Środki ostrożności przy postępowaniu Dewalt Dc901

Jeśli używasz wiertarki Dewalt DC901, ważne jest, aby pamiętać o podstawowych środkach bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zrozumieć wszystkie kontrole i funkcje. Następnie należy upewnić się, że wiertarka jest prawidłowo podłączona do odpowiedniego zasilania. Następnie należy założyć odpowiednie okulary ochronne, aby uniknąć jakichkolwiek szkód wzroku. Trzymaj narzędzie z dala od twarzy i ciała. Zawsze upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i wyłączone z prądu przed jakąkolwiek pracą konserwacyjną lub czyszczeniem.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Dewalt Dc901

WIĘCEJ MOCY DLA CIEBIE

Zapoznaj się z naszymi najpopularniejszymi kategoriami elektronarzędzi poniżej, w tym na naszą innowacyjną i wszechstronną gamę XR FLEXVOLT.

WSZYSTKO W TWOICH RĘKACH

Od pił po śrubokręty - nasze narzędzia ręczne są projektowane z myślą o precyzyjnych wynikach każdego dnia.

AKCESORIA DO KAŻDEJ PRACY

Właściwe dobrane akcesoria robią różnicę. Znajdź poniżej idealne akcesoria do każdej pracy.

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

Zaprojektowana dla profesjonalnego pracownika, nasza odzież robocza jest dostosowana do wymagań każdego środowiska pracy.

  1. Bezpieczeństwo
  • Środki ostrożności

  • Informacje dotyczące przepisów

    WEEE (EU&EEA)

Góra strony

© CANON INC. 2019

Środki chwastobójcze popularnie nazywane herbicydami służą do wybiórczego lub ogólnego zwalczania roślin konkurencyjnych, czyli chwastów. Ich stosowanie, przy przestrzeganiu zaleceń producenta, pozwala na uzyskanie optymalnych warunków do wzrostu i plonowania zboża, rzepaku czy kukurydzy. Ponieważ opierają się na substancjach aktywnych biologicznie, stosując środki chwastobójcze należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zalecanych dawek preparatu, gdyż podane w zbyt dużej dawce, czy w nieodpowiednim momencie mogą uszkodzić rośliny, które mają być docelowo chronione. Bezpieczeństwo podczas stosowania środków chwastobójczych traktujmy zawsze priorytetowo i dbajmy o to, aby podczas pracy zachować wszelkie środki ostrożności.

Środki chwastobójcze – dobór oraz metody jego aplikacji

Na rynku istnieje duża różnorodność herbicydów. Mogą one mieć formę proszku, granulatu, płynu czy koncentratu. W zależności od sposobu działania dzieli je się na kontaktowe (parzące) i systemiczne (układowe). Inny ich podział uwzględnia sposób stosowania i wyróżnia środki chwastobójcze dolistne (wnikające przez liście), doglebowe (pobierane przez system korzeniowy) oraz doglebowo–dolistne, gdzie substancja aktywna pobierana jest zarówno przez części podziemne i naziemne roślin. Natomiast jeszcze inny podział uwzględnia termin ich stosowania.

Wybierając odpowiedni preparat należy zwrócić uwagę czy rośliny są we właściwej fazie wzrostowej oraz czy warunki atmosferyczne są sprzyjające do jego do jego aplikacji. Dobór odpowiedniej metody stosowania środka chwastobójczego pozwala na:

  • uzyskanie jego optymalnej skuteczności;
  • precyzyjne naniesienie na obszar objęty zabiegiem agrochemicznym;
  • obniżenie kosztów;
  • minimalizacja zagrożenia dla ludzi oraz środowiska.

Ze względu na różną formę fizyczną preparatów można dobrać optymalną metodę ich aplikacji, zależną od potrzeb i preferencji. Wykonując zabieg zamgławiania czy aerozolowania w budynkach trzeba pamiętać o należytym ich zabezpieczeniu. Konieczne będzie odpowiednie oznaczenie i uniemożliwienie wstępu osobom postronnym oraz zwierzętom, aż do momentu dostatecznego przewietrzenia pomieszczeń. Natomiast przy wykonywaniu oprysków należy pamiętać o zjawisku znoszenia cieczy użytkowej oraz odpowiednim doborze techniki i parametrów w celu jego ograniczenia.

Bezpieczeństwo podczas stosowania środków chwastobójczych, podstawowe zasady

Przed rozpoczęciem zabiegu agrochemicznego należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi stosowania preparatu. Zarówno zbyt mała dawka użytego środka, jak i zbyt duża może mieć skutki negatywne, od niewystarczającego poziomu ochrony roślin, po ich poparzenie. Środki chwastobójcze mają właściwości toksyczne zarówno dla roślin, jak i ludzi czy zwierząt, dlatego należy zapoznać się z informacją o ich szkodliwości oraz procedurami postępowania w nagłych wypadkach. Istotne jest postępowanie w sposób efektywny i chroniący przeprowadzającego zabieg oraz innych ludzi i środowisko.

Drogi zatrucia środkami chwastobójczymi

W zależności od formy fizycznej preparatu może dojść do zatrucia przez skórę, oczy czy drogi oddechowe. Należy pamiętać, że podczas wykonywania zabiegu skóra i oczy są najbardziej narażone na kontakt z herbicydami. Przysypywanie proszków oraz rozlewanie cieczy stwarza ryzyko kontaktu preparatów ze skórą i oczami, natomiast opryski i rozpylenia również drogami oddechowymi, szczególnie przy nieprawidłowym wykonywaniu zabiegów oraz braku odzieży ochronnej.

Skutki zatrucia herbicydami

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin występują dość szybko. Przy łagodnej formie zatrucia mogą to być bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, bóle brzucha, mdłości, wymioty oraz łzawienie oczu. W przypadku cięższego zatrucia może dojść do porażenia mięśni oddechowych i utraty świadomości. Bezpieczeństwo podczas stosowania środków chwastobójczych jest bardzo ważnym elementem pracy rolnika, w żadnym wypadku nie można ryzykować utraty swojego zdrowia. Dlatego podczas stosowania oprysków pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich środków ochronnych.

Zapobieganie znoszenia cieczy przy oprysku środkami chwastobójczymi

Znoszenie definiuje się jako ilość preparatu ochrony roślin, który jest przemieszczany poza obszar objęty opryskiem na skutek ruchu powietrza podczas wykonywania zabiegu. Powoduje ono ujemne skutki w wymiarze zarówno ekonomicznym jak i ekologicznym. Do negatywnych skutków należą: zwiększenie kosztów zabiegu, obniżenie jego skuteczności, zanieczyszczenie środowiska czy uszkodzenie organizmów nie będących celem zabiegu.

Dobierz porę dnia, temperaturę czy nawet wilgotność

Aby przeciwdziałać znoszeniu należy wybrać odpowiednią porę oprysku oraz jego najwłaściwszą technikę. Optymalną porą są godziny późno popołudniowe oraz nocne. Jego wykonywanie podczas bezwietrznej pogody oraz niskiej wilgotności powietrza niesie za sobą zagrożenie powstania zjawiska inwersji. Zjawisko prowadzi do rozproszenia cieczy w atmosferze. Natomiast bezchmurna i bezwietrzna pogoda powoduje znoszenie kropli w nieprzewidzianym kierunku. Optymalne warunki pogodowe, są przy temperaturach oscylujących pomiędzy 10, a 20 oC, wilgotności powyżej 50% oraz wietrze nie przekraczającym 2 m/s. Śledzenie lokalnej prognozy pogody oraz używanie anometrów do pomiaru prędkości wiatru pozwoli na wybór odpowiedniej pory. Przy braku przyrządów do pomiaru prędkości wiatru można poprzez obserwację otoczenia oszacować jego przybliżoną prędkość. Cechą charakterystyczną wiatru którego prędkość nie przekracza 0, 5 m/s jest znoszenie się pionowe obserwowanego dymu oraz nieruchome liście. Kiedy prędkość wiatru wynosi pomiędzy 0, 5–2 m/s można zauważyć niewielkie znoszenie dymu oraz sporadyczny ruch liści. Szybkość wiatru około 2–3 m/s powoduje wyraźne drżenie liści oraz wyczuwalny wiatr. Wiatr o prędkości 6–7 m/s spowoduje ruchy gałęzi. Według obecnych przepisów należy zaniechać dokonywania oprysków, gdy prędkość wiatru przekracza 3 m/s.

Nie tylko warunki zewnętrzne – są elementy oprysku środkami chwastobójczymi, które kontrolujesz

Istotny wpływ na ograniczenie znoszenia ma dobór odpowiedniej techniki opryskiwania i parametrów roboczych. Wielkość rozpylaczy (natężenie wypływu) i ciśnienie cieczy, ma wpływ na średnice kropel. Dobierając odpowiednie rozpylacze należy wziąć pod uwagę prędkość wiatru oraz rodzaj środka ochrony roślin. W warunkach optymalnych, kiedy prędkość wiatru nie przekracza 1, 5 m/s oraz normalnych, gdy prędkość wiatru wynosi 1, 5-2, 0 m/s, przy preparatach doglebowych najlepszym wyborem są średnie oraz grube krople, natomiast przy substancjach niszczących chwasty jednoliścienne i dwuliścienne są średnie krople. W warunkach wietrznej pogody przy środkach ochrony roślin doglebowych wskazane jest używanie bardzo grubych kropli, a przy herbicydach niszczących rośliny jedno- i dwuliścienne grubych kropli.
Wykonywanie oprysków w sąsiedztwie dróg publicznych oraz wód powierzchniowych wymaga szczególnej ostrożności. Wykonujący zabieg musi w jego trakcie dokonywać odpowiedniej korekty parametrów zabiegu, aby ochronić te wrażliwe obszary zanieczyszczeniem.

Dowiedz się więcej o produktach do ochrony roślin firmy FMC Agro Polska oraz całościowych rozwiązaniach pomagających w optymalizacji wzrostu roślin uprawnych. Czytaj więcej: Stosowanie herbicydów >>

Środki ostrożności przy postępowaniu Dewalt Dc901

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Dewalt Dc901

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Dewalt Dc901