Instrukcja drukowania Aeg S56090xns

Instrukcja drukowania Aeg S56090xns to przydatny przewodnik po drukowaniu, który może pomóc Ci wykonać wszystkie niezbędne czynności. Przewodnik ten dostarcza informacji na temat wyboru i instalowania kartridży, tworzenia i wysyłania dokumentów do drukowania, a także używania funkcji zarządzania drukarką. Instrukcja drukowania Aeg S56090xns obejmuje także informacje na temat ustawień drukowania i konfiguracji, dzięki czemu możesz dostosować drukarkę do swoich potrzeb. Przewodnik ten zawiera także szczegółowe informacje na temat konserwacji drukarki i określa, jakie części wymagają wymiany i kiedy. Instrukcja drukowania Aeg S56090xns to niezbędny przewodnik dla wszystkich, którzy chcą uzyskać najwięcej z drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja drukowania Aeg S56090xns

Automatyczny 2-sided printing (Druk dwustronny) wymaga użycia modułu automatycznego druku dwustronnego.

Moduł automatycznego druku dwustronnego jest przymocowany w tylnej części drukarki.

Informacje o ustawieniach Automatycznego urządzenia do druku dwustronnego zamieszczono w Konfigurowanie urządzenia do druku dwustronnego.

W systemie Windows:
Dostępne są cztery typy 2-sided printing (Druk dwustronny): automatyczny standardowy, automatyczny ze składaną broszurą, ręczny standardowy i ręczny ze składaną broszurą.

W systemie Mac OS X:
System Mac OS X obsługuje wyłącznie automatyczny standardowy 2-sided printing (Druk dwustronny).

2-sided printing (Druk dwustronny) jest dostępne jedynie dla następujących rodzajów i rozmiarów papieru:

Zwykły papier

Letter, A4, B5

Epson Premium Ink Jet Plain Paper (Wysokiej jakości papier do drukarek atramentowych)

Papier

Rozmiar

A4

Epson Bright White Ink Jet Paper (Jasnobiały papier do drukarek atramentowych)

Uwaga:

Funkcja ta nie jest dostępna w połączeniu z funkcją drukowania bez obramowania.

Nie można skorzystać z funkcji ręcznego 2-sided printing (Druk dwustronny), jeśli dostęp do drukarki jest uzyskiwany przez sieć lub jeśli drukarka używana jest jako drukarka udostępniona.

W zależności od rodzaju papieru, podczas ręcznego 2-sided printing (Druk dwustronny) do podajnika kasetowego można załadować do 30 arkuszy papieru. Poniżej znajdują się instrukcje wybierania odpowiedniej tacy.
Patrz sekcja Wybieranie tacy i jej ładowności

Należy używać tylko papieru przystosowanego do opcji 2-sided printing (Druk dwustronny). W przeciwnym przypadku jakość wydruku może się obniżyć.

W zależności od rodzaju papieru i ilości tuszu użytego do wydrukowania tekstu i obrazów tusz może przesiąknąć na drugą stronę papieru.

W przypadku zastosowania opcji 2-sided printing (Druk dwustronny), powierzchnia papieru może się pomarszczyć. gif"/>Uwaga dla użytkowników systemu Windows:

W przypadku automatycznego 2-sided printing (Druk dwustronny) drukowanie może przebiegać powoli, zależnie od opcji wybranych w ustawieniu Select Document Type (Wybierz rodzaj dokumentu) w oknie Print Density Adjustment (Regulacja gęstości druku) oraz w ustawieniu Paper & Quality Options (Opcje papieru i jakości) w oknie Advanced (Zaawansowane). gif"/>Uwaga dla użytkowników systemu Mac OS X:

W przypadku automatycznego 2-sided printing (Druk dwustronny) drukowanie może przebiegać powoli, zależnie od opcji wybranych w ustawieniu Select Document Type (Wybierz rodzaj dokumentu) w oknie 2-sided Printing Settings (Ustawienia druku dwustronnego) oraz w ustawieniu Print Quality (Jakość druku) w oknie Print Settings.

Automatyczny standardowy Druk dwustronny

Automatyczny standardowy 2-sided printing (Druk dwustronny) umożliwia automatyczne zadrukowanie obu stron arkusza z użyciem modułu automatycznego druku dwustronnego. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/scom110h. gif"/>

Jeśli w trakcie automatycznego 2-sided printing (Druk dwustronny) zabraknie tuszu, drukarka przestaje drukować. Trzeba wtedy wymienić pojemnik z tuszem. Po dokonaniu wymiany pojemnika z tuszem, drukarka zaczyna znów drukować, ale w wydruku może brakować niektórych fragmentów. Jeśli do tego dojdzie, wydrukuj brakujące fragmenty od nowa.

Ustawienia drukarki w systemie Windows

Ten artykuł zawiera informacje o różnych sposobach drukowania stron sieci Web i dokumentów PDF z przeglądarki Microsoft Edge.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów z drukowaniem, przejdź do artykułu Rozwiązywanie problemów z drukowaniem w programie Microsoft Edge.

Drukowanie strony sieci Web przy użyciu okna dialogowego Drukowanie systemowe

 1. W programie Microsoft Edge otwórz dokument witryny internetowej lub aplikacji sieci Web, który chcesz wydrukować.

 2. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko, > drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl+P w systemie Windows lub Command+P w systemie macOS.

  Wybierz pozycję Drukuj przy użyciu okna dialogowego systemowego.

  Porada:Aby bezpośrednio otworzyć okno dialogowe Drukowanie systemowe, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+P na urządzeniach z systemem Windows lub klawisze Opcja+Command+P na urządzeniach z systemem macOS.

  Wybierz odpowiednie opcje drukowania, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Opcje drukowania w programie Access dostępne w starszej wersji programu Microsoft Edge

Aby uzyskać dostęp do opcji drukowania dostępnych w starszym oknie dialogowym Drukowanie w programie Microsoft Edge, takim jak źródło papieru, multimedia i jakość wydruku, wykonaj następujące czynności:

Otwieranie systemowego okna dialogowego Drukowanie zgodnie z opisem w powyższej sekcji.

Na liście Wybierz drukarkę wybierz drukarkę.

Wybierz pozycję Preferencje.

Na kartach Układ i Papier/Jakość wybierz opcje. Dostępne opcje zależą od wybranej drukarki.

Wybierz przycisk OK, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Drukowanie bez bałaganu

Opcja drukowania niebędąca bałaganem usuwa z drukowanej strony internetowej otaczające materiały, takie jak reklamy i nawigacja po witrynie. Pracujemy nad wydaniem opcji drukowania bez zaśmiecania miejsca, która będzie dostępna bezpośrednio w oknie dialogowym drukowania. W międzyczasie możesz użyć czytnika immersyjnego jako obejścia problemu z drukowaniem bez bałaganu. Zwróć uwagę, że czytnik immersyjny może nie być dostępny we wszystkich witrynach internetowych.

Otwórz witrynę sieci Web, którą chcesz wydrukować.

Na pasku adresu wybierz ikonę czytnika immersyjnego lub naciśnij klawisz F9 (na urządzeniach z systemem Windows), aby wprowadzić czytnik immersyjny. net/pl-pl/media/c62bcb60-268d-f695-81bc-273269e45990. png" alt="Wybieranie czytnika immersyjnego" loading="lazy"/>

U góry strony wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko, > drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl+P w systemie Windows lub Command+P w systemie macOS. 

Porada:Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce na stronie i wybrać polecenie Drukuj w menu kontekstowym.

Wybierz odpowiednie ustawienia drukowania, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Drukowanie części strony sieci Web

Aby wydrukować tylko część witryny sieci Web, wykonaj następujące czynności:

Kliknij fragment tekstu lub obrazów i przeciągnij wskaźnik myszy, aby zaznaczyć część witryny sieci Web, którą chcesz wydrukować.

Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, a następnie wybierz polecenie Drukuj w menu kontekstowym. 

Dodawanie daty do nagłówka strony

Aby wydrukować bieżącą datę w nagłówku, wykonaj następujące czynności:

Otwórz witrynę internetową lub dokument PDF, który chcesz wydrukować.

U góry strony wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko, > drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl+P na urządzeniach z systemem Windows lub klawisze Command+P na urządzeniach z systemem macOS. 

Porada:Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce na stronie i wybrać polecenie Drukuj w menu kontekstowym.

Wybierz pozycję Więcej ustawień > nagłówków i stopek. Ta opcja powoduje dodanie bieżącej daty do nagłówka dokumentu. net/pl-pl/media/696bd395-50fb-f976-ed54-ad1aaae563f6. png" alt="Wybieranie nagłówków i stopek" loading="lazy"/>

Drukowanie numerów stron w stopce strony

Aby wydrukować numery stron wyświetlane w stopce, wykonaj następujące czynności:

Wybierz pozycję Więcej ustawień > nagłówków i stopek.  Ta opcja powoduje dodanie numeru strony do stopki na każdej stronie. png" alt="Wybieranie nagłówków i stopek" loading="lazy"/>

Usuwanie lub dołączanie tła strony sieci Web podczas drukowania

Podczas drukowania strony sieci Web można dołączyć grafikę tła.

Otwórz dokument witryny sieci Web lub aplikacji sieci Web, który chcesz wydrukować.

Wybierz pozycję Więcej ustawień > tła, aby uwzględnić tło strony sieci Web w wydruku, lub pozostaw niezaznaczone, aby zignorować tło. net/pl-pl/media/9327f09b-8165-1b91-7e4d-f1f34ecae3b7. png" alt="Wybieranie grafik tła" loading="lazy"/>

Porada:Jeśli podgląd lub dane wyjściowe wydruku wyglądają inaczej niż strona sieci Web, która jest drukowana, należy dołączyć grafikę tła.

Dlaczego orientacja danych wyjściowych różni się od tego, co widzę w podglądzie wydruku?

Jeśli drukarka drukuje w orientacji poziomej po wybraniu orientacji pionowej w podglądzie wydruku, ustawienia drukarki mogą mieć wpływ na wydruk. Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows 10, wykonaj następujące czynności:

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom.

W polu Otwórz wprowadź "Kontrolka", a następnie naciśnij przycisk OK.

W obszarze Sprzęt i dźwiękwybierz pozycję Wyświetl urządzenia i drukarki.

Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę i wybierz polecenie Właściwości drukarki.

Na karcie Układ w obszarze Orientacjazmień ustawienie orientacji na Pionowa. net/pl-pl/media/3e0a7aa0-551c-e81e-5d30-c1eba5e24d9d. png" alt="Wybieranie orientacji pionowej" loading="lazy"/>

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli masz inne problemy z drukowaniem z przeglądarki Microsoft Edge, możesz przesłać nam bezpośrednią opinię, wybierając pozycję Wyślij opinię w górnym rogu przeglądarki.

Podczas zgłaszania problemu podaj następujące szczegóły:

  Opis błędu

  Witryna internetowa lub dokument, który próbujesz wydrukować

  Czynności, które miały miejsce przed tym problemem

  Drukarka, z których korzystasz

Dzięki większej liczby informacji możemy szybciej rozwiązać twoje problemy.

Instrukcja drukowania Aeg S56090xns

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja drukowania Aeg S56090xns

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja drukowania Aeg S56090xns

Przejdź do ustawień drukarki.

Kliknij kartę Maintenance (Konserwacja) i wybierz Printer and Option Information (Informacje o drukarce i opcjach). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390231h. gif"/>

Sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru Auto Duplexer Installed (Zainstalowano moduł automatycznego druku dwustronnego. ) i kliknij OK. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7690309h. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_4. gif"/>

Kliknij kartę Main (Główne), a następnie wybierz jedno z następujących ustawień opcji Quality Option (Typ jakości):

Draft (Kopia robocza) — kopie robocze o niższej jakości wydruku

Text (Tekst) — strony zawierające tylko tekst

Text & Image (Tekst i obraz) — wyższej jakości druk stron zawierających tekst i obrazy

Photo (Fotografia) — wysoka jakość i duża szybkość

Best Photo (Najlepsza fotograficzna) — najlepsza jakość wydruku

Jako ustawienie opcji Source (Źródło) wybierz wartość Front Tray (Taca przednia). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_6. gif"/>

Wybierz plain papers (papiery zwykłe) w ustawieniu Type (Typ). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_7. gif"/>

Wybierz A4 210 x 297 mm, Letter 8 1/2 x 11 in lub B5 182 x 257 mm w ustawieniu Size (Rozmiar). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_8. gif"/>

Wybierz opcję Portrait (Pionowo) lub Landscape (Poziomo), aby zmienić orientację wydruku. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_9. gif"/>

Kliknij kartę Page Layout (Układ strony), a następnie wybierz Auto z 2-sided printing (Druk dwustronny). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580008u. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_10. gif"/>

Kliknij przycisk Settings (Ustawienia), aby otworzyć okno Settings (Ustawienia). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580009u. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_11. gif"/>

Określ krawędź papieru, na której wykonana będzie oprawa. Dostępne ustawienia to Left (Lewa), Top (Górna) lub Right (Prawa). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_12. gif"/>

Jako ustawienie opcji Unit (Jednostka) wybierz cm lub inch (cal). Następnie określ szerokość marginesu oprawy. Można wprowadzić szerokość z zakresu od 0, 3 cm do 3, 0 cm lub od 0, 12 cala do 1, 18 cala.

W zależności od aplikacji rzeczywisty margines oprawy może się różnić od wybranego ustawienia. Należy poeksperymentować z kilkoma arkuszami, aby określić rzeczywiste wyniki przed wydrukowaniem całego zadania. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_13. gif"/>

Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Page Layout (Układ strony). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_14. gif"/>

Kliknij przycisk Adjust Print Density (Ustaw gęstość druku), aby otworzyć okno Print Density Adjustment (Regulacja gęstości druku). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390403h. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_15. gif"/>

Wybierz jedno z ustawień Select Document Type (Wybierz rodzaj dokumentu). Spowoduje to automatyczne ustawienie Print Density (Gęstość druku) i Increased Ink Drying Time (Zwiększony czas suszenia tuszu).

Jeśli drukujesz dane o wysokiej gęstości, takie jak zdjęcia lub wykresy, zalecamy wprowadzenie ustawień w oknie Print Density Adjustment (Regulacja gęstości druku). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_16. gif"/>

Sprawdź, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe i kliknij OK. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_18. gif"/>

Załaduj papier do podajnika arkuszy, a następnie wyślij zadanie drukowania z aplikacji.

Ustawienia drukarki w systemie Mac OS X 10. 5 lub 10. 6

Przejdź do okna dialogowego Epson Printer Utility 4.

Kliknij przycisk Printer and Option Information (Informacje o drukarce i opcjach). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc3660003u. gif"/>

Sprawdź, czy wyświetlany jest element Duplexer Installed w części 2-sided Printing Information i kliknij OK. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc3660010u. gif"/>

Zamknij okno dialogowe Epson Printer Utility 4.

Przejdź do okna dialogowego Print (Drukuj). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7690301h. gif"/>

Kliknij przycisk , aby poszerzyć okno dialogowe.

Wybierz używaną drukarkę w ustawieniu Printer (Drukarka), a następnie wybierz odpowiednie ustawienia. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc3440040u. gif"/>

W zależności od programu wybór niektórych elementów z okna dialogowego może być niemożliwy. W takim przypadku kliknij Page Setup w menu File (Plik) aplikacji i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.

Z menu podręcznego wybierz pozycję Print Settings. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc1895120u. gif"/>

Wybierz plain papers (papiery zwykłe) jako ustawienie opcji Media Type (Rodzaj nośnika), a następnie wybierz odpowiednie ustawienia opcji Color (Kolor) i Mode (Tryb). Szczegółowe informacje na temat okna dialogowego Print Settings zawiera pomoc online.

Z menu podręcznego wybierz pozycję 2-sided Printing Settings (Ustawienia druku dwustronnego). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc3660011u. gif"/>

Zaznacz pole wyboru 2-sided Printing (Druk dwustronny).

Wybierz ustawienie Binding edge (Krawędź na oprawę).

Wybierz jedno z ustawień Select Document Type (Wybierz rodzaj dokumentu). Spowoduje to automatyczne ustawienie opcji Print Density (Gęstość druku) i Increased Ink Drying Time (Zwiększony czas suszenia tuszu) w obszarze Adjustments (Regulacje).

W przypadku drukowania danych wymagających dużej gęstości druku, np. zdjęć czy wykresów, zalecamy dokonanie ręcznej regulacji ustawień.

Włóż papier do podajnika kasetowego i kliknij Print (Drukuj).

Ustawienia drukarki w systemie Mac OS X 10. 4

Przejdź do okna dialogowego Page Setup. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7690312h. gif"/>

Wybierz używaną drukarkę w ustawieniu Format for.

Wybierz pozycję A4, Letter lub B5 jako ustawienie opcji Paper Size (Rozmiar papieru).

Wybierz odpowiednie ustawienie Orientation (Orientacja) i kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Page Setup. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580011u. gif"/>

Automatyczny druk dwustronny ze składaną broszurą (tylko w systemie Windows)

Automatyczny 2-sided printing (Druk dwustronny) ze składaną broszurą umożliwia automatyczne tworzenie składanych broszur z użyciem modułu automatycznego druku dwustronnego.

Side Binding (Oprawa z boku)

Center Binding (Oprawa pośrodku)

: Krawędź na oprawę

Funkcja nie jest dostępna w systemie Mac OS X.

Ustawienia drukarki

Przejść do ustawień drukarki.

Kliknij kartę Page Layout (Układ strony), a następnie wybierz Auto z 2-sided printing (Druk dwustronny). Następnie zaznacz pole wyboru Folded Booklet (Składana broszura). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580013u. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580030u. gif"/>

Jeśli w ustawieniu Orientation (Orientacja) wybrana zostanie opcja Portrait (Pionowo), dostępne są pozycje oprawy Left (Lewa) i Right (Prawa). Pozycja oprawy Top (Górna) jest dostępna, jeśli w ustawieniu Orientation (Orientacja) wybrano opcję Landscape (Poziomo).

Jako ustawienie opcji Unit (Jednostka) wybierz cm lub inch (cal). Określ szerokość marginesu oprawy.

Portrait (Pionowo)

Landscape (Poziomo)

*: Krawędź zagięcia

**: Margines

Można wprowadzić szerokość z zakresu od 0, 3 cm do 3, 0 cm lub od 0, 12 cala do 1, 18 cala. Określona szerokość marginesu będzie zastosowana po obu stronach zagięcia. Na przykład jeśli zostanie określony margines 1 cm, wstawiony zostanie margines 2 cm (po każdej stronie zostanie umieszczony margines 1 cm).

Jako ustawienie opcji Booklet Option (Opcja broszury) wybierz Center Binding (Oprawa po środku) lub Side Binding (Oprawa z boku). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_19. gif"/>

Standardowy ręczny Druk dwustronny (tylko w systemie Windows)

Standardowy ręczny 2-sided printing (Druk dwustronny) umożliwia wydrukowanie najpierw parzystych stron. Po wydrukowaniu strony te mogą zostać ponownie załadowane, aby można było wydrukować strony nieparzyste na drugiej stronie arkuszy papieru.

Ustawienia drukarki

Wykonaj poniższe kroki, aby wydrukować strony parzyste i nieparzyste po przeciwnych stronach arkusza. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7690305h. gif"/>

Wybierz odpowiednie ustawienie opcji Type (Typ).

Wybierz odpowiednie ustawienie opcji Size (Rozmiar).

Kliknij kartę Page Layout (Układ strony), a następnie wybierz Manual (Ręcznie) z 2-sided printing (Druk dwustronny). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580014u. gif"/>

Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Page Layout (Układ strony). Następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

Załaduj papier do podajnika kasetowego, a następnie wyślij zadanie drukowania z aplikacji. Instrukcje dotyczące generowania stron nieparzystych zostaną wyświetlone w trakcie drukowania stron parzystych.

Aby załadować ponownie papier, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Z powodu dużej ilości użytego tuszu papier podczas drukowania może się zwijać. W takim przypadku, delikatnie odwiń arkusze w przeciwnym kierunku przed ponownym ich załadowaniem.

Wyrównaj stos arkuszy przed ponownym załadowaniem, uderzając krawędzią stosu o twardą, płaską powierzchnię.

Podczas ponownego ładowania wydruków postępuj według otrzymanych instrukcji. W przeciwnym razie papier może się zakleszczyć lub marginesy mogą być nieprawidłowe.

Jeśli wystąpi zakleszczenie papieru, zapoznaj się z poniższą sekcją. com/onlineguides/pl/px820720series/html/trble_3. htm#S-01200-00510">Zacięcia papieru

Gdy papier zostanie ponownie załadowany, kliknij przycisk Resume (Wznów), aby wydrukować strony nieparzyste.

Ręczny druk dwustronny ze składaną broszurą (tylko w systemie Windows)

Ręczny 2-sided printing (Druk dwustronny) składanej broszury umożliwia tworzenie składanych broszur. Najpierw są drukowane strony, które stanowią strony wewnętrzne (po zgięciu broszury). Strony, które znajdą się zewnątrz broszury, można wydrukować po ponownym załadowaniu papieru do drukarki w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

Broszura składana

*: Krawędź na oprawę

Broszurę można utworzyć przez wydrukowanie strony 2 i 3 na pierwszym arkuszu, strony 6 i 7 na drugim arkuszu oraz strony 10 i 11 na trzecim arkuszu.

Po ponownym załadowaniu tych arkuszy do podajnika kasetowego można wydrukować strony 1 i 4 na tylnej stronie pierwszego arkusza, strony 5 i 8 na tylnej stronie drugiego arkusza, a strony 9 i 12 na tylnej stronie trzeciego arkusza.

Otrzymane strony można następnie zgiąć i spiąć razem, aby utworzyły broszurę.

Ustawienia drukarki

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć składaną broszurę. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7690318h. gif"/>

Kliknij kartę Page Layout (Układ strony) i wybierz Manual (Ręcznie) z 2-sided printing (Druk dwustronny). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580015u. gif"/>

Załaduj papier do podajnika arkuszy, a następnie wyślij zadanie drukowania z aplikacji. Instrukcje dotyczące drukowania stron wewnętrznych zostaną wyświetlone podczas drukowania stron zewnętrznych.

Wyrównaj stos arkuszy przed ponownym załadowaniem go do drukarki, uderzając krawędzią stosu o twardą, płaską powierzchnię.

Gdy papier zostanie ponownie załadowany, kliknij przycisk Resume (Wznów), aby wydrukować strony wewnętrzne.

Po zakończeniu drukowania zegnij arkusze, aby zszyć je razem za pomocą zszywacza lub w inny sposób.