Książka danych technicznych Electrolux Egs6343

Książka danych technicznych Electrolux Egs6343 to kompletny przewodnik do wszystkich danych technicznych dotyczących modelu urządzenia. Zawiera on informacje na temat technicznych specyfikacji urządzenia, w tym moc, prąd znamionowy, napięcie, wymiary, waga, współczynnik mocy, współczynnik wydajności, przepływ powietrza, system sterowania i wiele innych. Ponadto książka zawiera informacje na temat bezpieczeństwa i dostosowania do różnych warunków pracy, w tym przestrzegania zgodności z normami i przepisami. Książka danych technicznych Electrolux Egs6343 jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać w pełni możliwości tego modelu urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Książka danych technicznych Electrolux Egs6343

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Electrolux Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa, ul. Karolkowa 30). Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo ich poprawiania. Oświadczenia w tym zakresie kierować należy na adres mailowy: dane. com.

Wysyłając wypełniony formularz:

o Wyrażasz dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Electrolux Poland sp. na adres e-mail informacji handlowych dotyczących ich produktów, promocji i usług. Niniejszą zgodę można wycofać w każdym czasie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem). Oświadczenia w tym zakresie kierować należy na adres mailowy: dane. com

o Wyrażasz dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Electrolux Poland sp. informacji marketingowych o nowych ofertach, produktach i promocjach drogą telefoniczną. com

o Wyrażasz dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Electrolux Poland sp. informacji marketingowych o nowych ofertach, produktach i promocjach za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS. com

Masz prawo wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Artykuł sponsorowanyNieruchomości

Prawo budowlane nakłada na właścicieli, wspólnotę mieszkaniową lub zarządców nieruchomości szereg obowiązków. Należy do nich również przechowywanie
i prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu - budowlanej i powykonawczej, a przede wszystkim książki obiektu budowlanego. Warto przy tym pamiętać, że zaniedbania w tym zakresie stanowią wykroczenie, które może skutkować nałożeniem na zobowiązanego kary w postaci grzywny. Czym zatem jest książka obiektu budowlanego i jak powinna być prowadzona?

KOB bez tajemnic

Książka obiektu budowlanego to niezwykle ważny dokument związany z eksploatacją budynku, prowadzony przez czas jego użytkowania. Zawiera on w sobie zapisy dotyczące przeprowadzanych remontów, przebudów oraz rozbudowy, które zostały wykonane
w trakcie użytkowania nieruchomości, a także informacje o badaniach i kontrolach stanu technicznego obiektu.
Dodatkowo w KOB powinny być rejestrowane informacje
o pozwoleniach na wykonane w budynku prace, jak również projekty przeprowadzanych tam robót. Książkę obiektu budowlanego należy założyć w momencie oddania obiektu budowlanego do użytkowania i przez cały okres korzystania z nieruchomości powinno dokonywać się w niej wpisów. Prowadzenie KOB to zadanie, które spoczywa na właścicielu obiektu lub firmie zajmującej świadczącej usługi zarządzania nieruchomościami, na przykład Dominium Zarządzanie i administrowanie.
Oprócz wpisów dotyczących wszelkich prac, kontroli i badań powinna ona zawierać również podstawowe dane dotyczące obiektu takie jak:

 • typ obiektu i jego dane adresowe,
 • dane właściciela lub zarządcy,
 • informację dotyczącą protokołu odbioru obiektu (numer i datę sporządzenia),
 • nazwę organu, który wydał, pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz numer i datę wydania,
 • ewentualne informacje o zmianie właściciela lub zarządcy,
 • wpis o zamknięciu książki,
 • dane ogólne o obiekcie i wykaz otrzymanej dokumentacji, a także plan sytuacyjny nieruchomości.

Wzór tego typu dokumentu regulowany jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie książki obiektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 roku
. Zgodnie z tym rozporządzeniem KOB powinna mieć format A4 i być wykonana w sposób trwały, co pozwoli na korzystanie z niej przez cały okres użytkowania obiektu.

Kto nie musi prowadzić książki obiektu budowlanego

Warto pamiętać, że nie wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek prowadzenia tego typu dokumentacji. Prowadzenie książki obiektu budowlanego nie jest wymagane w przypadku następujących obiektów:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • obiektów budownictwa o charakterze zagrodowym i letniskowym,
 • obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia,
 • dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzona jest książka drogi lub książka obiektu.

Właściwie prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, a przede wszystkim książki obiektu budowlanego, musi spełniać wymogi obowiązującego prawa, zarówno w zakresie rodzaju gromadzonych dokumentów, jak też ich formy i treści. Dokumentacja to powinna ponadto być kompletna, stale i systematycznie uzupełniana, a zdarzenia zachodzące we wspólnocie oraz bezpośrednio jej dotyczące muszą być opisywane w rzetelny sposób.

Podziel się

EHF6343FOK

Szczegółowe dane produktu