Księga danych technicznych produktów Frigidaire Fffc05m2k W

Książka danych technicznych produktów Frigidaire Fffc05m2k W jest skierowana do profesjonalnych użytkowników, którzy chcą zapoznać się z instalacją, użytkowaniem i naprawami produktu. Zawiera ona szczegółowe informacje o instalacji, użytkowaniu i naprawach produktu. Książka zawiera również wszelkie konfiguracje i opcje, które są dostępne dla tego produktu. Zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa, produktów zamienne, gwarancji i dostawy. Informacje te pomogą użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości tego produktu, a także zapewnić bezpieczeństwo i wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych technicznych produktów Frigidaire Fffc05m2k W

Ostatnio sprawdzono: 21/11/2022

Wiele wyrobów, zanim trafi do sprzedaży w UE, musi posiadać oznakowanie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadanyprzez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwai ochrony środowiska. Oznakowanie jest wymagane w przypadku wyrobów wyprodukowanychna całym świecie, które następnie są sprzedawane w UE.

W jakich przypadkach oznakowanie CE jest obowiązkowe?

Oznakowanie CE jest obowiązkowe tylko w przypadku produktów objętych unijnymi specyfikacjami zawierającymi wymóg zamieszczaniaoznakowania CE.

Niektóre produkty podlegają jednocześnie kilku unijnym wymogom. Przed umieszczeniemoznakowania CE na produkcie należy upewnić się, że spełnia on wszystkie odpowiedniewymogi. Zabronione jest umieszczanie oznakowania CE na produktach, dla których specyfikacjeUE nie istnieją lub nie wymagają umieszczenia oznakowania CE.

Jak uzyskać oznakowanie CE?

Jako producent wyrobu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za deklarację zgodności ze wszystkimi wymogami. Aby umieścić oznakowanie na produkcie, nie trzeba mieć zezwolenia.Przed umieszczeniem oznakowania należy jednak:

  • zapewnić zgodność ze wszystkimi odpowiednimi wymogami obowiązującymi w całej UE
  • zdecydować, czy można samodzielnie ocenić swój produkt, czy zwrócić się o to do jednostki notyfikowanej
  • skompletować dokumentację techniczną potwierdzającą zgodność z przepisami: zapoznać się ze szczegółami dokumentacji technicznej
  • sformułować i podpisać deklarację zgodności UE.

Po umieszczeniu oznakowania CE na produkcie – na wniosek właściwego organu krajowego– musisz przekazać mu wszystkie informacje i dokumenty dotyczące oznakowania CE.

Czy potrzebujesz niezależnej oceny?

Należy sprawdzić, czy Twój produkt wymaga przetestowania przez jednostkę notyfikowaną. Informacje na ten temat można znaleźć w odpowiednich przepisach mających zastosowaniedo produktu: sprawdź przepisy według kategorii produktuen.

Nie jest to wymagane dla wszystkich produktów.

Jeżeli musisz się zwrócić do jednostki notyfikowanej, oprócz oznakowania CE na produkcie musi się znaleźć numer identyfikacyjny tej jednostki.Oznakowanie CE i numer identyfikacyjny jednostki można umieścić na produkcie, o ilewyraźnie widać, że są one ze sobą powiązane.

Jednostkę notyfikowaną, która zajmie się certyfikacją produktu, można znaleźć w bazie danych Nandoen.

Jeżeli Twój wyrób nie podlega ocenie przez niezależny organ, to Ty musisz zadbać o zagwarantowanie zgodności wyrobu z wymaganiami technicznymi.Wiąże się to z dokonaniem oceny Twojego produktu i sporządzeniem dokumentacji dotyczącejewentualnych zagrożeń dla użytkowników.

Czy za to się płaci?

Jeśli jako producent dokonasz samodzielnie oceny zgodności, nie musisz uiszczać żadnychopłat. Jeśli jednak zdecydujesz się skorzystać z usług jednostki notyfikowanej lub jeśli unijne specyfikacje dotyczące Twojego produktu wymagają niezależnej ocenyprzez jednostkę notyfikowaną, będziesz musiał zapłacić jednostce notyfikowanej za jej usługi. Koszty zależą między innymi od procedury certyfikacji stosowanej wodniesieniu do produktu i od jego złożoności.

Jak umieścić oznakowanie CE na produkcie?

Oznakowanie CE musi być widoczne, czytelne i trwałe.

Oznakowanie CE musi składać się z liter „CE", przy czym obydwie litery powinny miećpionowo taki sam rozmiar i nie mogą być mniejsze niż 5 mm (o ile nie określono inaczejw odpowiednich wymaganiach dotyczących produktu).

Jeśli chcesz zmniejszyć lub powiększyć oznakowanie CE na produkcie, należy zachowaćproporcje obu liter. O ile litery pozostają widoczne, oznakowanie CE może przybieraćróżne formy (np. kolor, wypełnienie lub kontur).

Jeżeli oznakowania CE nie da się umieścić na samym produkcie, można umieścić je na ewentualnym opakowaniu lub na dokumentach dołączonych do produktu.Jeżeli produkt podlega kilku dyrektywom/rozporządzeniom UE, które wymagają umieszczeniaoznakowania CE na produkcie, dokumenty towarzyszące muszą wskazywać, że produkt jestzgodny ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami UE.

Pliki z obrazami oznakowania CE można pobraćenze strony internetowej DG GROW.

Portal Obsługi Klienta - Lidl Polska

Loading

×Sorry to interrupt

CSS Error

Refresh

Dokumentacja techniczna

Instrukcje montażu i serwisu urządzeń Viessmann, wytyczne projektowe, karty produktów - wszystkie dokumenty w jednym miejscu

ViBooks

W naszej bazie znajdą Państwo dokumentację Viessmann w formacie PDF:

- instrukcje i wskazówki montażu
- instrukcje obsługi
- instrukcje serwisu
- dane techniczne
- karty produktu
- wytyczne projektowe

Wyszukiwanie za pomocą numeru artykułu/produkcji

Wyszukiwanie dokumentów można także przeprowadzić za pomocą numeru artykułu/produkcji danego urządzenia Viessmann. Znajduje się on na tabliczce znamionowej produktu.


Księga danych technicznych produktów Frigidaire Fffc05m2k W

Bezpośredni link do pobrania Księga danych technicznych produktów Frigidaire Fffc05m2k W

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Księga danych technicznych produktów Frigidaire Fffc05m2k W