Informacje ogólne Electrolux E 5745 7

Electrolux E 5745 7 jest pralką z funkcją szybkiego prania. Posiada ona 7 kg załadunku i jest wyposażona w technologię wykorzystującą maksymalnie 50% energii, aby zmniejszyć zużycie energii. Ma również technologię odprowadzania wilgoci, która zapobiega przesuszaniu tkanin i pozwala na oszczędności czasu. Posiada również funkcję prania delikatnego, dzięki czemu można przeprowadzić pranie bez obaw o uszkodzenie delikatnych tkanin. Pralka ta może służyć zarówno do prania ubrań, jak i do prania ręcznego, a jej technologia zapewnia łatwy i szybki cykl prania.

Ostatnia aktualizacja: Informacje ogólne Electrolux E 5745 7

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka
+48 71 31 62 043 do 045
urzad@sobotka. pl

Państwo Polska
Województwo dolnośląskiePowiatwrocławskiGminaSobótka, gmina miejsko-wiejskaPrawa miejskie1399 / 1221BurmistrzMirosław JaroszPowierzchnia32, 20 km²Wysokość149 – 718m n. p. m. Liczba ludności (2012)
Gęstość (2012)
7027
214, 5 os. /km²
Strefa numeracyjna(+48) 71Kod pocztowy55-050Tablice rejestracyjneDWRGPS50°53′55″N 16°44′40″ETERC (TERYT)5020323074

KOMUNIKACJA

E-PODRÓŻNIK POLBUS SEVIBUS
www. pl


TAXI

607 543 982
507 527 300
602 650 141

605 963 768
785 420 004

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. 1055).

2 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz. 2021. 1203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2021 r.

3 § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

4 § 3 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(2)" target="_blank">§ 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

5 § 3 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 września 2019 r. 2019. 1780) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 września 2019 r.

6 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit.

7 § 5 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 17 września 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit.

8 § 5 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

9 § 5 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(3)lit(d)" target="_blank">§ 1 pkt 3 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

10 § 5 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez tiret drugie rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

11 § 5 ust. 4 pkt 3 zmieniony przez tiret trzecie rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

12 § 5 ust. 7 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 17 września 2019 r.

13 § 5 ust. 7 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

14 § 5 ust. 8 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 17 września 2019 r.

15 § 12 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(4)" target="_blank">§ 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

16 § 13 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 5 lit. rozporządzenie z dniem 1 września 2021 r.

17 § 13 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit.

18 § 13 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(5)lit(c)" target="_blank">§ 1 pkt 5 lit.

19 § 13 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. rozporządzenie z dniem 3 lipca 2021 r., z tym że w zakresie odesłania do ust. 5a wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

20 § 14 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

21 § 14a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

22 § 14b dodany przez

23 § 17 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(8)lit(a)" target="_blank">§ 1 pkt 8 lit.

24 § 17 ust. 9a dodany przez § 1 pkt 8 lit.

25 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

26 § 20 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(10)lit(a)" target="_blank">§ 1 pkt 10 lit.

27 § 20 ust. 7a dodany przez § 1 pkt 10 lit.

28 § 20 ust. 8a dodany przez § 1 pkt 10 lit.

29 § 21 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 11 lit.

30 § 21 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

31 § 21 ust. 2 pkt 1 lit. fa dodany przez tiret drugie rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

32 § 21 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(11)lit(c)" target="_blank">§ 1 pkt 11 lit.

33 § 21 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(11)lit(d)" target="_blank">§ 1 pkt 11 lit.

34 § 21a dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

35 § 22 ust. pl/? a#/document/18892782? unitId=par(1)pkt(3)" target="_blank">§ 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 września 2019 r.

36 § 24 ust. pl/? a#/document/21725938? unitId=par(1)pkt(1)" target="_blank">§ 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 września 2022 r. 2022. 2049) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2022 r.

37 § 24 ust.

38 § 24 ust. 5 zmieniony przez

39 § 24 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(13)" target="_blank">§ 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

40 § 25 ust. pl/? a#/document/18892782? unitId=par(1)pkt(4)" target="_blank">§ 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 września 2019 r.

41 § 25 ust.

42 § 32 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(14)" target="_blank">§ 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

43 § 33 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(15)" target="_blank">§ 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

44 § 34 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(16)" target="_blank">§ 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

45 § 35 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

46 § 36 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit.

47 § 36 ust. pl/? a#/document/18892782? unitId=par(1)pkt(5)lit(a)" target="_blank">§ 1 pkt 5 lit.

48 § 36 ust. pl/? a#/document/18892782? unitId=par(1)pkt(5)lit(b)" target="_blank">§ 1 pkt 5 lit. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(18)lit(b)" target="_blank">§ 1 pkt 18 lit.

49 § 36 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(18)lit(c)" target="_blank">§ 1 pkt 18 lit.

50 § 36 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit.

51 § 36 ust. 5 pkt 3 zmieniony przez

52 § 36 ust. pl/? a#/document/18892782? unitId=par(1)pkt(5)lit(c)" target="_blank">§ 1 pkt 5 lit.

53 § 36 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(18)lit(e)" target="_blank">§ 1 pkt 18 lit.

54 § 36 ust. pl/? a#/document/18892782? unitId=par(1)pkt(5)lit(d)" target="_blank">§ 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 17 września 2019 r.

55 § 39 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(19)lit(a)" target="_blank">§ 1 pkt 19 lit.

56 § 39 ust. 2 uchylony przez

57 § 39 ust. 3 uchylony przez

58 § 39 ust. 4 uchylony przez

59 § 39 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 19 lit.

60 § 39 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(19)lit(c)" target="_blank">§ 1 pkt 19 lit.

61 § 39 ust. 9 uchylony przez

62 § 39 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(19)lit(d)" target="_blank">§ 1 pkt 19 lit.

63 § 40 uchylony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

64 § 41 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(21)lit(a)" target="_blank">§ 1 pkt 21 lit.

65 § 41 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(21)lit(b)" target="_blank">§ 1 pkt 21 lit.

66 § 41 ust.

67 § 42 zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

68 § 43 uchylony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

69 § 49 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(24)" target="_blank">§ 1 pkt 24 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

70 § 50 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(25)" target="_blank">§ 1 pkt 25 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

71 § 59 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(26)" target="_blank">§ 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

72 § 62 ust. 4 zdanie wstępne zmienione przez

73 § 63 ust.

74 § 63 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 27 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

75 § 64 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(28)" target="_blank">§ 1 pkt 28 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

76 § 66 ust.

77 § 67 ust.

78 § 69 ust.

79 § 69 ust.

80 § 73 ust. pl/? a#/document/19126414? unitId=par(1)pkt(29)lit(a)" target="_blank">§ 1 pkt 29 lit.

81 § 73 ust.

82 § 73 ust.

83 § 73 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 29 lit.

84 § 73 ust. 9 dodany przez

85 § 78 ust.

86 § 78 ust.

87 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. 939 i 2011), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. 534 i 1287).

88  Załącznik nr 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 września 2022 r.

89  Załącznik nr 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 30 lit.

90  Załącznik nr 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 30 lit.

91  Załącznik nr 1 pkt 6 zmieniony przez

92  Załącznik nr 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 30 lit.

93  Załącznik nr 1 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 30 lit.

94  Załącznik nr 1 pkt 10b dodany przez

95  Załącznik nr 1 pkt 18 zmieniony przez § 1 pkt 30 lit.

96  Załącznik nr 1 pkt 24 zmieniony przez § 1 pkt 30 lit. f rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

97  Załącznik nr 1 pkt 28a dodany przez § 1 pkt 30 lit. g rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

98  Załącznik nr 1 pkt 28b dodany przez

99 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 31 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. pl/? a#/document/21725938? unitId=par(1)pkt(3)" target="_blank">§ 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 września 2022 r.

100 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 32 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. pl/? a#/document/21725938? unitId=par(1)pkt(4)" target="_blank">§ 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 września 2022 r.

101 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 33 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

102 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 34 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

103 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 35 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

104 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 36 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

105 Załącznik nr 8:

- dodany przez § 1 pkt 37 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. pl/? a#/document/21725938? unitId=par(1)pkt(5)" target="_blank">§ 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 28 września 2022 r.

  • Rodzaj piekarnika: Elektryczny
  • Pojemność piekarnika [l]:72Rodzaje funkcji:Dolna grzałka + górna grzałka,Grill,Grill + grzejnik dolny,Grill + nawiew,grzejnik dolny,Para + termoobieg,Termoobieg,Termoobieg + grzałka dolna,Termoobieg niska temperaturaProwadnice:DrabinkoweCzyszczenie piekarnika:ParaSterowanie:Minutnik,Wyświetlacz LED,Zegar,Zegar elektroniczny,Elektroniczna regulacja temperatury,Sterowanie elektroniczne,2 chowane pokrętłaTermoregulator [st. C]:Od 50 do 275

Zobacz pełną specyfikację

Informacje ogólne Electrolux E 5745 7

Bezpośredni link do pobrania Informacje ogólne Electrolux E 5745 7

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje ogólne Electrolux E 5745 7