Podręcznik instalacji i konserwacji Aeg Feb31600zm

Podręcznik instalacji i konserwacji Aeg Feb31600zm to instrukcje obsługi dla urządzenia Aeg Feb31600zm. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat urządzenia, w tym jego wymiary, waga, wymagania dotyczące zasilania i parametry techniczne. Podręcznik zawiera również instrukcje dotyczące instalacji, konserwacji i naprawy urządzenia. Instrukcje te są szczegółowe i można je stosować do wszystkich modeli urządzenia Aeg Feb31600zm. Podręcznik instalacji i konserwacji Aeg Feb31600zm jest dostępny do pobrania z oficjalnej strony internetowej producenta lub w sklepach z częściami zamiennymi.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i konserwacji Aeg Feb31600zm

Podręcznik instalacjiYour browser does not support Frames.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX ESF4160. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX ESF4160 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX ESF4160

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX ESF4160 (602 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX ESF4160

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ZmywarkadonaczyESF 4160PLINSTRUKCJA OBSLUGISpis treciWskazówki dotyczce bezpieczestwa Utylizacja starego urzdzenia Zmywanie ekologiczne i ekonomiczne Wskazówki dotyczce instalacji Instalowanie pod blatem Wypoziomowanie Podlczenie wa doplywowego Podlczenie wa odplywowego Podlczenie do instalacji elektrycznej Opis zmywarki Panel sterujcy Przed pierwszym wlczeniem Ustawienie zmikczacza wody Dosypywanie soli Plyn nablyszczajcy Codzienna obsluga Wloenie naczy do zmywarki Dolny kosz Koszyk na sztuce Górny kosz Ustawienie wysokoci górnego kosza Dozowanie rodka do zmywania Róne rodzaje detergentów do zmywania Tabela programów Uruchomienie programu zmywania Konserwacja i czyszczenie Czyszczenie filtrów Dlusza przerwa w eksploatacji zmywarki Ochrona przed zamarzniciem Transportowanie zmywarki Co zrobi, gdy... Serwis i czci zamienne Wskazówki dla instytutów kontrolnych 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 16 16 16 16 16 17 18 19Dane techniczneWymiary Szeroko Wysoko z blatem Wysoko bez blatu Maks. glboko przy otwartych drzwiach 45 cm 85 cm 82 cm 63 cm 118. 5 cmNapicie sieciowe / CzstotliwoInformacje dotyczce podlczenia elektrycznego s podane na tabliczce znamionowej (na wewntrznej krawdzi drzwi zmywarki).Cinienie wodyMinimalne Maksymalne50 kPa (0. 5 bar) 800 kPa (8 bar) 9-osobowa zastawa stolowa 47 dB(A) re 1 pWPojemno Poziom halasuUrzdzenie spelnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: dyrektywa Nr 73/23/EWG z 19. 02. 73 r. (niskie napicia), dyrektywa Nr 89/336/EWG z 03. 05. 89 (lcznie ze zmianami) EMV.2Wskazówki dotyczce bezpieczestwaPrzed przystpieniem do podlczenia i eksploatacji urzdzenia prosimy o zapoznanie si z instrukcj obslugi. [... ] Wsun dolny kosz do zmywarki.AA07Zmikczacz zostal fabrycznie ustawiony na stopie 2.Poziom twardoci wody°dH (Skala niemiecka) °TH (Skala francuska)mmol/l(Czsteczki na milion)ZakresUstawienie twardoci wodyPoziom (wskazywany na wywietlaczu cyfrowym)Stosowanie solircznie 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 9, 0 - 12, 5 7, 6- 8, 9 6, 5 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 6 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 0, 7 - 1, 8 < 0, 7 VI VI VI VI VI III III II I/II I 9 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1elektroniczniePoziom 10 Poziom 9 Poziom 8 Poziom 7 Poziom 6 Poziom 5 Poziom 4 Poziom 3 Poziom 2 Poziom 1 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak TakNieDosypywanie soliUywa wylcznie specjalnej soli przeznaczonej do stosowania w zmywarkach do naczy. Inne rodzaje soli zawieraj du ilo rónych substancji, które mog zmniejsza skuteczno dzialania zmikczacza. Sól naley dosypywa bezporednio przed rozpoczciem programu zmywania. Zapobiegnie to pozostawaniu przez dluszy czas ziaren soli lub mocno zasolonej wody na dnie zmywarki, co sprzyja korozji.Plyn nablyszczajcyPlyn nablyszczajcy nadaje naczyniom polysk i ulatwia suszenie. Pojemnik na plyn nablyszczajcy usytuowany jest wewntrz drzwi i ma pojemno okolo 110 ml. Ilo ta wystarcza na 16 do 40 programów zmywania.Dolewanie plynu nablyszczajcego1. Otworzy drzwi, wysun dolny kosz i odkrci pokrywk pojemnika, obracajc j w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przed pierwszym wlczeniem zmywarki naley nala do pojemnika 1 litr wody. Wsypa do pojemnika sól regeneracyjn do zmywarek, uywajc do tego lejka bdcego na wyposaeniu zmywarki. Zaloy z powrotem pokrywk i zakrci j prawidlowo.SR14LE SA UT ZO LT SA LZ SA L SEBR07BR14Pamita o zamkniciu pokrywki pojemnika na plyn nablyszczajcy po kadym napelnieniu.Dozowanie plynu nablyszczajcegoW celu uzyskania dobrych efektów zmywania i suszenia naley wyregulowa dozowanie plynu nablyszczajcego przy pomocy szeciopoloeniowego selektora (pozycja 1 - dozowanie minimalne, pozycja 6 - dozowanie maksymalne). Regulacj dozowania plynu nablyszczajcego naley przeprowadzi stopniowo. Jeeli po zmywaniu na naczyniach pozostaj krople wody lub lady wapnia, naley zwikszy dozowanie o jedn pozycj, a do uzyskania idealnego polysku. Jeeli po zmywaniu na naczyniach pozostaj lepkie biale smugi, naley zmniejszy dozowanie o jedn pozycj.Naley regularnie uzupelnia poziom soli. Wskanik poziomu soli na panelu sterujcym zostanie podwietlony, gdy zajdzie konieczno uzupelnienia poziomu soli. Wskanik moe by podwietlony jeszcze przez 2-6 godzin po uzupelnieniu poziomu soli (przy wlczonej zmywarce). Moe si zatem zdarzy, ze sól bdzie si rozpuszcza dluej ni 6 godzin, co jednak nie wplywa ujemnie na funkcjonowanie zmywarki. Podczas nasypywania soli, z pojemnika wypychana jest woda, która wyplywa na spód zmywarki. Jest to zjawisko normalne.BR09Uzupelnia poziom plynu po podwietleniu odpowiedniego wskanika na panelu sterujcym.10Codzienna obsluga· · · · ·Sprawd, czy istnieje konieczno uzupelnienia soli i plynu nablyszczajcego. Wybierz program zmywania odpowiedni do rodzaju naczy i stopnia zabrudzenia. Uruchom program zmywania.Wloenie naczy do zmywarkiGbki, cierki kuchenne i inne przedmioty, które mog nasikn wod nie mog by wkladane i zmywane w zmywarce do naczy.· ·Przed wloeniem naczy naley: - Usun z talerzy wiksze resztki potraw. Podczas wkladania naczy i sztuców naley pamita, e: - Naczynia i sztuce nie mog przeszkadza ramionom natryskowym w obracaniu si. naley uklada dnem do góry, aby woda mogla swobodnie z nich splywa. ] W doplywowy jest zagity lub zagnieciony.RozwizanieOczyci zawór. - Na wywietlaczu pojawia si wskazanie Wlczylo si zabezpieczenie przed zalaniem. W odplywowy jest nieprawidlowo uloony, zgity lub zgnieciony.Po sprawdzeniu powyszych wskazówek naley zamkn drzwi i wcisn przycisk programu, który zostal przerwany. Jeeli kod usterki pojawia si ponownie, naley wezwa autoryzowany serwis. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX ESF4160

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX ESF4160.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Podręczniki szkolne WSiP - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Podręczniki WSiP do zawodu technik elektronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji:ELM. 02EE. 22E. 20E. 6

 • Zobacz katalog

  Kup w sklepie

  Pobierz formularz

  Skontaktuj się z nami

 • Kwalifikacja ELM. 02 / EE. 03
  Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

  Kwalifikacja EE. 22
  Eksploatacja urządzeń elektronicznych
  Kwalifikacja E. 20
  Eksploatacja urządzeń elektronicznych
  Kwalifikacja E. 6
  Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
  Efekty kształcenia w zawodach technik elektryk, elektryk, technik elektronik, technik informatyk Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
  Nowość

  Podręcznik instalacji i konserwacji Aeg Feb31600zm

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i konserwacji Aeg Feb31600zm

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i konserwacji Aeg Feb31600zm