Konfiguracja Frigidaire Feb789ecce

Frigidaire Feb789ecce to jeden z najnowszych modeli lodówek produkowanych przez firmę Frigidaire. Dzięki szeregowi innowacyjnych technologii i funkcji, urządzenie oferuje użytkownikom zaawansowaną kontrolę i łatwość użytkowania. Lodówka Frigidaire Feb789ecce jest wyposażona w funkcję AutoCool, która automatycznie reguluje temperaturę w zależności od aktualnego poziomu wilgotności i temperatury otoczenia. System MultiAir Flow zapewnia równomierne rozprowadzanie chłodu wewnątrz lodówki, zapobiegając tworzeniu się mikroklimatu i skraplaniu się pary wodnej. Konfiguracja Frigidaire Feb789ecce jest także wyposażona w specjalny system filtracji powietrza, który zatrzymuje niepożądane zapachy i bakterie.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja Frigidaire Feb789ecce

Identyfikator artykułu: 00165649 / Ostatnia modyfikacja: 25. 05. 2022

Drukowanie

WPS (Wi-Fi Protected Setup) to funkcja wielu routerów. Ułatwia ona podłączenie komputera lub innego urządzenia do sieci bezprzewodowej z zabezpieczeniami.
UWAGA: Niektórzy producenci zamiast określenia WPS używają terminów wymienionych poniżej.

 • Wi-Fi Simple Config
 • Push 'n' Connect
 • PBC
 • Quick Secure Setup (QSS)

Sprawdź, czy router i urządzenie współpracujące z Internetem obsługują funkcję WPS:

 1. Sprawdź, czy modem lub router są wyposażone w przycisk WPS:
 2. Przejdź do menu Network (Sieć) urządzenia współpracującego z Internetem i sprawdź, czy dostępna jest opcja WPS. 

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować połączenie z użyciem funkcji WPS (Push Button):

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
 2. Wybierz opcję Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Sieć.
 4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci lub Konfiguruj połączenie sieciowe.
 5. Wybierz opcję Wireless (Bezprzewodowa), Wireless LAN (Bezprzewodowa sieć LAN) lub Wi-Fi.
 6. Wybierz opcję WPS (naciśnięcie przycisku).
 7. Wybierz opcję Start, aby rozpocząć wyszukiwanie połączenia WPS.
 8. Naciśnij przycisk WPS na routerze, aby nawiązać połączenie. Nawiązywanie połączenia może potrwać kilka minut. Zależy to od routera i konfiguracji sieci domowej.
  UWAGI: Większość routerów jest wyposażona we wskaźnik, który miga w czasie nawiązywania połączenia.
 9. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wybierz opcję OK.

Użycie przycisku WPS do podłączenia telewizora z platformą Android TV

 1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
 2. W kategorii Sieć i akcesoria wybierz opcję Sieć.
 3. W kategorii Sieć wybierz opcję Konfiguracja sieci.
 4. W oknie Konfiguracja sieci wybierz opcję Podstawowy lub Ekspert.
  • Easy Setup
   1. Z ekranu Wybierz sposób nawiązywania połączenia z siecią wybierz opcję Wi-Fi.
   2. Z ekranu Wybierz typ połączenia z routerem bezprzewodowym wybierz opcję Połącz — przycisk WPS.

   3. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.

    UWAGA: Jeśli przycisk WPS na routerze nie zostanie naciśnięty w ciągu 2 minut, wyszukiwanie routera sieciowego zostanie przerwane.

  • Expert setup
   1. Z ekranu Urządzenie — Sieć wybierz opcję Wi-Fi.
   2. Z ekranu Sieć — Wi-Fi wybierz opcję Connect via WPS (Połącz przez WPS).

   3. Naciśnij przycisk WPS na routerze.

  Jeśli połączenie z użyciem funkcji WPS nie uda się, spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Upewnij się, że funkcja WPS routera jest włączona.
  • Zmniejsz odległość między routerem a urządzeniem.

  W sprawie dalszej pomocy należy skontaktować się z producentem routera lub dostawcą Internetu (ISP).

 • Społeczność Sony

  Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

PJ-773

 • Skontaktuj się z nami
 • Rejestracja produktów
 • Odwiedź witrynę www. pl

Jak podłączyć drukarkę przez sieć Wi-Fi®?

Dostępne są następujące metody połączenia Wi-Fi:

 • Wireless Direct
 • Tryb infrastrukturyWPS (Wi-Fi Protected Setup™)Tryb Ad-hocNarzędzie do ustawiania drukarki jest dostępne w sekcji [Pobieranie] tej witryny internetowej.

  Wireless Direct

  Funkcja Wireless Direct umożliwia bezpośrednie połączenie drukarki z komputerem lub urządzeniem przenośnym bez użycia punktu dostępu/routera Wi-Fi; drukarka służy jako punkt dostępu Wi-Fi.

   Potwierdź ustawienia funkcji Wireless Direct drukarki. W przypadku łączenia się z urządzeniem przenośnym potwierdź ustawienia za pomocą komputera z systemem Windows lub Mac.W przypadku komputerów z systemem Windows
   Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze i kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Upewnij się, że na karcie [ Ogólne] dla opcji [ wybrany interfejs] wybrano opcję [Wireless Direct]. (To ustawienie jest wybierane jako domyślne ustawienia fabryczne).
   Zapoznaj się z często zadawanym pytaniem: "Korzystanie z ustawień komunikacji (dla systemu Windows)" w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ustawień komunikacji. W przypadku komputerów Mac
   Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze i sprawdź, czy na karcie [ bezprzewodowa sieć LAN] dla opcji [ Włącz] wybrano ustawienie [Włącz]. aspx? faqid=faqp00100052_002">Korzystanie z narzędzia Printer Setting Tool (dla komputerów Macintosh)" w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat narzędzia Printer Setting Tool. Naciśnij  i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk (Wi-Fi) na drukarce, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
   Wskaźnik (Wi-Fi) zacznie migać na niebiesko co trzy sekundy. Użyj komputera lub urządzenia przenośnego, aby wybrać SSID drukarki („DIRECT-***** _PJ-773" gdzie "***** ” to pięć ostatnich cyfr numeru seryjnego produktu) i wprowadź hasło („773***** „”).
   Po nawiązaniu połączenia wskaźnik (Wi-Fi) zaświeci się na niebiesko. Naciśnięcie przycisku (Wi-Fi) i przytrzymanie go przez co najmniej pięć sekund spowoduje przejście drukarki w tryb WPS, a każde połączenie za pomocą bezprzewodowego połączenia bezpośredniego nie powiedzie się. Ustawienia sieciowe drukarki można zmienić za pomocą narzędzia do konfiguracji drukarki. (Zobacz często zadawane pytania: "Korzystanie z narzędzia do ustawiania drukarki". )Narzędzie Printer Setting Tool umożliwia również łatwe zastosowanie zmian ustawień sieciowych w wielu drukarkach. )Etykieta z numerem seryjnym znajduje się z tyłu drukarki lub w komorze baterii. Podczas korzystania z funkcji Wireless Direct nie można połączyć się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Aby korzystać z Internetu, użyj połączenia przewodowego (gdy komputer jest podłączony) lub połącz się za pomocą trybu infrastruktury.
  Tryb infrastruktury

  Tryb infrastruktury umożliwia podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia przenośnego za pośrednictwem punktu dostępu/routera Wi-Fi.

  Przed rozpoczęciem
  należy skonfigurować ustawienia Wi-Fi drukarki tak, aby komunikowały się z punktem dostępu/ruterem Wi-Fi. Po skonfigurowaniu drukarki komputery lub urządzenia przenośne w sieci będą miały dostęp do drukarki.Podłączanie drukarki do punktu dostępu/routera Wi-FiNajpierw zapisz nazwę SSID (nazwa sieci) i hasło (klucz sieciowy) punktu dostępu/routera Wi-Fi. Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk (Wi-Fi) na drukarce, aby włączyć funkcję Wi-Fi. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012908/wifi. Skonfiguruj ustawienia trybu infrastruktury drukarki.uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze, a następnie kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Na karcie [ Ogólne] wybierz pozycję [Nastawy sieci bezprzewodowej]dla opcji [wybrany interfejs], a następnie wybierz pozycję [Infrastruktura] dla opcji [Tryb komunikacji] w menu [Ustawienia sieci bezprzewodowej] na karcie [bezprzewodowa sieć LAN].
  Zapoznaj się z często zadawane pytania: "uruchom Kreatora konfiguracji urządzeń bezprzewodowych, który znajduje się w pakiecie sterowników drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Jeśli pakiet sterowników drukarki nie został pobrany, odwiedź stronę [Pobieranie], aby pobrać pakiet. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych znajduje się w folderze [Utilities]. Wprowadź zapisany kod SSID lub kliknij przycisk [Szukaj] i wybierz kod SSID z wyświetlonej listy. Wprowadź hasło jako [hasło].Wymagane informacje zależą od metody uwierzytelniania i trybu szyfrowania; wprowadź tylko informacje dotyczące środowiska sieciowego.

  Kliknij Zastosuj.
  Po nawiązaniu połączenia między drukarką a punktem dostępu/ruterem Wi-Fi wskaźnik (Wi-Fi) świeci na niebiesko. Komputery i urządzenia przenośne podłączone do tej samej sieci, co drukarka, będą miały dostęp do drukarki. Aby zmienić inne ustawienia sieciowe, skorzystaj z narzędzia Printer Setting Tool (Ustawienia drukarki) (często zadawane pytania: "Korzystanie z narzędzia do ustawiania drukarki"). Aby połączyć urządzenie mobilne z punktem dostępu/ruterem Wi-Fi, wybierz SSID i wprowadź hasło punktu dostępu/routera Wi-Fi, aby nawiązać połączenie między urządzeniem przenośnym a punktem dostępu/ruterem Wi-Fi. WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

  Jeśli punkt dostępu/router Wi-Fi obsługuje protokół WPS, ustawienia i połączenia można łatwo skonfigurować.

  Najpierw upewnij się, że punkt dostępu/router Wi-Fi ma symbol WPS.
  Umieść drukarkę w zasięgu punktu dostępu/routera Wi-Fi. Zasięg może się zmieniać w zależności od otoczenia. Zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do punktu dostępu/routera Wi-Fi. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu/routerze Wi-Fi, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około pięć sekund przycisk (Wi-Fi) na drukarce. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012911/wifi. gif" title="Wi-Fi" width="20"/> (Wi-Fi) na drukarce miga raz na sekundę na niebiesko. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012912/wifi.

  Drukarka będzie próbować połączyć się za pomocą WPS przez dwie minuty. Jeśli w tym czasie przycisk (Wi-Fi) zostanie naciśnięty i przytrzymany przez kolejne pięć sekund, drukarka będzie kontynuować próbę nawiązania połączenia przez dodatkowe dwie minuty.

  Tryb Ad-hoc

  Tryb ad-hoc umożliwia bezpośrednie podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia przenośnego bez użycia punktu dostępu/routera Wi-Fi.

  Naciśnij i przytrzymaj przez Użyj komputera z systemem Windows lub Mac, aby skonfigurować ustawienia trybu Ad-hoc drukarki.podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool i kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Na karcie [ Ogólne] wybierz pozycję [Wybór interfejsu], a następnie wybierz pozycję [Ad-hoc] dla opcji [Tryb komunikacji] w menu [Ustawienia sieci bezprzewodowej] na karcie [bezprzewodowa sieć LAN]. aspx? content=dl">Pobieranie], aby pobrać pakiet. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych znajduje się w folderze [Utilities]. Za pomocą komputera lub urządzenia przenośnego wybierz numer SSID drukarki, a jeśli hasło zostanie ustawione w narzędziu do konfiguracji drukarki, wprowadź hasło. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik

  Opinie dotyczące treści

  Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  SKONFIGURUJ JAGUARA

  Stwórz swojego własnego Jaguara, perfekcyjnie dopasowanego do Twojego stylu życia, gustu oraz sposobu jazdy.

  JAGUAR F‑PACE

  Nowy elektryzujący SUV o wysokich osiągach Jaguara łączy sportowe prowadzenie i spektakularny wygląd z praktycznością.

  JAGUAR E‑PACE

  Jaguar E‑PACE to pierwszy kompaktowy SUV marki Jaguar. pl/samochody-nowe? model=I-Pace">

  JAGUAR I‑PACE

  Przedstawiamy pierwszego, całkowicie elektrycznego SUV-a marki Jaguar. pl/samochody-nowe? model=F-Type">

  JAGUAR F‑TYPE

  Mocny i wyrazisty - prawdziwy sportowy samochód marki Jaguar. pl/samochody-nowe? model=XE">

  JAGUAR XE

  Najbardziej zaawansowany technicznie, ekonomiczny i wyrafinowany sportowy sedan w historii marki Jaguar. pl/samochody-nowe? model=XF">

  JAGUAR XF

  Śmiała linia nowego modelu XF zdecydowanie wyróżnia go z tłumu.

  Konfiguracja Frigidaire Feb789ecce

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja Frigidaire Feb789ecce

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja Frigidaire Feb789ecce