Edukacja techniczna Calico Designs 017342106635

Edukacja techniczna Calico Designs 017342106635 oferuje programy szkoleniowe, które pomagają uczniom w przygotowaniu do kariery w inżynierii. Programy te obejmują treści dotyczące projektowania i tworzenia prototypów, nauki o materiałach i technologiach, projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń, a także zastosowań informatyki i komunikacji. Uczniowie mogą także uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych do firm i instytucji, które oferują szkolenia i informacje na temat przemysłu. Programy te pomagają uczniom w rozwijaniu umiejętności technicznych, w tym wiedzy na temat bezpieczeństwa i ekonomii, a także w przygotowaniu do kariery w inżynierii.

Ostatnia aktualizacja: Edukacja techniczna Calico Designs 017342106635

 OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje do nauczania przedmiotu technika we wszystkich typach szkół. Tego rodzaju uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu będą przydatne zwłaszcza już aktywnym zawodowo nauczycielom. Na studia przyjmujemy osoby z tytułem licencjata lub magistra. Zajęcia, obok wiedzy merytorycznej z zakresu techniki, zawierają też duży blok treści programowych związanych z dydaktyką przedmiotów technicznych na różnych poziomach kształcenia. Technika oraz edukacja techniczna to przedmioty, których absolwenci będą mogli nauczać w publicznych i prywatnych placówkach.

ADRESACI:

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Techniki w szkole podstawowej.

PROGRAM:

MODUŁ I PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA TECHNIKI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN) NA II ETAPIE EDUKACYJNYM

W ramach modułu I w trakcie zajęć omówione zostaną m. in. :

 1. Historia postępu technicznego
 2. Technika w środowisku ucznia
 3. Podstawy mechaniki
 4. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 5. Technologie obróbki materiałów
 6. Dokumentacja techniczna i projektowanie
 7. Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
 8. Żywienie człowieka
 9. Wychowanie komunikacyjne
 10. Technologie informacyjne w nauczaniu
 11. Metodyka nauczania techniki

MODUŁ II PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA TECHNIKI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (60 GODZIN) NA II ETAPIE EDUKACYJNYM

 • Ramowy plan nauczania
 • Podstawa programowa
 • Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 • Metody kształcenia
 • Metodyka treści kształcenia
 • Projektowanie procesu kształcenia
 • Ocenianie w pracy dydaktycznej
 • Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 • Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 • Warsztat pracy nauczyciela
 • CZAS TRWANIA:

  3 semestry, 240 godz. dydaktycznych, 90 godz. praktyk

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

  Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

  Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa, trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

  WARUNKI ZALICZENIA:

  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów, zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

  ZAPISY:

  tel. firmowy: 17 856 92 88; tel. kom. 501 506 024; mail:biuro@cud. pl

  Enrolment options

  Edukacja techniczna

  • Teacher: Zbigniew Ruszaj
  Self enrolment (Student)

  Guests cannot access this course. Please log in.

  Program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej wraz z scenariuszami zajęć, kartami pracy, piosenkami, filmami, eksperymentami i grami

  Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

  Aplikacje dostępne w

  Edukacja techniczna Calico Designs 017342106635

  Bezpośredni link do pobrania Edukacja techniczna Calico Designs 017342106635

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Edukacja techniczna Calico Designs 017342106635