Księga Właścicieli Haier Hb22fwrssaa

Księga Właścicieli Haier Hb22fwrssaa jest wyjątkowym urządzeniem stworzonym z myślą o właścicielach. Umożliwia ona łatwe monitorowanie stanu urządzenia i jego ustawień, a także wszelkiego rodzaju konserwację i konserwację. Urządzenie jest wyposażone w szereg funkcji, w tym wysokiej jakości wyświetlacz LCD, który umożliwia łatwe wyświetlanie informacji. Ponadto, Księga Właścicieli Haier Hb22fwrssaa zawiera szereg bezpiecznych funkcji, w tym zdalne zarządzanie i zabezpieczenia. Dzięki tym udogodnieniom, Księga Właścicieli Haier Hb22fwrssaa jest idealna dla właścicieli, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi urządzeniami.

Ostatnia aktualizacja: Księga Właścicieli Haier Hb22fwrssaa

1 - Zasady ogólne

Gwarant, firma Candy Hoover Polska Sp. z o. o. zwana dalej „Haier”, udziela Gwarancji na urządzenia AGD marki HAIER na poniższych warunkach.

Przedmiot gwarancji
Gwarancją objęte są następujące urządzenia marki HAIER: chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, witryny chłodnicze do win, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, czajniki, tostery, wyciskarki do cytrusów oraz blendery.

Czas trwania gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od daty zakupu.

Zasięg terytorialny
Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki HAIER wprowadzonych do obrotu przez firmę Candy Hoover Polska Sp. na rynek polski.

Ważność
Gwarancja obejmuje urządzenia nowe, pełnowartościowe a uprawnienia gwarancyjne przysługują osobie fizycznej zwanej dalej Klientem, która nabyła towar w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Do realizacji uprawnień gwarancyjnych wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Haier zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej jeśli informacje na dokumencie zakupu i karcie gwarancyjnej są niezgodne z danymi urządzenia. Usunięcie tabliczki znamionowej urządzenia unieważnia gwarancję.

Zgłoszenia i obsługa reklamacji
Problemy techniczne należy zgłaszać na infolinię HAIER nr tel. 22 5851111 lub 0 801081314 lub poprzez stronę internetową http://www. pl zakładka wsparcie serwisowe.

Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez autoryzowany serwis w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia zgłoszenia. Naprawy dużych urządzeń AGD wykonywane będą u klienta, w razie konieczności naprawy w warsztacie serwis przewiezie urządzenie do warsztatu i z powrotem. Do naprawy wymagane jest udostępnienie urządzenia przez Klienta.
Jeśli usterki nie da się usunąć Gwarant może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe oferując urządzenie identyczne lub o zbliżonych parametrach.
W przypadku gdy wymiana nie będzie możliwa Gwarant wystawi oświadczenie serwisowe umożliwiające rozliczenie reklamacji przez sprzedawcę urządzenia.

Jeśli podczas wizyty technika okaże się, że urządzenie działa prawidłowo lub zgłaszany problem nie jest objęty gwarancją klient może być obciążony kosztami interwencji serwisu.

2 - Ograniczenia

Gwarancja nie obejmuje:

- materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie filtrów, pompy, wymiana żarówek i bezpieczników, sprawdzenie działania, konserwacja. Usługi w/w są płatne przez Klienta,

- części zużywających się, np. żarówek, uszczelek, filtra węglowego, filtra tłuszczu, filtra wody, pokręteł,

- naprawy lub wymiany, ani zwrotu ceny zakupu w odniesieniu do urządzeń, w których ujawniły się usterki spowodowane zaniedbaniami ze strony klienta oraz/lub eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia w momencie sprzedaży, wynikające z uderzenia pioruna, działania warunków atmosferycznych, przepięć oraz przetężeń, niewystarczającego lub nieregularnego zasilania elektrycznego, nieprawidłowego użycia lub użycia niezgodnego z normami technicznymi oraz/lub zasadami BHP obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest eksploatowane, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- naprawy, wymiany ani zwrotu ceny zakupu w związku z nieprawidłowościami w pracy urządzenia wynikającymi z instalacją niezgodną z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia oraz z napraw bądź modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy, osoby nieupoważnione przez HAIER, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- uszkodzeń mechanicznych i szkód transportowych

- odszkodowania za szkody przypadkowe lub wynikających z utraty lub niemożności wykorzystania urządzenia, odszkodowanie za zepsute artykuły spożywcze, zniszczoną lub zabrudzoną odzież, 

- Haier nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone braki / uszkodzenia dotyczące akcesoriów takich jak: półki do chłodziarek, półki na butelki, pojemniki na jajka, żarówki, itp. w momencie gdy zgłoszenie takie zostanie zarejestrowane po 7 dniach od momentu zakupu sprzętu przez Klienta końcowego,

- Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.

- Montaż urządzenia wymagający specjalistycznego podłączenia, np. płyty kuchennej, piekarnika, musi być przeprowadzony wyłącznie przez instalatora z uprawnieniami w sposób zalecany przez producenta. Zbadanie skuteczności obwodu ochronnego instalacji elektrycznej lub szczelności instalacji gazowej dokonane po montażu urządzenia należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej pieczątką i podpisem instalatora pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wobec sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi.

Jak sobie radzisz bez swojej lodówki HAIER HB22FWRSSAAY? Jedzenie w restauracji czy dostarczenie go na każdy posiłek? Kiedy lodówka HAIER nie jest już zimna, wypełnia się szronem lub nawet lodem, albo już się nie zamyka, pozostaje tylko opróżnić (a czasem nawet wyrzucić) cały zawarty w niej pokarm. No może nie! Poczekaj chwilę, zanim pozbędziesz się jedzenia, i spójrz na nasze przewodniki rozwiązywania problemów. Nasze zawiasy mogą być dostarczone do Państwa w mniej niż dwa dni za mniej niż 225, 12 złZ. Naprawiając samodzielnie lodówkę HAIER HB22FWRSSAA, zaoszczędzisz tyle pieniędzy, że w końcu będziesz mógł wyjść na kolację.

Lodówka odpowiedni(a)

HAIER HB22FWRSSAA, HAIER HB21-FWRSSAA, HB 21 FWRSSAA ED-FRONT, HAIER A2FE737CXJ, HAIER A4FE742CPJ,, HAIER HB22FWRSSAA, HAIER HTTF-506S, HAIER C3FE835CGJE, HAIER A1FE635CRJ, HAIER HNSE045

Zawias oryginalna do Lodówka HAIER HB22FWRSSAA

  • Część
  • Instrukcje

Cena części oryginalnej (ref. 722-11320) wynosi 225, 12 zł Od 10 egzemplarzy ta część zamienna jest zrabatowana i będzie kosztować jedynie 217, 69 zł.

Wartosc takiej nowej lodówki HAIER HB22FWRSSAA to 1 zł

Ta część oryginalna jest rekomendowana przez producenta HAIER, uzyskuje ocenę 10/10.

Ta czesc jest polecana do lodówki HAIER HB22FWRSSAA.

Wszystkie nasze części zamienne są nowe i są objęte dwuletnią gwarancją.

 20%
oszczędności
225, 12 zł

Zawias odpowiedni(a) do Lodówka HAIER HB22FWRSSAA

Cena zamiennika odpowiedniego (ref. 722-11320) wynosi 182, 93 zł Od 10 egzemplarzy ta część zamienna jest zrabatowana i będzie kosztować jedynie 176, 89 zł.

Ta część jest odpowiednia i kompatybilna z urządzeniem HAIER. Jej producent oferuje część o dobrym stosunku jakości do ceny z oceną 7/10.

① Prosimy uwaznie sprawdzic oznaczenie modelu (nazwe, numer) lodówki HAIER


 Darmowa dostawa

Tysiące części w magazynie
wszystkie produkty, wszystkie marki
w najlepszych cenach

Młoda ekipa, stworzona
do Państwa usług i aby Państwu pomóc
w znalezieniu poszukiwanej części

Wszystkie nasze części zamienne są nowe i są objęte dwuletnią gwarancją

Zwrot i wymiana gratis: pełna satysfakcja lub zwrot w okresie 15 dni

Oto przykłady nazwy i numeru modelu do lodówka:

  • HRF628...
  • D1...C2...C3...JRN150...HRF522...HB25...HTF610...

Gdzie znajdę oznaczenie modelu (numer, nazwa) urządzenia?

Opublikowano 29 maja 2017Dział II księgi wieczystej – „Własność” – przeznaczony jest do wpisów w zakresie własności i użytkowania wieczystego. Podzielony jest na rubryki:

2. 2 – Właściciel,
2. 3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu,
2. 4 – Użytkownik wieczysty,
2. 5 – Uprawniony.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

Charakterystyka rubryki 2. 2 „Właściciel”

W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna, w podrubryce 2. 2. 1 „Udział” wpisuje się kolejny numer udziału (w treści pola wpisuje się cyfrę oznaczającą ten numer), wielkość udziału (licznik/mianownik) w postaci ułamkowej oraz rodzaj własności, np. w przypadku wspólności ustawowej małżeńskiej będzie to 1/1.


Następnie w podrubryce 2. 5 – Osoba fizyczna, wprowadzane są dane: imiona właściciela/współwłaściciela, imiona rodziców oraz PESEL.

W części – „Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej” wprowadza się dokument, na podstawie którego właściciel nabył nieruchomość, datę sporządzenia tego dokumentu oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej akt własności.

Jeżeli właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawnia się szczegółowe dane identyfikujące organ reprezentujący Skarb Państwa, osobę prawną, której powierzono wykonywanie prawa Skarbu Państwa.

Podaje się udział w prawie własności (współwłasności) oraz numer udziału w tym prawie, nazwę organu reprezentującego Skarb Państwa, nazwę osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd.

W dziale II księgi wieczystej dla właściciela jakim jest Skarb Państwa ujawnia się siedzibę reprezentanta Skarbu Państwa, numer REGON, oraz wskazuje się rolę instytucji poprzez wpisanie: organ reprezentujący Skarb Państwa.

Właścicielem nieruchomości może być również jednostka samorządu terytorialnego jakim jest Gmina bądź związek tych jednostek – związek gminny. Wówczas, w dziale II księgi wieczystej, ujawnia się poprzez wpis, nazwę i siedzibę tej gminy, bądź w przypadku związku gmin, nazwę i siedzibę związku.

Jeżeli nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w dziale II księgi wieczystej, ujawnia się jej siedzibę i nazwę.

W dziale II księgi wieczystej ujawnia się również właścicieli nieruchomości jakimi mogą być:

  • Spółki prawa cywilnego, nieposiadające osobowości prawnej – w księdze wieczystej, prowadzonej dla spółki prawa cywilnego ujawnia się wszystkich jej wspólników poprzez podanie ich imion i nazwisk oraz imion ich rodziców.
  • Spółki jawne i komandytowe, mogące nabywać nieruchomości poprzez wniesienie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego jako wkładu wspólnika, nabycie przez spółkę – w dziale II księgi wieczystej ujawnia się nazwę firmy oraz adres siedziby spółki.

Uprawnionych z tytułu użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu określa się podobnie jak właściciela poprzez wskazanie numeru PESEL lub REGON.

Przeczytaj: Jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki?

Charakterystyka rubryki – 2. 3 „Właściciel wyodrębnionego lokalu”

W dziale tym opisuje się szczegółowo w poszczególnych podrubrykach, numer udziału, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Wpisuje się tutaj również numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz numer lokalu.

Charakterystyka rubryki – 2. 4 „Użytkownik wieczysty”

W części tej wpisuje się dane użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego. Przed dokonaniem wpisów dotyczących użytkowania wieczystego zamieszcza się we wszystkich łamach działu II napis ”Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”, jeżeli na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste znajduje się budynek stanowiący odrębną własność, napis podany wyżej uzupełnia się przez dodanie tekstu „oraz własności budynku i urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość”.

W przypadku budowy budynku przez użytkownika wieczystego częściowo na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, a częściowo na gruntach należących do gminy, własność budynku może być ujawniona w księgach wieczystych prowadzonych dla każdej z tych nieruchomości. org/2016/12/07/uzytkowanie-wieczyste-gruntu-zamieni-sie-we-wlasnosc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">W 2017 r. użytkowanie wieczyste gruntu zamieni się we własność

Opracowanie sporządzono w oparciu o:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.
2. St. Rudnicki – “Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczysto księgowych. Komentarz. Wydanie 6. ”Podobne artykuły

Księga Właścicieli Haier Hb22fwrssaa

Bezpośredni link do pobrania Księga Właścicieli Haier Hb22fwrssaa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Księga Właścicieli Haier Hb22fwrssaa