizanie Brak obrazu po zainstalowaniu karty. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ASUS USB-N13

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ASUS USB-N13.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Podręcznik instalacji i obsługi Asus A7m266

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i obsługi Asus A7m266

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i obsługi Asus A7m266