Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Canon Xj95x8 6b

Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Canon Xj95x8 6b zapewnia wszystkie informacje potrzebne do użytkowania urządzenia. Zawiera instrukcje dotyczące użytkowania, konserwacji i bezpiecznej instalacji urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje na temat obsługi i naprawy urządzenia oraz informacje na temat bezpiecznych i skutecznych działań dotyczących użytkowania i pielęgnacji. Instrukcja zawiera także wskazówki dotyczące efektywnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, a także informacje na temat części zamiennej i akcesoriów. Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Canon Xj95x8 6b jest konieczna, aby zapewnić właściwą i bezpieczną obsługę urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Canon Xj95x8 6b

Konfiguracja

 1. Połącz drukarkę z siecią.

  Aby nawiązać połączenie, zobacz „Przewodnik konfiguracji - G3010 series -”.

  Po nawiązaniu połączenia sterownik drukarki zostanie zainstalowany automatycznie. Ponadto automatycznie zostanie pobrane oprogramowanie „Canon Inkjet Print Utility” służące do wprowadzania szczegółowych ustawień drukowania.

  Uwaga

  • Komputer lub tablet musi mieć połączenie z tym samym routerem bezprzewodowym co drukarka.
  • Włącz udostępnianie drukarki w ustawieniach sieciowych komputera lub tabletu, a następnie wybierz sieć prywatną.
  • Sterownik drukarki nie zostanie zainstalowany automatycznie, jeśli wiele urządzeń jest połączonych z tą samą siecią.
  • W zależności od drukarki sterownik drukarki zostanie pobrany i zainstalowany przez Internet. W takim przypadku komputer lub tablet musi mieć połączenie z Internetem.
  • Z narzędzia Canon Inkjet Print Utility można korzystać tylko w przypadku wybranych modeli.
  • Aby pobrać narzędzie Canon Inkjet Print Utility komputer lub tablet musi mieć połączenie z Internetem.
  • Gdy obsługiwany komputer lub tablet jest wyposażony w port USB, można go podłączyć do drukarki za pomocą kabla USB. Połącz drukarkę z komputerem lub tabletem za pomocą kabla USB.
  • Jeżeli Twoja drukarka nie jest wyświetlana na ekranie ustawień systemu operacyjnego, to znaczy, że sterownik drukarki nie jest zainstalowany. Zobacz Dodawanie drukarek i dodaj drukarkę.
 2. Zarejestruj drukarkę w programie Canon Inkjet Print Utility.

  Uruchom program Canon Inkjet Print Utility, a następnie wybierz używaną drukarkę na ekranie Wybierz model (Select Model).

Dostępne oprogramowanie

W systemie Windows 10 in S mode dostępne jest poniższe oprogramowanie firmy Canon.

 • Canon Inkjet Print Utility
  • Glosariusz
  • (Pojawia się w nowym oknie)

  Podłączanie drukarki
  — Połączenie bezprzewodowe

  Podłącz drukarkę do sieci bez użycia kabla.

 • Rozpocznij konfigurację
 • Korzystanie z tego przewodnika(Pojawia się w nowym oknie)
 • Góra strony

  © Canon Inc. 2017

  Aby skonfigurować drukarkę, wykonaj poniższą procedurę.

  1. Upewnij się, że drukarka została włączona przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

   Jeśli zasilanie jest włączone, kontrolka WŁ. (ON) (A) świeci.

   • Uwagi dotyczące połączenia bezprzewodowego(Pojawia się w nowym oknie)

   Ważne

   Jeśli drukarka przeprowadza czyszczenie, wyrównywanie głowicy drukującej lub inne procesy, przed rozpoczęciem konfiguracji poczekaj na zakończenie danego procesu.
  2. Jeśli miga kontrolka WŁ. (ON) na drukarce, naciśnij przycisk Stop (B). canon/ij/webmanual/Tutorial/G3010%20series/PL/TRL/screens/trl-i003. gif" alt="rysunek: Miga kontrolka WŁ. ; naciśnij przycisk Stop"/>

  Wybierz metodę połączenia poniżej.

  Łatwe poł. bezprzewod.

  Ustaw informacje o routerze bezprzewodowym w drukarce bezpośrednio z urządzenia (takiego jak komputer) bez korzystania z samego routera bezprzewodowego

  Wykonanie funkcji Łatwe połączenie bezprzewodowe może trochę potrwać. W trakcie jej wykonywania połączenie internetowe może stać się czasowo niedostępne.

  Funkcja Łatwe połączenie bezprzewodowe jest niedostępna w systemach operacyjnych Chrome OS i Windows RT.

  Inne ustawienia

  Podłącz, korzystając z innej metody

  Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Canon Xj95x8 6b

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Canon Xj95x8 6b

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Canon Xj95x8 6b