Konfiguracja systemu Black And Decker Vh800

Konfiguracja systemu Black And Decker VH800 jest prostym procesem, który pozwala użytkownikom na dostosowanie ustawień systemu do ich wymagań. System Black And Decker VH800 zawiera szereg opcji, które umożliwiają dostosowanie jego działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Konfiguracja systemu Black And Decker VH800 obejmuje ustawienia dotyczące pracy, w tym tryb operacji, przepustowość, czas wykonywania zadań i czas przestoju. Użytkownicy mogą również dostosować ustawienia dotyczące zapisywania danych, aby zabezpieczyć ważne informacje przed utratą lub uszkodzeniem. Konfiguracja systemu Black And Decker VH800 może być również dostosowana do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, takich jak algorytmy szyfrowania, uwierzytelnianie i ochrona antywirusowa. Ustawienia te pozwalają użytkownikom na bezpieczne i skuteczne korzystanie z systemu Black And Decker VH800.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja systemu Black And Decker Vh800

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Aspiradora de Mano de 750W
Aspiradora de Mano de 750W
Aspiradora de Pó de 750W
Aspiradora de Pó de 750W
®
®
750W Bustbuster
750W Bustbuster
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTION MANUAL
Cat. N° VH800
Español 3
Português 6
English 9
ADVERTENCIA: LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
ADVERTÊNCIA: LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.
WARNING: READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING PRODUCT.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
ESPAÑOL Inspecciones y reparaciones Uso previsto Antes de utilizarlo, compruebe que el aparato no tiene La aspiradora de Black & Decker se ha diseñado para aspirar piezas dañadas o defectuosas. Compruebe que no hay sustancias secas. Este producto está pensado únicamente piezas rotas, los interruptores no están dañados y demás para uso doméstico. defectos que puedan afectar al funcionamiento del aparato. Instrucciones de seguridad No utilice el aparato si presenta alguna pieza dañada ¡Aten
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
ESPAÑOL Características Sistema térmico de seguridad del motor 1. Recipiente para el polvo El motor del aparato incorpora un sistema térmico de 2. Botón de liberación del recipiente para el polvo seguridad. Este dispositivo apaga automáticamente el 3. Conmutador ON/OFF (encendido/apagado) aparato en caso de recalentamiento. Si esto ocurre, proceda 4. Accesorio para hendiduras como sigue: 5. Cepillo para tapicería Apague el aparato y extraiga el enchufe de la toma de pared. Montaje Deje que l
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
ESPAÑOL Limpieza del filtro de escape (Fig. D) Para limpiar el filtro de escape (8), siga el procedimiento La recogida selectiva de productos y embalajes indicado a continuación: usados permite el reciclaje de materiales y su Gire la tapa del filtro de escape (7) en el sentido contrario reutilización. La reutilización de materiales al de las agujas del reloj para extraerlo del aparato. reciclados contribuye a evitar la contaminación Extraiga el filtro de escape (8) del aparato. medioambien
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
PORTUGUÊS Inspeção e Reparos Finalidade Antes do uso, verifique se não há peças defeituosas Seu aspirador de pó Black & Decker foi desenvolvido para ou danificadas no aparelho. Verifique se não há aspirar substâncias secas. Esse produto é somente para uso peças quebradas, interruptores danificados e doméstico. qualquer outra condição que possa afetar sua operação. Instruções de Segurança Não use o aparelho se qualquer peça apresentar Advertência! Ao usar aparelhos elétricos, é preciso danos ou d
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
PORTUGUÊS Características Proteção Térmica do Motor 1. Reservatório de detritos O motor do aparelho está equipado com uma proteção 2. Botão para soltar o reservatório de detritos térmica. Esse dispositivo desliga automaticamente o 3. Botão liga/desliga (on/off) aparelho em caso de superaquecimento. Se isso 4. Acessório tipo fenda ocorrer, proceda da seguinte forma: 5. Acessório com escova Desligue o aparelho e remova-o da tomada. Deixe o aparelho esfriar. Após seu resfriamento, Montagem verifiqu
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
PORTUGUÊS Dados Técnicos Reinstale o filtro exaustor (8) e recoloque a tampa VH800 (7) do filtro exaustor no lugar. Gire o suporte do filtro exaustor no sentido horário para travá-lo na Tensão AR, B2 e BC2 220V posição. Tensão B3 e BR 120V/127V Entrada de Energia W 750 Advertência! Nunca use o aparelho sem os filtros. A Comprimento do Fio M 6 coleta de poeira será otimizada com filtros limpos e Tamanho do Recipiente I 0. 6 reservatório de detritos vazio. Se poeira começar a sair Peso
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
ENGLISH Inspection and repairs Intended use Before use, check the appliance for damaged or defective Your Black & Decker vacuum cleaner has been designed to parts. Check for breakage of parts, damage to switches and vacuum dry substances. This product is intended for any other conditions that may affect its operation. household use only. Do not use the appliance if any part is damaged or defective. Safety instructions Have any damaged or defective parts repaired or replaced Warning! When u
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
ENGLISH Features Motor thermal safeguard 1. Dust bowl The motor of the appliance is fitted with a thermal 2. Dust bowl release button safeguard. This device automatically switches the appliance 3. On/off switch off in case of overheating. If this occurs, proceed as follows: 4. Crevice tool Switch the appliance off and remove the plug from the wall 5. Brush tool socket. Allow the unit to cool. When the unit has cooled down, Assembly check and clean the filters. Warning! Make sure that the ap
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
ENGLISH Servicio Refit the exhaust filter (8) and replace the exhaust filter Black&Decker offers a full network of company-owned and cover (7). Turn the exhaust filter holder clockwise to lock it authorized service locations. All Black&Decker Service in position. Centers are staffed with trained personnel to provide Warning! Never use the appliance without the filters. customers with efficient and reliable power tool service. Optimum dust collection will only be achieved with clean filters
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Solamente para propósito de Argentina: Importado por: Black & Decker Argentina S. A. Marcos Sastre 1998 Ricardo Rojas, Partido de Tigre Buenos Aires, Argentina CP: B1610CRJ Tel. : (11) 4726-4400 Imported by/Importado por: Black & Decker do Brasil Ltda. Rod. BR 050, s/n° - Km 167 Dist. Industrial II Uberaba ˆ MG ˆ Cep: 38064-750 CNPJ: 53. 296. 273/0001-91 Insc. Est. : 701. 948. 711. 00-98 S. C. : 0800-703-4644 Solamente para propósitos de CCA Importado por: Black & Decker LLC Calle Miguel Brostell
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
10

Poniżej zestawiono części oryginalne, jak i fabryczne odpowiedniki dla odkurzaczy ręcznych Black & Decker VH800. Skorzystaj z filtrów, które znajdują się po lewej stronie by szybciej odnaleźć odpowiednią część. Masz problem z doczyszczeniem lodówki, kuchenki? Na Bazie Porad przedstawiamy skuteczne sposoby na pozbycie się w kilka minut. Nie ma nic lepszego na pokazanie instruktaży niż filmik poglądowy na YouTube. Darmowa platforma daje dużo możliwości do naprawy usterki. Zapraszamy!

Dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 10 oraz Windows 8.

Narzędzie konfiguracji systemu (msconfig) jest aplikacją firmy Microsoft używaną do zmiany ustawień, np. ustalenia, które aplikacje mają uruchamiać się w systemie Windows. Zawiera ono kilka przydatnych kart: Ogólne, Rozruch, Usługi, Uruchamianie i Narzędzia. Ten dokument wyjaśnia sposób korzystania z tych kart w celu rozwiązania problemów z komputerem.

Uwaga:

W przypadku komputerów firmowych zmiany wykonywane za pomocą programu Konfiguracja systemu Microsoft mogą zostać cofnięte po ponownym uruchomieniu albo pewne elementy mogą być niedostępne lub wyszarzone. Zmiany te mogą być powiązane z zarządzaniem komputerem, na którym mogą być zdefiniowane zasady. Skontaktuj się z firmowym działem IT lub lokalna pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji.

Rys. : Okno Konfiguracja systemu.

Otwieranie narzędzia msconfig do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem w systemach Windows 10 i 8

W systemie Windows wpisz w pasku wyszukiwania msconfig, a następnie wybierz Konfiguracja systemu z listy wyników wyszukiwania w systemie Windows 10 lub msconfig w systemie Windows 8.

Pojawi się okno Konfiguracja systemu.

Karta Ogólne w oknie msconfig

Dla celów rozwiązywania problemów, na karcie ogólne można wyłączyć wczytywanie nieistotnego oprogramowania i usług lub poszczególnych programów.

Zapobieganie wczytywaniu całego nieistotnego oprogramowania i usług

Podczas rozwiązywania problemów użyj poniższej instrukcji, aby uniemożliwić uruchomienie wszystkich programów podczas uruchamiania systemu Windows. Umożliwi to zwiększenie użytecznej pamięci i czasu procesora.

Przestroga:

Wykonaj poniższe kroki, aby uniemożliwić uruchomienie wszystkich elementów, w tym oprogramowania antywirusowego oraz innych programów, które spełniają istotne funkcje. Wykonaj te kroki jedynie w celu rozwiązywania problemów. Jeśli blokada wszystkich elementów rozruchu pozwala rozwiązać problem, możesz skorzystać z zakładki Uruchamianie (patrz następny rozdział), aby uniemożliwić uruchamianie poszczególnych programów.

 1. Kliknij kartę Ogólne.

 2. Zaznacz przycisk radiowy Uruchamianie selektywne i usuń zaznaczenie pola wyboru Załaduj elementy startowe.

  Rys. : Usuwanie zaznaczenia pola wyboru Załaduj elementy startowe

  Kliknij kartę Usługi.

  Wybierz opcję Ukryj wszystkie usługi Microsoft, aby nie zostały wyłączone, a następnie kliknij Wyłącz wszystko, aby wyłączyć pozostałe elementy na karcie usług. : Karta Usługi

  Ponownie uruchom komputer, aby zmiany zostały wprowadzone.

  Jeśli problem przestał się pojawiać po zablokowaniu wszystkich programów, użyj zakładki Uruchamianie i spróbuj odnaleźć kłopotliwą aplikację. Wybierz tylko jeden element z listy i ponownie uruchom komputer. Wykonuj tę czynność, dopóki problem nie pojawi się ponownie. Po określeniu, który program jest przyczyną problemów, usuń go lub zablokuj jego wczytywanie po uruchomieniu systemu Windows.

  Gdy zakończysz pracę z narzędziem Konfiguracji systemu, otwórz je ponownie, wybierz opcję Uruchamianie normalne następnie kliknij przycisk OK.

Nie dopuszczaj do wczytywania poszczególnych programów

Użyj karty Ogólne, aby uniemożliwić uruchomienie określonych programów w systemie Windows. Na karcie Ogólne znajdują się następujące opcje:

  Uruchamianie normalne - umożliwia uruchomienie wszystkich aplikacji, które normalnie są uruchamiane z systemem Windows.

  Uruchamianie diagnostyczne - umożliwia uruchomienie systemu Windows jedynie z podstawowymi usługami i sterownikami. W tym trybie można określić, czy podstawowy plik Windows stanowi problem.

  Uruchamianie selektywne - umożliwia wybór programów i usług, które mają być otwarte oraz tych, które mają nie być otwarte.

Rys. : Karta Ogólne

Karta Rozruch w oknie msconfig

Karta Rozruch służy do zmiany sposobu uruchamiania systemu Windows. Opcja na karcie Rozruch zawiera opcje konfiguracji, które znajdują się wewnątrz pliku informacji o systemie. Oto niektóre opcje dostępne na karcie Rozruch:

Bezpieczny rozruch: Minimalny - wyłączona obsługa sieci. Uruchomienie interfejsu użytkownika Windows (Explorer) w trybie awaryjnym, jedynie z najważniejszymi składnikami systemowymi.

Bezpieczny rozruch: Powłoka alternatywna - wyłączona obsługa sieci. Uruchomienie wiersza poleceń w trybie awaryjnym, jedynie z najważniejszymi składnikami systemowymi.

Bezpieczny rozruch: Naprawa usługi Active Directory - podobnie jak w przypadku opcji bezpiecznego rozruchu, ale z włączoną opcją Active Directory.

Bezpieczny rozruch: Sieć - podobnie jak w przypadku opcji bezpiecznego rozruchu, ale z włączoną siecią.

Rozruch bez interfejsu GUI - wyłączony ekran powitalny Windows podczas uruchamiania systemu

Dziennik rozruchu - zapisanie wszystkich informacji procesu rozruchu w pliku.

Podstawowy tryb wideo - uruchomienie systemu Windows w minimalnym trybie VGA.

Informacje o rozruchu systemu operacyjnego - pokazuje nazwę każdego sterownika podczas, gdy są one ładowane podczas uruchamiania systemu.

Wszystkie ustawienia rozruchu jako trwałe - zmiany wprowadzone w konfiguracji systemu nie są śledzone. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w późniejszym czasie, należy zrobić to ręcznie. Zaznaczenie przycisku radiowego Uruchamianie normalne na karcie Ogólne nie będzie działać, jeśli ta funkcja jest wybrana.

Limit czasu - użycie narzędzia Msconfig może spowodować, że ekran wyboru systemu operacyjnego będzie wyświetlany przez trzydzieści sekund; w związku z tym trzydzieści sekund zostanie dodane do łącznego czasu rozruchu. Aby uniemożliwić pojawianie się ekranu wyboru systemu operacyjnego przez trzydzieści sekund podczas uruchamiania, zmień limit czasu w polu Limit czasu - wprowadź wartość zero. : Karta Rozruch

Karta Usługi w oknie msconfig

Karta Usługi zawiera listę zintegrowanych usług i programów systemu Windows, które uruchamiają się wraz z systemem Windows 8 lub co jakiś czas są uruchamiane przez system Windows. Należy uważać podczas wyłączania usług, ponieważ niektóre z nich są niezbędne do prawidłowej pracy komputera. Włącz lub wyłącz programy lub usługi, zaznaczając lub usuwając zaznaczenie pola wyboru obok nazwy programu.

Karta Uruchamianie w oknie msconfig

Na karcie Uruchamianie kliknij Otwórz Menedżer zadań.

W tabeli Uruchamianie znajdują się aplikacje, które uruchamiają się automatycznie po otwarciu systemu Windows. Karta ta umożliwia zapobieganie wczytywaniu poszczególnych programów po uruchomieniu systemu Windows. Może to być bardzo przydatne w przypadku poszukiwania programu, który może wywoływać problemy z wydajnością. : Karta Uruchamianie

Poniżej znajduje się lista niektórych typów aplikacji, które otwierają się z programu Menedżer zadań:

Oprogramowanie antywirusowe - wyłącz oprogramowanie antywirusowe wyłącznie podczas rozwiązywania problemów. Pamiętaj, aby włączyć oprogramowanie antywirusowe po zakończeniu rozwiązywania problemów.

Zarządzenie klawiaturą - wyłącz, aby zakończyć działanie dodatkowych klawiszy multimedialnych oraz pokrętła regulacji głośności.

Ikony na pasku zadań - wyłącz, aby uniemożliwić wyświetlanie ikon na pasku zadań (obok zegara).

Karta Uruchamianie w programie Menedżer zadań pokazuje listę bieżących aplikacji, które są uruchamiane automatycznie po uruchomieniu systemu Windows, i wskazuje stan każdej z nich. Wyłącz poszczególne aplikacje, wybierając je i klikając Wyłącz.

Nie wyłączaj poniższych elementów startowych z wyjątkiem testów diagnostycznych:

Panel sterowania HD Audio

HP KBD EXE

Cyfrowe przetwarzanie obrazu hp - urządzenia all-in-one hp

HPRun

hpsysdrv

HP Total Care Advisor

System operacyjny Microsoft Windows

Produkty NVIDIA

Produkty Symantec Technologies

Rys. : Menedżer zadań

Konfiguracja systemu Black And Decker Vh800

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja systemu Black And Decker Vh800

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja systemu Black And Decker Vh800