Podręcznik funkcji sterowania Emerson Speedvue 430

Emerson Speedvue 430 to urządzenie sterujące, które pozwala na zautomatyzowanie procesów w przemyśle. Jest to kontroler uniwersalny, który może być wykorzystywany do sterowania różnymi systemami. Podręcznik funkcji sterowania Emerson Speedvue 430 zawiera szczegółowe informacje na temat parametrów kontrolera, opis procedur konfiguracji, informacje dotyczące diagnostyki i wydajności oraz szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji. Podręcznik funkcji sterowania Emerson Speedvue 430 zawiera również szereg przykładów przepływu kontrolnego, które mogą być wykorzystywane do konfiguracji i tworzenia własnych programów sterujących. Pomaga to w optymalizacji wydajności systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik funkcji sterowania Emerson Speedvue 430

Efektywność, komunikacja i zmniejszenie kosztów w chłodnictwie

Zarówno w chłodnictwie, jak i w branży gastronomicznej niezmiernie ważna jest kontrola wielu różnych czynników. To ona zapewnia właściwe przetwarzanie i przechowywanie produktów. Oferujemy wydajne rozwiązania w zakresie pracy szaf sterowniczych, agregatów wielosprężarkowych, chłodnic do butelek i chłodnic strumieniowych.

CZYTAJ WIĘCEJ...

Efektywność, komunikacja i zmniejszenie kosztów w chłodnictwie

Produkty

Sterowniki ogólnego przeznaczenia

Kompletna seria sterowników parametrycznych Dixell do zastosowań w chłodnictwie wyróżniających się innowacyjną konstrukcją i intuicyjnym interfejsem


Sterowniki do ciągów modułów mebli chłodniczych

Zaawansowane sterowniki do ciągów modułów chłodniczych z impulsowym/krokowym sterowaniem elektronicznym zaworem rozprężnym i funkcjami oszczędzania energii. 

Regulatory elektronicznych zaworów rozprężnych

Sterowniki do zarządzania włączaniem/wyłączaniem oraz pracą silnika krokowego zaworów EEV z optymalizacją dochłodzenia i adaptacyjnym sterowaniem przegrzaniem.

Sterowniki komorowe

Zaawansowane sterowniki do chłodnictwa przemysłowego i komercyjnego, do pomieszczeń z dwoma obwodami temperatury i dojrzewalni. 

Sterowniki do chłodnictwa specjalnego

Szeroka gama sterowników do optymalizacji pracy chłodziarki do napojów, chłodziarek strumieniowych oraz pomieszczeń i szafek do przechowywania wyrobów farmaceutycznych.

Sterowniki agregatów wielosprężarkowych

Sterowniki zapewniające zoptymalizowane zarządzanie agregatami skraplającymi i wielosprężarkowymi oraz zestawami również w instalacjach CO2

Sterowniki prędkości obrotowej wentylatorów

Sterowniki do zarządzania prędkością obrotową wentylatorów jednofazowych i trójfazowych.

Sterowniki wilgotności

Uniwersalne sterowniki umożliwiające zarządzanie temperaturą, wilgotnością i ciśnieniem. 

Sterowniki agregatów skraplających

Kontrola grupy sprężarek i wentylatorów skraplaczy w oparciu o ciśnienie ssania i skraplania

Sterowniki do chłodni

Kontrola temperatury oraz przegrzania

Softstartery sprężarek

Do przełączania, ochrony i ograniczenia prądu rozruchowego sprężarek jednofazowych

Przetworniki ciśnienia

Przetworniki ciśnienia przekształcają sygnał ciśnieniowy na liniowy sygnał elektryczny, umożliwiający sterowanie prostym przełączaniem sprężarek i wentylatorów.

Regulatory

Uniwersalne regulatory silników krokowych umożliwiające obsługę zaworów regulacyjnych pełniących różne funkcje. 

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.

Oprogramowanie PAC Machine Edtion to pełen pakiet narzędzi pozwalających na konfigurację i programowanie wszystkich komponentów składowych systemu sterowania Emerson Industrial Automation&Controls (dawny GE Fanuc). Cechuje go intuicyjna obsługa oraz modułowa budowa, która pozwala na dodawanie kolejnych licencji w zależności od produktu, który konfigurujemy. Wszystkie moduły oprogramowania spina współdzielona baza zmiennych, dzięki której budowanie programów jest bardzo szybkie i proste.

Moduł Logic Developer PLC


Jest to pakiet przeznaczony do konfiguracji i programowania sterowników PLC serii VersaMax Nano, VersaMax Micro, VersaMax, 90-30, 90-70 oraz kontrolerów rodziny PACSystems CPE100, CPE400, CPL410, RX3i i RX7i.

Obsługa wszystkich dostępnych rodzin w sprawia, że moduł jest wszechstronnym narzędziem do budowy systemów małych, średnich i dużych - również z zapewnieniem redundancji jednostek centralnych. Niewątpliwą zaletą jest kompatybilność, która pozwala na przenoszenie programów sterujących pomiędzy rodzinami oraz obsługę aplikacji napisanych w poprzednich narzędziach programistycznych (LogicMaster, VersaPro).

Aktywacja licencji Machine Edition

Moduł View

Moduł View umożliwia tworzenie systemów wizualizacji na panele operatorskie serii QuickPanel+ wchodzące w skład rozwiązań PACSystems. Oprogramowanie pozwala na konfigurację i uruchomienie na panelach aplikacji wizualizacyjnych, które posiadają właściwości i możliwości zbliżone do systemów wizualizacyjnych uruchamianych na komputerach stacjonarnych. Wśród nich jest możliwość udostępniania aplikacji poprzez Internet z możliwością podglądu i sterowania procesem, obsługa alarmów, procedur, trendów, logowania danych historycznych a także funkcje zdalnego dostępu po www.

Moduł Logic Developer PC

Logic Dveloper PC to narzędzie pozwalające na budowanie programów sterujących uruchamianych na urządzeniach wyposażonych w system operacyjny Windows. Wykorzystywane jest przede wszystkim przy konfigurowaniu i programowaniu paneli operatorskich serii QiuckPanel+, które oprócz rozbudowanej wizualizacji pracy obiektu pozwalają na wykonywanie funkcji sterowania i komunikacji z oddalonymi układami I/O.

Moduł Local Manager

Opcjonalny moduł wspierający zarządzanie wszystkimi projektami stworzonymi w Machine Edition.

Asystent

Szybka, dynamicznie zmieniająca się podpowiedź, wyjaśniająca znaczenie elementu lub parametru, pozwala na sprawne tworzenia aplikacji i zminimalizowanie liczby błędów. Struktura oprogramowania jest tak pomyślana, aby wszystkie niezbędne informacje były natychmiast dostępne dla użytkownika narzędzia. Wystarczy kliknąć na dowolnym obiekcie projektu, a program podpowie, jakie funkcje spełnia element oraz jakie operacje można na nim wykonać.

Biblioteka szablonów

PAC Machine Edition posiada rozbudowaną bibliotekę gotowych elementów, które można wykorzystywać w trakcie pisania programu sterującego lub aplikacji wizualizacyjnej. Programista może także gromadzić w niej stworzone przez siebie elementy celem późniejszego ich wykorzystania w innych aplikacjach. Szablony takie mogą obejmować zmienne, fragmenty kodu oraz wygląd elementów graficznych.

Dostępne licencje

Macierz poniżej przedstawia licencje PAC Machine Edition dostępne w ofercie Emerson Industrial Automation&Controls. W poniższych numerach katalogowych symbol

 • xx oznacza wersję narzędzia
 • yyy oznacza ilość obsługiwanych zmiennych

Moduł Logic Developer PLC obsługuje sterowniki PLC serii VersaMax Nano, VersaMax Micro, VersaMax, 90-30, 90-70 a także rodzinę kontrolerów PACSystems RSTi-EP CPE100, CPE400, CPL410, RX3i oraz RX7i. Za pomocą modułu można tworzyć programy wykorzystując proste w użyciu języki: drabinkowy (Ladder) oraz listy instrukcji (Instruction List) lub tekst strukturalny i FBD (Function Data Block) dla kontrolerów serii PACSystems. Do kontrolerów PACSystems RX3i można również dołączać wcześniej przygotowane i skompilowane programy przygotowane w języku C.

Wspólna baza danych deklarowanych zmiennych

Wszystkie podsystemy projektu są ze sobą ściśle zintegrowanie i umożliwiają zarówno monitorowanie, jak i sterowanie procesem, a co najważniejsze - korzystają ze wspólnej bazy danych deklarowanych zmiennych. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku dużych systemów, gdy zmieniamy adres fizyczny zmiennej bądź jej opis, ponieważ zmiana w jednym miejscu automatycznie dokonywana jest we wszystkich podsystemach w całym projekcie.

Zintegrowane bloki do obsługi serwonapędów

W ramach modułu Logic Developer PLC zostały zintegrowane narzędzia i instrukcje wspierające systemy, których elementem składowym są serwonapędy serii VersaMotion oraz PACMotion. Przy ich pomocy w łatwy sposób można tworzyć zarówno proste aplikacje wykorzystujące 1 lub 2 niezsynchronizowane osie lub systemy złożone wykorzystujące do 40 synchronizowanych ze sobą osi w ramach jednego kontrolera. Moduł obsługę krzywek CAM oraz dostarcza programiście gotowe zestawy bloków pozwalających na szybkie i proste budowanie algorytmów sterowania.

Kreatory konfiguracyjne (Wizzard)

Konfiguracja systemów wysokiej dostępności PACSystems High Availibility (HA) wykorzystujących redundantne jednostki centrale realizowana jest przy pomocy gotowych wizzardów. Użytkownik w kilku prostych krokach określa architekturę układu, a narzędzie samodzielnie konfiguruje projekt, ustawienia komunikacyjne oraz wymiany danych na podstawie określonych wcześniej parametrów. W podobny sposób konfigurowane są sieci komunikacyjne.

Licencjonowanie

 • PACSystems CPE100
 • PACSystems CPE400,
 • PACSystems CPL410,
 • PACSystems RX3i,
 • PACSystems RX7i
 • RSTi I/O,
 • RSTi-EP I/O,
 • VersaMax I/O,
 • 90-30 I/O,
 • RX3i I/O
 • QuickPanel CE,
 • View/Control,
 • QuickPanel+
 • PAC Machine Edition Professional Suite

  Typ urządzenia/ Licencja

  Sterowniki PLC
 • VersaMax Nano,
 • VersaMax Micro,
 • VersaMax
 • 90-30
 • Kontrolery PACUkłady I/OPanele HMI

  PAC Machine Edition Lite Suite

  TAK

  TAK

  Moduł Logic Developer PLC obsługuje sterowniki PLC serii VersaMax Nano, VersaMax Micro, VersaMax, 90-30, 90-70 a także rodzinę kontrolerów PACSystems RSTi-EP CPE100, CPE400, CPL410, RX3i oraz RX7i. Za pomocą modułu można tworzyć programy wykorzystując proste w użyciu języki: drabinkowy (Ladder) oraz listy instrukcji (Instruction List) lub tekst strukturalny dla PACSystems. Dla niektórych sterowników rodziny 90-30 i 90-70 oraz kontrolerów PACSystems można również dołączać wcześniej przygotowane i skompilowane programy w języku C.

 • Animowane na wiele sposobów obiekty graficzne
 • Biblioteka gotowych elementów graficznych
 • Umieszczanie gotowych obrazów pochodzących spoza aplikacji, np. zdjęć instalacji
 • Obsługa alarmów - grupowanie, zatwierdzanie, kasowanie
 • Zabezpieczanie aplikacji hasłami
 • Pisanie i uruchamianie skryptów
 • Wyświetlanie danych w postaci trendów wielopisakowych
 • Otwartość komunikacyjna

  Machine Edition View jest systemem otwartym, obsługującym cały szereg standardów takich jak ActiveX, ODBC, OPC, COM/DCOM, XML. Moduł View standardowo wyposażony jest również w szereg interfejsów komunikacyjnych do wymiany danych między innymi ze sterownikami Emerson Industrial Automation&Controls, GE Intelligent Platforms, GE Fanuc, Allen-Bradley, Siemens i wielu innych. Obsługuje również OPC zarówno w trybie klient, jak i serwer.

  Aplikacje wielojęzyczne

  Tworzenie programów, w których komunikaty powinny być wyświetlane w kilku językach jest szybkie i proste, dzięki słownikowi zwrotów i wyrażeń. Funkcjonalność ta eliminuje potrzebę czasochłonnego tworzenia dodatkowych ekranów dla innych wersji językowych. Tak zbudowane aplikacje pozwalają w tarcie pracy na zmianę języka wyświetlanych komunikatów co znacząco ułatwia obsługę panelu przez obcojęzyczny personel.

  Wizualizacja w Internecie

  Prezentowanie monitorowanego procesu poprzez sieć w PAC Machine Edition jest bardzo proste. Wystarczy określić (poprzez zmianę parametru "publish" obiektu z wartości "false" na "true"), które ekrany synoptyczne mają być również dostępne poprzez WWW oraz czy użytkownik ma mieć możliwość sterowania poprzez sieć, czy też jedynie podglądu procesu. Funkcjonalność taką uzyskujemy, dzięki wbudowanemu w pakiet serwerowi WWW, który oprócz wcześniej wspomnianej funkcji umożliwia również podgląd alarmów historycznych oraz wartości zmiennych.

  Zamów wersję demonstracyjną oprogramowania PAC Machine Edition (licencja 90 dni)

  Każdy klient ma możliwość jednorazowego zamówienia oprogramowania Machine Edition Professional Suite w bezpłatnej, 90 dniowej wersji demonstracyjnej. Wersja taka pozwala na konfigurację i programowanie następujących urządzeń z oferty Emerson Automation&Controls:

 • Sterowniki PLC:
 • VersaMax Nano/Micro
 • VersaMax
 • Kontrolery PACSystems
 • PACSystems RXi
 • PACSystems RSTi-EPCPE100
 • PACSystems CPE400/CPL410
 • PACSystems RX3i
 • Panele operatorskie HMI
 • QuickPanel CE View
 • QuickPanel CE Control
 • Zamówienie wersji demonstracyjnej wymaga podania następujących danych:

 • Imię i nazwisko osoby zamawiającej
 • Adres e-mail na jaki ma być wysłany plik licencyjny
 • Nazwy i adresu firmy na którą licencja będzie zarejestrowana u producenta
 • Numer katalogowy licenceji Machine Edition Professional Suite ME97MBP001
 • Ważne

  Jeśli o licencję wnioskuje uczeń/student jako firmę należy podać nazwę oraz adres szkoły/uczelni. Informacje niezbędne do zamówienia licencji należy wysłać mailem do najbliższego oddziału handlowego firmy ASTOR. Dane kontaktowe lokalnych oddziałów sprzedażowych znajdują się w zakładce kontakt.  Zwrotnie w przeciągu 3 dni roboczych otrzymacie Państwo maila z kodem aktywacyjnym na 90 dniową licencję. 

  Uwaga:
  Podanie poprawnych danych jest konieczne w przypadku utraty licencji i próby jej odzyskania. Na ich podstawie producent jest w stanie przywrócić plik licencyjny.

  Najważniejsze wydarzenia

  Dzięki OPC UA, SIMOCODE pro oferuje elastyczny i wydajny interfejs oparty na protokole Industrial Ethernet dla automatyzacji procesów jak i diagnostyki. Jednostka SIMOCODE pro V PROFINET jako klient OPC UA umożliwia dostęp do swoich danych procesowych, ruchowych i diagnostycznych. Jako serwer OPC UA odbiera polecenia sterowania przesyłane z jednostki centralnej. Systemy zarządzania pracą napędów mogą kierować dane z central przez Ethernet do miejsc, w których są przetwarzane, bezpośrednio na panele HMI lub do systemów wysokopoziomowych jak chmura – MindSphere.

  • Elastyczne, skalowalne rozwiązania odpowiednie dla wszystkich konfiguracji systemu
  • Szczegółowe dane operacyjne, serwisowe i diagnostyczne – w dowolnym miejscu i czasie
  • Wszechstronna, otwarta komunikacja
  • Integracja z rozproszonymi systemami sterowania, takimi jak SIMATIC PCS 7
  • Dostęp do całego szeregu danych kontrolnych, wartości procesowych oraz innych wartości mierzonych bez skomplikowanej konfiguracji
  • Możliwość zarządzania danymi energetycznymi i optymalizacja zasobów

  Kompleksowy zestaw materiałów pomocny na każdym etapie projektowania, znajdź 

   Skorzystaj z naszego wsparcia na każdym etapie projektowania. Bezpłatny dostęp do materiałów 

  Aktualne wymaganiaSystem SIMOCODE pro to najbardziej zaawansowane technologiczne rozwiązanie wspierające pracę napędów w przemyśle procesowym. Wymagania stawiane urządzeniom nadzorczym w procesach automatyki stale rosną. Oczekuje się rozwiązań zapewniających niezawodne monitorowanie, zajmujących mniej miejsca, zapewniających dużą funkcjonalność oraz przejrzystość mierzonych danych.

  Przemysł chemiczny/ropa i gaz

  Monitorowanie pomp w celu zapobiegania suchobiegowi maszyny (poziom ochrony zgodny z ATEX)

  Przemysł hutniczy/cementownie

  Dopasowanie do ciężkości rozruchu 

  Przemysł papierniczy/chemiczny

  Skuteczne i efektywne zarządzanie energią

  Przemysł wodno-ściekowy

  Użycie własnej logiki do zbudowania funkcjonalności umożliwiającej uruchomienie zablokowanej pompy

  Systemy i ProduktyDwie jednostki podstawowe SIMOCODE pro S i SIMOCODE pro V, posiadają funkcje potrzebne do sprawnego sterowania, diagnostyki oraz ochrony napędu. W pełni funkcjonalne i dopasowane, bez względu na rodzaj aplikacji i zastosowanie. SIMOCODE pro S - sprytny i kompaktowy

  SIMOCODE pro S, inteligentny i kompaktowy system zarządzania pracą silników dla podstawowych zastosowań. Elastyczne i zoptymalizowane pod względem kosztów rozwiązanie w skład którego wchodzi jednostka podstawowa, moduł przekładników prądowych oraz dodatkowe moduły rozszerzeń. Wszystko idealnie połączone z jednostkami centralnymi dzięki komunikacji magistralą PROFIBUS.

  SIMOCODE pro V - prawdziwy profesjonalista

  Inteligentny i wszechstronny system SIMOCODE pro V to prawdziwy profesjonalista w kwestii ochrony i sterowania pracą silników. Pełna funkcjonalność dzięki jednostce podstawowej, modułowi przekładników prądowych (zarówno bez jak i z pomiarem napięcia) oraz z pięcioma dodatkowymi modułami rozszerzeń. Pomiar prądu, napięcia i mocy czynnej, niezawodna ochrona oraz różne interfejsy komunikacyjne PROFINET, PROFIBUS, OPC UA, Modbus RTU lub EtherNet IP.

  SIMOCODE pro V PN - spełniający aktualne i przyszłe wymagania.

  Nowa wersja jednostki podstawowej SIMOCDE pro V oferuje jeszcze większą elastyczność. Dzięki komunikacji PROFINET i kompleksowym funkcjom w kompaktowej obudowie. SIMOCODE pro V PN zapewnia proste monitorowanie i sterowanie oraz bogate funkcje zabezpieczające wraz z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły rozszerzeń, takie jak moduł temperaturowy, ziemnozwarciowy lub analogowy.

  SIMOCODE pro to kompleksowy system monitorujący pracę silników niskonapięciowych o prądzie znamionowym do 820 A, dlatego w ofercie dostępne są różne moduły przekładników prądowych. Oferujemy również moduły przekładników prądowych z pomiarem napięcia, które umożliwiają kontrolowanie mocy, bądź zużytej energii. 

  Panel operatorski z wyświetlaczem lub bez służy do sterowania oraz obserwacji wartości mierzonych jak prąd lub napięcie, może być wbudowany w drzwi szafy sterowniczej i zapewnia stopień ochrony IP54. Ułatwia to kontrole nad pracą silnika zapewniając możliwość sterowania bezpośrednio z szafy. Interfejs systemowy zintegrowany z panelem operatorskim pozwala na przypisanie parametrów i diagnostykę PC/PG bezpośrednio przy drzwiach szafy sterowniczej. Dodatkowa wtyczka adresowa lub moduł pamięci umożliwiają szybkie nadanie adresu PROFIBUS DP lub przesłanie parametrów. Dla łatwego odczytu danych diagnostycznych i parametrów dostępny jest panel operatorski z wyświetlaczem i nawigacją z menu w 8 różnych językach (w tym polski). Ponadto panel oferuje możliwość odczytania wewnętrznej pamięci błędów urządzenia.

  Dodatkowy moduł, rozszerza funkcjonalność jednostki podstawowej, zapewniając: 

 • 4 dodatkowe wejścia cyfrowe
 • 2 monostabilne wyjścia przekaźnikowe
 • Kontrolę zwarć doziemnych z dodatkowym przekładnikiem prądowym 3UL23 w zakresie 30-40 mA
 • Monitorowanie temperatury za pomocą analogowego czujnika temperatury (PT100, PT1000, KTY83, KTY84 lub NTC)
 • Zwiększaj liczbę cyfrowych wejść i wyjść jednostki podstawowej SIMOCODE pro V. Dzięki dedykowanemu modułowi cyfrowemu zyskasz: 

 • Możliwość wprowadzania lub wyprowadzania dodatkowych sygnałów procesowych- wdrażanie nowych funkcji 
 • 4 wejścia cyfrowe
 • 2 wyjścia przekaźnikowe w wykonaniu monostabilnym lub bistabilnym
 • Dwie wersje modułu o napięciach wejściowych 24 V DC lub 110... 240 V AC/DC
 • Kontrola zwarć doziemnych za pomocą sumującego przekładnika prądowego 3UL23 z modułem ziemnozwarciowym jest stosowana w przypadkach, w których wymagany jest dokładny pomiar prądu ziemnozwarciowego, bądź w sieciach o wysokiej impedancji uziemienie.

  Niezależnie od ochrony termistorowej realizowanej standardowo przez jednostkę podstawową, system można rozbudować o moduł temperaturowy wyposażony w 3 wejścia do przyłączania analogowych czujników temperatury (typy czujników: PT100/PT1000, KTY83/KTY84 lub NTC) Pozwala to na łatwiejsze monitorowanie łożysk, oleju przekładnikowego i temperatury płynu chłodniczego. 

  Za pomocą modułu analogowego jednostkę podstawową można rozbudować o wejścia i wyjścia analogowe (0, 4-20 mA), ułatwiając monitorowanie stanu procesu.

 • 2 wejścia (pasywne)
 • 1 wejście sygnałowe 0/4-20 mA
 • Do realizacji bezpiecznego wyłączenia poprzez sygnał sprzętowy, moduł cyfrowy DM-F Local może być używany w aplikacjach wymagających lokalnego, bezpiecznego odłączania. (np. awaryjnego zatrzymania)

 • 2 wyjścia zwalniające działające jednocześnie
 • 2 wyjścia przekaźnikowe z bezpiecznie odseparowanymi potencjałami
 • Napięcia zasilające 24 V DC lub 110... 240 V AC/DC
 • Do realizacji bezpiecznego wyłączenia poprzez magistrale PROFIBUS/PROFIsafe lub PROFINET/PROFIsafe.

  - 2 wyjścia zwalniające działanie jednocześnie

  - 2 wyjścia przekaźnikowe z bezpiecznie odseparowanymi potencjałami

  - 3 standardowe wejścia binarne 24 V DC

  - Napięcia zasilające 24 V DC lub 110... 240 V AC/DC

  SIMOCODE pro jest stosowany w szafach SIVACON S8 zarówno w wersji stacjonarnej jak i wysuwnej. 

  W przypadku rozdzielnic zbudowanych w technice wysuwnej producent umożliwił przyporządkowanie zestawu parametrów do miejsca instalacji kasety. W razie konieczności wymiany zostanie ona automatycznie zaprogramowana. Taką funkcjonalność zapewnia tzw. moduł inicjujący, który w części stałej rozdzielnicy przechowuje parametry zapisane w jednostce podstawowej SIMOCODE pro. Wsunięcie kasety powoduje automatyczne przepisanie programu z modułu do jednostki. Dzięki temu istnieje możliwość błyskawicznej wymiany, bez konieczności ponownej parametryzacji. 

 • Automatyczne zapisywanie i ładowanie parametrów oraz adresów dzięki modułowi inicjującemu 
 • Dokładne przyporządkowanie danych parametrów i adresów do poszczególnych systemów napędowych
 • Łatwa wymiana oraz obsługa modułu wtykowego niewymagająca specjalistycznej wiedzy na temat systemu SIMOCODE
 • Brak konieczności ręcznego adresowania i wprowadzania parametrów co znacznie ułatwia obsługę rozdzielnicy
 • Niczym nie zakłócona poprawna praca rozdzielnicy, nawet podczas wymiany modułów wysuwnych dla SIMOCODE pro S i SIMOCODE pro V
 • KomunikacjaSIMOCODE pro obsługuje znormalizowane interfejsy komunikacyjne zapewniając doskonałą integracje z systemami automatyki poprzez PROFIBUS, Modbus RTU i PROFINET, a także EtherNet/IP.

  Wersja PROFINET i EtherNet/IP

  SIMOCODE pro wspiera funkcje redundancji protokołu PROFINET. Jednostki podstawowe SIMOCODE pro mogą być bezpośrednio połączone z wyższymi systemami automatyki, dwoma sterownikami (układ H), bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Szczególnie w przemyśle procesowym duży nacisk kładzie się na wydajność i ciągłą prace aplikacji oraz niezawodną komunikację. Oba sterowniki w układzie H mają dostęp do jednostek SIMOCODE pro. W przypadku awarii urządzenia lub zerwaniu komunikacji, drugi PLC przejmuje funkcje sterowania. Rozwiązania to zapewnia pewność pracy aplikacji.

  Przegląd zalet: 

 • Większa dostępność oraz klarowność pracy systemu
 • Minimalizacja przerw w produkcji – wysoka wydajność 
 • Brak kosztów związanych z przerwami oraz ponownym uruchomianiem systemu
 • Funkcja diagnostyki internetowej zintegrowana z urządzeniami SIMOCODE pro, zapewnia globalny dostęp do wszystkich ważnych informacji online w celach diagnostycznych i serwisowych (w wersjach PROFINET/EtherNet/IP). Dane można uzyskać z niemal każdego urządzenia z dostępem do Internetu za pośrednictwem standardowej przeglądarki. Szczegółowe informacje o stanie silnika, aktualne wartości pomiarowe, takie jak prąd i moc oraz pamięć błędów a także dane serwisowe i statystyczne. Wszystko zintegrowane i wyświetlane w przejrzysty sposób, dla zapewnienia dużej wygody w użytkowaniu. 

  Łatwość w planowaniu, wysoka niezawodność konfiguracji, szybka parametryzacja i uruchamianie, pełna diagnostyka oraz funkcje monitorowania. Wszystko zintegrowane w jednym środowisku programistycznym SIMOCODE ES, centralnym oprogramowaniem do konfiguracji, eksploatacji oraz diagnostyki systemu SIMOCODE pro. Program SIMOCDE ES jest w pełni zintegrowany z platformą projektową Totally Integrated Automation Portal (Portal TIA), zapewniając wysoką wydajność i elastyczność dla wszystkich rozwiązań inżynierii automatyki przemysłowej. 

  SIMOCODE ES V15 Basic jest dostępny do bezpłatnego pobrania

  • Aby pobrać oprogramowania należy przejść do serwisu siemens publikacje. Dostęp do materiałów za zgodą działu wsparcia technicznego: dariusz. com

  • Oprogramowanie obejmuje równocześnie licencję próbną SIMOCODE ES V15 Premium. Okres użytkowania jest ograniczony do 21 dni i rozpoczyna się wraz z aktywacją licencji próbnej. Po tym okresie użytkownikowi zostaje przyznana licencja Basic.

  SIMOCODE ES oferuje wiele praktycznych korzyści, między innymi prostą parametryzacje oraz edytor graficzny zapewniający wygodne programowania dzięki funkcji "przeciągnij i upuść".

  Biblioteki PCS 7 dla rozwiązania SIMOCODE pro (PCS 7 SIMOCODE) umożliwiają łatwą i prostą integracje SIMOCODE pro z systemem sterowania procesami SIMATIC PCS 7. Biblioteki PCS 7 zawierają znormalizowane bloki silników oraz ekrany do sterowania i monitorowania pracy napędów. W zakresie sterowania i diagnostyki urządzeń na terenie całego zakładu SIMOCODE pro jest również zintegrowany z SIMATIC PDM (Process Device Manager). Oznacza to, że standardowe oraz zunifikowane narzędzie jest wbudowane w system sterowania procesami dla inteligentnych urządzeń obiektowych, takich jak rozwiązanie SIMOCODE pro.

 • Konsekwentna oraz jednolita integracja z SIMATIC PCS 7
 • Standardowe bloki zapewniające łatwą integracje oraz optymalne działanie
 • Łatwa integracja rozwiązań z zakresu technologii bezpieczeństwa dzięki SIMOCODE pro Safety
 • Większa przejrzystość procesu 
 • Konfiguracja i uruchomienie systemu SIMOCODE pro mogą być również realizowane w środowisku TIA Portal. 

  W przypadku gdy SIMOCODE pro stanowi część konfiguracji w STEP 7, każdy indywidualnie tworzony zestaw parametrów jest ładowany do PLC i automatycznie przesyłany do urządzeń SIMOCODE pro podłączonych przez interfejs PROFIBUS/PROFINET. 

  Przegląd zalet

 • Bardzo prosta obsługa, konfiguracja systemu SIMOCODE pro bez dodatkowych narzędzi
 • Szybka i prosta integracja dla SIMATIC dzięki współużytkowaniu danych i jednorodnemu interfejsowi użytkownika
 • TIA Portal został zaprojektowany z myślą o integracji przyszłych projektów systemu SIMOCODE pro
 • Urządzenia SIMOCODE DP (nr zamówieniowy zaczynający się na 3UF5) posiadają status produktu wycofywanego od października 2008 r. Ze strony producenta dostępność części zamiennych była utrzymywana do września 2018 r. Po tym terminie jako zamienniki mogą być używane jedynie komponenty nowej serii urządzeń SIMOCODE pro (nr zamówieniowy zaczynający się na 3UF7).Zalecamy, aby operatorzy zaplanowali w swoich instalacjach proces migracji SIMOCODE DP 3UF5 do SIMOCODE pro 3UF7.Podczas projektowania i rozwoju producent zwraca uwagę na aspekt łatwej zamiany urządzeń SIMOCODE DP na SIMOCODE pro w typowych instalacjach.Do tego celu w tej serii produktowej dostępne są nowe warianty urządzeń: SIMOCODE pro V oraz SIMOCODE pro S. W przypadku SIMOCODE pro V producent zapewnia komfortowy proces migracji w tzw. trybie zgodności.Dostęp do materiałów za zgodą działu wsparcia technicznego: dariusz. com

  Więcej informacji

  Centrum pobieraniaZnajdz ważne informacje, dokumenty i linki dotyczące rozwiązania SIMOCODE pro do zarządzania pracą silników elektrycznych.

  Podręcznik funkcji sterowania Emerson Speedvue 430

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik funkcji sterowania Emerson Speedvue 430

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik funkcji sterowania Emerson Speedvue 430