Instrukcja instalacji i serwisu Cisco Dpc2325

Cisco DPC2325 to router DSL zaprojektowany przez firmę Cisco do wykorzystania w domu lub małym biurze. Router umożliwia dostęp do internetu i połączenia sieciowe. Instrukcja instalacji i serwisu Cisco Dpc2325 jest przeznaczona do szybkiego i łatwego ustawienia i skonfigurowania routera. Zawiera szczegółowe informacje na temat ustawień i opcji, dzięki którym można skonfigurować router do działania zgodnie z wymaganiami użytkowników. Instrukcja instalacji i serwisu Cisco Dpc2325 zawiera także informacje na temat zalecanych ustawień zabezpieczeń i wskazówki dotyczące konserwacji routera. Instrukcja instalacji i serwisu Cisco Dpc2325 jest dostępna na stronie internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i serwisu Cisco Dpc2325

Aby przygotować Cisco 7940/7960 do pracy z SIP, musisz wykonać kilka kroków.

Po pierwsze, pobierz najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego dla telefonu (znajdziesz je tu: http://www. pl/sip-ip-phone7960) i utwórz plik konfiguracyjny w oparciu o poniższą instrukcję. Gdy telefon pobierze informacje z serwera TFTP i będzie włączony, będzie gotowy do działania. Poniżej opiszemy wszystko krok po kroku.

Gdy telefon jest włączony, wymaga on od serwera TFTP:

 • Najświeższej wersji oprogramowania
 • Pliku Dual-boot (OS79XX. TXT)
 • Specjalnie utworzonego dla danego telefonu pliku konfiguracyjnego (adres MAC zawarty w nazwie)
 • Domyślnego pliku konfiguracyjnego
 • Pliku ring-list
 • Pliku dial-plan

Serwer DHCP powinien mieć ustawione poniższe opcje (albo należy skonfigurować je samodzielnie):

 • dhcp option #1 (maska podsieci)
 • dhcp option #3 (domyślna brama sieciowa)
 • dhcp option #6 (adres serwera DNS)
 • dhcp option #15 (nazwa domeny)
 • dhcp option #50 (adres IP)
 • dhcp option #66 (adres serwera TFTP)
 • Proces instalacji telefonu IP Cisco

  1. Telefon pobiera najświeższą wersję pliku instalacyjnego.

  2. Telefon otrzymuje numer swojego VLAN – aby otrzymać parametry z serwera DHCP, telefon (w przypadku podłączenia do bramy sieciowej Cisco Catalyst) powinien otrzymać numer Voice-VLAN, który został ustawiony w danej bramie sieciowej.

  3. Telefon otrzymuje adres IP - z serwera DHCP lub własnych ustawień.

  4. Telefon pobiera z serwera TFTP lub pamięci następujące pliki:

 • SEP. cnf. xml – Utworzony na serwerze TFTP-server który SEP. xml który zawiera następujące dane (wersja aktualizacji oprogramowania): <device><loadInformation>P0S3-08-2-00</loadInformation></device> Telefon sprawdza wersję swojego oprogramowania. Jeżeli trzeba, aktualizuje ją.
 • <Software update version>. loads – jeżeli wersja jest odpowiednia, telefon wykorzystuje już istniejące w pamięci pliki, które zostały określone w pliku SEP. xml.
 • OS79XX. TXT – ten plik odpowiada za bezproblemowe przełączanie się telefonu między SIP, MGCP lub SCCP, wykorzystując ten sam serwer TFTP.
 • SIPDefault. cnf – domyśle parametry dla wszystkich telefonów. Ustawienia omówimy później.
 • SIP<MAC-address>. cnf – ustawienia dla jednego telefonu. Ich strukturę omówimy później.
 • RINGLIST. DAT – zawiera pliki z dzwonkami i ich lokalizacją.
 • dialplan. xml - zawiera przykładowy plan wybierania. Może zostać wysłany do telefonu przy pomocy Notify (NTFY) przez nagłówek Event.
 • 5. Telefon sprawdza wersję oprogramowania.

  Nazwa pliku powinna być następująca: SIPXXXXYYYYZZZZ. cnf, gdzie XXXXYYYYZZZZ to adres MAC telefonu napisany wielkimi literami.

  Przykładowa nazwa pliku: SIP00503EFFD842.

  Każda linijka pliku powinna prezentować się następująco:

  nazwa_zmienna: definition; dodatkowy komentarz

  W poniższym przykładzie należy zmienić następujące parametry:

 • 111111: Twój numer SIP z Panelu Klienta.
 • Password: Twoje hasło numeru SIP z zakładki "Konfiguracji konta SIP" ‎‎w Panelu Klienta.
 • 1234-100: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z Panelu Klienta.
 • Password: Twoje hasło numeru SIP ‎

W przypadku konieczności zmienia się też inne parametry. Przykład pliku konfiguracyjnego SIPDefault. cnf:

# SIP Default Configuration File

# Image Version

image_version: P0S3-08-3-00

# Proxy Server

 • proxy1_address:: sip. com
 • proxy1_address:: pbx. com
 • proxy2_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy3_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy4_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy5_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy6_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  # Proxy Server Port (default - 5060)

  proxy1_port: 5060

  proxy2_port: 5060

  proxy3_port: 5060

  proxy4_port: 5060

  proxy5_port: 5060

  proxy6_port: 5060

  # Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)

  proxy_register: 1

  # Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)

  timer_register_expires: 3600

  # Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)

  preferred_codec: g711ulaw

  # TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)

  tos_media: 5

  # Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))

  dtmf_inband: 1

  # Out of band DTMF Settings

  #(none-disable, avt-avt enable (default), avt_always-always avt)

  dtmf_outofband: avt

  # DTMF dB Level Settings

  #(1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)

  dtmf_db_level: 3

  # SIP Timers

  timer_t1: 500; Default 500 msec

  timer_t2: 4000; Default 4 sec

  sip_retx: 10; Default 10

  sip_invite_retx: 6; Default 6

  timer_invite_expires: 180; Default 180 sec

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Dialplan template (. xml format file relative to the TFTP root directory)

  dial_template: dialplan

  # TFTP Phone Specific Configuration File Directory

  tftp_cfg_dir: ""; Example:. /sip_phone/

  # Time Server

  #(There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)

  sntp_server: ""; SNTP Server IP Address

  sntp_mode: anycast (default); unicast, multicast, or directedbroadcast

  time_zone: EST; Time Zone Phone is in

  dst_offset: 1; Offset from Phone's time when DST is in effect

  dst_start_month: April; Month in which DST starts

  dst_start_day: ""; Day of month in which DST starts

  dst_start_day_of_week: Sun; Day of week in which DST starts

  dst_start_week_of_month: 1; Week of month in which DST starts

  dst_start_time: 02; Time of day in which DST starts

  dst_stop_month: Oct; Month in which DST stops

  dst_stop_day: ""; Day of month in which DST stops

  dst_stop_day_of_week: Sunday; Day of week in which DST stops

  dst_stop_week_of_month: 8; Week of month in which DST stops 8=last week of month

  dst_stop_time: 2; Time of day in which DST stops

  dst_auto_adjust: 1; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment

  time_format_24hr: 1; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)

  # Do Not Disturb Control

  #(0-off (default), 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)

  dnd_control: 0;

  # Caller ID Blocking

  #(0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)

  callerid_blocking: 0; (Default is 0 - disabled and sending all calls as anonymous)

  # Anonymous Call Blocking

  anonymous_call_block: 0; (Default is 0 - disabled and blocking of anonymous calls)

  # DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)

  dtmf_avt_payload: 101; Default 101

  # Sync value of the phone used for remote reset

  sync: 1; Default 1

  ####### New Parameters added in Release 2. 1 #######

  # Backup Proxy Support

  proxy_backup: ""; Dotted IP of Backup Proxy

  proxy_backup_port: 5060; Backup Proxy port (default is 5060)

  # Emergency Proxy Support

  proxy_emergency: ""; Dotted IP of Emergency Proxy

  proxy_emergency_port: 5060; Emergency Proxy port (default is 5060)

  # Configurable VAD option

  enable_vad: 0; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable

  ####### New Parameters added in Release 2. 2 #####

  # NAT/Firewall Traversal

  nat_enable: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  nat_address: ""; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)

  voip_control_port: 5060; UDP port used for SIP messages (default - 5060)

  start_media_port: 16384; Start RTP range for media (default - 16384)

  end_media_port: 32766; End RTP range for media (default - 32766)

  nat_received_processing: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  # Outbound Proxy Support

  outbound_proxy: ""; restricted to dotted IP or DNS A record only

  outbound_proxy_port: 5060; default is 5060

  ####### New Parameter added in Release 3. 0 #######

  # Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup

  cnf_join_enable: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  ####### New Parameters added in Release 3. 1 #######

  # Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing

  semi_attended_transfer: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  # Telnet Level (enable or disable the ability to Telnet into the phone)

  telnet_level: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged

  ####### New Parameters added in Release 4. 0 #######

  # XML URLs

  services_url: ""; URL for external Phone Services

  directory_url: ""; URL for external Directory location

  logo_url: ""; URL for branding logo to be used on phone display

  # HTTP Proxy Support

  http_proxy_addr: ""; Address of HTTP Proxy server

  http_proxy_port: 80; Port of HTTP Proxy Server (80-default)

  # Dynamic DNS/TFTP Support

  dyn_dns_addr_1: ""; restricted to dotted IP

  dyn_dns_addr_2: ""; restricted to dotted IP

  dyn_tftp_addr: ""; restricted to dotted IP

  # Remote Party ID

  remote_party_id: 0; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  Ustawienia pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu IP

  W pliku mogą być zmienione następujące parametry: anonymous_call_block, autocomplete, callerid_blocking, call_hold_ringback, call_waiting, dnd_control – oraz inne w razie konieczności. Plik powinien nazywać się SIP. Poniżej znajduje się przykład pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu:

  # SIP Configuration Generic File

  # Line 1 appearance

 • line1_name: 111111
 • line1_name: 1234-100
 • # Line 1 Registration Authentication

 • line1_authname: 111111
 • line1_authname: 1234-100
 • # Line 1 Registration Password

  # Line 2 appearance

  line2_name: football

  # Line 2 Registration Authentication

  line2_authname: "UNPROVISIONED"

  # Line 2 Registration Password

  line2_password: "UNPROVISIONED"

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)

  phone_label: ""; Has no effect on SIP messaging

  # Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line1_displayname: "User ID"

  # Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line2_displayname: ""

  ####### New Parameters added in Release 3. 0 ######

  # Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and Telnet)

  phone_prompt: "SIP Phone"; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)

  # Phone Password (Password to be used for console or Telnet login)

  phone_password: "cisco"; Limited to 31 characters (Default - cisco)

  # User classification used when Registering [ none (default), phone, ip]

  user_info: none

  Ustawienia parametrów z menu telefonu IP Cisco

  Niektóre parametry mogą być skonfigurowane ręcznie przez menu telefonu IP Cisco. Domyślnie ustawienia telefonów IP Cisco 7940/7960 są zablokowane. Aby je odblokować, musisz wprowadzić hasło podane w pliku konfiguracyjnym. Zrobisz to, klikając w Settings > Unlock Config. Aby zablokować ustawienia, kliknij Lock Config lub Exit. Zapisz wszystkie zmiany parametrów, aby telefon mógł ponownie się uruchomić.

  time_zone: BT

  dst_offset: 01/00

  dst_start_month: April

  dst_start_day: 1

  dst_start_time: 02/00

  dst_stop_month: October

  dst_stop_day: 1

  dst_stop_time: 02/00

  dst_stop_autoadjust: 1

  DST – daty przejścia na czas letni i zimowy.

  Wyszukiwarka pomoże Ci odnaleźć poszukiwaną instrukcję.
  Wpisz poniżej nazwę produktu i/lub użyj filtrów wybierając grupę produktów.

  Znaleziono około 28 wyników dla: cisco epc3925 instrukcja

  • Cisco epc3925 - Sygnał wifi na laptopie i telefonie

   Czy jest jakiś sposób aby polepszyć jakość tego sygnału, tak żeby docierał też do pokoju siostry?Tak dokonasz to tym routerem co posiadasz. Podłącz tego LevelOne WBR-6000 do komputera kabel w port Lan. Zaloguj się na niego zakładkę Wan wybierasz połączenie jako Dynamick IP. Następnie konfigurujesz...

   Sieci WiFi 18 Lut 2013 18:16Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 11997

  • cisco epc3925(Vectra internet) + winstars ws-wn513n1 współdzielenie neta wifi

   ps. (stronka konf cisco jest mega okrojona, nic nie da sie przestawic)możesz napisać jakiego adresu używałeś do połączenia się ze stroną konfiguracyjną EPC3925. Dzisiaj byłem u znajomych którzy mają identyczny model i napotkałem sporo problemów. Skończyło się na telefonie do Vectry.Adresy jakich...

   Sieci Początkujący 01 Lip 2012 16:52Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2914

   cisco EPC3925 - zrywa połaczenie

   witam, przeszukiwałem forum ale odpowiedzi nie było, a przynajmniej konkretnej. Szukam pomocy odnośnie sieci wifi, internet w inea poznań oferta 100Mbmodem cisco EPC3925, Windows 7, często przerywa połączenie, powolny internet Laptop nowy. Próbowałem zmieniać kanały, ale bez jakiego konkretnego powodzenia....

   10 Sie 2013 07:58Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1875

   CISCO EPC3925 i Realtek - Brak połączenia przez kabel Rj45 - Wifi działa

   Witam,Mam następujący problem do rozwiązania w zakresie podłączenia i konfiguracji połączenia kablowego. W mieszkaniu znajduje się się łącze Vectry - do routera CISCO EPC3925 podciągnięty jest kabel koncentryczny a z niego jestem podpięty skrętką RJ45 do komputera stacjonarnego - karta sieciowa Realtek...

   Sieci LAN 17 Wrz 2013 17:43Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3801

   Modem/Router Cisco EPC3925 - Nie znane dane dostępowe do DOCCIS

   Witam, mam problem z ww modemem Cisco, który dostałem od Multimedii.Chodzi dokładniej o dane dostępowe do panelu DOCCIS. Wpisywałem przeróżne dane, ale żadne nie działają:cry:.Nie mam już żadnego pomysłu. Prosiłbym, żebyście nie pisali o możliwości resetu do ustawień fabrycznych, gdyż tego wolałbym...

   27 Wrz 2013 17:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2652

   Cisco EPC3925 i Netgear Nighth - Połączenie zdalne z innym routerem.

   Ustawić adres statyczny dla WAN w routerze Netgear:IP: 192. 168. 0. 100maska: 255. 255. 0brama: 192. 1DNS1: 8. 8. 4. 4DNS2: 8. 8W Cisco wpisać w DMZ adres 192. 100.I to wszystko. Dane do logowania do modemu znajdziesz w instrukcji od dostawcy:

   28 Kwi 2015 14:54Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1380

   modem cisco epc3925 - jak zablokować wifi?

   W moim modemie, po wpisaniu adresu otwiera się okienko logowania, w którym w pola "user name" i "password" nic nie należy wpisywać tylko kliknąć na "Log in". To spowoduje zalogowanie do strony konfiguracyjnej modemu i wtedy należy wybrać z górnego menu "Wireless", otworzy się zakładka "Basic Settings"...

   27 Lis 2011 15:46Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 15549

   Router Cisco EPC3925 vs LG GT540

   A znasz klucz sieciowy? Jak nie to wejdź w konfiguracje routera i sprawdź ustawienia. Sprawdź czy nie ma blokady MAC.Instrukcje znajdziesz tu:

   04 Sty 2012 19:37Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2691

   Cisco EPC3925- powolny internet

   Proszę bardzo [url=]Instrukcja Cisco EPC3925

   10 Cze 2012 14:43Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 7072

   cisco epc3925 - podłączenie większej ilości urządzeń do sieci

   Mam modem-router cisco3925, po skonfigurowaniu sieć bezprzewodowa działa tylko, że mogę podłączyć do sieci tylko 2 urządzenia. Operator (multimedia) powiedział, że może mi to odblokować za comiesięczną opłatę od każdego dodatkowego urządzenia. Da się to ominąć? Jeśli tak to proszę o prostą instrukcję,

   15 Wrz 2012 10:34Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2694

   Cisco EPC3925 - brak połączenia z internetem

   Klucz wpisujesz poprawnie? Nie masz filtracji mac na routerze? Tu masz instrukcję -[url=]Link.

   07 Lis 2012 22:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2580

   UPC i ROUTER CISCO EPC3925 - Jak postawić na nim serwer.

   Po telefonie do UPC sprawa wygląda następująco.Jednak można się zalogować do routera tylko poprzez specjalne inne IP, którego mi nie podali. Monterzy mówili, że nie ma możliwości ingerencji w router a pan z pomocy technicznej szybko mi pomógł. Teraz muszę się pobawić funkcjami tego routera bo przyznam...

   18 Sie 2013 21:03Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 7164

   cisco epc3925 brak połączenia - brak połączenia

   W instrukcji masz sposób logowaniaInteresują cię opcje w Wireless/BasicSettings i Wireless/Security.

   09 Sty 2013 20:52Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 4464

   cisco epc3925 - brak dostępu do internetu

   Zainstaluj program inSSIDer, zrób skanowanie i też daj screen-a ale według instrukcji - [url=]Link.

   18 Sty 2015 16:34Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 5940

   Cisco epc3925 - Brak połączenia Wi-Fi na laptopie

   Spróbuj admin/password lub administrator/password. Jeśli nie zadziała to zresetuj router. Wtedy wpisz login i hasło z jego instrukcji

   22 Kwi 2013 23:35Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 4980

   Cisco EPC3925 - Jak zablokować SKYPE?

   Niestety nie ma Inea pewnie modyfikuje soft. W instrukcji znalezionej w sieci jest taka zakładka w moim niestety nie ma:/

   27 Wrz 2013 17:25Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1887

   Modem Cisco EPC3925 - Adresy MAC

   CM ma nie tylko MAC, ale też adres IP w sieci wewnętrznej UPC (oddzielnej od internetu). Służy to do zadań administracyjnych. Resztę informacji masz w instrukcji producenta, która jest również w polskiej wersji. Przy okazji, S/N to numer seryjny, a nie MAC.

   14 Paź 2014 20:07Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 14067

   cisco epc3925 + tp link wr740N - Brak przepuszczania portów Forwarding

   Ok w takim razie jakby nie było tego NATa to powinno pójść z instrukcji których podałeś mi wyżej? Niestety ja nie jestem informatykiem:) Dzięki za informację jeśli jednak będzie NAT załączony to i tak musi przyjechać monter z multimedii bo ja nie mam żadnych haseł dostępu do Cisco. Dam znać czy dało...

   30 Gru 2013 16:17Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 2862

   Cisco EPC3925 - samoczynne resetowanie?

   Witam.Posiadam ten sam modem z Vectry, sprawuje się dobrze.U mnie połaczenie to: modem > karta sieciowa, nigdy nie zerwał mi połączenia.Mam prędkość 40Mb/s.Może u Ciebie modem jest przeciążonyJa nie mama usługi telefonu i u mnie diody TEL1 i TEL2 mrugają.Przy ciągłym świeceniu oznacza, iż...

   01 Lut 2014 22:16Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 6117

   Cisco EPC3925 - Jak dostać się do panelu

   Niestety nie wiesz co mówisz, trzymałem ponad 10s, aż się wyłączyły wszystkie ikonki i zaczęły powoli startować. Modem nie chciał odebrać nic, ani wysłać, co za tym idzie nie działał internet, bo nie było statusu online. Technik powiedział, że nie można tak resetować, nawet w instrukcji przez operatora...

   Hardware, Software, naprawa urządzeń sieciowych 26 Lut 2014 21:22Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 5235

   Cisco epc3925 Vectra hasło

   Cisco EPC3925 ma nawet Dual-Band 2. 4/5 GHz, czy możliwość pracy na obydwu pasmach równocześnie. Netia odblokowała to w swoich EPC3925. UPC pozwala samodzielnie wybrać pasmo, a Vectra nawet i taką możliwość zablokowała.Uprzejmie informuję zainteresowanych konfiguracją routera Vectry Cisco EPC3928AD...

   26 Paź 2016 17:23Odpowiedzi: 102 Wyświetleń: 215348

   Cisco EPC3925 - przepustowość łącza

   Zresetuj go w/w metodą. Pobieranie wg. mnie sprawne. To Ci i tak problemu raczej nie rozwiąże. Wykonaj wszystkie moje instrukcje.

   07 Maj 2016 15:19Odpowiedzi: 57 Wyświetleń: 9981

   EPC3925 / TL-WDR3600 - Udostępnianie dysk na zewnątrz

   Do tematu podchodzę pierwszy raz więc postaram się to jasno nakreślić.Rozrysowałem jak wygląda połączenie u mnie w domu.Chciałbym aby dysk zewnętrzny podłączony do routera był widoczny na zewnątrz po wpisaniu ftp://IP_zewnętrze:port - (tak to powinno działać wg instrukcji TP linka)nr...

   30 Cze 2015 09:23Odpowiedzi: 36 Wyświetleń: 2067

   tl-wr1043nd + epc3925 - udostępnianie plików w internecie z własnego serwera FTP

   Przypisz sobie na sztywno adres dla WAN w Tp-Linku, np.IP: 192. 1. 2Maska: 255. 0Brama: 192. 1DNS 1: 62. 179. 63DNS 2: 62. 62Ustaw DMZ w Cisco na adres 192. 2. W takim układzie wszystko konfigurujesz na Tp-Linku, tam też przekierowujesz porty. W Cisco wyłącz wszystko...

   27 Paź 2014 08:05Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 5790

   parametry podłączeni - Podłączenie gniazda multimedialnego w dwóch pokojach

   1. w pokoju 1 i 2 wstawię Gniazdo rj45 połączone ze sobą bezpośrednio przewodemJeżeli połączysz dwa gniazda sieciowe (RJ45) to uzyskasz tak zwany "przedłużacz " czyli jeżeli do gniazda w pokoju 1 podłączysz przewód z CISCO EPC3925 to będziesz mógł w pokoju 2 podłączyć komputer.Z...

   24 Cze 2013 05:48Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2550

   Netgear WNR3500L v. 2 - Brak "kontaktu" z routerem po wgraniu Tomato

   Kilka dni temu postanowiłem w końcu zmienić standardowy soft mojego routera na coś z open source. Na open wrt znalazłem soft Tomato pod mój sprzęt:tomato-Netgear-3500Lv2-K26USB-1... zgodnie z instrukcjami po angielsku, router był wpięty przez kabel.Domyślna...

   10 Mar 2013 22:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2640

   Brak opcji przekierowania portów

   Ciemniejsza fotka jest po tym jak przywróciłem ustawienie fabrycznie modemu jednak przez to straciłem konfigurację INEI. Opisałem to powyżej,Update:Dodzwoniłem się do infolini i konsultant ogólnie nie miał pojęcia zbytnio o co chodzi, ale skontaktował się z technikami i potwierdził, że akurat...

   13 Paź 2019 23:44Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1878

   Problem z połączeniem router UPC z laptopem

   Scientific Atlanta, czyli Cisco to solidne urządzenia. Jeśli masz router, to musi być model EPC3925. Jesli restart nie pomoże, to zaloguj się na: i sprawdź ustawienia dla wifi.Instrukcja:

   07 Maj 2012 19:58Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 11346

  Instrukcja instalacji i serwisu Cisco Dpc2325

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i serwisu Cisco Dpc2325

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i serwisu Cisco Dpc2325