Konserwacja i usuwanie usterek Epson C11cg37201

Konserwacja i usuwanie usterek Epson C11cg37201 wymaga wiedzy i umiejętności technicznych. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i wyłączone z prądu. Następnie należy ostrożnie oczyścić obudowę urządzenia z kurzu i zabrudzeń. Ważne jest, aby używać tylko środków czyszczących do urządzeń elektrycznych. Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie elementy drukarki są dobrze zamontowane. Gdy wszystko jest w porządku, należy sprawdzić kabel zasilający, aby upewnić się, że jest w pełni włączony i nie ma uszkodzeń. Następnie należy sprawdzić, czy drukarka działa poprawnie, a jeśli nie, należy szukać usterek. Aby usunąć usterki, należy skontaktować się z profesjonalistą lub skorzystać z instrukcji obsługi.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i usuwanie usterek Epson C11cg37201

Jeśli wydruk jest nieoczekiwanie blady lub zawiera brakujące punkty, problemy te można rozwiązać, czyszcząc głowicę drukującą, co zapewnia prawidłowe rozprowadzanie tuszu przez głowicę.

Głowicę drukującą można wyczyścić z poziomu komputera, korzystając z programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy), lub z poziomu drukarki, korzystając z przycisków.

Uwaga:

Ponieważ podczas czyszczenia głowicy drukującej zużywany jest tusz z wszystkich pojemników, należy ją czyścić tylko w przypadku obniżenia jakości wydruku – na przykład gdy wydruk jest rozmazany lub brakuje kolorów czy też są one nieprawidłowe.

Aby sprawdzić, czy konieczne jest czyszczenie głowicy drukującej, należy użyć programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz). Pozwala to zaoszczędzić tusz.

Czyszczenie głowicy może nie być możliwe, jeśli poziom tuszu jest niski. Czyszczenie głowicy nie jest możliwe, jeśli tusz został wyczerpany. W pierwszej kolejności należy wymienić odpowiedni pojemnik z tuszem.

Korzystanie z programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w systemie Windows

Aby wyczyścić głowicę drukującą, korzystając programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) należy wykonać opisane poniżej czynności.

Upewnić się, że żadna kontrolka nie wskazuje błędu.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki znajdującą się na taskbar (pasek zadań), a następnie kliknąć polecenie Head Cleaning (Czyszczenie głowicy).

Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi dodawania ikony zawartymi w następnym rozdziale.

Postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Podczas wykonywania cyklu czyszczenia przez drukarkę kontrolka zasilania  miga. com/onlineguides/pl/s22/html/files/mark_ca. gif"/>Przestroga:

W żadnym przypadku nie należy wyłączać drukarki, dopóki kontrolka zasilania

Jeśli po czterokrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej jakość wydruku nie ulegnie poprawie, należy wyłączyć drukarkę i pozostawić ją wyłączoną przez co najmniej 6 godzin. Następnie należy ponownie wykonać test dysz i w razie potrzeby wyczyścić głowicę. Jeśli jakość druku nie ulegnie poprawie, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson.

Korzystanie z programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w systemie Mac OS X

Aby wyczyścić głowicę drukującą, korzystając programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy), należy wykonać opisane poniżej czynności.

Uruchomić program Epson Printer Utility 4.

Kliknąć przycisk Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w oknie dialogowym Utility (Program narzędziowy). com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_4. gif"/>

Aby utrzymać jakość wydruku, zaleca się regularne drukowanie kilku stron.

Korzystanie z przycisków drukarki

W celu oczyszczenia głowicy drukującej przy użyciu przycisków drukarki należy postępować zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami.

Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk zatrzymania/konserwacji . com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450110. gif"/>

Drukarka rozpocznie proces czyszczenia głowicy, a kontrolka zasilania  zacznie migać.

Kiedy kontrolka zasilania  przestanie migać, należy wydrukować arkusz testu dysz w celu potwierdzenia oczyszczenia głowicy.


Instrukcja napełniania kartridży w drukarkach Epson

Stosowanie w drukarkach kartridży, które samodzielnie można napełniać tuszem, pozwala ich użytkownikom na zaoszczędzenie sporej ilości pieniędzy. Jednak, choć napełnianie kartridży wydaje się czynnością prostą i realizowaną intuicyjnie, warto przed jej rozpoczęciem zapoznać się instrukcjami dotyczącymi tego procesu. Dziś postaramy się Wam nieco w tym pomóc, w przystępny sposób przybliżając nieco tę tematykę.

Od czego zatem należy zacząć?

Przede wszystkim warto przygotować sobie wszystkie przedmioty, które będą nam niezbędne podczas napełniania kartridża tuszem, by nie musieć ich szukać w trakcie pracy. W co się zatem zaopatrzyć?

 1. Przede wszystkim w buteleczki z tuszem,
 2. Pusty kartridż (przeznaczony do samodzielnego napełniania),
 3. Lejek do przelewania tuszu z butelki do kartridża,
 4. Strzykawkę min 10mln służącą do odsysania powietrza,
 5. Warto również zaopatrzyć się w gumowe rękawiczki, które uchronią nasze ręce przed ubrudzeniem tuszem,
 6. Płyn do szyb i papierowy ręcznik, za pomocą których usuniemy ewentualne zabrudzenia powstałe w procesie napełniania kartridża,
 7. Jeśli chcemy uniknąć ubrudzenia stołu, na którym będziemy pracować (lub innej płaskiej powierzchni), możemy przykryć go starymi gazetami,
 8. Dobrze również mieć blisko siebie zlew lub umywalkę, gdzie będziemy mogli od razu wyczyścić wszystkie przedmioty,

Przed rozpoczęciem procesu napełniania kartridża warto zapoznać się z konstrukcją samego kartridża (spójrz na rysunek poniżej).


Jeśli kartridż, który zamierzamy napełnić jest nowy i używamy go po raz pierwszy, na początku sprawdźmy, czy nie ma żadnych usterek i czy chip jest dobrze i prosto zamontowany, a także czy kartridż posiada na górze silikonową zatyczkę (może ona być również umieszczona luzem w opakowaniu). Następnie załóżmy rękawiczki i przygotujmy buteleczkę z tuszem. Teraz należy ustawić kartridż w pozycji pionowej i zdjąć silikonową zatyczkę, a do powstałego w ten sposób otworu włożyć lejek. Za pomocą tego lejka napełniamy kartridż atramentem z butelki (przed otwarciem buteleczki należy nią lekko wstrząsnąć, by wymieszać znajdujący się w niej atrament) do linii z oznaczeniem „Max”. Jeśli w naszym kartridżu nie ma takiego oznaczenia, pamiętajmy by nie napełniać go „po sam czubek”, gdyż to może spowodować problemy podczas drukowania. Po napełnieniu kartridża możemy umyć lejek zwykłą wodą i wysuszyć „na powietrzu”. Lejek ten może być ponownie użyty do kolejnego napełniania, nawet jeśli pozostaną na nim plamy po tuszu. Pamiętajmy jednak, że w przypadku dostania się resztek tuszu jednego koloru do kartridża innego koloru, mogą one spowodować „zabrudzenie” koloru.

Napełnianie kaset tuszem

Po napełnieniu kartridża bardzo ważną czynnością jest jego „odpowietrzenie”, czyli de facto usunięcie z niego powietrza, które zakłócałoby proces drukowania. W tym celu należy ustawić kartridż pionowo tak, by chip znajdował się po boku, a następnie w zaworze wylotowym umieścić strzykawkę w taki sposób, by poprzez naciśnięcie sprężyny otworzyć zawór. Teraz należy delikatnie pociągnąć tłoczek strzykawki tak, by usunąć z kartridża powietrze (razem z powietrzem do strzykawki zassane zostanie również trochę tuszu). Następnie należy usunąć strzykawkę z otworu ciągnąć ją prosto do góry. Kartridż jest teraz gotowy do zainstalowania w drukarce (należy włożyć go w odpowiednie miejsce i opuścić dźwignię blokady). W niektórych przypadkach do zainstalowania kartridża w drukarce będzie potrzebne włączenie urządzenia. Ostatnim etapem jest sprawdzenie, czy drukowanie odbywa się poprawnie (tzw. wydruk testowy).

Reset kaset Epson Stylus Photo

Istnieje również możliwość ponownego napełnienia kartridża, który już używaliśmy. W tym celu musimy najpierw wyjąć kasetkę z drukarki - uczynimy to podnosząc dźwignię blokady kartridża i wyjmując zatyczkę z kartridża w celu uwolnienia ciśnienia (może w tym momencie dojść do niewielkiego wytryśnięcia tuszu). Po ponownym włożeniu tej zatyczki (by uniknąć wycieku atramentu) możemy wyjąć kartridż z drukarki. Należy go napełnić tuszem do poziomu oznaczonego jako „Max”, wymienić korek silikonowy, zresetować chip (o czym za chwilę) i umieścić kartridż w drukarce (wcześniej przechylając go do przodu, by tusz znalazł się w kanale wylotowym). Warto przy tym pamiętać, że w przypadku używania nieoryginalnych tuszy niektóre modele drukarek nie pokazują poziomu tuszu, a jedynie informują o tym, że jakiś tusz się kończy (bez wskazania który)


Resetowanie chipu dokonywane jest za pomocą specjalnego resetera. Najprościej mówiąc czynność ta polega na zetknięciu styków znajdujących się na chipie ze stykami znajdującymi się na reseterze (oba przedmioty mają ich po siedem). Po prawidłowym wykonaniu tej czynności zobaczmy jak kilkukrotnie zamruga czerwona dioda - będzie to oznaczało, że trwa proces resetowania chipu. Po jego zakończeniu dioda zaświeci się na zielono - wówczas należy odłączyć chip od resetera - jest on już gotowy do użycia. Resetując chip musimy pamiętać, że jest on bardzo delikatny i wrażliwy na wstrząsy elektryczne.


Czasem zdarza się, że chip ulegnie awarii i musi zostać wymieniony. Oznaką takiego stanu rzeczy jest wyświetlanie przez drukarkę informacji o błędzie kartridża. Jeśli nie da się usunąć takiego błędu poprzez zresetowanie kartridża, oznacza to, iż nastąpiło zwarcie i trzeba wymienić chip. Sama wymiana jest bardzo prosta: należy podważyć zamocowany w kartridżu chip za pomocą nożyka, a następnie w tym samym miejscu przykleić (najlepiej za pomocą taśmy) nowy chip. Trzeba przy tym pamiętać, by umieścić go dokładnie w taki sam sposób, w jaki zamontowany był stary chip. Proces montowania chipu najlepiej realizować gołymi (koniecznie suchymi) rękami, nie używając do tego żadnych rękawiczek. Po przyklejeniu chipu należy go docisnąć i upewnić się, czy przylega płasko do powierzchni, a także sprawdzić, czy nie styka się z niczym, co mogłoby zakłócić proces jego odczytu.

Reseter kompatybilny jest z modelami drukarek Epson:

EPSON Stylus Pro 4000 EPSON Stylus Pro 4450 EPSON Stylus Pro 4800 EPSON Stylus Pro 4880 EPSON Stylus Pro 7450 EPSON Stylus Pro 7600 EPSON Stylus Pro 7800 EPSON Stylus Pro 7880 EPSON Stylus Pro 9450 EPSON Stylus Pro 9600 EPSON Stylus Pro 9800 EPSON Stylus Pro 9880 EPSON Stylus Pro 10000 EPSON Stylus Pro 10600

Tagi:wieczne tusze epson,reset tuszy epson,epson 4800,epson 4880,epson 9700,epson chip reseter,reset epson,naprawa drukarek epson,serwis epson stulus photo,tusze do drukarek epson,epson chip,epson 4450,

 • Przed zakupieniem drukarki lub skanera

Czym jest usługa Epson Connect?

Epson Connect to usługa łącząca klientów z drukarkami Epson przez Internet lub sieć lokalną.

Epson Connect obejmuje następujące usługi.

 • Email Print
 • Epson iPrint
 • Scan to Cloud
 • Remote Print
 • Więcej informacji o usł. Epson Connect: https://www. com

  Jaka sieć jest wymagana do korzystania z usługi Epson Connect?
 • Zalecane jest połączenie z Internetem (IPv4).
 • - Minimalna szybkość pobierania: 512 Kb/s lub większa
 • - Zalecana szybkość pobierania: 1 Mb/s lub większa
 • Usługa Epson Connect korzysta z portu 5222 (wyłącznie drukarki).
  Należy upewnić się, że port ten jest włączony w sieci biurowej.Czy moja drukarka lub skaner obsługuje usługę Epson Connect?

  Listę drukarek i skanerów obsługujących usługę Epson Connect można znaleźć na tej stronie.

  Czy usługa Epson Connect jest bezpłatna?

  Tak, usługa Epson Connect jest bezpłatna.

  W ramach usługi Epson Connect można jednak także korzystać z usług innych firm. Aby korzystać z usług innych firm, należy potwierdzić ich „Warunki użytkowania”.

  Czy połączenie pomiędzy moimi urządzeniami a serwerem usługi Epson Connect jest bezpieczne?

  Cała komunikacja (poza pocztą e-mail) pomiędzy serwerem usługi Epson Connect a urządzeniami jest szyfrowana poprzez zastosowanie zabezpieczenia TLS.

 • Po zakupieniu drukarki lub skanera
 • Co należy zrobić po zakupieniu drukarki lub skanera?

  Zarejestruj drukarkę lub skaner w usłudze Epson Connect z ustawieniami drukarki lub skanera. Sprawdź tutaj.

  Czy mogę korzystać z usługi Epson Connect nawet wtedy, gdy drukarka lub skaner jest podłączona do komputera kablem USB? Nie, nie możesz. Należy podłączyć drukarkę lub skaner do sieci, takiej jak Ethernet i Wi-Fi, która ma połączenie z Internetem.Dalsze informacje dotyczące ustawień sieciowych drukarki lub skanera, znajdują się w papierowym podręczniku dostarczonym z drukarką lub skanerem lub w podręcznikach on-line.Czy mogę korzystać z usługi Epson Connect bez routera sieciowego lub punktu dostępowego? Używam drukarki lub skanera do drukowania i skanowania przez sieć, bez żadnych problemów, ale nie mogę zarejestrować mojej drukarki lub skanera w usłudze Epson Connect.

  Należy wziąć pod uwagę następujące przypadki:

 • Jeśli nie można uzyskać dostępu do Internetu ze swojego urządzenia, router sieciowy nie jest połączony z Internetem.
 • Nieprawidłowe ustawienie serwera DNS i/lub ustawienie domyślnej bramy drukarki lub skanera.
 • W zależności od otoczenia sieciowego, ustawienie serwera proxy jest wymagane, ale jest nieprawidłowe.
 • Podczas rejestracji drukarki w Epson Connect z komputera z systemem Windows, na ekranie Epson Connect Printer Setup pojawia się komunikat [Nie można wyświetlić strony] i nie można kontynuować.

  Jeśli wersja przeglądarki zainstalowanej w posiadanym komputerze jest nieaktualna (na przykład Internet Explorer 6), może być wyłączona komunikacja TLS. W tym przypadku nie można kontynuować rejestracji drukarki. Wypróbuj następujące rozwiązania.

 • Zaktualizuj Internet Explorer do wersji 8 lub nowszej, a następnie ponownie uruchom Epson Connect Printer Setup.
 • Użyj innych przeglądarek do uruchomienia Web Config, a następnie zarejestruj drukarkę w Epson Connect.
 • Web Config można uruchomić z użyciem przeglądarki komputera lub przeglądarki urządzenia typu smart. Kliknij tutaj w celu uzyskania szczegółów.

  Nie można odebrać wysłanej wiadomości e-mail.

  Może być wiele przyczyn, takich jak:

  Nieprawidłowe adresy odbiorców
 • Maksymalnie można wprowadzić 100 adresów e-mail drukarek.
 • Drukowanie po wprowadzeniu adresu e-mail drukarki w polu Bcc (Niewidoczna kopia) nie jest możliwe.
 • Za duży rozmiar wiadomości e-mail
  W ramach usługi Email Print można drukować tylko pliki załączników o rozmiarze do 20 MB. Po przekroczeniu 20 MB nic nie zostanie wydrukowane.
  Należy zmniejszyć całkowity rozmiar załączników do wartości poniżej 20 MB.
  Za dużo załączników
  W ramach usługi Email Print można drukować do 10 załączników. Jeśli liczba załączników przekroczy 10, nic nie zostanie wydrukowane.
  Należy zmniejszyć liczbę załączników i wysłać ponownie.
  Nic się nie drukuje
  W opisanym poniżej przypadku nic nie zostanie wydrukowane:
 • Pusta wiadomość e-mail
 • Drukarka jest ustawiona na tryb Brak drukowania wiadomości e-mail, a wiadomość e-mail nie ma żadnych załączonych plików.
 • Załączony plik to plik dokumentu, ale drukarka jest ustawiona na tryb Papier fotograficzny i ma tylko jeden podajnik.
 • Za dużo oczekujących wiadomości e-mail
  Kolejka wydruku drukarki przekroczyła maksymalną liczbę oczekujących wiadomości e-mail.
  Skontaktuj się z właścicielem drukarki.
  Usługa zawieszona
  Właściciel drukarki zawiesił usługę Email Print dla danej drukarki.
  Niezaakceptowany nadawca
  Twojego adresu e-mail nie ma na liście zaakceptowanych nadawców drukarki.
  Aby zarejestrować swój adres e-mail, należy skontaktować się z właścicielem drukarki.
  Trwa konserwacja usługi Epson Connect.
  Wyślij ponownie wiadomość e-mail później.
  Niektórzy dostawcy usługi poczty e-mail mogą odrzucić adres e-mail drukarki, jeśli zawiera on określone znaki.
  Dostawca może na przykład odrzucić adres e-mail drukarki, który zawiera znak „! ” lub „%”.
  Aby wyłączyć określone znaki z adresu e-mail drukarki, należy skontaktować się z właścicielem drukarki.
  Moja drukarka Epson Connect nie drukuje wiadomości e-mail.

  Sprawdź/wykonaj następujące czynności:

 • Czy włączone jest zasilanie drukarki.
 • Czy drukarka nie wykazuje błędów.
 • Czy drukarka jest podłączona do sieci z dostępem do Internetu.
 • Spróbuj ponownie uruchomić drukarkę.
 • Sprawdź stronę użytkownika usługi Epson Connect i upewnij się, że usługa nie została zawieszona.
 • Serwer Epson Connect może być zajęty lub ilość drukowanych danych jest duża. Przetworzenie żądania może trochę potrwać. Zaczekaj, aż nastąpi zakończenie przetwarzania żądania.
 • Nie można wydrukować dołączonego pliku.

  Funkcja Email Print usługi Epson Connect obsługuje następujące typy plików:

 • Microsoft Word (doc, docx)
 • Microsoft Excel (xls, xlsx)
 • Microsoft PowerPoint (ppt, pptx)
 • PDF
 • JPEG
 • BMP
 • GIF
 • PNG
 • TIFF
 • Funkcja Email Print usługi Epson Connect obsługuje pakiet Microsoft Office 2000, XP, 2003, 2007, 2010.
  Jeśli typ pliku jest nieobsługiwany, należy wykonać jego konwersję na format PDF, a następnie dołączyć go do wiadomości e-mail.

  Załączone pliki wiadomości e-mail w „formacie RTF” mogą nie zostać wydrukowane. Wyślij wiadomość e-mail w formacie HTML lub jako zwykły tekst.

  Nie można wydrukować następujących plików:

 • Plik zaszyfrowany
 • Plik z hasłem lub z podpisem cyfrowym
 • Plik z ustawionym zakazem wydruku
 • Plik uszkodzony częściowo lub w całości
 • Plik PDF, który został ustawiony na wydruk wyłącznie w niskiej rozdzielczości
 • Plik PDF, który zawiera dużą liczbę wektorów, takich jak dane przekonwertowane z CAD
 • Wielostronicowy plik TIFF
 • Jeśli plików nie można wydrukować, wykonaj samodzielnie konwersję na format PDF lub plik obrazu.

  Ograniczenia usługi Email Print.

  Ustawienie usługi Email Print dotyczące drukowania wiadomości e-mail jest następujące:

  Rodzaj papieru dokumentu:papier zwykły
  Liczba kopii:nieobsługiwaneUkład wydruku (wiele stron na jednym arkuszu):2-stronny:obsługiwane są wyłącznie wydruki jednostronne. Kolorowy/Czarny:kolor (poza drukarkami z czarnym tuszem)Excel:wydrukowany zostanie wyłącznie aktywny arkuszWybierz stronę:PIM i EXIF:

  Nikt nie może zmienić tego ustawienia.

  Rodzaj papieru do wydruku zdjęć:Zwykły papier/Papier fotograficznyRozmiar papieru:zależy od modeluKolejność druku:Normalna/Odwrotna

  Wysyłający nie może zmienić tego ustawienia.
  Właściciel drukarki może zmienić to ustawienie na stronie użytkownika usługi Epson Connect.Dlaczego wydrukowany plik różni się od oryginału?

  Czcionka
  Czcionka w oryginalnej wiadomości e-mail lub pliku może nie być obsługiwana przez usługę Email Print. Może zostać zastąpiona inną czcionką, co ma wpływ na formatowanie strony.
  Znaki
  Jeśli usługa Email Print nie rozpozna znaku, może go zastąpić podczas drukowania znakiem „? ”.
  Niektóre wiersze w pliku Excel
  Niektóre wiersze w plikach Excel nie są drukowane prawidłowo. Zapisz samodzielnie plik jako PDF i wyślij ponownie.
  Podgląd
  Wydrukowany plik może wyglądać inaczej niż na podglądzie na komputerze Windows lub Mac.
  Plik pakietu Office
  Wydrukowany plik może wyglądać inaczej niż po wydrukowaniu przy użyciu pakietu Office.
  Zapisz samodzielnie plik jako PDF i wyślij ponownie.
  Treść wiadomości e-mail
 • Niektóre grafiki w wiadomości e-mail HTML mogą zostać zastąpione ikoną z czerwonym znakiem „x”.
 • Rozmiar niektórych grafik w wiadomości e-mail HTML może nie zostać zmieniony (dopasowany).
 • Ograniczenia programu Apple Mail.
 • Niezależnie od włączenia drukowania na papierze fotograficznym, obraz (plik obrazu) zostanie wydrukowany na papierze zwykłym.
  W przypadku wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu programu AppleMail lub urządzenia przenośnego Apple (iPad, iPhone lub iPod) plik obrazu zostanie przekonwertowany na format podobny do strony sieci Web (HTML). Funkcja Email Print usługi Epson Connect drukuje strony sieci Web na zwykłym papierze.
 • Jeśli oryginalna wiadomość e-mail zostanie wysłana jako wiadomość e-mail HTML, zawartość wiadomości e-mail zostanie potraktowana jako załączony plik.
 • Nie można wydrukować opisu wiadomości umieszczonego poniżej pliku załącznika.
 • Ograniczenia programu Outlook.
 • Znaki wiadomości e-mail można odczytywać od prawej do lewej (np. hebrajski lub arabski).
 • W wiadomościach e-mail nie można zmienić rozmiaru (dopasować) niektórych grafik o dużej liczbie pikseli.
 • Nie działa odwoływanie wiadomości. Nie należy anulować wysyłania wiadomości e-mail.
 • Załączone pliki wiadomości e-mail w „formacie RTF programu Outlook” mogą nie zostać wydrukowane.
 • Dlaczego pliki obrazów są drukowane na zwykłym papierze, a nie na papierze fotograficznym?

  Można skonfigurować Ustawienia drukowania w celu drukowania obrazów na papierze fotograficznym.

  Należy wykonać następujące czynności:

  1. Zaloguj się na stronie użytkownika usługi Epson Connect.
  2. Wybierz kolejno pozycje Email Print - Ustawienia drukowania. Zaznacz opcję Drukowanie na papierze fotograficznym.
  Czy ktoś może wysłać wiadomości e-mail do mojej drukarki?

  Tak, domyślne ustawienie umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail i załączników do drukowania każdemu, kto zna adres e-mail drukarki. Aby ograniczyć możliwość drukowania za pomocą drukarki, włącz listę zaakceptowanych wysyłających. W dowolnym czasie można dodać lub usunąć adresy e-mail i domeny wysyłającego z listy zaakceptowanych wysyłających.

  Czy można drukować tylko załączniki, bez informacji o wysyłającym lub treści wiadomości e-mail?
 • Aby informacje o wysyłającym wiadomość e-mail nie były drukowane,
  należy usunąć zaznaczenie informacji o wysyłającym ze strony Ustawienia drukowania na stronie użytkownika usługi Epson Connect.
 • Aby treść wiadomości e-mail nie była drukowana,
  należy usunąć zaznaczenie treści wiadomości e-mail ze strony Ustawienia drukowania na W przypadku wysyłania wiadomości e-mail z wieloma plikami obrazów przy użyciu programu Apple Mail, treść wiadomości e-mail może zostać wydrukowana niezależnie od wyłączenia drukowania „Drukuj treść wiadomości e-mail”.Jak anulować zadanie drukowania?

  Wysyłający nie może anulować drukowania.
  Właściciel drukarki może anulować drukowanie; sprawdź tutaj.Dlaczego nie można uzyskać powiadomienia pocztą e-mail?

  Przyczyn nieodbierania powiadomień pocztą e-mail może być kilka.

 • Wiadomość e-mail z powiadomieniem może znajdować się w folderze SPAM. Sprawdź ustawienia filtra SPAM.
 • Powiadomienia pocztą e-mail mogą być wyłączone. Zaloguj się na stronie użytkownika usługi Epson Connect i sprawdź stronę Ustawienia powiadomień wiadomości e-mail.
 • Adres e-mail zarejestrowany w usłudze Epson Connect jest nieprawidłowy. com/user/">stronie użytkownika usługi Epson Connect i sprawdź swój adres e-mail na stronie Informacje o koncie.
 • Wystąpiło opóźnienie w rozsyłaniu powiadomień pocztą e-mail i wiadomość nie została jeszcze odebrana.
 • Odebrano powiadomienie o błędzie, ale w drukarce jest tusz lub papier. Co się dzieje?

  Sprawdź drukarkę, aby upewnić się, że pokrywy skanera lub drukarki są całkowicie zamknięte. Po otwarciu pokryw podczas zadania drukowania niektóre drukarki przerywają drukowanie.

  Jak mogę potwierdzić wysłanie danych skanowania?

  Należy sprawdzić następujące elementy:

 • Sprawdź, czy na ekranie LCD drukarki lub skanera nie są wyświetlane żadne komunikaty o błędach.
 • Uzyskaj dostęp do pozycji „Dziennik skanowania” na stronie użytkownika usługi Epson Connect i sprawdź, czy stan zadania skanowania to „Zakończono”.
 • Jeśli miejsce docelowe to adres e-mail, sprawdź, czy za pomocą drukarki wydrukowana została odpowiedź na błąd.
 • Potwierdź, że właściciel drukarki lub skanera nie odebrał żadnych powiadomień o błędach.
 • Wydrukowany został komunikat o błędzie od odbiorcy.
  Rozmiar wiadomości e-mail „Scan to Cloud” przekroczył limit docelowego serwera poczty e-mail.
  Zwykle rozmiar wiadomości e-mail, którą może odebrać docelowy serwer poczty e-mail, jest ograniczony. Po wysłaniu wiadomości e-mail, która przekracza limit, docelowy serwer poczty e-mail jej nie odbierze.
  Aby rozwiązać ten problem, należy zmniejszyć liczbę wysyłanych jednocześnie zeskanowanych stron.
  Odbiorca odrzuca wiadomości e-mail z adresu e-mail Twojej drukarki.
  Jeśli odbiorca jest skonfigurowany na odbieranie wiadomości e-mail wyłącznie z określonych adresów e-mail, a adres e-mail Twojej drukarki nie został zarejestrowany, to wiadomość e-mail z drukarki zostanie odrzucona.
  Jeśli odbiorcą jest drukarka Epson Connect i włączona jest „Lista zaakceptowanych wysyłających”, adres e-mail Twojej drukarki musi zostać zarejestrowany na liście „Lista zaakceptowanych wysyłających” docelowych drukarek.Wysłano dużo danych skanowania, ale wysłanie nie powiodło się, chociaż nie został wydrukowany ani wyświetlony żaden błąd.

  Należy wziąć pod uwagę następujący przypadek:

 • Miejsce docelowe może usunąć dane skanowania (załączony plik) z wysłanej wiadomości e-mail. Jeśli załączone dane skanowania są zbyt duże, niektóre serwery docelowe mogą automatycznie usuwać załączony plik i dostarczać treść wiadomości e-mail.
  W takim przypadku nie zostanie wydrukowany ani wyświetlony żaden komunikat o błędzie, ponieważ serwer docelowy nie zgłasza błędu.
  Wysłano dane skanowania do drukarki innego producenta, ale nie zostały one wydrukowane.

  Jeśli docelowa drukarka jest ustawiona na odbieranie wiadomości e-mail tylko z określonych adresów e-mail, a adres e-mail drukarki lub skanera użytkownika nie został zarejestrowany, dane skanowania mogą zostać odrzucone, a za pomocą drukarki użytkownika nie zostanie wydrukowany żaden komunikat o błędzie.
  Aby rozwiązać ten problem, adres e-mail drukarki lub skanera użytkownika należy dodać do listy zaakceptowanych wysyłających docelowej drukarki.Za pomocą mojej drukarki nie można wydrukować żadnych wiadomości e-mail z odpowiedziami lub błędami z miejsca docelowego.

 • Adres e-mail miejsca docelowego nie został zarejestrowany na liście „Lista zaakceptowanych wysyłających” drukarki użytkownika w usłudze Email Print.
  Po włączeniu listy „Lista zaakceptowanych wysyłających” należy zarejestrować na niej adres e-mail wysyłającego wiadomości e-mail z odpowiedziami lub błędami.
  Przejdź do listy „Lista zaakceptowanych wysyłających” na stronie użytkownika usługi Epson Connect i dodaj adres e-mail do listy.
 • Drukowanie treści wiadomości e-mail jest wyłączone w ustawieniach usługi Email Print.
  Jeżeli opcja „Drukuj treść wiadomości e-mail” nie jest zaznaczona, te wiadomości e-mail nie będą drukowane.
  Przejdź do pozycji „Email Print - Ustawienia drukowania” na stronie użytkownika usługi Epson Connect, zaznacz pole wyboru „Drukuj treść wiadomości e-mail” i kliknij przycisk „Zastosuj”.
 • Drukarka ma tylko tacę papieru (lub kasetę) i włączona jest funkcja „Drukowanie zdjęć”.
  Jeśli drukarka ma tylko 1 tacę papieru (lub kasetę) i włączona zostanie funkcja „Drukowanie zdjęć” w ustawieniach usługi Email Print, te wiadomości e-mail nie będą drukowane. com/user/">stronie użytkownika usługi Epson Connect, usuń zaznaczenie pola wyboru „Drukowanie zdjęć” i kliknij przycisk „Zastosuj”.
 • Miejsce docelowe to adres e-mail drukarki funkcji Email Print usługi Epson Connect.
  Jeśli miejsce docelowe to adres e-mail drukarki funkcji Email Print usługi Epson Connect, powiadomienia e-mail „Odebrana wiadomość e-mail” i „Drukowanie zakończone” nie zostaną wydrukowane.Jak zatrzymać drukowanie za pomocą mojej drukarki wszelkich wiadomości e-mail z odpowiedziami lub błędami z miejsca docelowego?

  Należy wypróbować następujące sugerowane rozwiązania:

 • Włącz listę „Lista zaakceptowanych wysyłających” i zarejestruj tylko adresy e-mail wysyłających, których wiadomości e-mail chcesz drukować. Włącz listę i zarejestruj tylko adresy e-mail osób, od których chcesz otrzymywać wiadomości e-mail.
 • Wyłącz drukowanie treści wiadomości e-mail. com/user/">stronie użytkownika usługi Epson Connect, usuń zaznaczenie pola wyboru „Drukuj treść wiadomości e-mail” i kliknij przycisk „Zastosuj”.Jakość odebranych danych skanowania jest niska lub dane nie zostały wydrukowane prawidłowo.

  Jakość wyświetlania i drukowania zależy od urządzeń odbiorcy. Dalsze informacje można uzyskać u producenta.

  Jak mogę zmienić moje konto usługi online (np. Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint Online i Box) zarejestrowanej jako miejsce docelowe?
 • Zaloguj się do usługi online, której konto chcesz zmienić na bieżące konto powiązane z usługą Epson Connect.
 • Otwórz stronę zarządzania aplikacją powiązaną z usługą.

  Uwaga:

  Procedury otwierania strony zarządzania aplikacją zależą od usługi.

 • Wybierz stronę Lista docelowa skanowania.
 • Usuń z listy konto(a) docelowe usługi online.
 • Zarejestruj nowe konto jako docelowe.
 • W przypadku usługi Evernote, usuń adres e-mail usługi Evernote na stronie Lista docelowa skanowania i dodaj nowy.
 • Funkcja Scan to Cloud może nie być dostępna dla usług online, w zależności od kraju lub regionu.
 • Wysłałem dane skanowania do miejsca docelowego, na adres e-mail, ale jeszcze nie dotarły.

  Poczta e-mail może nie dotrzeć w następujących przypadkach:

 • Może być nieprawidłowy adres e-mail, zarejestrowany w opcji Lista miejsc docelowych. Zarejestruj się na Stronie użytkownika Epson Connect i sprawdź adres e-mail na liście.
 • Wiadomość e-mail mogła trafić do foldera SPAM.
 • Wystąpiło opóźnienie w dostarczeniu wiadomości e-mail i wiadomość jeszcze nie dotarła.
 • Czy mogę ustawić wiele kont usługi online (np. Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint Online i Box)?

  Dla drukarki lub skanera można skonfigurować wiele kont.

  Wykonaj następujące czynności:

 • Zarejestruj na stronie użytkownika usługi Epson Connect.
 • Wybierz stronę [Lista miejsc docelowych].
 • Dodaj miejsce docelowe.
 • Wybierz usługę online dla której chcesz dodać nowe konto.
 • Dodaj nowe konto na stronie [Wybór konta].
 • Jaki jest adres e-mail źródła podczas wysyłania zeskanowanych danych przez e-mail ze skanerów?

  Skanery nie mają adresu e-mail. Dlatego zeskanowane dane są wysyłane z następującego adresu e-mail źródła: noreply@print. com

  I sent scan data to the OneDrive destination, but error is occurred and data is not stored in OneDrive.

  OneDrive access method has been changed at February 9th, 2023.If you added OneDrive destination of Scan to Cloud before that day, you need to reauthenticate OneDrive,Please see this page for the reauthentication.

  Jak sprawdzić stan Remote Print?

  Można to sprawdzić przez iPrint lub menu Sterownik Remote Print [Konserwacja] - [Historia drukowania].
  Właściciel drukarki może sprawdzić stan poprzez dostęp do "Remote Print - Plik log drukowania" na stronie użytkownika Epson Connect.Jak anulować zadanie Remote Print?

  Można to zrobić przez iPrint lub menu Sterownik Remote Print [Konserwacja] - [Historia drukowania].
  Właściciel drukarki może także anulować zadanie zdalnego wydruku.Nie można używać podglądu wydruku.

  Urządzenie mobilne lub komputer nie są podłączone do Internetu.
  Jeśli połączenie z Internetem nie jest dostępne, niedostępny będzie Podgląd wydruku.
  Może być zajęty serwer Epson Connect
  Serwer Epson Connect może być zajęty i przetworzenie zadania drukowania może trwać pewien czas.
  Zaczekaj chwilę na wyświetlenie podglądu.
  Usługa Remote Print została wyłączona przez właściciela drukarki
  Jeśli właściciel drukarki wyłączył usługę Remote Print, Podgląd wydruku będzie niedostępny.
  Właściciel drukarki zmienił klucz dostępu do usługi Remote Print
  Jeśli właściciel drukarki zmienił klucz dostępu do usługi Remote Print, to podgląd wydruku będzie niedostępny, z powodu niepasujących do siebie kluczy dostępu.
  Należy się skontaktować z właścicielem drukarki.
  Wykonywanie konserwacji usługi Epson Connect.
  Jeśli usługa Epson Connect zostanie przerwana z powodu konserwacji serwera, podgląd wydruku będzie niedostępny. Spróbuj później.
  Nie można drukować z wykorzystaniem usługi Remote Print
  Rozmiar papieru określony dla usługi Remote Print nie pasuje do rozmiaru papieru określonego na stronie użytkownika Epson Connect.
  Dla usługi Remote Print należy określić taki sam rozmiar papieru, jak określony na stronie użytkownika Epson Connect. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do "Błędu rozmiaru papieru".
  Plik bez możliwości wydruku
  Jeśli ścieżka drukowania iPrint zostanie ustawiona na "Zdalny", ograniczone będą rodzaje drukowanych plików lub warunki wydruku. Sprawdź tutaj.
  Jeśli ścieżka drukowania zostanie ustawiona na "Lokalny" lub Sterownik Remote Print, wymienione wyżej ograniczenie nie będzie miało zastosowania.
  Jeśli nie jest dostępne połączenie z Internetem, nie będzie możliwe korzystanie z usługi Remote Print.
  Jeśli właściciel drukarki wyłączył usługę Remote Print, nie będzie możliwe korzystanie z usługi Remote Print.
  Jeśli właściciel drukarki zmienił klucz dostępu do usługi Remote Print, nie będzie możliwe korzystanie z usługi Remote Print, z powodu niepasujących do siebie kluczy dostępu.
  Po zatrzymaniu usługi Epson Connect z powodu konserwacji serwera, nie będzie możliwe korzystanie z usługi Remote Print.
  Wydruki wykonane za pomocą funkcji drukowania zdalnego iPrint różnią się w zależności od tego, czy wybrana jest opcja "Lokalny" czy "Zdalny".

  Jeśli dla ścieżki drukowania wybrana zostanie opcja "Lokalny", zadania drukowania będą generowane przez aplikację Epson iPrint; jeśli wybrana zostanie opcja "Zdalny", zadania drukowania będą generowane przez serwer Epson Connect. Może to być przyczyną nieznacznych różnic w wydruku końcowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

  W przypadku plików programu Microsoft Office Excel:

 • Jeśli dla ścieżki drukowania wybrana zostanie opcja "Lokalny", wydrukowany zostanie pierwszy arkusz książki.
 • Jeśli dla ścieżki drukowania wybrana zostanie opcja "Zdalny", wydrukowany zostanie arkusz aktywny.
 • Jakość drukowania przez iPrint różni się od jakości drukowania przez Mac.

  Dla plików iWork lub stron sieciowych, iPrint przetwarza dane drukowania, jednakże jakość drukowania może się różnić, od jakości drukowania z Mac.

  Jak mogę dodawać lub usuwać drukarkę(i) w komputerze Mac, aby używać Remote Print Driver?

  Zarejestruj adres e-mail drukarki przez Epson Remote Print Utility, a następnie dodaj drukarkę do komputera Mac. Używając tych samych procedur, można także usunąć drukarkę.

  Dlaczego wyniki drukowania uzyskane z użyciem Remote Print Driver różnią się od uzyskanych ze zwykłego sterownika drukarki? Dostępne ustawienia drukowania Remote Print Driver różnią się od uzyskanych ze zwykłego sterownika drukarki, ponieważ dane wydruku są generowane w serwerze Epson Connect. Nawet po wykonaniu tych samych ustawień drukowania, jak ze zwykłym sterownikiem drukarki, wyniki drukowania mogą się różnić.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z siecią lub drukowaniem
 • Moja drukarka Epson Connect nie drukuje.
 • Czy włączone jest zasilanie drukarki. Połączenie usługi Epson Connect z drukarką może potrwać kilka minut.
 • Czy w drukarce nie ma błędów. com/user/">stronę użytkownika Epson Connect i upewnij się, że usługa nie została zawieszona.
 • Moja drukarka zatrzymuje drukowanie w trakcie jego wykonywania, co powinienem zrobić?

  Przerywanie zadania drukowania może być spowodowane kilkoma przyczynami.
  Należy sprawdzić następujące elementy:

 • Sprawdź, czy nie zostały odebrane wiadomości e-mail z aktualizacjami stanu usługi Epson Connect
 • Upewnij się, że działa połączenie z Internetem (do sprawdzenia dostępu do Internetu można wykorzystać komputer)
 • Upewnij się, że drukarka jest włączona i nie ma błędów
 • Upewnij się, że jest silny sygnał połączenia drukarki z routerem bezprzewodowym
 • UWAGA: Spróbuj przenieść drukarkę do innego miejsca w zasięgu działania sieci bezprzewodowej. Należy unikać umieszczania drukarki w pobliżu kuchenki mikrofalowej, telefonu bezprzewodowego 2, 4 GHz lub dużego, metalowego przedmiotu, takiego jak szafa na akta.

  Jak sprawdzić, czy moja drukarka jest połączona z usługą Epson Connect?

  Upewnij się, że drukarka jest gotowa do wydruku i nie ma błędów.
  Po zarejestrowaniu w Epson Connect, sprawdź następujące elementy:

 • Zarejestruj się na stronie użytkownika Epson Connect i sprawdź stan drukarki na liście drukarek.
 • Użycie panelu sterowania drukarki (wyłącznie wybrane drukarki).
 • Po odłączeniu drukarki od usługi Epson Connect, drukarka spróbuje połączyć się ponownie automatycznie, w ciągu 20 minut. Czas ponownego połączenia zależy od sieci i dostępności serwera.

  Co powinienem zrobić, jeśli usługa Epson Connect nagle przestanie działać?
 • Upewnij się, że drukarka jest gotowa do wydruku i nie ma błędów.
 • Sprawdź, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci przewodowej lub bezprzewodowej.
 • Upewnij się, że działa prawidłowo usługa połączenia z Internetem.
 • Jeśli usługa jest nadal niedostępna, skontaktuj się z pomocą techniczną Epson.

  Co oznacza "Stan XMPP" na arkuszu stanu sieci? Nic:Stan XMPP wskazuje zatrzymanie z powodu błędu połączenia HTTPS. Sprawdź stan HTTPS. Nie znaleziono serwera DNS:Nie powiodło się uzyskanie dostępu do serwera DNS. Sprawdź, czy działa prawidłowo połączenie z Internetem oraz, czy są prawidłowe ustawienia serwera DNS drukarki. Brak rozpoznania nazwy domeny:Nie powiodło się rozpoznanie nazwy domeny DNS. W celu uzyskania pomocy należy się skontaktować z administratorem sieci. Nie znaleziono serwera proxy:Nie można uzyskać dostępu do serwera proxy. Sprawdź ustawienia serwera proxy. Odrzucone przez serwer proxy:Nie powiodło się połączenie z serwerem proxy. Sprawdź, czy jest otwarty port XMPP (5222). Nie znaleziono serwera XMPP:Tymczasowo niedostępne połączenie z Internetem lub z usługą Email Print Epson Connect. Błąd serwera:Tymczasowo niedostępna usługa Email Print Epson Connect. Co oznacza "Stan HTTPS" na arkuszu stanu sieci? Stan HTTP wskazuje zatrzymanie z powodu błędu połączenia XMPP. Sprawdź stan XMPP. Nie powiodło się połączenie z serwerem proxy. Sprawdź, czy jest otwarty port HTTPS (443). Nie znaleziono serwera HTTPS:Drukarka wydrukowała ponownie ten sam plik.

  Gdy połączenie internetowe między serwerem Epson Connect a drukarką jest niestabilne, serwer może nie potwierdzić zakończenia drukowania. W tym przypadku, zadanie drukowania może zostać wydrukowane ponownie.Przyczyna może być następująca:

 • Drukarka nie jest prawidłowo połączona z Internetem lub szybkość połączenia jest niewystarczająca.
 • Sprawdź wymagane otoczenie sieciowe tutaj.
 • Jeśli w otoczeniu sieciowym używany jest serwer proxy, połączenie internetowe może być niestabilne, zależnie od ustawień serwera.
 • Gdy drukarka jest używana w otoczeniu sieciowym Wi-Fi, połączenie internetowe może być niestabilne, zależnie od siły sygnału.
 • More...

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć

 • Właściciel drukarki lub skanera
 • Jak anulować zadanie drukowania?

  Zadanie drukowania można anulować poprzez panel sterowania drukarki.
  Anuluj oczekujące lub zatrzymane zadanie w pliku log Email Print lub na stronie pliku log Remote Print na stronie użytkownika Epson Connect.Jak odnaleźć adres e-mail mojej drukarki?

  Adres e-mail drukarki można odnaleźć przez:

 • Rejestrację w na stronie Epson Connect.
 • Wydrukowanie strony potwierdzenia sieci z użyciem panelu sterowania drukarki.
 • Zarejestrowałem moją drukarkę ponownie i adres e-mail został zmieniony na nowy. Czy mogę go zmienić z powrotem na poprzedni?

  Tak. Wykonaj następujące czynności:

 • Zarejestruj się na stronie Epson Connect i wybierz opcję Lista drukarki.
 • Wybierz polecenie Przenieś adres e-mail drukarki, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe.
 • Jak tymczasowo zawiesić usługę Epson Connect przy dłuższej nieobecności lub przy awarii drukarki?
 • Zarejestruj się i wybierz opcję Zawieś/Wznów. Kliknij Zawieś usługę. W celu wznowienia, kliknij Wznów usługę.
 • Wybierz stronę Remote Print. Wyłącz "Zezwól na usługę Remote Print".
 • Jeśli usługa Epson Connect jest zawieszona, wszystkie nowe zadania drukowania nie zostaną zaakceptowane lub zapisane w serwerze.

  Czy usługa Epson Connect obsługuje zmianę czasu (czas letni)?

  Tak. Zmiana czasu (czas letni) jest wprowadzana automatycznie dla wybranej strefy czasowej.
  W celu wybrania strefy czasowej:

 • Zarejestruj się
 • Kliknij przycisk "Zmień ustawienia języka i czasu". Wybierz bieżącą strefę czasową.
 • Czy mogę użyć ten sam adres e-mail jak drukarki, która została usunięta?
 • Nowy zakup/Złomowanie/Przeniesienie
 • Mam nową drukarkę. Czy mogę przenieść adres e-mail z jednej drukarki do innej?

  Tak. W celu przeniesienia adresu e-mail drukarki:

 • Zarejestruj drukarkę w Epson Connect z ustawieniami drukarki.
 • Zarejestruj się
 • Wybierz Przeniesienie adresu e-mail drukarki.
 • Wybierz drukarkę docelową, na którą ma zostać przeniesiony adres e-mail i drukarkę, z której ma zostać przeniesiony adres.
 • Przenieś adres e-mail drukarki.
 • Uruchom ponownie drukarkę.
 • Nowy adres e-mail nie zacznie działać, aż do ponownego uruchomienia drukarki.
  Ten proces umożliwia także transfer listy zaakceptowanych wysyłających i innych ustawień.Co powinienem zrobić, jeśli moja drukarka lub skaner została przeniesiona lub zezłomowana?

  Usuń zarejestrowaną drukarkę lub skaner z usługi Epson Connect. com/guide/pl/html/probl_4. htm#S-00400-00400-00100">tutaj.

  Chcę przenieść lub zezłomować moją drukarkę lub skaner bez usuwania usługi Epson Connect, co powinienem zrobić?

  Rejestrację drukarki lub skanera można usunąć na stronie użytkownika usługi Epson Connect.
  Wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do ekranu [Lista drukarek i skanerów], a następnie wybierz drukarkę lub skaner do usunięcia.
 • Usuń drukarkę lub skaner.
 • Co należy zrobić, gdy drukarka jest w naprawie?

  Tymczasowo zawieś usługę Epson Connect na czas naprawy drukarki.

 • Wybierz stronę Zawieś/Wznów usługę. W celu wznowienia, kliknij Wznów usługę.
 • Wybierz stronę Remote Print. Sprawdź, czy działa usługa Remote Print.
 • Drukarka lub skaner została przeniesiona, co powinienem zrobić?

  Zarejestruj przeniesioną drukarkę lub skaner w usłudze Epson Connect z ustawieniami drukarki lub skanera.

  Konserwacja i usuwanie usterek Epson C11cg37201

  Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i usuwanie usterek Epson C11cg37201

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konserwacja i usuwanie usterek Epson C11cg37201